Office
Logg på

Bruke BGP-fellesskap i ExpressRoute for Office 365-scenarioer

Tilkobling til Office 365 ved hjelp av Azure ExpressRoute er basert på BGP-annonseringer av bestemte IP-delnett som representerer nettverk der Office 365-endepunktene er distribuert. På grunn av Office 365 sin globale beskaffenhet og antall tjenester som utgjør Office 365, har kunder ofte behov for å behandle annonseringene som de godtar på nettverket. Ved å redusere antall IP-delnett, også kalt IP-prefikser i resten av denne artikkelen, for å samsvare med terminologien for BGP-nettverksadministrasjon, oppnås følgende sluttmål for kundene:

 • Behandle antall annonserte IP-prefikser som godtas – Kunder som har intern nettverksinfrastruktur eller en nettverksoperatør som bare støtter et begrenset antall IP-prefikser, og kunder som bruker en nettverksleverandør som tar betalt for å godta prefikser over et begrenset antall, kan ha nytte av å evaluere totalt antall prefikser som allerede er annonsert til nettverket, og velge hvilke Office 365-programmer som er best egnet for ExpressRoute.

 • Administrer hvor mye båndbredde som kreves for Azure ExpressRoute-kretsen – Kundene kan ha nytte av å kontrollere båndbreddekonvolutten for Office 365-tjenestene over ExpressRoute-banen kontra Internett-banen. Dette gjør at kundene kan reservere ExpressRoute-båndbredde for bestemte programmer, som for eksempel Skype for Business, og rute gjenstående Office 365-programmer over Internett-banen.

For å hjelpe kundene å nå disse målene vil Office 365-IP-prefikser som er annonsert over ExpressRoute, bli merket med tjenestespesifikke BGP-fellesskapsverdier, som vist i eksemplet nedenfor.

Obs!: Du bør forvente at noe nettverkstrafikk knyttet til andre programmer er inkludert i fellesskapsverdien. Dette er forventet virkemåte for global programvare som tjeneste-tilbud, med delte tjenester og datasentre. Det er minimert så langt det er mulig ut fra de to målene ovenfor – administrere prefiksantall og/eller båndbredde.

Tjeneste

BGP-fellesskapsverdi

Notater

exchange*

12076:5010

Inkluderer Exchange- og EOP-tjenester*

sharepoint*

12076:5020

SharePoint Online

skype for business*

12076:5030

Skype for Business Online

andre Office 365-tjenester*

12076:5100

Inneholder Azure Active Directory (scenarier for godkjenning og katalogsynkronisering) i tillegg til Office 365-portaltjenester

* Omfanget av tjenestenscenarier som er inkludert i ExpressRoute, er dokumentert i artikkelen Office 365-endepunkter.

** Flere tjenester og BGP-fellesskapsverdier kan legges til i fremtiden. Se gjeldende liste over BGP-fellesskap.

Hva er de mest vanlige scenariene for bruk av BGP-fellesskap?

Kunder kan bruke BGP-fellesskap for å regulere grupper med IP-prefikser som godtas av nettverket gjennom Azure ExpressRoute, og som derfor påvirker det totale antallet IP-prefikser og forventet båndbreddekonvolutt for visse Office 365-tjenester. Det er viktig å forstå at alle Office 365 krever Internett-tilkoblet trafikk, uavhengig av bruken av Azure ExpressRoute eller BGP-fellesskap. Følgende tre scenarier er den vanligste bruken av denne funksjonaliteten.

Contoso Corporation er et firma med 50 000 ansatte som for øyeblikket bruker Office 365 for Exchange Online og SharePoint Online. Ved å gjennomgå kravene for ExpressRoute, fastslår Contoso at nettverksenhetene i mange regioner ikke håndterer rutingtabellstørrelser over 100 ekstra ruteoppføringer. Contoso har gjennomgått totalt antall IP-prefikser som ExpressRoute vil annonsere for hele settet med Office 365-tjenester, og har konkludert med at det overskrider 100. For å holde seg under 100 ekstra ruteoppføringer, ser Contoso for seg bruk av ExpressRoute for Office 365 til bare SharePoint Online BGP-fellesskapsverdien, 12076:5020, mottatt via ExpressRoute Microsoft-nettverksnoding.

BGP-fellesskapsmerke brukt

Funksjonalitet som kan rutes over Azure ExpressRoute

Internett-ruting påkrevd

SharePoint

(12076:5020)

SharePoint Online og OneDrive for Business

 • Forespørsler om DNS, CRL og CDN

 • Alle andre Office 365-tjenester støttes ikke spesifikt over Azure ExpressRoute

 • Alle andre Microsoft-skytjenester

 • Office 365-portal Office 365-godkjenning og Office Online

 • Exchange Online, Exchange Online Protection og Skype for Business Online

Obs!: For å oppnå lavere prefikstellinger for hver tjeneste, brukes minimalt med overlapping mellom tjenestene. Dette er forventet virkemåte.

Fabrikam Inc er en stor multinasjonal virksomhet med distribuerte heterogene nettverk og som abonnerer på mange Office 365-tjenester, inkludert Exchange Online, SharePoint Online og Skype for Business Online. Fabrikams interne rutinginfrastruktur kan håndtere tusenvis av IP-prefikser i rutingtabellene. Fabrikam ønsker imidlertid bare å klargjøre ExpressRoute og intern båndbredde for Office 365-programmer som er mest sensitive for nettverksytelsen og bruke den eksisterende Internett-båndbredde for alle andre Office 365-programmer.

På grunn av dette definerer Fabrikam Azure ExpressRoute-båndbredde for bare Skype for Business Online BGP-fellesskapsverdien, 12076:5030, som mottas via ExpressRoute Microsoft nettverksnoding. Gjenstående nettverkstrafikk tilknyttet Office 365 fortsetter å bruke Internett-egresspunkter.

BGP-fellesskapsmerke brukt

Funksjonalitet som kan rutes over Azure ExpressRoute

Internett-ruting påkrevd

Skype for Business

(12076:5030)

Skype SIP-signaler, nedlastinger, deling av tale, video og skrivebord

 • Forespørsler om DNS, CRL og CDN

 • Alle andre Office 365-tjenester støttes ikke spesifikt over Azure ExpressRoute

 • Alle andre Microsoft-skytjenester

 • Office 365-portal Office 365-godkjenning og Office Online

 • Skype for Business telemetri, hurtigtips for Skype-klient, tilkobling for direktemeldinger

 • Exchange Online, Exchange Online Protection, and SharePoint Online

Woodgrove Bank er kunde av flere Microsoft-skytjenester, inkludert Office 365. Etter å ha evaluerer nettverkskapasiteten og forbruket, bestemmer Woodgrove Bank seg for å distribuere Azure ExpressRoute som fortrukket bane for støttede Office 365-tjenester. Rutingtabellene kan støtte hele settet med Office 365-IP-prefikser, og Azure ExpressRoute-kretsene de har klargjort støtter all forventet båndbredde og ventetid.

For å sikre annen nettverkstrafikk knyttet til Microsoft-skytjenestene enn Office 365, definerer Woodgrove Bank bruken av ExpressRoute for Office 365 for alle IP-prefikser merket med Office 365-bestemte BGP-fellesskapsverdier, 12076:5010, 12076:5020, 12076:5030 og 12076:5100.

BGP-fellesskapsmerke brukt

Funksjonalitet som kan rutes over Azure ExpressRoute

Internett-ruting påkrevd

Exchange, Skype for Business, SharePoint og andre tjenester

(12076:5010, 12076:5020, 12076:5030, 12076:5100)

Exchange Online og Exchange Online Protection

SharePoint Online og OneDrive for Business

Skype SIP-signaler, nedlastinger, deling av tale, video og skrivebord

Office 365-portal Office 365-godkjenning og Office Online

 • Forespørsler om DNS, CRL og CDN

 • Alle andre Office 365-tjenester støttes ikke spesifikt over Azure ExpressRoute

 • Alle andre Microsoft-skytjenester

Viktige faktorer i planlegging av bruk av BGP-fellesskap

Kunder som velger å dra nytte av BGP-fellesskap for å påvirke hvordan ExpressRoute annonseres og overføres via kundenettverket, bør ta hensyn til følgende vurderinger:

 • Når du bruker BGP-fellesskap i nettverksutformingen, er det viktig å sikre at rutingssymmetrien vedlikeholdes. I noen tilfeller kan tillegg eller fjerning av BGP-fellesskap skape en situasjon der symmetrisk ruting er brutt og rutingskonfigurasjonen må oppdateres for å etablere symmetrisk ruting på nytt.

 • Å angi omfanget av Azure ExpressRoute i forhold til BGP-fellesskapsverdiene er en kundehandling. Microsoft annonserer alle IP-prefikser knyttet til nettverksnoding, uavhengig av eventuelt omfang konfigurert av kunden.

 • Azure ExpressRoute støtter ikke handlinger på Microsoft-nettverket basert BGP-fellesskap som er tilordnet av kunde.

 • IP-prefikser som brukes av Office 365, er bare merket med tjenestespesifikke BGP-fellesskapsverdier, lokaliseringsspesifikke BGP-fellesskap støttes ikke. Office 365-tjenester har en global beskaffenhet, og filtrering av prefikser basert på plasseringen av leier eller data i Office 365-skyen, støttes ikke. Anbefalt tilnærming er å konfigurere nettverket til å koordinere den korteste eller mest foretrukne nettverksbanen fra brukerens nettverksplassering til Microsofts globale nettverk, uavhengig av den fysiske plasseringen av IP-adressen for Office 365-tjenesten som er bedt om.

 • IP-prefikser inkludert i hver BGP-fellesskapsverdi representerer et delnett som inneholder IP-adresser for Office 365-programmet knyttet til verdien. I noen tilfeller kan mer enn ett Office 365-program ha IP-adresser innenfor et delnett, noe som fører til at et IP-prefiks forekommer i mer enn én fellesskapsverdi. Dette er forventet, men sjelden, adferd, på grunn av fordelingsfragmentering, og påvirker ikke målene for prefiksantall eller båndbreddeadministrasjon. Kunder oppmuntres til å bruke tilnærmingen «tillat det som kreves» i motsetning til «avslå det som ikke kreves» når de bruker BGP-fellesskap for Office 365 for å minimere virkningen.

 • Å bruke BGP-fellesskap endrer ikke kravene til den underliggende nettverkstilkoblingsløsningen eller konfigurasjonen som kreves for å bruke Office 365. Kunder som ønsker tilgang til Office 365, må fortsatt ha tilgang til Internett.

 • Å angi omfanget av Azure ExpressRoute i forhold til BGP-fellesskap, påvirker bare rutene ditt interne nettverk kan se i relasjonen for Microsoft nettverksnoding. Du må kanskje gjøre flere konfigurasjoner på programnivå, som for eksempel bruk av PAC- eller WPAD-konfigurasjon i forbindelse med angitt ruting.

 • I tillegg til å bruke Microsoft-tilordnede BGP-fellesskap, kan kundene velge å tilordne egne BGP-fellesskap til Office 365-IP-prefikser som læres via Azure ExpressRoute, for å påvirke intern ruting. Et populære brukstilfelle er å tilordne en plassering basert på BGP-fellesskap for alle rutere som læres gjennom hver gitte plassering av ExpressRoute-nettverksnoding, og deretter bruke informasjonen nedstrøms i kundenettverket for å koordinere den korteste eller mest foretrukne nettverksbanen til Microsofts nettverk. Bruk av kundetilordnede BGP-fellesskap med ExpressRoute for Office 365-scenarier er utenfor området for Microsofts kontroll eller synlighet.

Her er en kort kobling du kan bruke til å komme deg tilbake: https://aka.ms/bgpexpressroute365

Beslektede emner

Nettverkstilkobling til Office 365
Azure ExpressRoute for Office 365
Administrere ExpressRoute for Office 365-tilkobling
Ruting med ExpressRoute for Office 365
Nettverksplanlegging med ExpressRoute for Office 365
Mediekvalitet og ytelse for nettverkstilkobling i Skype for Business Online
ExpressRoute og QoS i Skype for Business Online
Ringeflyt ved hjelp av ExpressRoute
Implementere ExpressRoute for Office 365
Kundestøtte for BGP-fellesskap
Ytelsesjustering for Office 365 ved hjelp av referanseverdier og ytelseshistorikk
Feilsøkingsplan for ytelse for Office 365
Azure ExpressRoute for Office 365-opplæring

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×