Bruk en skjermleser til å opprette en egendefinert visning av et dokumentbibliotek i SharePoint Online

Bruk en skjermleser til å opprette en egendefinert visning av et dokumentbibliotek i SharePoint Online

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk SharePoint Online med tastaturet og en skjermleser, slik som JAWS eller Skjermleser, den innebygde Windows-skjermleseren, til å opprette en egendefinert visning av et dokumentbibliotek for å vise elementer på en måte som er riktig for deg. Du kan for eksempel legge til kolonner ved å merke kolonnene du vil vise, og ordne kolonnene i den rekkefølgen du ønsker. Du kan også sortere, filtrere, gruppere eller slette elementer for å opprette en visning som passer til dine behov. Når du er ferdig, gi visningen et navn og lagre den. En kobling til den egendefinerte visningen vises i Vis-menyen for dokumentbiblioteksiden der du opprettet visningen.

Obs!: 

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, slik at appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil finne ut hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil bruke hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i SharePoint Online.

 • Dette emnet antar at du bruker Skjermleser, den innebygde skjermleseren for Windows. Hvis du vil finne ut mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du gå til Den fullstendige veiledningen for Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

 • Når du bruker SharePoint Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Siden SharePoint Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du bruker CTRL + F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. I tillegg fungerer vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL + O (åpne) for nettleseren, men ikke for SharePoint Online.

I dette emnet

Legg til en kolonne

 1. Logg deg på organisasjonens Office 365-konto, start SharePoint-appen og åpne deretter dokumentbiblioteket ditt.

  Tips!: Dokumentbiblioteker i SharePoint Online har to visninger: klassisk og SharePoint Online-opplevelse. Vanligvis er SharePoint Online-opplevelse standard. Men hvis du hører «Ta en titt-knappen» når du navigerer i dokumentbiblioteket, bruker du klassisk opplevelse. Hvis du vil se SharePoint Online-dokumentbiblioteker, trykker du på ENTER når du hører «Ta en titt-knappen». Når visningen av dokumentbiblioteket endres til SharePoint Online-opplevelse og fokuset flyttes fra Ta en titt-knappen til Ny-koblingen, hører du navnet på dokumentbiblioteket etterfulgt av «Ny».

 2. Gå til dokumentbiblioteket der du vil legge til en kolonne.

 3. I Liste-visning tabulerer du til du hører «Rutenett kolonneoverskrifter, bruk menyer for å sortere, filtrere eller gruppere etter en kolonne». (I Skjermleser hører du «Tabellnavn» og navnet på den neste kolonnen.)

  Tips!: I Fliser-visningen vises som standard ikke kolonneoverskriftene. For å vise dem tabulerer du til du hører «Ordne, aktiver filtrering, sortering og gruppering etter metadataverdi» og trykk ENTER.

 4. Trykk PIL HØYRE til du hører «men for Legg til eller endre kolonner-knappen», og trykk så ENTER. (I Skjermleser hører du «Knapp».) En undermeny åpnes og du hører «Meny». (I Skjermleser hører du det første alternativet, «Én linje med tekst».)

 5. For å flytte gjennom alternativene (f.eks. Tall, Person, Dato og Mer) bruker du PIL NED-tasten og trykk så ENTER. Dialogboksen Opprett kolonne åpnes med fokus på redigeringsboksen for Kolonnenavn. (I Skjermleser aktiverer du redigeringsboksen for Kolonnenavn ved å trykke TAB-tasten.)

 6. Skriv inn et navn for kolonnen.

 7. Tabuler til Opprett-knappen, og trykk ENTER. Kolonnen legges til, til høyre for eksisterende kolonnene.

Ordne kolonnene i et dokumentbibliotek

 1. Logg deg på organisasjonens Office 365-konto, start SharePoint-appen og åpne deretter dokumentbiblioteket ditt.

  Tips!: Dokumentbiblioteker i SharePoint Online har to visninger: klassisk og SharePoint Online-opplevelse. Vanligvis er SharePoint Online-opplevelse standard. Men hvis du hører «Ta en titt-knappen» når du navigerer i dokumentbiblioteket, bruker du klassisk opplevelse. Hvis du vil se SharePoint Online-dokumentbiblioteker, trykker du på ENTER når du hører «Ta en titt-knappen». Når visningen av dokumentbiblioteket endres til SharePoint Online-opplevelse og fokuset flyttes fra Ta en titt-knappen til Ny-koblingen, hører du navnet på dokumentbiblioteket etterfulgt av «Ny».

 2. Gå til dokumentbiblioteket som har kolonnene du vil ordne.

 3. I Liste-visning trykker du TAB-tasten til du hører «Rutenett, kolonneoverskrifter, bruk menyer for å sortere, filtrere eller gruppere etter en kolonne». (I Skjermleser hører du «Tabellnavn» og navnet på den neste kolonnen.)

  Tips!: Fliser-visningen viser som standard ikke kolonneoverskriftene. For å vise dem tabulerer du til du hører «Ordne, aktiver filtrering, sortering og gruppering etter metadataverdi» og trykk ENTER.

 4. Trykk PIL HØYRE til du hører «men for Legg til eller endre kolonner-knappen», og trykk så ENTER. (I Skjermleser hører du «Knapp».) En undermeny åpnes og du hører «Meny». (I Skjermleser hører du det første alternativet, «Én linje med tekst».)

 5. Trykk PIL NED-tasten til du hører «Vis/skjul kolonner, endre hvilke kolonner som vises, og endre rekkefølgen på kolonner», og trykk ENTER. Rediger kolonnevisning-dialogboksen, og du hører «Dialog». (I Skjermleser leses ikke navnet på dialogboksen.)

 6. For å flytte til listen over kolonner trykker du TAB-tasten. Skjermleseren leser navnet på den første kolonneoverskriften i listen. For å høre navnet på kolonnene trykker du PIL NED-tasten.

 7. Når du høre navnet på kolonnen du vil flytte:

  • For å flytte kolonnen opp i listen (til venstre i dokumentlisten) trykker du HØYRE PIL-tast. Når du høre kolonnenavnet og «Flytt kolonne opp- knappen», trykker du MELLOMROM eller ENTER. Gjenta dette trinnet til kolonnen er i ønsket posisjon.

  • Hvis du vil flytte kolonnen i listen (til høyre i dokumentlisten), trykk HØYRE PIL-tast to ganger. Når du høre kolonnenavnet og «Flytt kolonne ned- knappen», trykker du MELLOMROM eller ENTER. Gjenta dette trinnet til kolonnen er i ønsket posisjon.

   Tips!: Du kan bare flytte kolonner som vises. For å vise en kolonne velger du kolonnen i listen og trykker MELLOMROM.

 8. For å kontrollere ordningen av kolonnene trykker du PIL OPP-tasten til du hører navnet på den første kolonnen i listen (som standard er den første kolonneoverskriften Dokumentikon), og bruk deretter PIL NED-tasten.

 9. For å bruke valgene tabulerer du til du hører «Meny, bruk» og trykk ENTER. (I Skjermleser hører du «Bruk».)

Sorter elementer i et dokumentbibliotek

 1. Logg deg på organisasjonens Office 365-konto, start SharePoint-appen og åpne deretter dokumentbiblioteket ditt.

  Tips!: Dokumentbiblioteker i SharePoint Online har to visninger: klassisk og SharePoint Online-opplevelse. Vanligvis er SharePoint Online-opplevelse standard. Men hvis du hører «Ta en titt-knappen» når du navigerer i dokumentbiblioteket, bruker du klassisk opplevelse. Hvis du vil se SharePoint Online-dokumentbiblioteker, trykker du på ENTER når du hører «Ta en titt-knappen». Når visningen av dokumentbiblioteket endres til SharePoint Online-opplevelse og fokuset flyttes fra Ta en titt-knappen til Ny-koblingen, hører du navnet på dokumentbiblioteket etterfulgt av «Ny».

 2. Gå til dokumentbiblioteket som har kolonnene du vil sortere.

 3. I Liste-visning trykker du TAB-tasten til du hører «Rutenett, kolonneoverskrifter, bruk menyer for å sortere, filtrere eller gruppere etter en kolonne». (I Skjermleser hører du «Tabellnavn» og navnet på den neste kolonnen.)

  Tips!: Fliser-visningen viser som standard ikke kolonneoverskriftene. For å vise dem tabulerer du til du hører «Ordne, aktiver filtrering, sortering og gruppering etter metadataverdi» og trykk ENTER.

 4. Trykk PIL HØYRE til du hører «Ordne etter», navnet på kolonnen du vil sortere (f.eks. Navn, Endret dato, Endret av eller Innsjekkingskommentar) og «Kolonneoverskrift» og trykk deretter ENTER. En hurtigmeny åpnes og du hører «Hurtigmeny» og det første alternativet på listen. Alternativene som er tilgjengelig avhenger av hvilken type data som finnes i denne kolonnen, f.eks. A til Å, Eldre til nyere eller Mindre til større. For å velge et alternativ for sortering trykker du PIL OPP- eller PIL NED-tasten til du hører ønsket alternativ, og trykk så ENTER. Kolonnerekkefølgen endres og fokus flyttes til det første elementet i biblioteket.

Filtrer elementer i et dokumentbibliotek

 1. Logg deg på organisasjonens Office 365-konto, start SharePoint-appen og åpne deretter dokumentbiblioteket ditt.

  Tips!: Dokumentbiblioteker i SharePoint Online har to visninger: klassisk og SharePoint Online-opplevelse. Vanligvis er SharePoint Online-opplevelse standard. Men hvis du hører «Ta en titt-knappen» når du navigerer i dokumentbiblioteket, bruker du klassisk opplevelse. Hvis du vil se SharePoint Online-dokumentbiblioteker, trykker du på ENTER når du hører «Ta en titt-knappen». Når visningen av dokumentbiblioteket endres til SharePoint Online-opplevelse og fokuset flyttes fra Ta en titt-knappen til Ny-koblingen, hører du navnet på dokumentbiblioteket etterfulgt av «Ny».

 2. Gå til dokumentbiblioteket som har kolonnene du vil filtrere.

 3. I Liste-visning trykker du TAB-tasten til du hører «Rutenett, kolonneoverskrifter, bruk menyer for å sortere, filtrere eller gruppere etter en kolonne». (I Skjermleser hører du «Tabellnavn» og navnet på den neste kolonnen.)

  Tips!: Fliser-visningen viser som standard ikke kolonneoverskriftene. For å vise dem tabulerer du til du hører «Ordne, aktiver filtrering, sortering og gruppering etter metadataverdi», og trykk så ENTER.

 4. Trykk PIL HØYRE til du hører «Ordne etter», navnet på kolonnen du vil filtrere (f.eks. Navn, Endret dato, Endret av eller Innsjekkingskommentar) og «Kolonneoverskrift», og trykk deretter ENTER. En hurtigmeny åpnes og du hører «Hurtigmeny» og det første alternativet på listen. Alternativene som er tilgjengelige avhenger av hvilken type data som finnes i denne kolonnen, f.eks. A til Å, Eldre til nyere eller Mindre til større.

 5. Trykk PIL NED-tasten til du hører «Filtrer etter undermenyen», og trykk deretter PIL HØYRE-tasten. (I Skjermleser hører du «Filtrer etter, menyelement».) En undermeny åpnes.

 6. Trykk PIL NED-tasten til du hører verdien du vil bruke for å filtrere elementene i kolonnen. Verdier som er tilgjengelige avhenger av dataene i kolonnen. Hvis du f.eks. filtrerer Endret-kolonnen, kan du velge datoer.

 7. Trykk ENTER. Bare elementer som samsvarer med verdien du har valgt, vises i listen.

Obs!: For å fjerne et filter går du til hurtigmenyen for kolonnen, trykker PIL NED-tasten til du hører «Fjern filter», og trykk deretter ENTER.

Grupper elementer i et dokumentbibliotek

 1. Logg deg på organisasjonens Office 365-konto, start SharePoint-appen og åpne deretter dokumentbiblioteket ditt.

  Tips!: Dokumentbiblioteker i SharePoint Online har to visninger: klassisk og SharePoint Online-opplevelse. Vanligvis er SharePoint Online-opplevelse standard. Men hvis du hører «Ta en titt-knappen» når du navigerer i dokumentbiblioteket, bruker du klassisk opplevelse. Hvis du vil se SharePoint Online-dokumentbiblioteker, trykker du på ENTER når du hører «Ta en titt-knappen». Når visningen av dokumentbiblioteket endres til SharePoint Online-opplevelse og fokuset flyttes fra Ta en titt-knappen til Ny-koblingen, hører du navnet på dokumentbiblioteket etterfulgt av «Ny».

 2. Gå til dokumentbiblioteket som har kolonnene du vil gruppere.

 3. I Liste-visning trykker du TAB-tasten til du hører «Rutenett, kolonneoverskrifter, bruk menyer for å sortere, filtrere eller gruppere etter en kolonne». (I Skjermleser hører du «Tabellnavn» og navnet på neste kolonne.)

  Tips!: Fliser-visningen viser som standard ikke kolonneoverskriftene. For å vise dem tabulerer du til du hører «Ordne, aktiver filtrering, sortering og gruppering etter metadataverdi», og trykk så ENTER.

 4. Trykk PIL HØYRE til du hører «Ordne etter», navnet på kolonnen du vil gruppere elementer i (f.eks. Navn, Endret dato, Endret av eller Innsjekkingskommentar) og «Kolonneoverskrift» og trykk deretter ENTER. Hurtigmenyen åpnes, og du hører det første alternativet på listen. Alternativene som er tilgjengelige avhenger av hvilken type data som finnes i denne kolonnen, f.eks. A til Å, Eldre til nyere eller Mindre til større.

 5. Trykk PIL NED-tasten til du hører «Grupper etter» og navnet på kolonnen, og trykk ENTER. Dokumentene i biblioteket grupperes etter verdien du valgte. Elementene i Endret-kolonnen grupperes f.eks. etter datoen da de ble endret.

Slett et element i et dokumentbibliotek

 1. Logg deg på organisasjonens Office 365-konto, start SharePoint-appen og åpne deretter dokumentbiblioteket ditt.

  Tips!: Dokumentbiblioteker i SharePoint Online har to visninger: klassisk og SharePoint Online-opplevelse. Vanligvis er SharePoint Online-opplevelse standard. Men hvis du hører «Ta en titt-knappen» når du navigerer i dokumentbiblioteket, bruker du klassisk opplevelse. Hvis du vil se SharePoint Online-dokumentbiblioteker, trykker du på ENTER når du hører «Ta en titt-knappen». Når visningen av dokumentbiblioteket endres til SharePoint Online-opplevelse og fokuset flyttes fra Ta en titt-knappen til Ny-koblingen, hører du navnet på dokumentbiblioteket etterfulgt av «Ny».

 2. Gå til dokumentbiblioteket som inneholder elementet du vil slette.

 3. Merk elementet du vil slette (f.eks. en fil, mappe, OneNote-notatblokk, kobling eller kolonne).

 4. TAB til du hører «Åpne».

 5. Trykk PIL HØYRE til du hører «Slett», og trykk ENTER. Slett-dialogboksen åpnes med fokus på Avbryt-knappen og du hører «Vil du slette? Er du sikker på at du vil sende elementet eller elementene til papirkurven?»

 6. For å gå til Slett-knappen trykker du TAB-tasten.

 7. Trykk ENTER. Filen flyttes til papirkurven, og fokus går tilbake til biblioteklisten.

Gi navn til og lagre en egendefinert visning i et dokumentbibliotek

Når du har opprettet en egendefinert visning, og for å indikere at visningen er endret, vises en stjerne øverst til høyre i dokumentbiblioteksiden ved siden av navnet på visningen i Vis-menyen for å angi at visningen er endret. Hvis du f.eks. har foretatt endringer i visningen for Alle dokumenter, vises den i Vis-menyen som Alle dokumenter*. Slik lager du endringene:

 1. Kontroller at ingen elementer er valgt i dokumentbiblioteket. Ny-knappen og Vis-menyen er bare tilgjengelig når ingen emner er valgt.

 2. TAB til du hører «Ny, opprett en ny mappe».

 3. Trykk PIL HØYRE-tasten til du hører «Vis-meny», og trykk ENTER. Hurtigmenyen åpnes, og du hører «Hurtigmeny, liste».

 4. Trykk PIL NED-tasten til du hører «Lagre endringene, eller opprett en ny visning», og trykk ENTER. Dialogboksen Lagre som åpnes med fokus i Lagre gjeldende visning eller skriv inn et nytt navn-redigeringsboksen.

 5. Skriv inn et navn for visningen, TAB til Lagre-knappen, og trykk ENTER. En kobling til den egendefinerte visningen legges til Vis-menyen med biblioteket der du opprettet visningen, og stjernen ved siden av navnet fjernes.

Angi standardvisningen for et dokumentbibliotek

Hvis du vil angi standardvisningen for et dokumentbibliotek, må du ha tillatelse som eier eller administrator av det biblioteket. Du finner mer informasjon i Innstillinger for visninger.

Slett en egendefinert visning av et dokumentbibliotek

For å slette en egendefinert visning av et dokumentbibliotek må du ha tillatelse som eier eller administrator av det biblioteket. Du finner fremgangsmåten for å slette en egendefinert visning av et dokumentbibliotek i Slett en visning.

Se også

Bruk en skjermleser for å redigere en egendefinert visning av et dokumentbibliotek i SharePoint Online

Bruk en skjermleser for å velge kolonner som skal vises i et dokumentbibliotek i SharePoint Online

Hurtigtaster i SharePoint Online

Komme i gang med å bruke en skjermleser i et moderne dokumentbibliotek i SharePoint Online

Tilgjengelighetsfunksjoner i SharePoint Online

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×