Bruk en skjermleser for å sette inn en hyperkobling i Word 2016.

Bruk en skjermleser for å sette inn en hyperkobling i Word 2016.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Word 2016 med tastaturet og Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, til å opprette hyperkoblinger i dokumentet. I Word tilbys også en rekke forskjellige alternativer for kobling: Du kan koble til en fil, en nettside eller en tom e-postmelding. I tillegg kan du koble mellom forskjellige steder i det gjeldende dokumentet.

Obs!: 

I dette emnet

Opprett en automatisk hyperkobling

Word kan automatisk gjøre om en nettadresse til en hyperkobling. Skriv inn en nettadresse (URL), lignende www.contoso.com eller en e-postadresse som noen@example.com, og trykk deretter på MELLOMROM eller ENTER. Word gjør om teksten til en hyperkobling.

Du finner informasjon om hvordan å fjerne den i Fjern en hyperkobling.

Koble til en fil, nettside eller tom e-postmelding

Du kan opprette hyperkoblinger til en fil, nettside eller e-postmelding.

Koble til en fil

 1. Skriv inn koblingsteksten som du vil at skal vises i dokumentet.

  Tips!: Koblingsteksten bør være illustrerende og gi leseren god informasjon om målet for koblingen. Hvis du kobler til en fil, kan du for eksempel bruke tittelen på dokumentet som koblingstekst. Ikke bruk navnet på filen.

 2. I Sett inn hyperkobling-dialogboksen trykker du ALT+X for å gå til Fil eller eksisterende nettside-alternativet.

 3. Gjør ett av følgende

  • For å bla frem til filen på datamaskinen trykker du ALT+U for å gå til Gjeldende mappe-alternativet, og deretter bruker du PIL NED-tasten for å velge en fil.

  • Hvis du vil lete etter en fil på nettet, trykker du ALT+B for å åpne Viste sider, og bruk deretter PIL NED-tasten for å velge en nettside du har besøkt tidligere.

  • For å søke etter en nylig brukt fil trykker du ALT+R for å åpne Nylig brukte filer, og så PIL NED-tasten for å velge en fil.

 4. Trykk ENTER for å velge en fil, og kopier deretter filadressen til Adresse-boksen.

 5. Trykk TAB-tasten til du kommer til OK-knappen, og velg den.

  Word setter inn hyperkoblingen i dokumentet.

Kobling til en nettside

 • For å koble til en nettside plasserer du markøren der du vil ha kobling i dokumentet.

 • Trykk på ALT+N, I for å åpne dialogboksen Sett inn hyperkobling. Fokuset er på Adresse-boksen.

 • Skriv inn nettadressen til målnettstedet, og trykk deretter ALT+T for å angi koblingsteksten som skal vises i dokumentet.

 • Skriv inn tittelen på nettsiden eller en beskrivende setning i Tekst som skal vises-boksen.

  Tips!: Koblingsteksten bør beskrive målet for koblingen. Tittelen på en målnettside er for eksempel en god koblingstekst. Når noen kobler til den siden, leser skjermlesere først tittelen på siden. Dette bekrefter målet og gjør koblingen til en mer tilgjengelig opplevelse.

 • Trykk TAB-tasten til du kommer til OK-knappen, og velg den.

  Word setter inn koblingen i dokumentet.

Koble til en ny e-postmelding

Noen ganger vil du gjøre det mulig for personer å sende e-post, mens de leser dokumentet ditt. Kanskje du vil at leseren skal kunne kontakte kontoret ditt for mer informasjon, eller du samler kanskje inn tilbakemeldinger om en ny idé som du har foreslått. Word gjør det mulig for deg å koble til en e-postmelding der du vil i dokumentet ditt.

 • Hvis du vil legge til en kobling som åpner en ny e-postmelding fra dokumentet ditt, trykker du ALT+M for å åpne meldingsdialogen for e-post. Fokus bytter til E-postadresse-boksen, klar til redigering.

 • Skriv inn e-postadressen, og trykk deretter TAB-tasten for å gå til Emne-boksen.

 • Skriv inn emnet for e-post i Emne-boksen, og trykk deretter TAB-tasten.

 • Tabuler igjen til OK-knappen, og velg den. Dette plasserer en kobling i dokumentet ditt, som ligner på denne: mailto: noen@contoso.com.

 • Hvis du vil bruke koblingen til å sende e-post, velger du koblingen i dokumentet for å åpne meldingen. Fokus flyttes til meldingsfeltet i den nye e-posten, klar for innskriving av meldingen.

Koble til et annet sted i gjeldende dokument

Hvis du vil koble til et annet sted i det gjeldende dokumentet, må du først opprette et bokmerke som tjener som målet for koblingen. Deretter setter du inn en kobling til bokmerket.

Opprett et bokmerke

Følg disse trinnene for å opprette et bokmerke i dokumentet:

 1. Hvis du vil legge til et bokmerke for målstedet, velger du den plasseringen. Du kan bruke en overskrift, merke tekst eller velge et bilde som mål.

 2. For å åpne Bokmerke-dialogen trykker du ALT+N, K. Fokus flytter til Bokmerkenavn-boksen.

 3. Skriv inn et navn på bokmerket.

  Viktig!: Bokmerkenavn må begynne med en bokstav. De kan bare inneholde bokstaver, tall og understrekingstegn–for eksempel Utv_Rapp_2.

 4. For å legge til bokmerkenavnet slik at Word kan bruke det, trykker du ALT+A.

  Dette lukker Bokmerke-dialogboksen.

Sett inn en kobling til bokmerket

 1. Gå til stedet der du vil at koblingen skal vises i dokumentet.

 2. Åpne Sett inn hyperkobling.dialogboksen ved å trykke ALT+N, I.

 3. I Sett inn hyperkobling-dialogboksen trykker du ALT+A for å velge Steder i dette dokumentet-alternativet.

 4. Bruk PIL NED-tasten for å bla gjennom listen over bokmerker for dette dokumentet, og trykk ENTER for å velge et bokmerke.

 5. Trykk TAB-tasten til du kommer til OK-knappen, og velg den.

  Word setter inn en hyperkobling til bokmerkemålet.

Fjerne en hyperkobling

Noen ganger ombestemmer du deg. Her er forklaring på hvordan du fjerne en hyperkobling fra et dokument:

 1. Åpne dokumentet, og velg deretter den hyperkoblede teksten eller bildet.

 2. For å åpne Sett inn hyperkobling-dialogboksen trykker du ALT+N, I.

 3. Trykk på ALT+R for å fjerne den merkede hyperkoblingen. Dialogboksen Sett inn hyperkobling lukkes, og hyperkoblingen fjernes fra den valgte teksten eller bildet. Selve teksten eller bildet blir værende intakt.

Tips!: Hvis du ikke vil at nett- eller e-postadressen som du har skrevet inn skal vises som en hyperkobling, angrer du siste handling ved å trykke CTRL+Z rett etter at du trykker MELLOMROM-tasten eller ENTER. Hvis du trykker CTRL+Z én gang til, slettes hele teksten.

Se også

Bruke en skjermleser for å opprette topptekster eller bunntekster i Word

Hurtigtaster i Microsoft Word 2016 for Windows

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word 2016 for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde skjermleseren for Mac OS, til å opprette hyperkoblinger i dokumentet. Du kan legge til en kobling i en fil, en nettside eller en tom e-postmelding. Du kan også koble mellom forskjellige steder i det gjeldende dokumentet.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du trenger hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster i Word for Mac.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren i Mac OS, VoiceOver. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker VoiceOver, kan du gå til Startveiledning for VoiceOver.

 • Vi anbefaler at du leser og redigerer dokumenter i Utskriftsoppsettsvisning. Det kan være at VoiceOver ikke fungerer like godt i andre visningsmoduser.

I dette emnet

Opprett en automatisk hyperkobling

Word kan automatisk gjøre om en nettadresse til en hyperkobling. Skriv inn en nettadresse (URL), lignende www.contoso.com eller en e-postadresse som noen@example.com, og trykk deretter på MELLOMROM eller ENTER. Word gjør om teksten til en hyperkobling.

Koble til en fil, nettside eller tom e-postmelding

Du kan opprette hyperkoblinger til en fil, nettside eller e-postmelding.

Koble til en fil

 1. Plasser markøren der du vil ha koblingen i dokumentet.

 2. Hvis du vil sette inn en kobling, trykker du på KOMMANDO+K. Dialogboksen Sett inn hyperkobling åpnes. Hvis du vil koble til en fil, trykker du på TAB til du hører: «Du er for øyeblikket på en fane, ... av 3.» Deretter bruker du PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for å gå til Nettside eller fil. Trykk på MELLOMROM for å velge.

 3. Trykk på TAB for å bla deg frem til Velg... for å velge filen som skal kobles, og trykk deretter på MELLOMROM for å velge.

 4. Dialogboksen Velg en fil du skal koble til åpnes. Bruk TAB til å bla gjennom inndelingene i dialogboksen. Bruk piltastene til å bla gjennom elementene. Bruk PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til å navigere mellom mapper og undermapper. Når du kommer til filen du vil koble til, trykker du på TAB gjentatte ganger til VoiceOver sier: «Åpne, knapp». Trykk på MELLOMROM for å velge. Filen blir merket, og dialogboksen lukkes.

 5. Hvis du vil legge til tekst som skal vises i stedet for adressen, trykker du på TAB i dialogboksen Sett inn hyperkobling til du hører: «Tekst som skal vises, Rediger tekst.» Skriv inn teksten.

 6. Trykk på ENTER for å sette inn koblingen. Dialogboksen lukkes, og hyperkoblingen settes inn.

Kobling til en nettside

 1. Plasser markøren der du vil ha koblingen i dokumentet.

 2. Hvis du vil sette inn en kobling, trykker du på KOMMANDO+K. Dialogboksen Sett inn hyperkobling åpnes. Hvis du vil koble til en nettside, trykker du på TAB til du hører: «Du er for øyeblikket på en fane, ... av 3.» Deretter bruker du PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for å gå til Nettside eller fil. Trykk på MELLOMROM for å velge.

 3. Gå til Adresse-tekstfeltet, og trykk på TAB gjentatte ganger. Du hører: «Adresse, rediger tekst». Skriv inn nettadressen til målnettstedet.

 4. Hvis du vil legge til tekst som skal vises i stedet for adressen, trykker du på TAB til du hører: «Tekst som skal vises, Rediger tekst». Skriv inn teksten.

 5. Trykk på ENTER for å sette inn koblingen. Dialogboksen lukkes, og hyperkoblingen settes inn.

Koble til en ny e-postmelding

I Word kan du også opprette koblinger til e-postadresser. Bruk koblingen til å åpne E-post raskt og sende en e-post til en bestemt adresse.

 1. Plasser markøren der du vil ha koblingen i dokumentet.

 2. Hvis du vil sette inn en kobling, trykker du på KOMMANDO+K. Dialogboksen Sett inn hyperkobling åpnes. Hvis du vil koble til en e-post, trykker du på TAB til du hører: «Du er for øyeblikket på en fane, ... av 3.» Deretter bruker du PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for å gå til E-postadresse. Trykk på MELLOMROM for å velge.

 3. Fokuset flyttes til tekstfeltet E-postadresse:. Skriv inn e-postadressen.

 4. Hvis du vil legge til et emne for e-posten, trykker du på TAB for å gå til Emne-tekstfeltet. Skriv inn emnet for e-posten.

 5. Hvis du vil legge til tekst som vises i stedet for e-postadressen (mailto:noen@contoso.com), trykker du på TAB til du hører: «Tekst som skal vises, rediger tekst». Skriv inn teksten.

 6. Trykk på ENTER for å sette inn koblingen. Dialogboksen lukkes, og hyperkoblingen settes inn.

Koble til et annet sted i gjeldende dokument

Hvis du vil koble til et annet sted i det gjeldende dokumentet, må du først opprette et bokmerke som fungerer som målet for koblingen. Deretter setter du inn en kobling til bokmerket.

Opprett et bokmerke

 1. Hvis du vil legge til et bokmerke for målet, velger du den plasseringen. Du kan velge tekst, et bilde eller en tabell som mål.

 2. Hvis du vil gå til Sett inn-fanen, trykker du på F6 til du hører et fanenavn etterfulgt av «Du er på en fane... inni en fanegruppe.» Bruk deretter PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til du hører: «Sett inn-fane». Trykk på MELLOMROM for å velge.

 3. Hvis du vil gå til Koblinger-menyen, trykker du på TAB til du hører: «Koblinger, menyknapp.» Hvis du vil vise menyen, trykker du på MELLOMROM.

 4. Trykk på TAB til du hører: «Bokmerke, knapp». Trykk deretter på MELLOMROM. Dialogboksen Bokmerke åpnes når fokuset er i tekstfeltet Bokmerkenavn. Skriv inn et bokmerkenavn.

  Viktig!: Bokmerkenavn må begynne med en bokstav. De kan bare inneholde bokstaver, tall og understrekingstegn – for eksempel Utv_Rapp_2.

 5. Hvis du vil opprette bokmerket, trykker du på ENTER. Dialogboksen lukkes, og bokmerket er opprettet.

Sett inn en kobling til bokmerket

 1. Plasser markøren der du vil ha koblingen til bokmerket i dokumentet.

 2. Hvis du vil sette inn en kobling, trykker du på KOMMANDO+K. Dialogboksen Sett inn hyperkobling åpnes. Hvis du vil koble til et sted i dokumentet, trykker du på TAB til du hører: «Du er for øyeblikket på en fane, ... av 3.» Bruk PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for å gå til Dette dokumentet. Trykk på MELLOMROM for å velge.

 3. Trykk på TAB for å gå til rutenettet Velg en plassering i dette dokumentet:. Bruk PIL OPP eller PIL NED for å gå til steder som Overskrifter og Bokmerker. Hvis du vil vise et element, trykker du på PIL HØYRE. Navnene leses opp etter hvert som du flytter deg rundt.

  Tips!: Hvis du vil opprette overskrifter, bruker du en av de innebygde overskriftsstilene på teksten på plasseringen du vil gå til. Hvis du vil bruke en stil, klikker du på Hjem-fanen og trykker på TAB til du hører et stilnavn. Trykk på CTRL+TILVALG+PIL HØYRE eller PIL VENSTRE for å bla gjennom stiler. Hvis du vil velge en stil, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 4. Hvis du vil legge til tekst som skal vises i stedet for bokmerkenavnet, trykker du på TAB til du hører: «Tekst som skal vises. Rediger tekst». Skriv inn teksten.

 5. Trykk på ENTER for å sette inn koblingen. Dialogboksen lukkes, og hyperkoblingen settes inn.

Fjerne en hyperkobling

Hvis du ikke vil at nett- eller e-postadressen som du har skrevet inn skal vises som en hyperkobling, angrer du siste handling ved å trykke KOMMANDO+Z rett etter at du trykker MELLOMROM eller ENTER. Du kan også fjerne en hyperkobling fra tekst uten å slette teksten.

 1. Merk hyperkoblingen du vil fjerne, i dokumentet.

 2. Hvis du vil fjerne koblingen, trykker du på KOMMANDO+K. Dialogboksen Sett inn hyperkobling åpnes. Trykk på TAB for å bla deg frem til Fjern kobling. Trykk på MELLOMROM for å velge.

 3. Dialogboksen Sett inn hyperkobling lukkes, og hyperkoblingen fjernes fra teksten. Selve teksten forblir intakt, og stilen endres til Normal.

Se også

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Bruke en skjermleser til å kontrollere stavemåte og grammatikk i Word

Hurtigtaster i Word for Mac

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×