Bruk en skjermleser for å sette inn en tabell i Word 2016

Bruk en skjermleser for å sette inn en tabell i Word 2016

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Word 2016 med tastaturet og Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, for å legge til en tabell i dokumentet – enten ved å angi målene, eller ved å velge blant flere forhåndsutformede tabellformater.

Obs!: 

I dette emnet

Sett inn en tabell ved å angi dimensjoner

Du kan angi målene for en tabell, for eksempel antall kolonner og rader, og høyden og bredden deres. Word setter inn en grunnleggende rutenetttabell som du kan bruke.

Obs!: For å gjøre tabellen så tilgjengelig som mulig, er det viktig at du bruker en overskriftsrad i tabellen.

 1. Velg plasseringen i dokumentet der du vil sette inn den nye tabellen.

 2. Du åpner Sett inn-dialogboksen ved å trykke ALT+N, T og deretter I.

 3. Hvis du vil angi antall kolonner i tabellen, trykker du ALT +C og skriver så inn antall kolonner.

 4. Hvis du vil angi antall rader, trykker du ALT+R og skriver så inn ønsket antall rader.

 5. Hvis du vil bruke disse dimensjonene på nytt senere, trykker du på ALT+S for å velge alternativet Husk dimensjonene for nye tabeller.

 6. For å lukke Sett inn-dialogboksen trykker du TAB-tasten for å gå til OK-knappen, og trykk deretter ENTER. Word legger til tabellen i dokumentet.

  Obs!: For å gjøre tabellen mer tilgjengelig og gjøre det mulig for skjermlesere å identifisere tabellkolonnene korrekt, må du sette opp en overskriftsrad.

 7. Du konfigurerer en overskriftsrad ved å gå til tabellen i dokumentet og så gå til en hvilken som helst celle. Trykk ALT+JT for å åpne Utforming-fanen for Tabellverktøy. Du hører navnet på fanen.

 8. Trykk TAB-tasten for å gå til avmerkingsboksen for overskriftsrad, og merk den.

 9. Trykk ESC-tasten for å gå tilbake til brødteksten i dokumentet. Trykk PIL NED for å flytte i brødteksten i tabellen.

 10. Gå til tabellen, og skriv inn informasjon i cellene. Du hører hvilken kolonne og rad som er valgt, og du hører hvilke celler som er overskriftceller.

Sett inn en tabell ved å velge fra innebygde formater

Hvis du vil la Word gjøre formateringen for deg, velger du ett av ni innebygde formater for tabeller.

 1. Velg plasseringen i dokumentet der du vil sette inn den nye tabellen.

 2. Hvis du vil velge fra innebygde tabellformater, trykker du på ALT+N, T og deretter T for å åpne Hurtigmeny for tabeller. Her kan du bla gjennom fra en liste over ni innebygde tabellformater.

 3. Bruk PIL NED- og PIL OPP-tastene for å flytte gjennom listen over tabellformater.

 4. For å merke tabellformatet du vil bruke trykker du ENTER. Word setter inn den valgte tabellen i dokumentet, og plasserer fokus øverst i den innsatte tabellen.

 5. Trykk TAB-tasten for å flytte gjennom cellene og skrive inn informasjon.

Slette en tabell

Hvis en tabell ikke lenger er nødvendig, sletter du den fra dokumentet.

 1. Åpne dokumentet, og gå deretter til tabellen du vil slette. Når fokus er i tabellen, hører du en bekreftelse, lignende «I tabell 1». Når du flytter fokus vekk fra tabellen, hører du at du har gått ut av tabellen.

 2. Hvis du vil gå til fanen Oppsett for tabellverktøy, trykker du på ALT og deretter J, L.

 3. Hvis du vil slette hele tabellen, trykker du D, T. Tabellen slettes, og fokus går tilbake til dokumentet.

Se også

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Hurtigtaster for Microsoft Word for Windows

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde skjermleseren i Mac OS, for å legge til en tabell i dokumentet – enten ved å angi målene, eller ved å velge blant flere forhåndsutformede tabellformater. Det er også mulig å konvertere eksisterende tekst til en tabell.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du trenger hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i Word for Mac.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

 • Vi anbefaler at du leser og redigerer dokumenter i Utskriftsoppsettvisning. VoiceOver har kanskje ikke like pålitelig funksjonalitet i andre visningsmoduser.

I dette emnet

Sette inn en tabell

Du kan angi dimensjonene for en tabell med antall kolonner og rader. Word 2016 for Mac setter deretter inn en grunnleggende rutenettabell som du kan bruke. Hvis du vil la Word 2016 for Mac gjøre formateringen for deg, velger du ett av de innebygde formatene for tabeller.

Obs!: For å gjøre tabellen mer tilgjengelig og gjøre det mulig for skjermlesere å identifisere tabellkolonnene korrekt, må du sette opp en overskriftsrad.

Angi tabelldimensjoner

 1. Plasser markøren i dokumentet på stedet der du vil sette inn den nye tabellen.

 2. Trykk på F6 til du hører: «Hjemme, valgt, fane».

 3. Trykk på PIL HØYRE én gang til for å gå til Sett inn-fanen, og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Trykk på TAB til du hører «Tabell, menyknapp», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 5. Hvis du vil angi antall kolonner i tabellen, trykker du på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED og deretter på PIL HØYRE til du hører antallet du vil bruke.

 6. Hvis du vil angi antall rader, trykker du på PIL NED til du hører antallet du vil bruke.

 7. Hvis du vil sette inn tabellen med størrelsen som for øyeblikket er valgt, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

  Word 2016 for Mac legger til tabellen i dokumentet og flytter fokus til cellen øverst til venstre. Word vil også automatisk merke Tabellutforming-fanen på verktøylinjen.

 8. Hvis du vil kontrollere om en overskriftsrad er satt opp, trykker du på F6 til du hører: «Tabellutforming, valgt, fane». Trykk deretter på TAB til du hører: «Overskriftsrad, avmerket, avmerkingsboks». Hvis det ikke er merket av for Overskriftsrad, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 9. Trykk på F6 for å gå tilbake til dokumentet.

 10. Skriv inn informasjon i cellene. Trykk på TAB for å gå til neste celle, eller SKIFT+TAB for å gå til forrige celle. Hvis du trykker på TAB i den siste cellen, opprettes en ny tabellrad.

  Tips!: Du kan også navigere i tabellcellene ved å trykke på CTRL+TILVALG og en piltast i retningen du vil gå.

Formatere en tabell ved hjelp av et innebygd format

 1. Opprett en tabell som beskrevet i Angi tabelldimensjoner, og kontroller at fokuset er et sted i tabellen.

 2. Når du har satt inn tabellen, trykker du på F6 til du hører «Tabellutforming, valgt, fane» og deretter trykker du på TAB til du hører: «Tabellrutenett, valgt, knapp».

 3. Hvis du vil velge fra de innebygde tabellformatene, trykker du på PIL HØYRE til du hører formatet du vil ha, og deretter trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å bruke det.

 4. Trykk på F6 for å gå tilbake til tabellen.

Legge til kolonner eller rader

Du kan raskt utvide tabellen ved å legge til flere rader eller kolonner.

 1. Kontroller at fokuset er et sted i tabellen, og bruk deretter CTRL+TILVALG og piltastene til å navigere i tabellen for å finne stedet der du vil legge til en ny rad eller kolonne.

 2. Trykk på F6 til du hører «Tabellutforming, valgt, fane», og trykk deretter på PIL HØYRE til du hører: «Oppsett, fane».

 3. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne Oppsett-fanen.

 4. Trykk på TAB til du hører ett av følgende:

  • «Sett inn over, knapp» legger til en rad over den gjeldende raden.

  • «Sett inn under, knapp» legger til en rad under den gjeldende raden.

  • «Sett inn venstre, knapp» legger til en kolonne til venstre for gjeldende kolonne.

  • «Sett inn høyre, knapp» legger til en kolonne til høyre for gjeldende kolonne.

 5. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å sette inn det valgte elementet i tabellen.

Slette en tabell

Hvis en tabell ikke lenger er nødvendig, sletter du den fra dokumentet.

 1. Kontroller at fokuset er et sted i tabellen du vil slette.

 2. Trykk på F6 til du hører «Tabellutforming, valgt, fane» eller «Oppsett, valgt, fane».

  Word husker hvilken fane du brukte sist du arbeidet med tabeller. Hvis du havner på Tabellutforming-fanen, trykker du på PIL HØYRE én gang og deretter CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne Oppsett-fanen.

 3. Oppsett-fanen trykker du på TAB til du hører «Slett, menyknapp», og trykker deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Trykk på PIL NED til du hører «Slett tabell», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

Redigere tabellegenskaper

I tillegg til å bruke innebygde formater kan du endre tabellens egenskaper enkeltvis. Du kan for eksempel definere tekstjustering, radhøyde, kolonnebredde eller skrive inn alternativ tekst, for å gjøre tabellen mer tilgjengelig for skjermlesere.

 1. Kontroller at fokuset er et sted i tabellen du vil redigere.

 2. Trykk på F6 til du hører «Tabellutforming, valgt, fane» eller «Oppsett, valgt, fane».

  Word husker hvilken fane du brukte sist du arbeidet med tabeller. Hvis du havner på Tabellutforming-fanen, trykker du på PIL HØYRE én gang og deretter CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne Oppsett-fanen.

 3. Oppsett-fanen trykker du på TAB til du hører «Egenskaper, knapp», og trykker deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Tabellegenskaper-menyen har fem faner:

  • Tabell

  • Rad

  • Kolonne

  • Celle

  • Alternativ tekst

  Bruk PIL HØYRE og PIL VENSTRE til å finne fanen du vil bruke, og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne fanen.

 5. Trykk på TAB for å bla gjennom alternativene i den valgte fanen. VoiceOver forteller deg hvordan du får tilgang til hvert alternativ. På for eksempel Tabell-fanen kan du definere tekstjustering i hele tabellen.

 6. Hvis du vil gå til en annen fane, trykker du på TAB til du hører navnet på den gjeldende fanen på nytt. Bruk PIL HØYRE og PIL VENSTRE til å finne fanen du vil ha, og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 7. Hvis du vil lukke Tabellegenskaper-menyen, trykker du på TAB til du hører «OK, standard, knapp», og trykker deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Hvis du ikke endret noen innstillinger, eller hvis du ikke vil lagre endringene, trykker du på ESC for å lukke menyen.

  Fokuset går tilbake til Egenskaper-knappen.

 8. Trykk på F6 for å gå tilbake til tabellen.

Konvertere tekst til en tabell

Du kan opprette en tabell ved å konvertere normal tekst til en tabell. Hvis du for eksempel har noe tekst fra en tabell i et annet program, men du mistet formateringen da teksten ble kopiert til Word 2016 for Mac.

 1. Merk teksten du vil konvertere.

  Obs!: Du får best resultat ved å ha kolonner i teksten atskilt med TAB og rader atskilt med ENTER.

 2. Trykk på F6 til du hører: «Hjemme, valgt, fane».

 3. Trykk på PIL HØYRE én gang til for å gå til Sett inn-fanen, og trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Trykk på TAB til du hører «Tabell, menyknapp», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 5. Trykk på PIL NED til du hører «Konverter tekst til tabell», og trykk deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

  Menyen Konverter tekst til tabell åpnes.

 6. Bruk PIL HØYRE og PIL VENSTRE til å bla gjennom alternativene i menyen. Word angir antallet kolonner og rader som passer best til den merkede teksten, men du kan endre verdiene enkeltvis. VoiceOver forteller deg hvordan du får tilgang til hvert alternativ.

 7. Hvis du vil lukke menyen Konverter tekst til tabell, trykker du på TAB til du hører «OK, standard, knapp», og trykker deretter på CTRL+TILVALG+MELLOMROM. Hvis du ikke endret noen innstillinger, eller hvis du ikke vil lagre endringene, trykker du på ESC for å lukke menyen.

  Fokuset går tilbake til verktøylinjen.

 8. Trykk på F6 for å gå tilbake til dokumentet.

Se også

Bruke en skjermleser for å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Hurtigtaster i Word for Mac

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×