Bruk tastaturet til å formatere en e-postmelding i E-post for Windows 10

Formateringsknappene i E-post for Windows 10 er på båndet i Format-fanen, som bare vises når du skriver en e-postmelding. Båndet inneholder tre faner: Format,Sett inn og Alternativer.

Slik formaterer du en e-postmelding

 1. Merk meldingsteksten du vil formatere.

 2. Trykk ALT-tasten for å flytte til båndet, og bruk PIL VENSTRE- eller PIL HØYRE-tastene for å flytte fra den ene fanen til den andre.

 3. Velg Format-fanen, og trykk deretter PIL NED-tasten for å gå til det nedre båndet.

 4. Trykk TAB-tasten eller SKIFT+TAB for å flytte mellom knappene på Format-båndet. Hvis du vil ha mer informasjon om formatering, se Formater-, sett inn- og alternativer-knappene på formatfanen senere i dette emnet.

 5. Trykk ALT+S for å sende meldingen.

Formater-, sett inn- og alternativer-knappene på formatfanen

Avsnittene nedenfor inneholder detaljert informasjon om knappene på Format-, Sett inn- og Alternativer-fanene.

Knapper på formatfanen

Listen nedenfor inneholder mer detaljert informasjon om knappene på Format-fanen og deres tilknyttede menyer.

Skrift-knappen

 • Skriftstil og skriftstørrelse

 • Tekstformat: fet, kursiv, understreket, gjennomstreket, senket og hevet skrift.

 • Utheve

 • Skriftfarge

Justering-knappen

 • Punktlister og nummererte lister

 • Rykke inn, rykke ut

 • Justering (venstre-, høyre-, midtstilt og blokkjustert)

 • Linjeavstand

 • Mellomrom før og etter avsnitt

Avsnittsstiler-knappen

 • Overskrifter

 • Titler og undertekster

 • Andre stiler fra mal

Angre-knappen

 • Angrer ganske enkelt forrige handling, ingen meny

Knappene på Sett inn-fanen

Listen nedenfor inneholder mer detaljert informasjon om knappene på Sett inn-fanen på båndet.

Knappene på Alternativer-fanen

Listen nedenfor gir mer informasjon om knappene på Alternativer-fanen.

 • Høy viktighet-knappen – legger til et flagg for Høy viktighet ved en melding.

 • Lav viktighet-knappen – legger til et flagg for Lav viktighet ved en melding.

 • Språk-menyen – rullegardinmenyen over språk for å angi standardspråk.

 • Stavekontroll-knappen – skanner ordene i meldingen. Hvis det blir funnet feil, åpner E-post for Windows 10 et bånd med forslag til stavemåte for et valgt ord.

 • Korrektur og språk-knappen – åpner en meny der du kan velge om du vil vise korrekturmerker.

 • Zoom-knappen – åpner en meny med zoom-alternativene oppført som prosentvis økning. Hvis du vil ha mer informasjon, se Bruk en skjermleser for å zoome i E-post for Windows 10.

Mer informasjon

Bruk en skjermleser med E-post for Windows 10

Tastatursnarveier i E-post- og Kalender-appene for Windows 10

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×