Bruk en skjermleser til å lese og redigere fotnoter og sluttnoter i Word 2016

Bruk en skjermleser til å lese og redigere fotnoter og sluttnoter i Word 2016

Viktig!: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Word 2016 med tastaturet og den innebygde Windows-skjermleseren, til å lese og hoppe til fotnoter og sluttnoter i dine Word 2016-dokumenter. Du kan også legge til nye fotnoter og sluttnoter samt endre, konvertere og fjerne de eksisterende. Vanligvis vises fotnoter nederst på siden, og sluttnoter står på slutten av dokumentet eller inndelingen.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Microsoft Word i Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Lese en fotnote

Når du leser eller navigerer i dokumentet, blir fotnotereferanser automatisk lest opp sammen med teksten. Du kan også raskt gå til og lese bare fotnotene i dokumentet.

 1. Når du har åpnet et dokument som inneholder fotnoter, trykker du Alt + S for å åpne kategorien referanser.

 2. Alternativet Neste fotnote, trykk O, N for å gå til neste Referansenummer for fotnote i dokumentet.

  Tips!: Trykk på P for å gå til forrige referansenummer for fotnote.

 3. Hvis du vil gå til fotnoteteksten på slutten av siden, trykker du på ALT+S og deretter på H. Hvis du har både fotnoter og sluttnoter i dokumentet, vises Vis noter-vinduet. Trykk på ENTER for å gå til fotnoter.

 4. Trykk på CAPS LOCK+M for å begynne å lese fotnotene.

 5. Hvis du vil gå tilbake til det gjeldende referansenummeret for fotnote i brødteksten i dokumentet, trykker du Alt + S, H.

Lese en sluttnote

Når du leser eller navigerer i dokumentet, blir sluttnotereferanser automatisk lest opp sammen med teksten. Du kan også raskt gå til og lese bare sluttnotene i dokumentet.

 1. Når du har åpnet et dokument med sluttnoter, trykker du Alt + S for å åpne kategorien referanser.

 2. For å merke det Neste fotnote-alternativet, trykk O, X for å gå til neste sluttnote referansemerket i dokumentet.

  Tips!: Trykk på V for å gå til forrige referansemerke for fotnote.

 3. Hvis du vil hoppe til sluttnoteteksten på slutten av dokumentet, trykker du ALT + S, og deretter H. Hvis du har både fotnoter og sluttnoter i dokumentet, vises i Vis noter-vinduet. Trykk Skift + Tab + pil ned, pil, og trykk deretter Enter for å gå til sluttnoter.

 4. Trykk på CAPS LOCK+M for å begynne å lese sluttnotene.

 5. Hvis du vil gå tilbake til den gjeldende sluttnote referansemerket for noten i brødteksten i dokumentet, trykker du Alt + S, H.

Gå til en fotnote eller sluttnote

Du kan gå til og fra en fotnote- eller sluttnotereferanse mens du leser et dokument med Skjermleser.

 1. Når du har åpnet et dokument som inneholder fotnoter eller sluttnoter, Plasser markøren på en fotnote eller en Sluttnotereferanse. Skjermleser gir beskjed om: "fotnotereferanse" eller "Sluttnotereferanse".

 2. Hvis du vil flytte til referanseteksten for fotnoten på slutten av siden, trykker du på CAPS LOCK+INS. Skjermleser leser opp fotnote- eller sluttnotereferansen, for eksempel «Fotnote 1».

 3. Hvis du vil lese fotnoten eller sluttnoten, trykker du på CAPS LOCK+M.

 4. Hvis du vil gå tilbake til det opprinnelige fotnote- eller sluttnotemerket i brødteksten i dokumentet, trykker du på CAPS LOCK+SKIFT+INS.

Legge til en fotnote

Word 2016 setter inn et referansemerke i brødteksten, og legger til referanse fotnoteteksten nederst på siden.

 1. Når du har åpnet dokumentet, Plasser markøren der du vil sette inn fotnoten.

 2. Trykk på ALT+S for å åpne Referanser-fanen.

 3. For å velge alternativet Sett inn fotnote, trykk f Skjermleser gir beskjed om referansenummeret eller Marker som er lagt til teksten, og fokuset flyttes til bunnen av siden.

 4. Skriv inn referanseteksten for fotnoten.

 5. Når du er ferdig med referanse-tekst, trykker du Alt + S, H for å gå tilbake til fotnote referansemerket for noten innsettingspunktet i brødteksten i dokumentet.

Legge til en sluttnote

Word 2016 setter inn et referansemerke i brødteksten, og legger til referanse sluttnoteteksten på slutten av dokumentet.

 1. Når du har åpnet dokumentet, Plasser markøren der du vil sette inn av sluttnoter.

 2. Trykk på ALT+S for å åpne Referanser-fanen.

 3. For å velge alternativet Sett inn sluttnote, Trykk E. Skjermleser gir beskjed om referansemerket for noten eller tall som er lagt til teksten, og fokuset flyttes til slutten av dokumentet.

 4. Skriv inn referanseteksten for sluttnoten.

 5. Når du er ferdig med referanseteksten, trykker du Alt + S, H for å gå tilbake til sluttnote referansemerket for noten innsettingspunktet i brødteksten i dokumentet.

Tilpasse fotnoter og sluttnoter

Du kan endre måten fotnotene og sluttnotene vises på i dokumentet. Du kan for eksempel endre tallformatet eller plasseringen der referanseteksten vises i dokumentet.

 1. Når du har åpnet et dokument som inneholder fotnoter eller sluttnoter, trykker du Alt + S for å åpne kategorien referanser.

 2. Trykk på Q for å åpne dialogboksen Fotnote og sluttnote

 3. I dialogboksen kan du for eksempel velge:

  • Hvor vises fotnote eller sluttnote i dokumentet.

  • Tallformatet du bruker for hver.

  • Tallet du vil starte på.

  • Om du vil bruke kontinuerlig nummerering for hele dokumentet, eller Start på nytt ved hver inndeling.

  • Om definert endringene er brukt på hele dokumentet eller inndelingen du er i.

  Hvis du vil flytte mellom knappene og dialogboksen felt, trykker du Tab-tasten. Bruk piltastene til å gå gjennom alternativer i et felt, og trykk Enter for å velge et alternativ.

 4. Hvis du vil bruke endringene på et dokument med eksisterende fotnoter eller sluttnoter, trykk TAB flere ganger til du hører Skjermleser kunngjøre Bruk-knappen. Trykk mellomrom for å bruke endringene i dokumentet og lukke dialogboksen.

  Hvis du vil bruke innstillingene til et dokument uten eksisterende fotnoter eller sluttnoter, trykk TAB flere ganger til du hører Skjermleser kunngjøre Sett inn-knappen. Trykk mellomrom for å sette inn en fotnote eller sluttnote i dokumentet og lukke dialogboksen.

Konvertere alle fotnoter eller sluttnoter

Du kan konvertere fotnoter til sluttnoter eller omvendt.

 1. Når du har åpnet et dokument som inneholder fotnoter eller sluttnoter, trykker du Alt + S for å åpne kategorien referanser.

 2. Trykk på Q for å åpne dialogboksen Fotnote og sluttnote

 3. Trykk TAB flere ganger til du hører Skjermleser kunngjøre knappen Konverter, trykk deretter mellomrom for å merke den. Dialogboksen Konverter notater åpnes.

 4. Bruk piltastene til å endre valgene til ønsket alternativ er valgt i dialogboksen Konverter notater. Trykk Tab for å flytte til OK-knappen, og trykk mellomrom for å merke den. Dialogboksen Konverter notater lukkes, og fokus tilbake til dialogboksen fotnote og sluttnote.

 5. Sett inn-knappen er valgt i dialogboksen. Trykk på MELLOMROM for å utføre konverteringen og lukke dialogboksen.

Slette fotnoter eller sluttnoter

Hvis du vil fjerne en fotnote eller sluttnote, Slett referansenummeret eller merket i brødteksten av tekst, ikke fotnoten eller sluttnoten referanseteksten på slutten av siden, inndeling eller dokument. Hvis du fjerner referanseteksten, forblir referansenummeret eller Marker i dokumentet. Når du fjerner referansenummeret eller Merk, notatet fjernes fullstendig og gjenstående referansenumre eller merker oppdateres tilsvarende.

 1. Når du har åpnet et dokument som inneholder fotnoter eller sluttnoter, trykker du Alt + S for å åpne kategorien referanser.

 2. Trykk på O for å velge fotnoter og sluttnoter, og bruk PIL OPP og PIL NED til å bla gjennom alternativene. Skjermleser leser opp tastene for elementene etter hvert som du beveger deg.

 3. Hvis du vil velge en fotnote eller sluttnote, trykker du den tilsvarende nøkkelen, for eksempel N for Neste fotnote. Markøren plasseres foran referansemerket for fotnoten eller sluttnoten i brødteksten.

 4. Hvis du vil fjerne en referanse, trykker du på DELETE to ganger (Skjermleser sier: «DELETE»).

  I JAWS trykker du på DELETE (JAWS sier: «Valgt blankt område») og deretter på DELETE på nytt. Fotnoten eller sluttnoten blir nå fjernet.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Hurtigtaster for Microsoft Word for Windows

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Obs!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×