Bruk maler for å opprette ulike typer SharePoint-nettsteder.

Bruk maler for å opprette ulike typer SharePoint-nettsteder.

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvilken versjon av SharePoint du bruker angir hvilken type område på øverste nivå eller sekundært område kan du opprette. Valg av områdemaler som er tilgjengelige for deg som standard, avhenger av funksjonene som er satt opp av systemansvarlig og Office 365 eller SharePoint Server plan du har. Du kan også kunne opprette og bruke egendefinerte områdemaler.

Obs!: Hvis du har et nettsted eller undernettsted du ikke trenger lenger, kan du se slette et SharePoint-område eller sekundært område.

SharePoint Online og SharePoint Server 2019 områder på øverste nivå

Som standard, SharePoint Online og SharePoint Server 2019 tilbudet gruppeområder til å samarbeide med medlemmer av gruppen, eller de arbeide sammen på et prosjekt og en kommunikasjon områder for å dele nyheter, rapporter, statuser, osv., med andre. Når du starter SharePoint, og klikk + Opprett området, har du et valg mellom en av disse to malene.

Valg av to øverste maler, gruppe eller kommunikasjon-området.

Obs!: Administratoren kan aktivere eller deaktivere områdeoppretting eller erstatte egendefinerte eller klassisk team områdeoppretting.

Hvis du vil lære mer om SharePoint Online og SharePoint Server 2019 gruppeområder, kan du se opprette et gruppeområde i SharePoint eller Hva er et SharePoint-gruppeområde? For kommunikasjon områder, kan du se opprette et område for kommunikasjon i SharePoint eller Hva er et SharePoint-område for kommunikasjon?

SharePoint Online og SharePoint Server 2019 sekundære områder

Når du har opprettet et område på øverste gruppeområde eller kommunikasjonsområde, kan du opprette sekundære områder. Sekundære områder kan du bruke flere typer maler, for eksempel klassisk team, publisering, blogg eller dokument center-områder. Beskrivelser nedenfor hjelper deg med å velge malen du trenger.

Obs!: SharePoint Online områder på øverste nivå, for eksempel gruppe eller kommunikasjon området er ikke tilgjengelige som maler for sekundært område, bare som områder på øverste nivå. SharePoint Server 2019 tilbyr nye gruppeområder som sekundært område.

Du kan opprette sekundære områder med klassisk maler i SharePoint Online. Kategorien Publiser er bare tilgjengelig når du aktiverer SharePoint infrastrukturen for publisering, og bare som et sekundært område fra et gruppeområde på øverste nivå, gruppe-tilkoblet. Publiseringsinfrastruktur og publiseringsområder er ikke tilgjengelig på områder for kommunikasjon på øverste nivå.

Når du oppretter et sekundært område fra en gruppe-tilkoblede gruppeområde, kan det sekundære området arver tillatelser fra det overordnede området og medlemmer av gruppen har tilgang. Noen SharePoint Online området på øverste nivå-funksjoner vil ikke være tilgjengelig på klassisk sekundære områder, for eksempel flytte til og kopiere til.

SharePoint Server-områder og sekundære områder

Med SharePoint Server 2013 og 2016, kan du opprette områder på øverste nivå og sekundære ved hjelp av den under klassiske maler. Beskrivelsene nedenfor viser tilgjengeligheten av malene som er basert på versjonen og planen for SharePoint serveren du bruker.

SharePoint Server 2013 Foundation støtter bare samarbeid gruppeområder og blogger. Den støtter ikke andre maler.

Nettstedsmaler for samarbeid for SharePoint Online (sekundære områder) og SharePoint Server

Nettstedsmaler for samarbeid opprette områder der du kan kommunisere informasjon om gruppen og prosjekter, opprette en blogg eller et fellesskapsområde. Alle støttes på SharePoint 2013 og 2016, og som sekundære områder i SharePoint Online. For SharePoint støttes 2013 Foundation, gruppeområder og blogger.

SharePoint Server 2019 tilbyr moderne gruppeområder som sekundære områder, men ikke har en tilkobling til en Office 365-gruppe. Hvis du vil ha mer informasjon, se Hva er et SharePoint-gruppeområde?.

Moderne team sekundært område

Bruk Klassisk gruppeområdet til å raskt opprette, organisere og dele informasjon for avdelingen eller prosjektet. Området inneholder: biblioteker og lister for:

 • Delte dokumenter

 • Kunngjøringer

 • Kalendere

 • Koblinger

 • Oppgaver

 • Diskusjonstavle

Gruppeområde-malen

Et gruppeområde kan brukes som et enkelt miljø til å opprette, organisere og dele innhold. For eksempel bruke Kunngjøringer-listen på nettet viktig informasjon, nye verktøy eller ressurser for gruppemedlemmer. Bruk kalenderen til å dele planleggingsinformasjon, for eksempel gruppehendelser, tidsfrister eller ferier. Du kan også prøve listen koblinger for å hjelpe gruppen koble til med partnere eller finne viktig informasjon for jobben.

Obs!: For et sekundært område SharePoint Online oppretter ved hjelp av Gruppeområde-malen et klassisk gruppeområde.

Bruk bloggnettstedet til å dele firmakunngjøringer og legge ut ideer, merknader og ekspertise i gruppen eller organisasjonen. Nettstedet inneholder innlegg, kommentarer og koblinger. Bloggverktøy kan brukes til å godkjenne eller avvise kladdeinnlegg og redigere eller slette gamle innlegg. Du kan også motta varsler når bloggen blir oppdatert.

Bloggnettstedsmalen

Du kan hjelpe brukerne med å finne innhold som interesserer dem, ved å tilordne innlegg du oppretter, til en eller flere kategorier. Bloggnettsteder gir også mulighet for å kommentere innlegg, som kan bidra til å skape engasjement hos leserne.

Prosjektområde-malen er et enkelt hjelpemiddel for prosjektstyring. Nettstedet har lignende samarbeidsfunksjoner som gruppenettstedet, og inneholder et prosjektsammendrag som er knyttet til en standard oppgaveliste. Elementer som blir lagt til i oppgavelisten, vises automatisk i prosjektsammendraget.

Prosjektområde-malen

Andre fordeler ved å bruke prosjektnettstedet:

 • Visuell tidslinje for prosjektoppgavene

 • Prosjektoppgaveplan

 • Bibliotek for oppbevaring av relevante prosjektdokumenter

 • Notatblokk for rask registrering og organisering av informasjon om prosjektet

 • Delt kalender for gruppehendelser

 • Muligheten til å koble til Project Professional, Project Server 2016 eller Project Online.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se opprette et prosjektområde.

Obs!: Ikke tilgjengelig i SharePoint Server 2019.

Bruk fellesskapsnettstedet som en møteplass der medlemmene kan diskutere emner de har felles.

Malen Område for fellesskap

Fellesskapsnettsteder har mange fordeler sammenlignet med e-post, direktemeldinger og andre kommunikasjonsmetoder, inkludert:

 • Alt innhold på nettstedet er tilgjengelig for alle medlemmer av fellesskapet.

 • Oppbevaring av all diskusjonshistorikk i henhold til retningslinjer for bedrifter.

 • Innebygd søk slik at medlemmene kan søke i alle fellesskapsinnlegg.

 • Kategorisering av innhold for å gjøre det enklere å finne og forenkle vedlikehold.

 • Nettstedsvedlikehold ved hjelp av SharePoint -lister, slik at du kan dra nytte av ledelse, postbehandling og arbeidsflytfunksjonene i SharePoint.

Obs!: Opprette et sekundært webområde ved hjelp av områdemalen kommunikasjon under et fellesskapsområde støttes ikke.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se opprette en fellesskapsportal.

Nettstedsmaler for virksomheter for SharePoint Online (sekundære områder) og SharePoint Server

Nettstedsmaler for virksomheter gir deg områder for dokumentet eller post lagringsplass og sporing, Business Intelligence for analyse av data eller en nettstedsomspennende søkefunksjoner. Alle som støttes i SharePoint 2013 og 2016, og som sekundære områder i SharePoint Online eller SharePoint Server 2019 med mindre annet er opplyst. . Ingen støttes av SharePoint 2013 Foundation.

Du kan bruke malen Dokumentsentralområde til å administrere store dokumentmengder. Du kan også bruke nettstedet som et redigeringsmiljø og innholdsarkiv.

Malen Dokumentsentralområde

I et redigeringsmiljø sjekker brukerne ofte filer inn og ut og oppretter mappestrukturer for disse filene. Du kan bruke versjonskontroll til å ta vare på ti eller flere tidligere versjoner av hvert dokument. Du kan også bruke arbeidsflyter til å kontrollere dokumentets livssykluser.

Du kan ikke redigere dokumenter i et innholdsarkiv. Brukere bare viser eller laster opp dokumenter. I et dokumentsentralnettsted kan du opprette en type arkiv som kalles kunnskapsbasearkiv. Vanligvis inneholder kunnskapsbaser én versjon av dokumenter, og et nettsted kan skaleres opptil ti millioner filer.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se bruke et Dokumentsentralområde.

Bruk arkivsenternettstedet til å organisere, lagre og behandle arkivdata, for eksempel juridiske eller økonomiske dokumenter. Arkivsenteret støtter hele arkivbehandlingsprosessen, fra innsamling og behandling til fjerning av innhold.

Arkivsenter-malen

Versjonskontroll, revisjon, behandling av metadata, eDiscovery og dokumentdistribusjon med tilpasningsmuligheter er innebygde funksjoner som kan bidra til en mer effektiv håndtering av arkivdata.

Obs!: Opprette et sekundært webområde ved hjelp av områdemalen kommunikasjon under et arkivsenterområde støttes ikke.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se opprette et Arkivsenter.

Obs!: Ikke tilgjengelig i SharePoint Server 2019.

Bruke et BI-nettsted til å lagre, administrere, dele og vise business rapporter, målstyringer og instrumentbord. Et BI Center-område har enkelte egenskaper som angir den atskilt fra andre typer områder som inneholder forhåndsbygde lister og biblioteker som er spesielt utformet for BI innhold, få tilgang til innhold for PerformancePoint Services (for på lokale kunder), eksempel filer og koblinger til nyttig informasjon om BI-verktøy.

Nettstedsmal for Business Intelligence

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se opprette, dele, og bruke BI-innhold i et BI Center-område.

Søkesenternettstedet kan brukes til å søke på nettstedet og vise søkeresultater. Et søkesenternettsted er det øverste nivået i en nettstedssamling som opprettes av en farmadministrator ved hjelp av Enterprise-søkesentermalen.

Enterprise-søkesentermalen

Når du oppretter et søkesenternettsted, opprettes det en standard hjemmeside for søk og en standard søkeresultatside. Det blir også opprettet sider som kalles søkevertikaler. Disse kan tilpasses for søk etter bestemt innhold, for eksempel personer, samtaler og videoer. Sidene viser søkeresultater som er filtrert og formatert i henhold til en bestemt innholdstype eller klasse.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Behandle søkesentralen i SharePoint Online.

Visio-prosessrepositorium

SharePoint Server 2019 bare.

Et Visio-prosessrepositorium er et område for å vise, dele og lagring av prosessdiagrammer i Visio. Den inneholder et versjonen dokumentbibliotek og maler for grunnleggende flytskjemaer, tverrfunksjonelle flytskjemaer og BPMN-diagrammer.

Visio-prosessrepositorium sekundært område

Områdemalene for SharePoint Online (sekundære områder) og SharePoint Server

Områdemalene tilbyr nettstedet publisering med eller uten godkjenningsarbeidsflyt og en enterprise Wiki for bedriftens kunnskap som medlemmer kan bidra til.

Hvis du vil opprette publiseringsområder, først administratoren må aktivere publiseringsinfrastruktur for SharePoint. Når aktivert, vil kategorien publisering være tilgjengelig.

Alle støttes i SharePoint 2013 og 2016, og som sekundære områder fra SharePoint Online eller SharePoint Server 2019 gruppeområder. Ingen støttes av SharePoint 2013 Foundation eller som sekundære områder på SharePoint Online eller SharePointServer 2019 områder for kommunikasjon.

Bruk Publiseringnettsted til å opprette organisasjonsintranett, og i SharePoint Server, offentlige nettsteder. I SharePoint Server kan de også brukes til å utvide nettstedet og raskt publisere nettsider. Samarbeidspartnere kan arbeide med kladdeversjoner av sider og publisere dem for å gjøre dem synlige for lesere.

Publiseringsområde-malen

Publiseringsnettsteder har unike funksjoner som forenkler redigering, godkjenning og publisering av nettsider. Disse funksjonene aktiveres automatisk når du oppretter et publiseringsnettsted, og omfatter:

 • Sideoppsett

 • Kolonnetyper

 • Nettdeler

 • Lister

 • Dokument- og bildebibliotek for lagring av nettpubliseringsaktiva

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Funksjoner aktivert i SharePoint Online-publiseringsområde.

Bruk Publiseringsnettsted med arbeidsflyt til å publisere nettsider etter en tidsplan ved hjelp av godkjenningsarbeidsflyter. Malen inkluderer et dokument- og bildebibliotek for lagring av nettpubliseringsaktiva. Som standard kan bare nettsteder med denne malen opprettes under dette nettstedet.

Publisere nettstedsmal med arbeidsflyt

En arbeidsflyt for publiseringsgodkjenning automatiserer distribusjonen av innhold for gjennomgang og godkjenning. Publisering av nye og oppdaterte nettsider er underlagt streng kontroll. Ikke noe nytt innhold kan publiseres før det er godkjent av alle godkjennerne i arbeidsflyten.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se arbeide med en arbeidsflyt.

En virksomhets-wiki er et publiseringsnettsted for deling og oppdatering av store mengder informasjon over en hel virksomhet. Hvis organisasjonen din trenger et stort, sentralisert kunnskapsrepositorium som er utformet for lagring og deling av informasjon over hele organisasjonen, kan du vurdere å bruke en virksomhets-wiki.

Nettstedsmalen Virksomhets-wiki

En virksomhets-wiki er ofte en lagringsplass for organisasjonens kunnskap, slik at den ikke forsvinner, men kan brukes av alle. Du kan bruke en virksomhets-wiki til å fremme uformell opplæring og dele tips med andre brukere, som kan redusere behovet for formell opplæring og kontinuerlig IT-støtte.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se opprette og redigere en wiki.

Opprette et område fra en SharePoint Online områdesamling (bare administratorer)

SharePoint Online Leieradministratorer kan bruke administrasjonssenteret for å opprette nye områdesamlinger. Når du oppretter en ny områdesamling, kan du velge en klassisk malen som skal brukes for et nytt område på øverste nivå. Du kan ikke likevel opprette en gruppe-tilkoblede gruppeområde eller kommunikasjonsområde. Utvalget er lik maler som er tilgjengelige for SharePoint Online sekundære områder. Når området startes, må du konfigurere brukere, tillatelser, formater, innhold og mange andre funksjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se opprette en områdesamling.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×