Bruke Autofullfør formel

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du vil gjøre det enklere å opprette og redigere formler og redusere skrivefeil og syntaksfeil, kan du bruke Autofullfør formel. Når du skriver inn = (likhetstegn) og startbokstaver eller en visningsutløser, vises det under cellen en dynamisk rullegardinlisten over gyldige funksjoner, navn og tekststrenger som samsvarer med bokstavene eller utløser. Du kan deretter sette inn et element fra rullegardinlisten i formelen ved hjelp av en innsettingsutløser.

Autofullfør formel

1. Skriv inn = (likhetstegn) og startbokstavene eller en visningsutløser for å starte Autofullfør formel.

2. Etter hvert som du skriver, vises det en rulleliste med gyldige elementer, og elementet som ligner mest, er uthevet.

3. ikoner representerer typen oppføring, for eksempel en funksjon eller tabellreferanse.

4. Detaljerte skjermtips hjelper deg med å gjøre det beste valget.

Hva vil du gjøre?

Kontrollere rullegardinlisten ved hjelp av visningsutløsere

Navigere i rullegardinlisten for Autofullfør formel ved hjelp av tastene

Angi et element fra fra rullegardinlisten ved hjelp av en innsettingsutløser

Aktivere eller deaktivere Autofullfør formel

Kontrollere rullegardinlisten ved hjelp av visningsutløsere

Følgende tabell gir en oversikt over hvordan du dynamisk kontrollerer visningen av elementer i rullegardinlisten for Autofullfør formel.

Hvis du vil vise

Skriv inn dette

Excel og brukerdefinerte funksjonsnavn

Du kan skrive inn en bokstav eller startbokstaver hvor som helst i en funksjon.

Eksempel: Su

Funksjonsargumenter

(Ingen visningsutløser).

Skriv inn argumentet, for eksempel et tall eller en cellereferanse, eller bruk en visningsutløser, for eksempel startbokstaver eller en [(innledende parentes).

Eksempel: SUMMER(5;A2;[

For hvert etterfølgende argument skriver du inn et komma og deretter argumentet eller en annen visningsutløser.

Obs!: Følgende funksjoner har argumenter med opplistede konstanter som automatisk vises i fra rullegardinlisten: celle, Sluttverdi, Finn.kolonne, sammenligne, Annuitet, nåverdi, RANGERING, delsum og Finn.rad.

Definerte navn og tabellnavn

En bokstav eller startbokstaver der dette navnet kan skrives inn.

Eksempel: Karen

Tabellkolonneangivelser og spesielle elementangivelser ([#All], [#Data], [#Headers], [#Totals], [#ThisRow])

Ett eller flere av følgende:

 • [ (innledende parentes) rett etter tabellnavnet.

  Eksempel: Årssammendrag[

 • ; (semikolon) rett etter et bestemt element.

  Eksempel: =Årssammendrag[#All];

 • : (kolon) rett etter et kolonnenavn.

  Eksempel: Årssammendrag[Salg:

Obs!: Hvis cellen er i en tabell, er tabellnavnet valgfritt. Følgende formler ville for eksempel være like:

=[Salg]/[Kostnader]

=Årssammendrag[Salg]/Årssammendrag[Kostnader]

Tilkoblingsnavn i Kube-funksjoner

" (innledende anførselstegn) rett etter den innledende parentesen i et Kube-funksjonsnavn.

Eksempel:KUBEMEDLEM("

Obs!: Bare OLAP-tilkoblinger som er lagret i den gjeldende arbeidsboken vises.

MDX-tekststrenger i Kube-funksjoner

Ett eller flere av følgende:

 • " (innledende anførselstegn) rett etter kommaet for et argument.

  Eksempel:KUBEMEDLEM("Salgkubedata";"

 • . (punktum) rett etter en avsluttende hakeparentes.

  Eksempel: KUBEMEDLEM("Salgskubedata";"[Kunder].

  Eksempel: KUBEMEDLEM("Salgskubedata";"[Kunder].[Mexico].

 • ((innledende parentes) rett etter et innledende anførselstegn for en MDX-tekststreng å angi begynnelsen av en tuppel.

  Eksempel: KUBEVERDI("Salgskubedata";"(

 • ,  (komma) rett etter en avsluttende hakeparentes i en MDX-tekststreng for å angi den andre delen av en tuppel.

  Eksempel: KUBEVERDI("Salgskubedata";"([Kunder].[Mexico],

 • ( (innledende klammeparentes) rett etter et innledende anførselstegn for en MDX-tekststreng for å angi begynnelsen på et settuttrykk.

  Eksempel: KUBEVERDI("Salgskubedata";"{

  Obs!: 

  • Du må være koblet til en OLAP-datakilde for å kunne angi en MDX-tekststreng ved hjelp av Autofullfør formel.

  • Hvis det er definert en tittel, vises den i et skjermtips for å bekrefte valget.

  • Hvis en MDX-tekststreng er tvetydig, er det angitt et unikt medlemsnavn, men du må avgjøre om det er det riktige. Hvis det for eksempel finnes to verdier for følgende MDX-tekststreng:

   KUBEMEDLEM ("Salgskubedata"; "[Kunder]. [ Mexico]. [Hidalgo]. [Hidalgo]

   En av følgende verdier vil være angitt:

   [Kunder].[Navn].&[54342]

   [Kunder].[Navn].&[34297]

   Hvis den som er angitt, ikke er den du ønsker, kan du slette den, og deretter velge den andre.

  • Funksjonsnavn for Microsoft SQL Server Analysis Services, for eksempel "Children", "Parent" eller "Crossjoin" vises ikke i rullegardinlisten, men du kan likevel skrive dem inn.

Obs!: 

 • Når du bruker Autofullfør formel, kan du når som helst skrive inn det du ønsker for å avslutte funksjonen.

 • Du kan bruke Autofullfør formel i midten av en eksisterende nestet funksjon eller formel. Teksten rett foran innsettingspunktet brukes til å vise verdier i rullegardinlisten, og all tekst etter innsettingspunktet forblir uendret.

 • Definerte navn som du oppretter for opplistede konstanter, for eksempel de som brukes i funksjonen DELSUM og Kube-funksjonstilkoblinger, vises ikke i rullegardinlisten for Autofullfør formel, men du kan likevel skrive dem inn.

Til toppen av siden

Navigere i rullegardinlisten for Autofullfør formel ved hjelp av taster

Følgende tabell gir en oversikt over tastene du kan bruke til å navigere i rullegardinlisten for Autofullfør formel.

Hvis du vil

Trykk

Flytte innsettingspunktet ett tegn til venstre.

PIL VENSTRE

Flytte innsettingspunktet ett tegn til høyre.

PIL HØYRE

Flytte utvalget ett element oppover.

PIL OPP

Flytte utvalget ett element nedover.

PIL NED

Merk det siste elementet.

END

Merke det første elementet.

HOME

Flytte en side nedover og merke et nytt element.

PGDN

Flytte en side oppover og merke et nytt element.

PGUP

Lukke rullegardinlisten.

ESC (eller klikk en annen celle)

Aktivere eller deaktivere Autofullfør formel

ALT+PIL NED

Til toppen av siden

Angi et element fra rullegardinlisten ved hjelp av en innsettingsutløser

Viktig!: Når du skriver inn en formel, også etter at du har brukt en innsettingsutløser, må du huske å skrive inn den avsluttende parentesen for en funksjon, den avsluttende hakeparentesen for en tabellreferanse, eller det avsluttende anførselstegnet for en MDX-tekststreng.

 • Hvis du vil sette inn det valgte elementet i formelen og plassere innsettingspunktet rett etter det, trykker du TAB eller dobbeltklikker elementet.

Til toppen av siden

Aktivere eller deaktivere Autofullfør formel

 1. Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen , klikk Alternativer for Excel, og klikk deretter fanen Formler.

 2. Merk av for eller fjern merket for Autofullfør formel under Arbeide med formler.

Tips!: Du kan også trykke ALT + Pil ned.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×