Bruk filtrering for å endre en SharePoint-visning

Bruk filtrering for å endre en SharePoint-visning

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Filtrering reduserer antall elementer som vises i en visning for å bare dataene du vil se. Et filter merker elementer som samsvarer med bestemte kriterier, for eksempel sted, typen element eller en rekke priser. Ved hjelp av indekser og filtre kan også hjelpe deg med å gå tilbake til dataene eller hindre overskrider Terskelen for listevisning. Et filter kan returnere dataene alene eller gruppert eller sortert for bedre formatering.

Indekser fungerer med filtre for å øke sin ytelse. Hvis antall elementer i listen eller biblioteket overskrider Terskelen for listevisning, men er fremdeles under 20 000 elementer, kan du vanligvis legge indekser til eksisterende kolonner. Deretter kan du bruke filtre til å hente dataene som vises under listevisningen terskel på 5000 elementer.

Filtre redusere mengden av data som returneres ved å velge elementer som er basert på operasjonene (for eksempel større eller mindre enn) og sammenligner data. Når du oppretter en filtrert visning, bør den første indeksert kolonnen i filteruttrykket redusere datasettet størst mulig. Hvis du for eksempel kan filtrering på et område eller dato-felt du redusere et datasett betydelig. Hvis du har fått 15 000 elementer, vil du ha den første indeksen retur som er mindre enn 5000 elementer. Hvis datasettet ikke inneholder mer enn 5000 elementer, er det fortsatt lurt.

SharePoint merker første indeksert kolonne i en spørring, og deretter bruker resten av kolonnene for å merke dataene. Andre kolonner du angir i visningsfilteret kan eller ikke kan indekseres. Visningen bruker ikke disse indekser, selv om resultatet av den filtrerte visningen returnerer mindre enn terskelen for listevisning.

Du har for eksempel en spørring: størrelse = stor OG farge = rød. Størrelsen er ikke indeksert i listen, men det er fargen. Så lenge det er færre enn 5000 "røde" elementer i listen, lykkes spørringen i en stor liste. Hvis du imidlertid har en spørringsstørrelse = stor ELLER farge = rød og selv om databasen kan finne alle de røde elementene, må den skanne hele listen for å finne alle de store elementene. Spørringen er begrenset hvis fler enn 5000 elementer returneres.

Hvis du bruker to eller flere kolonner i filteruttrykket, bør den avgjørende indeksen eller indeksene bruke en OG-operator. For eksempel hvis du vil returnere hunder fra en stor liste med dyr. Du har en kolonne som ikke er indeksert som kalles Art, med Hund som verdi Hvis du bare spør etter art = hund, blir spørringen begrenset. Hvis du imidlertid har en indeksert kolonne kalt Klasse, blir spørringen klasse = pattedyr OG art = hund. Du kan også søke etter katter og hunder med spørringen klasse = pattedyr OG (art = HUND ELLER art = katter). Den andre spørringen velger alle pattedyr, og filtrerer deretter til hunder og katter.

Obs!: Hvis du flytter elementene til papirkurven, blir fortsatt disse elementene talt opp når du skal fastslå om filteruttrykket overskrider terskelen for listevisning. Elementene blir ikke talt opp hvis du sletter papirkurven. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Tøm papirkurven eller gjenopprette filer.

Hvis kolonnene som du skal bruke til å filtrere ikke indekser, vil du begynne med å opprette indekser. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se legge til en indeks til en SharePoint-kolonne.

Når du indekserer en kolonne, kan du legge den når du oppretter eller endre en visning, og deretter bruke den til å filtrere visningen. Før du oppretter en visning, kan du vil legge til flere kolonner i listen for å gi mer fleksibilitet for sortering, gruppering og filtrering. For sortering og filtrering, kan du velge kolonnene som finnes i datasettet, men ikke vises.

Opprette en visning

 1. Åpne listen eller biblioteket der du vil opprette en visning.

 2. Avhengig av versjonen, gjør du ett av følgende:

  • I SharePoint 2016, 2013, 2010, eller SharePoint Online klassisk opplevelse, klikk kategorien liste eller et bibliotek, og klikk deretter Opprett visning.

   Opprett visning-knappen på båndet i SharePoint-biblioteket.
  • Klikk pil ned på knappen Alternativer for visning i SharePoint Online eller gruppe-tilkoblet SharePoint, og klikk deretter Administrer visninger eller redigere gjeldende visning.

   Vis valg-meny med Administrer visninger valgt
   Rediger gjeldende visning
 3. Rull ned til Visninger-avsnittet, og klikk deretter Opprette visning.

 4. Visningstype-siden klikker du visningen du vil bruke. Hvis du er usikker, velger du Standardvisning.

  Vis typer siden
 5. Skriv inn et Visningsnavn.

  Angi et navn og eventuelt et navn for visningen
 6. Redigere webadressen for visningen, eller godta standardvalget. Du kan gå tilbake og endre dette senere.

 7. I delen Filter klikker du Vis elementer bare når følgende er sant, og deretter velger du hvordan du vil filtrere elementene basert på én av kolonnene som er indeksert.

  Hvis du vil opprette en visning av elementer som er endret i dag, kan du for eksempel velge Endret (indeksert)-kolonnen og Er lik-betingelsen og deretter skrive inn [I dag].

  Velg en indekserte felt i SharePoint Online

  Obs!: Hvis du ikke ser noen kolonner som viser (indeksert) etter navnet, kan du ikke har noen indekserte kolonner som er tilgjengelige for listen eller biblioteket. Du må første Opprett en enkel eller sammensatt indeks.

 8. Hvis du vil begrense antall elementer som vises på hver side, ruller du ned til Elementgrense og angir Antall elementer som skal vises-verdien. Når du oppretter en visning, er standard antall elementer som skal vises 30.

  Angi antall elementer som skal vises på Vis innstillinger-siden
 9. Du kan velge mellom to alternativer når du definerer en elementgrense på en side:

  • Vise elementer i bunker med den angitte størrelsen, som oppretter en side-ved-side-visning av dataene som er nyttig når du blar i elementer på en ikke-interaktiv måte.

   Når det finnes flere elementer enn grenseinnstillingen, vil visningen sideveksles.

   Grupper etter-stil

  • Begrense totalt antall elementer som returneres til angitt mengde, oppretter en streng grense som kan eller ikke kan returnere hele resultatet av filtreringen din. Dette kan være nyttig når du tester visningen, oppretter en prototype, eller når du bare vil hente de høyeste verdiene i en visning.

 10. Du kan velge Forhåndsvisningsruten for å se all informasjonen fra elementer i listen i et format som loddrett rute under stil. Forhåndsvisningsruten er blant Visningsstiler kan du velge under stil når du redigerer eller oppretter en visning.

  Stilalternativer på Vis innstillinger-siden

  Du kan navigere dataene raskere når du holder musepekeren over elementtittelen i et rulleområde på venstre side av siden for å se alle kolonneverdiene av gjeldende element loddrett oppført på høyre side av siden. Færre opprinnelige data vises, og dette bidrar til å se visningen raskere. Denne stilen er også svært nyttig når listen er bred eller har mange kolonner og krever vannrett rulling for å se dataene.

  Grupper etter-stil

 11. Klikk på OK.

Det finnes flere trinn du kan gjøre med en visning, men dette er nok til å vise data som overskrider Terskelen for listevisning Hvis du er blokkert. Du kan også sortere, eller gruppere etter, angi totaler, Utvid mapper og optimalisere visning visning med en mobil enhet.

Slik endrer du en visning

 1. Åpne listen eller biblioteket der du vil opprette en visning.

 2. Gjør noe av følgende:

  • I SharePoint 2016, 2013, 2010, eller SharePoint Online klassisk opplevelse, klikk kategorien liste eller et bibliotek, velger du visningen under Gjeldende visning, og klikk deretter Endre visning.

   Bibliotek-fanen med Endre visning fremhevet
  • I SharePoint Online, klikker du pil ned på knappen Alternativer for visning, og klikk deretter Rediger gjeldende visning.

   Vis valg-meny med Administrer visninger valgt
 3. Rull ned til Visninger-avsnittet, og klikk deretter vis.

 4. Du kan endre innstillingene som beskrevet i trinn 5 til 9 i Opprett en visning fremgangsmåten ovenfor.

 5. Klikk på OK.

For en visning til å filtrere raskt gjennom mange elementer, må den første kolonnen i filteret indekseres. Andre kolonner du angir i visningsfilteret kan eller ikke kan indekseres, men visningen bruker ikke disse indekser. Den første kolonnen i filteret skal returnere færre elementer enn terskelen for listevisning.

Hvis den første kolonnen i filteret returnerer flere elementer enn terskelen for listevisning, kan du bruke et filter med to eller flere kolonner. Bruke og-operatoren til å begrense antall elementer som returneres når du definerer en filtrert visning som bruker to eller flere kolonner. Men selv i dette tilfellet du fremdeles trenger å angi som den første kolonnen i filteret kolonnen som returnerer mest sannsynlig mindre mengden av data. Med en eller filter nesten alltid øker antall elementer som returneres, og ikke effektive i disse tilfellene.

Hvis du vil ha mer informasjon om visninger, kan du se opprette, endre, eller slette en visning av en liste eller et bibliotek.

Viktig!:  Selv om du kan indeksere en enkel oppslagskolonne for å forbedre ytelsen, fungerer det ikke å bruke en indeksert oppslagskolonne til å forhindre at den overskrider terskelen for listevisning. Bruke en annen type kolonne som primær eller sekundær indeks.

Viktig!: Hvis du filtrerer en liste etter et indeksert felt, kan du se i papirkurven for slettede elementer fra listen eller biblioteket. Elementer i Papirkurv for BI antall mot terskelen for listevisning, og ikke er slettet fra bakdatabasen til de fjernes fra papirkurven. Hvis Totalt antall filtrerte elementer i listen og i papirkurven er større enn grensen på listen terskel, deretter du kan få en ufullstendige sett med resultater eller bli blokkert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se tømme papirkurven eller gjenopprette filene.

Det er to viktige ord som du kan bruke til å filtrere basert på den gjeldende dagen [i dag] eller gjeldende bruker [meg]. Dette er dynamisk slik de endre med brukeren eller dato.

Ved hjelp av [meg] kan være nyttig når du bare vil se dokumentene i et stort bibliotek. [Meg] fungerer på personer basert kolonner for eksempel har opprettet eller endret av. Hvis du for eksempel for å se alle dokumenter du har opprettet, angi et filter med opprettet etter kolonne lik [meg]. Hvis du er en redigering og ønsker å se de siste filene du jobbet med, angi er et filter på endret av kolonnen til lik [meg]. Opprette to filtre som er koblet sammen med eller for å se både.

Filtrerer ved hjelp av [meg]
Et filter som fanger opp dokumenter som ble opprettet av eller endret av deg

[I dag]-nøkkelordet fungerer på basert datokolonner. Du kan bruke matematikk for å få områder som endres med dagens dato. Hvis du vil se alle dokumentene som ble endret i løpet av de siste 30 dagene, kan du for eksempel opprette et filter på datokolonnen som er større enn eller lik [i dag] - 30. Hvis du vil utelate den gjeldende dagen, angi et filter på kolonnen dato til er mindre enn [i dag] og koble dem sammen med og.

Filtrere ved hjelp av [i dag]
Et filter som fanger opp filene som er endret i løpet av de siste 30 dagene

Du kan også raskt filtrere direkte fra listen eller biblioteket, uten å legge til administrasjonskostnader av en annen visning. Du har ikke mulighet til å angi operatorer for eksempel større enn eller lik. Listen over filtre er hentet fra dataene i kolonnen. Med en kolonne for avdelinger, kan du for eksempel filtrere etter t eller IT-avdelingen.

 1. Hold pekeren over overskriften for kolonnen du vil filtrere, og klikk pil ned i listen eller biblioteket.

 2. Klikk på den nedre delen av rullegardinlisten den av verdiene du vil filtrere på. En avmerkingsboks vises med merkede hvis de ikke vises i utgangspunktet.

  Klikk kolonneoverskriften, og velg verdien du vil fillter ved.
  SharePoint 2010, 2013 eller 2016
  Klikk toppteksten på en kolonne for å raskt filtrere
  SharePoint Online eller gruppe-tilkoblede SharePoint-områder
 3. Når du er ferdig og vil gå tilbake for å vise alle verdiene, klikker du pil ned, og klikk deretter Fjern filtre [fra kolonnenavn], og deretter Lukk.

Nedenfor finner du noen forslag til vanlig visninger som fungerer godt sammen med indekserte kolonner:

Filtrer etter:

Indekser følgende:

Eksempel:

Elementer som nylig er endret

Endret-kolonne

Bruk filteret for bare å vise elementer som er endret den siste uken, Endret er større enn[I dag] -7

Nye elementer

Opprettet-kolonne

Hvis du vil opprette en visning bare av elementer som ble lagt til den siste uken, kan du bruke filteret Opprettet er større enn[I dag] -7

Mine elementer

Opprettet av-kolonne

Hvis du vil opprette en visning av bare elementer som du har lagt til, kan du bruke filteret Opprettet av er lik [Meg].  

Elementer som forfaller i dag

Forfallsdato-kolonne (opprettet av deg i en liste eller bibliotek)

Hvis du vil opprette en visning av bare elementer med en forfallsdato i dag, kan du bruke filteret Forfallsdato er lik [I dag].  

Oppdateringer av diskusjonstavle

Sist oppdatert-kolonne

Hvis du vil opprette en visning bare av de diskusjonene som ble oppdatert i den siste måneden, bruker du filteret Sist oppdatert er større enn [I dag]-30.

Arkiver filer i et dokumentbibliotek

Endringsdato

Hvis du vil opprette en visning av dokumenter som ikke er endret siden året 2016 (som du deretter vil arkivere), bruker du filteret endringsdato er mindre enn 31 desember 2016.

Finn et delsett av økonomiske data

Område, År (som to enkle indekser)

Hvis du vil opprette en visning av økonomiske data for et område for Nordøst i 2015, bruker du filteret område er lik "N" og år er lik 2015 fordi kolonnen Distrikt sannsynligvis vil har mindre verdier enn Year-kolonnen.

Obs!: Selv når du oppretter en filtrert visning basert på kolonneindekser, hvis du er over terskelen for listevisning, bli visse andre operasjoner fortsatt blokkert fordi de krever tilgang til hele listen eller biblioteket. Disse handlingene inkluderer følgende: legge til eller slette en indeks, opprette en sortering i visningsdefinisjon; Viser en kolonnesum; og legge til, oppdatere eller slette beregnede felt. Hvis dette skjer, prøver du å kjøre operasjonen under det Daglige tidsvinduetnår grensene er lifted.

Kolonnetyper som støttes

 • En enkelt linje med tekst

 • Valg (enkeltverdi)

 • Tall

 • Valuta

 • Dato og klokkeslett

 • Person eller gruppe (enkeltverdi)

 • Forvaltede metadata

 • Ja/Nei

 • Oppslag

Kolonnetyper som ikke støttes

 • Flere linjer med tekst

 • Valg (flere verdier)

 • Beregnet

 • Hyperkobling eller bilde

 • Egendefinerte kolonner

 • Person eller gruppe (flere verdier)

 • Eksterne data

Vi lytter

Opprettet 30 April 2017

Var denne artikkelen nyttig? I så fall Fortell oss nederst på denne siden. Hvis det ikke er nyttig, Fortell oss hva var forvirrende eller manglende. Ta med versjonene dine SharePoint, operativsystem og nettleser du bruker. Vi bruker tilbakemeldingen dobbeltsjekke fakta, legge til informasjon og oppdatere denne artikkelen.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×