Bruk en skjermleser til å lese og redigere fotnoter og sluttnoter i Word 2016

Bruk en skjermleser til å lese og redigere fotnoter og sluttnoter i Word 2016

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Word 2016 med tastaturet og den innebygde Windows-skjermleseren, til å lese og hoppe til fotnoter og sluttnoter i dine Word 2016-dokumenter. Du kan også legge til nye fotnoter og sluttnoter samt endre, konvertere og fjerne de eksisterende. Vanligvis vises fotnoter nederst på siden, og sluttnoter står på slutten av dokumentet eller inndelingen.

Kommentarer: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Microsoft Word i Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Lese en fotnote

Når du leser eller navigerer i dokumentet, blir fotnotereferanser automatisk lest opp sammen med teksten. Du kan også raskt gå til og lese bare fotnotene i dokumentet.

 1. Trykk på ALT+S i dokumentet for å åpne Referanser-fanen.

 2. Velg Neste fotnote ved å trykke på O og deretter på N for å gå til neste referansenummer for fotnote i dokumentet.

  Tips!: Trykk på P for å gå til forrige referansenummer for fotnote.

 3. Hvis du vil gå til fotnoteteksten på slutten av siden, trykker du på ALT+S og deretter på H. Hvis du har både fotnoter og sluttnoter i dokumentet, vises Vis noter-vinduet. Trykk på ENTER for å gå til fotnoter.

 4. Trykk på CAPS LOCK+M for å begynne å lese fotnotene.

 5. Hvis du vil gå tilbake til gjeldende referansenummer for fotnote i brødteksten i dokumentet, trykker du på ALT+S og deretter på H.

Lese en sluttnote

Når du leser eller navigerer i dokumentet, blir sluttnotereferanser automatisk lest opp sammen med teksten. Du kan også raskt gå til og lese bare sluttnotene i dokumentet.

 1. Trykk på ALT+S i dokumentet for å åpne Referanser-fanen.

 2. Velg Neste fotnote ved å trykke på O og deretter på X for å gå til neste referansemerke for sluttnote i dokumentet.

  Tips!: Trykk på V for å gå til forrige referansemerke for fotnote.

 3. Hvis du vil gå til sluttnoteteksten på slutten av dokumentet, trykker du på ALT+S og deretter på H. Hvis du har både fotnoter og sluttnoter i dokumentet, vises Vis noter-vinduet. Trykk på SKIFT+TAB+PIL NED og deretter på ENTER for å gå til sluttnoter.

 4. Trykk på CAPS LOCK+M for å begynne å lese sluttnotene.

 5. Hvis du vil gå tilbake til gjeldende referansemerke for sluttnote i brødteksten i dokumentet, trykker du på ALT+S og deretter på H.

Gå til en fotnote eller sluttnote

Du kan gå til og fra en fotnote- eller sluttnotereferanse mens du leser et dokument med Skjermleser.

 1. Plasser markøren på en fotnote- eller sluttnotereferanse i dokumentet. Skjermleser sier: «Fotnotereferanse» eller «sluttnotereferanse».

 2. Hvis du vil flytte til referanseteksten for fotnoten på slutten av siden, trykker du på CAPS LOCK+INS. Skjermleser leser opp fotnote- eller sluttnotereferansen, for eksempel «Fotnote 1».

 3. Hvis du vil lese fotnoten eller sluttnoten, trykker du på CAPS LOCK+M.

 4. Hvis du vil gå tilbake til det opprinnelige fotnote- eller sluttnotemerket i brødteksten i dokumentet, trykker du på CAPS LOCK+SKIFT+INS.

Legge til en fotnote

Word setter inn et referansemerke i brødteksten og legger til fotnotereferanseteksten nederst på siden.

 1. Plasser markøren i dokumentet der du vil sette inn fotnoten.

 2. Trykk på ALT+S for å åpne Referanser-fanen.

 3. Trykk på F for å velge Sett inn fotnote. Skjermleser leser opp referansenummeret eller -merket som er lagt til teksten, og du blir flyttet til bunnen av siden.

 4. Skriv inn referanseteksten for fotnoten.

 5. Når du er ferdig med referanseteksten, kan du gå tilbake til innsettingspunktet for fotnotereferansemerket i brødteksten i dokumentet. Trykk på ALT+S og deretter på H for å gå tilbake.

Legge til en sluttnote

Word setter inn et referansemerke i brødteksten og legger til sluttnotereferanseteksten på slutten av dokumentet.

 1. Plasser markøren i dokumentet der du vil sette inn sluttnoten.

 2. Trykk på ALT+S for å åpne Referanser-fanen.

 3. Trykk på E for å velge alternativet Sett inn sluttnote. Skjermleser leser opp referansemerket eller -nummeret som er lagt til teksten, og du blir flyttet til slutten av dokumentet.

 4. Skriv inn referanseteksten for sluttnoten.

 5. Når du er ferdig med referanseteksten, kan du gå tilbake til innsettingspunktet for sluttnotereferansemerket i brødteksten i dokumentet.

  Trykk på ALT+S og deretter på H for å gå tilbake.

Tilpasse fotnoter og sluttnoter

Du kan endre måten fotnotene og sluttnotene vises på i dokumentet. Du kan for eksempel endre tallformatet eller plasseringen der referanseteksten vises i dokumentet.

 1. Trykk på ALT+S i Word for å åpne Referanser-fanen.

 2. Trykk på Q for å åpne dialogboksen Fotnote og sluttnote

 3. I dialogboksen kan du for eksempel velge:

  • hvor en fotnote eller sluttnote skal vises i dokumentet

  • tallformatet som skal brukes for hver av dem

  • tallet du vil starte på

  • om du vil bruke kontinuerlig nummerering for hele dokumentet, eller starte på nytt i hver inndeling

  • om definerte endringer skal brukes i hele dokumentet eller bare i inndelingen du er i.

  Trykk på TAB for å flytte mellom felt og knapper i dialogboksen. Bruk piltastene til å gå gjennom alternativene i et felt, og trykk på ENTER for å velge et alternativ.

 4. Hvis du vil bruke endringene i et dokument med eksisterende fotnoter eller sluttnoter, trykker du på TAB flere ganger til du hører at Skjermleser leser opp Bruk-knappen. Trykk på MELLOMROM for å bruke endringene i dokumentet og lukke dialogboksen.

  Hvis du vil bruke innstillingene i et dokument uten eksisterende fotnoter eller sluttnoter, trykker du på TAB flere ganger til du hører at Skjermleser leser opp Sett inn-knappen. Trykk på MELLOMROM for å sette inn en fotnote eller sluttnote i dokumentet og lukke dialogboksen.

Konvertere alle fotnoter eller sluttnoter

Du kan konvertere fotnoter til sluttnoter eller omvendt.

 1. Trykk på ALT+S i Word for å åpne Referanser-fanen.

 2. Trykk på Q for å åpne dialogboksen Fotnote og sluttnote

 3. Trykk på TAB til du hører Skjermleser lese opp Konverter-knappen. Trykk på MELLOMROM for å velge. Dialogboksen Konverter noter åpnes.

 4. Bruk piltastene til å endre valgene i dialogboksen Konverter noter til ønsket alternativ er merket. Trykk på TAB for å gå til OK-knappen, og trykk på MELLOMROM for å velge den. Dialogboksen Konverter noter lukkes, og du går tilbake til dialogboksen Fotnote og sluttnote.

 5. Sett inn-knappen er valgt i dialogboksen. Trykk på MELLOMROM for å utføre konverteringen og lukke dialogboksen.

Slette fotnoter eller sluttnoter

Hvis du vil fjerne en fotnote eller sluttnote, sletter du referansenummeret eller -merket i dokumentets brødtekst, ikke referanseteksten til fotnoten eller sluttnoten på slutten av siden, inndelingen eller dokumentet. Hvis du fjerner referanseteksten, vil referansenummeret eller -merket fortsatt være i dokumentet. Når du fjerner referansenummeret eller -merket, fjernes noten fullstendig, og de gjenværende referansenumrene eller -merkene oppdateres tilsvarende.

 1. Trykk på ALT+S i Word for å åpne Referanser-fanen.

 2. Trykk på O for å velge fotnoter og sluttnoter, og bruk PIL OPP og PIL NED til å bla gjennom alternativene. Skjermleser leser opp tastene for elementene etter hvert som du beveger deg.

 3. Trykk på den aktuelle tasten for å velge en fotnote eller sluttnote, for eksempel N for Neste fotnote. Markøren plasseres nå foran fotnotens eller sluttnotens referansemerke i brødteksten.

 4. Hvis du vil fjerne en referanse, trykker du på DELETE to ganger (Skjermleser sier: «DELETE»).

  I JAWS trykker du på DELETE (JAWS sier: «Valgt blankt område») og deretter på DELETE på nytt. Fotnoten eller sluttnoten blir nå fjernet.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Hurtigtaster for Microsoft Word for Windows

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×