Bruke Autofullfør formel

Du kan gjøre det enklere å opprette og redigere formler, og redusere skrivefeil og syntaksfeil ved hjelp av Autofullfør formel. Når du har skrevet inn et = (likhetstegn) og den første bokstaven eller de første bokstavene på en funksjon på formellinjen, kan du se en liste over funksjoner, navn og tekststrenger. Det finnes også tekst som hjelper deg med å velge riktig funksjon.

Listen for Autofullfør formel

Her er noen ting du kan gjøre ved hjelp av Autofullfør formel.

Vise elementer i listen for Autofullfør formel

Følgende tabell viser hvordan du kontrollerer visningen av elementer i listen for Autofullfør formel.

Hvis du vil vise

Skriv inn dette

Excel Online og brukerdefinerte funksjonsnavn

Du kan skrive inn en bokstav eller startbokstaver hvor som helst i en funksjon.

Eksempel: Su

Funksjonsargumenter

Skriv inn ( – en venstreparentes

Skriv inn argumentet, for eksempel et tall eller en cellereferanse, eller bruk en visningsutløser, for eksempel startbokstaver, et komma, en innledende parentes eller en [ (innledende hakeparentes).

Eksempel: SUMMER(5;A2;[

For hvert etterfølgende argument skriver du inn et komma og deretter argumentet eller en annen visningsutløser.

Obs!: Følgende funksjoner har argumenter med opplistede konstanter som automatisk vises i rullegardinlisten: CELLE, SLUTTVERDI, FINN.KOLONNE, SAMMENLIGNE, ANNUITET, NÅVERDI, RANG.GJSN, RANG.EKV, DELSUM og FINN.RAD.

Definerte navn og tabellnavn

En bokstav eller startbokstaver der dette navnet kan skrives inn.

Eksempel: ÅrligSalg

Tabellkolonneangivelser og spesielle elementangivelser ([#All], [#Data], [#Headers], [#Totals], [#ThisRow])

Ett eller flere av følgende:

 • [ (innledende parentes) rett etter tabellnavnet.

  Eksempel: Årssammendrag[

 • ; (semikolon) rett etter et bestemt element.

  Eksempel: =Årssammendrag[#All];

 • : (kolon) rett etter et kolonnenavn.

  Eksempel: Årssammendrag[Salg:

Obs!: Hvis cellen er i en tabell, er tabellnavnet valgfritt. Følgende formler ville for eksempel være like:

=[Salg]/[Kostnader]

=Årssammendrag[Salg]/Årssammendrag[Kostnader]

Tilkoblingsnavn i Kube-funksjoner

" (innledende anførselstegn) rett etter den innledende parentesen i et Kube-funksjonsnavn.

Eksempel:KUBEMEDLEM("

Obs!: Bare OLAP-tilkoblinger som er lagret i den gjeldende arbeidsboken vises.

MDX-tekststrenger i Kube-funksjoner

Ett eller flere av følgende:

 • " (innledende anførselstegn) rett etter kommaet for et argument.

  Eksempel:KUBEMEDLEM("Salgkubedata";"

 • . (punktum) rett etter en avsluttende hakeparentes.

  Eksempel: KUBEMEDLEM("Salgskubedata";"[Kunder].

  Eksempel: KUBEMEDLEM("Salgskubedata";"[Kunder].[Mexico].

 • (  (innledende parentes) rett etter et innledende anførselstegn for en MDX-tekststreng for å angi begynnelsen på en tuppel (en streng som inneholder verdier atskilt med komma).

  Eksempel: KUBEVERDI("Salgskubedata";"(

 • ,  (komma) rett etter en avsluttende hakeparentes i en MDX-tekststreng for å angi den andre delen av en tuppel.

  Eksempel: KUBEVERDI("Salgskubedata";"([Kunder].[Mexico],

 • ( (innledende klammeparentes) rett etter et innledende anførselstegn for en MDX-tekststreng for å angi begynnelsen på et settuttrykk.

  Eksempel: KUBEVERDI("Salgskubedata";"{

  Obs!: 

  • Du må være koblet til en OLAP-datakilde for å kunne angi en MDX-tekststreng ved hjelp av Autofullfør formel.

  • Hvis det er definert en tittel, vises den i et skjermtips for å bekrefte valget.

  • Hvis en MDX-tekststreng er tvetydig, er det angitt et unikt medlemsnavn, men du må avgjøre om det er det riktige. Hvis det for eksempel finnes to verdier for følgende MDX-tekststreng:

   KUBEMEDLEM("Salgskubedata";"[Kunder].[Mexico].[Gutierrez].[Paulo Neves]

   En av følgende verdier vil være angitt:

   [Kunder].[Navn].&[54342]

   [Kunder].[Navn].&[34297]

   Hvis den som er angitt, ikke er den du ønsker, kan du slette den, og deretter velge den andre.

  • Funksjonsnavn for Microsoft SQL Server Analysis Services, for eksempel "Children", "Parent" eller "Crossjoin" vises ikke i rullegardinlisten, men du kan likevel skrive dem inn.

Obs!: 

 • Når du bruker Autofullfør formel, kan du når som helst skrive inn det du ønsker for å avslutte funksjonen.

 • Du kan bruke Autofullfør formel i midten av en eksisterende nestet funksjon eller formel. Teksten rett foran innsettingspunktet brukes til å vise verdier i rullegardinlisten, og all tekst etter innsettingspunktet forblir uendret.

 • Definerte navn som du oppretter for opplistede konstanter, for eksempel de som brukes i funksjonen DELSUM og Kube-funksjonstilkoblinger, vises ikke i rullegardinlisten for Autofullfør formel, men du kan likevel skrive dem inn.

Gå gjennom listen for Autofullfør formel ved hjelp av tastaturet

Følgende tabell viser tastene du kan bruke til å navigere i listen for Autofullfør formel.

Hvis du vil

Trykk

Flytte innsettingspunktet ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytte innsettingspunktet ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Flytte utvalget ett element oppover.

PIL OPP

Flytte utvalget ett element nedover.

PIL NED

Merk det siste elementet.

END

Merke det første elementet.

HOME

Flytte en side nedover og merke et nytt element.

PGDN

Flytte en side oppover og merke et nytt element.

PGUP

Lukke rullegardinlisten.

ESC (eller klikk en annen celle)

Sette inn et element fra listen

Viktig!: Når du skriver inn en formel, må du huske å skrive inn den avsluttende parentesen for en funksjon, den avsluttende hakeparentesen for en tabellreferanse, eller det avsluttende anførselstegnet for en MDX-tekststreng.

 • Hvis du vil sette inn det valgte elementet i formelen og plassere innsettingspunktet rett etter det, trykker du TAB eller dobbeltklikker elementet.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×