Bruk en skjermleser for å opprette topptekster eller bunntekster i Word

Bruk en skjermleser for å opprette topptekster eller bunntekster i Word

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og som er en del av innholdsettet Office tilgjengelighet. For mer generell hjelp, kan du se kundestøtte for Office.

Bruk Word 2016 med tastaturet og Skjermleser, den innebygde skjermleseren i Windows, for å opprette en topptekst eller bunntekst som inneholder standardinformasjon på alle sidene i dokumentet, for eksempel sidetall, dokumenttittel, firmanavn, forfatter og dato.

Obs!: 

 • Nye funksjoner i Office 365 utgis gradvis til Office 365-abonnenter. Derfor kan det hende at programmet ditt ikke har disse funksjonene ennå. Vil du lære hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du gå til Når får jeg de nyeste funksjonene i Office 2016 for Office 365?.

 • Hvis du vil ha en oversikt over hurtigtaster, kan du gå til Hurtigtaster for Microsoft Word i Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker den innebygde skjermleseren for Windows, Skjermleser. Hvis du vil lære mer om hvordan du bruker Skjermleser, kan du se Kom i gang med Skjermleser.

 • Dette emnet gjør også oppmerksom på JAWS-funksjonaliteten. Hvis du vil lære mer om JAWS for Windows, kan du gå til Hurtigstartveiledning for JAWS for Windows.

 • Dette emnet antar at du bruker dette programmet med en PC. Noe navigasjon og enkelte bevegelser kan være forskjellig for Windows-telefon eller -nettbrett.

I dette emnet

Opprett en topptekst eller bunntekst

Topptekster og bunntekster er så populære i Word at de har sin egen verktøylinje.

 1. For å opprette en topptekst i dokumentet, trykker du ALT+N, og deretter trykker du H for å åpne topptekstmenyen på båndet. Skjermleser leser ikke navnet på menyen.

  For å lage en bunntekst trykker du ALT+N og deretter O for å åpne bunntekstmenyen på båndet. Skjermleser leser ikke navnet på menyen.

  Fokus endres til menyen, som viser oppsett for topptekst og bunntekst.

 2. Bruk TAB eller PIL NED-tasten for å bla gjennom listen med oppsett. Trykk ENTER for å velge den du vil bruke.

  Oppsettet du valgte, åpnes i topp- og bunntekstområdet i dokumentet. Fokus flyttes til den første redigerbare teksten i oppsettet du valgte. Du kan ikke redigere brødteksten i dokumentet, før du lukker Topptekst og bunntekst-båndet.

 3. Trykk PIL HØYRE-tasten for å flytte fokus til teksten i området for redigering. Du hører plassholderteksten lest høyt, for eksempel «Dokumenttittelen» eller «Skriv inn her.»

 4. Skriv inn ønsket tekst.

 5. Hvis du vil flytte til neste redigerbare tekstområde, om noe, trykker du PIL HØYRE-tasten.

 6. Når du er ferdig, trykker du ALT+J, og deretter trykker du C for å lukke toppteksten og gå tilbake til brødteksten i dokumentet.

Redigere topptekst eller bunntekst

Du kan legge til en hvilken som helst tekst i en topptekst eller bunntekst, for eksempel sidetall, en dato eller et sidetall. Du kan også legge til et bilde, for eksempel en firmalogo.

 1. For å åpne og redigere en topptekst trykker du ALT+N, H, E.

  Hvis du vil åpne og redigere en bunntekst, trykker du ALT+N, O, E.

  Dette flytter fokus til toppteksten eller bunnteksten, og åpner Topptekst og bunntekst-båndet.

 2. Foreta de endringene du vil.

 3. Når du er ferdig, lukker du toppteksten eller bunnteksten ved å trykke ALT+J, og deretter C. Fokus flyttes tilbake til brødteksten i dokumentet.

Legg til sidetall i en topptekst eller bunntekst

Word 2016 tilbyr forskjellige plasseringer og formater for sidetall som menyelementer på båndet for Topptekst og bunntekst-verktøylinjen.

 1. For å åpne en topptekst for redigering trykker du ALT+H og så E.

  Hvis du vil åpne en bunntekst for redigering, trykker du på ALT+F, og så E.

  Dette åpner Topptekst og bunntekst-verktøylinjen, og flytter fokus til toppteksten eller bunnteksten.

 2. Hvis du vil sette inn et sidetall, trykker du ALT+J og så N+U for å åpne Sidetall-menyen.

 3. Bruk PIL NED-tasten for å gå gjennom listen over mulige plasseringer av sidetall (øverst på siden, nederst på siden osv.). Trykk ENTER eller MELLOMROM-tasten for å velge ønsket plassering.

  Hvert sideplasseringselement åpner én til meny som har alternativer for den plasseringen. Bruk PIL NED-tasten for å bla gjennom disse alternativene og velge det du vil bruke

 4. Når du er ferdig, trykker du ALT+J, og trykk så C for å lukke båndet for Topptekst og bunntekst-verktøylinjen og flytte fokus tilbake til brødteksten i dokumentet.

Legg til en dato i topptekst eller bunntekst

 1. For å åpne en topptekst for redigering trykker du ALT+H og så E.

  Hvis du vil åpne en bunntekst for redigering, trykker du på ALT+F, og så E.

  Dette åpner Topptekst og bunntekst-verktøylinjen, og flytter fokus til toppteksten eller bunnteksten.

 2. For å sette inn en dato trykker du ALT+J og så D, for å åpne Dato og klokkeslett-dialogboksen.

 3. Bruk PIL NED-tasten for å bla gjennom listen over mulige dato- og klokkeslettformater for topp- eller bunnteksten. Når du finner formatet du vil bruke, trykker du TAB-tasten for å merke det og gå videre til andre alternativer i dialogboksen.

 4. I rullegardinboksen for språk trykker du PIL NED-tasten for å gå gjennom språkene som er installert. Trykk TAB-tasten for å velge et språk og gå videre til neste alternativ.

 5. Trykk ENTER hvis du vil angi standardalternativer for dato og språk.

 6. Trykk TAB-tasten for å gå til OK-knappen, og trykk deretter ENTER for å godta valgene dine.

 7. Du lukker topp- og bunnteksten og går tilbake til brødteksten i dokumentet ved å trykke ALT+J og så C.

Velge et alternativ fra verktøylinjen for topptekst og bunntekst

Verktøylinjen for topptekst og bunntekst omfatter mange alternativer som du kan bruke for å tilpasse en topptekst.

 1. Du åpner båndet for Topptekst og bunntekst-verktøylinjen ved å trykke ALT+N og så H, E.

 2. For å gå til båndet trykker du ALT+J.

 3. Trykk TAB-tasten for å gå gjennom kommandoene på verktøylinjen for topptekst og bunntekst.

 4. Trykk ENTER for å velge en kommando.

 5. Når du er ferdig, lukker du toppteksten eller bunnteksten og båndet ved å trykke ALT+J og så C.

Fjerne topptekst eller bunntekst

 1. Hvis du vil fjerne en topptekst i dokumentet, trykker du ALT+N, H for å åpne Topptekst-menyen på Sett inn-fanen.

  Hvis du vil fjerne en bunntekst, trykker du ALT+N, O for å åpne Bunntekst-menyen på Sett inn-fanen.

 2. Trykk R for å fjerne toppteksten eller bunnteksten, og trykk så ESC for å gå tilbake til brødteksten i dokumentet.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til, lese og slette kommentarer i Word

Bruke en skjermleser til å justere tekst og avsnitt i Word

Hurtigtaster for Microsoft Word for Windows

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Bruk Word for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde skjermleseren for Mac OS, for å opprette en topptekst eller bunntekst som inneholder standardinformasjon på alle sidene i dokumentet, for eksempel sidetall, dokumenttittel, firmanavn, forfatter og dato.

Obs!: 

I dette emnet

Opprette topptekster eller bunntekster

 1. Trykk på F6 flere ganger i et Word-dokument til du havner på en fane. Hvis du ikke havnet på Sett inn-fanen, trykker du på PIL HØYRE eller PIL VENSTRE til VoiceOver sier: «Innsetting, fanen, 2 av 8.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge fanen.

 2. Trykk på TAB flere ganger til VoiceOver sier: «Topptekst, Menyknappen» eller «Bunntekst, Menyknappen.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge knappen.

 3. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å gå inn i listen over oppsett til topptekster og bunntekster.

 4. Trykk på piltastene for å navigere mellom alternativene. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge et alternativ.

  Oppsettet du valgte, åpnes i topp- eller bunntekstområdet i dokumentet. Fokuset forblir på båndet.

 5. Hvis du vil navigere til dokumentet, trykk på CTRL+TILVALG+HØYRE PILTAST, og fokuset flyttes til toppteksten eller bunnteksten du satte inn.

 6. Skriv inn teksten for topp- eller bunnteksten.

 7. Hvis du vil flytte til eventuelt neste redigerbare tekstområde, trykker du på HØYRE PIL-tast.

Redigere topptekster eller bunntekster

 1. Hvis du vil navigere til toppteksten eller bunnteksten i et Word-dokument, trykker du på CTRL+TILVALG+VENSTRE eller HØYRE PILTAST gjentatte ganger.

 2. Velg teksten du vil endre, for eksempel ved hjelp av SKIFT+KOMMANDO+ PILTASTENE, og skriv inn den nye toppteksten eller bunnteksten.

 3. Hvis du vil flytte til neste topptekst eller bunntekst, trykker du på CTRL+TILVALG+HØYRE PIL-tast til du kommer til neste. VoiceOver kunngjør posisjonen din.

Legg til en dato i topptekst eller bunntekst

 1. Hvis du vil navigere til toppteksten eller bunnteksten i et Word-dokument, trykker du på CTRL+TILVALG+HØYRE PILTAST gjentatte ganger.

 2. Trykk på CTRL+TILVALG+I for å åpne Elementvelgeren. Skriv inn dato og klokkeslett. VoiceOver sier: «Ett element, Dato og klokkeslett-knappen.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å flytte til knappen, og trykk så på CTRL+TILVALG+MELLOMROM en gang til for å velge.

 3. Dialogboksen Dato og klokkeslett åpnes med de tilgjengelige formatalternativer. Trykk på PIL NED for å flytte til listen, og deretter CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED-tast for å gå inn i listen.

 4. Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å navigere alternativene i listen. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge et alternativ.

 5. Trykk på TAB flere ganger til VoiceOver sier: «OK, standard, knapp.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge knappen.

  Datoen er nå lagt til i topptekst eller bunntekst. Fokuset forblir på topptekst og bunntekst-båndet. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL OPP for å stoppe samhandling med båndet.

Tilpasse topp- og bunntekster

Topptekst og bunntekst-fanen inneholder mange alternativer som du kan bruke for å tilpasse en topptekst eller bunntekst.

 1. Hvis du vil gå til menylinjen trykk på CTRL+TILVALG+M, og trykk deretter V for å gå til Vis-menyen.

 2. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne menyen.

 3. Trykk på PIL NED flere ganger til VoiceOver sier: «Topptekst og bunntekst.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne toppteksten og bunnteksten for redigering.

 4. Hvis du vil gå til Topptekst og bunntekst-fanen, trykker du flere ganger på F6 til VoiceOver sier: «Topptekst og bunntekst, valgt, fanen.» Trykk på TAB gjentatte ganger for å gå til båndet.

  Det første elementet på båndet er Topptekst. Hvis du vil gå gjennom de andre elementene på båndet, trykker du på TAB-tasten.

 5. Hvis du vil velge et element, trykker du på CTRL+ALT+MELLOMROM.

 6. Hvis du vil lukke fanen samt topptekst og bunntekst når du er ferdig, trykker du på CTRL+TILVALG+I for å åpne Elementvelgeren. Skriv inn Lukk topptekst. VoiceOver sier: «Ett element, Lukk topptekst og bunntekst-knappen.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å flytte til knappen, og trykk så på CTRL+TILVALG+MELLOMROM en gang til for å velge.

  Topptekst, bunntekst og topptekst og bunntekst-fanen er lukket, og du flytter fokus til brødteksten i dokumentet.

Fjerne topptekster eller bunntekster

 1. Hvis du vil gå til menylinjen i et Word-dokument, trykker du på CTRL+TILVALG+M og trykker deretter på V for å gå til Vis-menyen.

 2. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne menyen.

 3. Trykk på PIL NED flere ganger til VoiceOver sier: «Topptekst og bunntekst.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne toppteksten og bunnteksten for redigering.

 4. Hvis du vil gå til Topptekst og bunntekst-fanen, trykker du flere ganger på F6 til VoiceOver sier: «Topptekst og bunntekst, valgt, fanen.» Trykk på TAB gjentatte ganger for å gå til båndet.

  Det første elementet på båndet er Topptekst. VoiceOver sier: «Topptekst, meny-knappen» Hvis du vil navigere til Bunntekst, trykker du på TAB-tasten. Trykk på CTRL+ALT+MELLOMROM for å velge en knapp.

 5. Trykk på PIL NED til VoiceOver sier: «Fjerne topptekst» eller «Fjern bunntekst.»

 6. Hvis du vil fjerne toppteksten eller bunnteksten, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 7. Toppteksten eller bunnteksten blir fjernet fra dokumentet.

  Hvis du vil lukke fanen samt topptekst og bunntekst, trykker du på CTRL+TILVALG+I for å åpne Elementvelgeren. Skriv inn Lukk topptekst. VoiceOver sier: «Ett element, Lukk topptekst og bunntekst-knappen.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å flytte til knappen, og trykk så på CTRL+TILVALG+MELLOMROM en gang til for å velge.

Se også

Bruk en skjermleser for å justere tekst og avsnitt i Word

Hurtigtaster i Word for Mac

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Les hvordan du navigerer i Word med tilgjengelighetsfunksjoner

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×