Bruk en skjermleser for å opprette topptekster eller bunntekster i Word

Bruk en skjermleser for å opprette topptekster eller bunntekster i Word

Obs!: Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Les høyt-symbol med etiketten Skjermleserinnhold. Dette emnet handler om hvordan du bruker en skjermleser med Office

Denne artikkelen er for personer med synshemninger som bruker et skjermleserprogram sammen med Office-produktene, og er en del av innholdssettet Office-tilgjengelighet. Hvis du vil ha mer generell hjelp, kan du gå til kundestøtte for Office.

Bruk Word med tastaturet og en skjermleser til å opprette en topptekst eller bunntekst som inneholder standard informasjon på alle sider i dokumentet, for eksempel sidetall, dokumenttittelen, firmanavn, forfatter og dato. Vi har testet med Skjermleser og JAWS, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandardene og teknikker.

Obs!: 

I dette emnet

Opprett en topptekst eller bunntekst

Du kan legge til en hvilken som helst tekst i en topptekst eller bunntekst, for eksempel sidetall, en dato eller et sidetall. Du kan også legge til et bilde, for eksempel en firmalogo.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil opprette en overskrift i dokumentet, trykker du Alt + N, H. Du hører "Innebygd", etterfulgt av antall tilgjengelige topptekst innholdstyper og "Tom topptekst."

  • Hvis du vil opprette en bunntekst, trykk Alt + N, O. Du hører "Innebygd", etterfulgt av antall tilgjengelige bunntekst innholdstyper og "Tom bunntekst".

  Fokus endres til på menyen som viser oppsett for topptekst eller bunntekst.

 2. Bruk TAB eller pil ned for å gå gjennom listen over oppsett. Trykk Enter for å velge den du vil bruke.

  Oppsettet du valgte, åpnes i topp- og bunntekstområdet i dokumentet. Fokus flyttes til den første redigerbare teksten i oppsettet du valgte. Du kan ikke redigere brødteksten i dokumentet, før du lukker Topptekst og bunntekst-båndet.

 3. Trykk på høyre piltast flytter du fokus til redigerbare tekstområdet. Du vil høre plassholderteksten lest høyt, for eksempel "Dokumenttittelen" eller "Skriv inn her."

 4. Skriv inn ønsket tekst.

 5. Hvis du vil flytte til eventuelt neste redigerbare tekstområde, trykker du på HØYRE PIL-tast.

 6. Hvis du vil avslutte toppteksten eller bunnteksten, og gå tilbake til dokumentteksten, trykker du Alt + J, T, C.

Rediger topptekst eller bunntekst

 1. Gjør ett av følgende:

  • For å åpne og redigere en topptekst trykker du ALT+N, H, E.

  • Hvis du vil åpne og redigere en bunntekst, trykker du ALT+N, O, E.

  Fokus flyttes til toppteksten eller bunnteksten, og åpnes båndet topptekst og bunntekst.

 2. Foreta de endringene du vil.

 3. Hvis du vil avslutte toppteksten eller bunnteksten, og gå tilbake til dokumentteksten, trykker du Alt + J, T, C.

Legg til sidetall i en topptekst eller bunntekst

 1. Hvis du vil sette inn et sidetall, trykker du Alt + N, N, U. Sidetall-menyen åpnes.

 2. Bruk pil ned for å gå gjennom listen over mulige steder (øverst på siden), nederst på siden, og så videre for sidetallet. Trykk Enter eller mellomrom for å velge ønsket plassering.

  Det åpnes en ekstra meny med alternativer på denne passeringen hver side plassering elementet. Bruk pil ned til å bla gjennom disse alternativene, og velg graderingen du vil bruke.

 3. Hvis du vil avslutte toppteksten eller bunnteksten, og gå tilbake til dokumentteksten, trykker du Alt + J, T, C.

Legg til en dato i topptekst eller bunntekst

 1. Hvis du vil sette inn en dato, trykk Alt + N, D. Dialogboksen dato og klokkeslett åpnes.

 2. Bruk pil ned for å flytte gjennom listen over tilgjengelige dato- og klokkeslettformater for toppteksten eller bunnteksten. Når du finner formatet du vil bruke, trykker du Tab for å merke det og flytte til andre alternativer i dialogboksen.

 3. I Språk-menyen, trykker du ned pil for å se gjennom de installerte språkene Hvis det er nødvendig. Trykk Tab for å velge et språk og flytte til neste alternativ.

 4. Du hører: "fjernet, oppdateres automatisk." Hvis du vil datoen og klokkeslettet skal oppdateres automatisk, trykker du mellomrom.

 5. Trykk Tab-tasten. Du hører: "Angi som standard." Hvis du vil bruke gjeldende dato og klokkeslett-innstillingen som standard, trykker du mellomrom. I bekreftelsesdialogboksen, trykk TAB til du hører "Ja", og trykk deretter Enter.

 6. Trykk TAB til du kommer til knappen OK, og trykk deretter Enter.

 7. Hvis du vil avslutte toppteksten eller bunnteksten, og gå tilbake til dokumentteksten, trykker du Alt + J, T, C.

Få tilgang til topptekst og bunntekst

Fra topptekst og bunntekst kan, for eksempel legge til en topptekst eller bunntekst bilde eller justere posisjonen toppteksten eller bunnteksten i dokumentet.

 1. For å åpne båndet for topptekst og bunntekst, trykk Alt + N, H, E.

 2. Hvis du vil gå til båndet, trykker du Alt + J, H.

 3. Trykk Tab for å gå gjennom kommandoene topptekst og bunntekst.

 4. Trykk ENTER for å velge en kommando.

 5. Hvis du vil avslutte båndet topptekst og bunntekst, og gå tilbake til dokumentteksten, trykker du Alt + J, T, C.

Fjerne topptekst eller bunntekst

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil fjerne en topptekst, trykker du Alt + N, H, R.

  • Hvis du vil fjerne en bunntekst, trykker du Alt + N, O, R.

  Toppteksten eller bunnteksten blir fjernet. Fokus tilbake til dokumentteksten.

Se også

Bruke en skjermleser til å legge til, lese og slette kommentarer i Word

Bruke en skjermleser til å justere tekst og avsnitt i Word

Hurtigtaster for Microsoft Word for Windows

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Bruk Word for Mac med tastaturet og VoiceOver, den innebygde skjermleseren for Mac OS, for å opprette en topptekst eller bunntekst som inneholder standardinformasjon på alle sidene i dokumentet, for eksempel sidetall, dokumenttittel, firmanavn, forfatter og dato.

Obs!: 

I dette emnet

Opprette topptekster eller bunntekster

 1. I et Word dokument, trykk F6 flere ganger til du havner på en fane. Hvis du ikke havner i kategorien Sett inn, trykk Pil høyre eller venstre til VoiceOver gir beskjed om: ", i kategorien Sett inn 2 av 8." Trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å velge kategorien.

 2. Trykk TAB flere ganger til VoiceOver gir beskjed om: "Topptekst, menyknappen" eller "Bunntekst, menyknappen." Trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å velge knappen.

 3. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED for å gå inn i listen over oppsett til topptekster og bunntekster.

 4. Trykk på piltastene for å navigere mellom alternativene. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge et alternativ.

  Oppsettet du valgte, åpnes i topp- eller bunntekstområdet i dokumentet. Fokuset forblir på båndet.

 5. Hvis du vil navigere til dokumentet, trykk på CTRL+TILVALG+HØYRE PILTAST, og fokuset flyttes til toppteksten eller bunnteksten du satte inn.

 6. Skriv inn teksten for topp- eller bunnteksten.

 7. Hvis du vil flytte til eventuelt neste redigerbare tekstområde, trykker du på HØYRE PIL-tast.

Redigere topptekster eller bunntekster

 1. I et dokument med Word, trykker du Ctrl + Tilvalg + Pil venstre eller høyre piltast gjentatte ganger til å navigere til toppteksten eller bunnteksten.

 2. Velg teksten du vil endre, for eksempel ved hjelp av SKIFT+KOMMANDO+ PILTASTENE, og skriv inn den nye toppteksten eller bunnteksten.

 3. Hvis du vil flytte til neste topptekst eller bunntekst, trykker du på CTRL+TILVALG+HØYRE PIL-tast til du kommer til neste. VoiceOver kunngjør posisjonen din.

Legg til en dato i topptekst eller bunntekst

 1. I et dokument med Word, trykker du Ctrl + Tilvalg + Pil høyre piltast gjentatte ganger til å navigere til toppteksten eller bunnteksten.

 2. Trykk på CTRL+TILVALG+I for å åpne Elementvelgeren. Skriv inn dato og klokkeslett. VoiceOver sier: «Ett element, Dato og klokkeslett-knappen.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å flytte til knappen, og trykk så på CTRL+TILVALG+MELLOMROM en gang til for å velge.

 3. Dialogboksen Dato og klokkeslett åpnes med de tilgjengelige formatalternativer. Trykk på PIL NED for å flytte til listen, og deretter CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL NED-tast for å gå inn i listen.

 4. Trykk på PIL OPP eller PIL NED for å navigere alternativene i listen. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å velge et alternativ.

 5. Trykk TAB flere ganger til VoiceOver gir beskjed om: "OK, standard, knappen." Trykk Ctrl + Tilvalg + mellomrom for å velge knappen.

  Datoen er nå lagt til i topptekst eller bunntekst. Fokuset forblir på topptekst og bunntekst-båndet. Trykk på CTRL+TILVALG+SKIFT+PIL OPP for å stoppe samhandling med båndet.

Tilpasse topp- og bunntekster

Topptekst og bunntekst-fanen inneholder mange alternativer som du kan bruke for å tilpasse en topptekst eller bunntekst.

 1. Hvis du vil gå til menylinjen trykk på CTRL+TILVALG+M, og trykk deretter V for å gå til Vis-menyen.

 2. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne menyen.

 3. Trykk på PIL NED flere ganger til VoiceOver sier: «Topptekst og bunntekst.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne toppteksten og bunnteksten for redigering.

 4. Hvis du vil gå til Topptekst og bunntekst-fanen, trykker du flere ganger på F6 til VoiceOver sier: «Topptekst og bunntekst, valgt, fanen.» Trykk på TAB gjentatte ganger for å gå til båndet.

  Det første elementet på båndet er Topptekst. Hvis du vil gå gjennom de andre elementene på båndet, trykker du på TAB-tasten.

 5. Hvis du vil velge et element, trykker du på CTRL+ALT+MELLOMROM.

 6. Hvis du vil lukke fanen samt topptekst og bunntekst når du er ferdig, trykker du på CTRL+TILVALG+I for å åpne Elementvelgeren. Skriv inn Lukk topptekst. VoiceOver sier: «Ett element, Lukk topptekst og bunntekst-knappen.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å flytte til knappen, og trykk så på CTRL+TILVALG+MELLOMROM en gang til for å velge.

  Topptekst, bunntekst og topptekst og bunntekst-fanen er lukket, og du flytter fokus til brødteksten i dokumentet.

Fjerne topptekster eller bunntekster

 1. I et Word dokument, trykker du CTRL + alternativ + M for å gå til menylinjen og deretter trykker du V for å gå til Vis-menyen.

 2. Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne menyen.

 3. Trykk på PIL NED flere ganger til VoiceOver sier: «Topptekst og bunntekst.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å åpne toppteksten og bunnteksten for redigering.

 4. Hvis du vil gå til Topptekst og bunntekst-fanen, trykker du flere ganger på F6 til VoiceOver sier: «Topptekst og bunntekst, valgt, fanen.» Trykk på TAB gjentatte ganger for å gå til båndet.

  Det første elementet på båndet er Topptekst. VoiceOver sier: «Topptekst, meny-knappen» Hvis du vil navigere til Bunntekst, trykker du på TAB-tasten. Trykk på CTRL+ALT+MELLOMROM for å velge en knapp.

 5. Trykk på PIL NED til VoiceOver sier: «Fjerne topptekst» eller «Fjern bunntekst.»

 6. Hvis du vil fjerne toppteksten eller bunnteksten, trykker du på CTRL+TILVALG+MELLOMROM.

 7. Toppteksten eller bunnteksten blir fjernet fra dokumentet.

  Hvis du vil lukke fanen samt topptekst og bunntekst, trykker du på CTRL+TILVALG+I for å åpne Elementvelgeren. Skriv inn Lukk topptekst. VoiceOver sier: «Ett element, Lukk topptekst og bunntekst-knappen.» Trykk på CTRL+TILVALG+MELLOMROM for å flytte til knappen, og trykk så på CTRL+TILVALG+MELLOMROM en gang til for å velge.

Se også

Bruk en skjermleser for å justere tekst og avsnitt i Word

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Hurtigtaster i Word for Mac

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Bruk Word for Android med TalkBack, innebygde Android skjermleseren, til å opprette en topptekst eller bunntekst som inneholder standardinformasjon for eksempel sidetall på alle sider i dokumentet.

Obs!: 

I dette emnet

Opprett en topptekst eller bunntekst

 1. Gå til delen dokumentet der du vil legge til topp- eller bunnteksten i dokumentet, i redigeringsvisning.

 2. Om nødvendig for å lukke tastaturet, og gå til båndet sveip høyre til du hører "ikke er avmerket, bytter du flere alternativer,", og dobbelttrykk deretter skjermen. Kategorien Hjem åpnes, og du hører: "Fanen menyen Home valgt."

 3. Hvis du vil gå til kategorien Sett inn, trykk skjermen og sveip høyre til du hører: "Sett inn-fanen." Trykk skjermen.

 4. I kategorien Sett inn sveip mot høyre til du hører "Topptekst og bunntekst, knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Menyen topptekst og bunntekst åpnes, og flyttes fokus til inndelingsoverskrift.

 5. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil opprette en topptekst, skriver du inn i topptekst ved hjelp av den skjermtastaturet.

   Obs!: Åpne tastaturet, sveip mot høyre til du hører "Checked, flere alternativer, byttingen," og dobbelttrykk deretter skjermen.

  • Hvis du vil opprette en bunntekst, sveip høyre til du hører: "Bunntekst delen < inndelingsnummer >," og dobbelttrykk deretter skjermen. Fokus flyttes til bunnteksten i inndelingen, og du kan skrive inn i bunntekst ved hjelp av den skjermtastaturet.

 6. Når du er ferdig, for å lukke menyen topptekst og bunntekst, og gå tilbake til dokumentteksten, dra fingeren i skriveområdet før du høre teksten i dokumentet, og dobbelttrykk deretter skjermen.

Legge til sidetall i en topptekst eller bunntekst

 1. Gå til delen dokumentet der du vil legge til sidetall i toppteksten eller bunnteksten i dokumentet, i redigeringsvisning.

 2. Om nødvendig for å lukke tastaturet, og gå til båndet sveip høyre til du hører "ikke er avmerket, bytter du flere alternativer,", og dobbelttrykk deretter skjermen. Kategorien Hjem åpnes, og du hører: "Fanen menyen Home valgt."

 3. Hvis du vil gå til kategorien Sett inn, trykk skjermen og sveip høyre til du hører: "Sett inn-fanen." Trykk skjermen.

 4. I kategorien Sett inn sveip høyre til du hører "sidetall-knappen og -knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen. Sidetall-menyen åpnes.

 5. Hvis du vil tilpasse sidetall, sveip høyre til du hører "tall formatet, kombinasjonsboks, <current alternativet > valgt," og dobbelttrykk deretter skjermen. Menyen Tallformat åpnes. Sveip mot høyre til å flytte gjennom alternativene. Når du flytter, TalkBack gir beskjed om alternativene for deg. Når du vil gjøre følgende på dette alternativet, trykk skjermen. Hvis du vil gå tilbake til Sidetall-menyen, sveip mot venstre til du hører "Tilbake-knapp", og dobbelttrykk skjermen.

 6. Sidetall-menyen til å legge til sidetall, sveip mot høyre til du hører plasseringen for sidetallet du ønsker, og dobbelttrykk deretter skjermen for å merke den. Sidetallet legges til i delen toppteksten eller bunnteksten, og menyen topptekst og bunntekst åpnes.

 7. Hvis du vil lukke menyen topptekst og bunntekst, og gå tilbake til dokumentteksten, dra fingeren i skriveområdet før du høre teksten i dokumentet, og dobbelttrykk deretter skjermen.

Obs!: Slik sletter du siden tall, Sidetall-menyen sveip høyre til du hører "Fjern sidetall, knappen," og dobbelttrykk deretter skjermen.

Fjerne topptekst eller bunntekst

 1. Gå til delen dokumentet der du vil fjerne toppteksten eller bunnteksten i dokumentet, i redigeringsvisning.

 2. Om nødvendig for å lukke tastaturet, og gå til båndet sveip høyre til du hører "ikke er avmerket, bytter du flere alternativer,", og dobbelttrykk deretter skjermen. Kategorien Hjem åpnes, og du hører: "Fanen menyen Home valgt."

 3. Hvis du vil gå til kategorien Sett inn, trykk skjermen og sveip høyre til du hører: "Sett inn-fanen." Trykk skjermen.

 4. I kategorien Sett inn sveip mot høyre til du hører "Topptekst og bunntekst, knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Menyen topptekst og bunntekst åpnes, og flyttes fokus til inndelingsoverskrift.

 5. Hvis du vil flytte fokus til topptekst og bunntekst-menyen, sveip høyre til du hører "ikke er avmerket, bytter du flere alternativer,", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 6. Gjør ett av følgende i topptekst og bunntekst-menyen:

  • Hvis du vil fjerne toppteksten, sveip mot høyre til du hører "Topptekst-menyen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Topptekst-menyen åpnes. Sveip deretter høyre til du hører "Fjern topptekst, knappen," og dobbelttrykker skjermen.

  • Hvis du vil fjerne bunnteksten, sveip mot høyre til du hører "Bunntekst-menyen", og dobbelttrykk deretter skjermen. Bunntekst-menyen åpnes. Sveip deretter høyre til du hører "Fjern bunntekst, knappen," og dobbelttrykker skjermen.

  Toppteksten eller bunnteksten fjernes, og fokuset flyttes til topptekst og bunntekst-menyen.

 7. Dra fingeren i skriveområdet før du høre teksten i dokumentet, og dobbelttrykk deretter skjermen for å lukke menyen topptekst og bunntekst, og gå tilbake til dokumentteksten.

Se også

Bruk en skjermleser for å justere tekst og avsnitt i Word

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Konfigurere enheten til å arbeide med tilgjengelighet i Office 365

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Bruk Word Mobile med Skjermleser, innebygde Windows Skjermleser, til å opprette en topptekst eller bunntekst som inneholder standardinformasjon for eksempel sidetall på alle sider i dokumentet.

Obs!: 

I dette emnet

Opprett en topptekst eller bunntekst

Du kan legge til teksten du vil ha en topptekst eller bunntekst.

 1. I dokumentet, sveip mot høyre til du hører "Flere alternativer", og dobbelttrykk skjermen.

 2. Sveip mot venstre eller høyre til du hører "Datavalg faneliste," etterfulgt av det merkede kategorinavnet.

 3. Sveip til høyre til du hører "Sett inn", og dobbelttrykk skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører "knappen topptekst og bunntekst", og dobbelttrykk skjermen.

 5. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil opprette en topptekst, sveip høyre til du hører "Topptekst-knapp", og deretter dobbelttrykker skjermen.

  • Hvis du vil opprette en bunntekst, sveip høyre til du hører "Bunntekst-knappen", og deretter dobbelttrykker skjermen.

 6. Bruk den skjermtastaturet til å skrive inn topp-eller bunntekst.

 7. Hvis du vil lukke topp- eller bunnteksten, og gå tilbake til brødteksten i dokumentet, trykker du den øverste delen av skjermen.

Legge til sidetall i en topptekst eller bunntekst

Du kan legge til sidetall i ulike formater.

 1. I dokumentet, sveip mot høyre til du hører "Flere alternativer-knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 2. Sveip til venstre til du hører "Tabulatorvelgeren, Hjem-knappen er skjult," og dobbelttrykk deretter skjermen. Hovedmenyen er nå utvidet.

 3. Sveip til høyre til du hører "Sett inn", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 4. Sveip til høyre til du hører "Tall side-knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 5. Sveip til høyre til du hører plasseringen for sidetallet du ønsker, og dobbelttrykk deretter skjermen for å merke den.

 6. Hvis du vil tilpasse sidetall, for eksempel ved å velge tallformatet, sveip høyre til du hører: "Listen bunntekst-gruppen."

 7. Sveip til høyre for å flytte gjennom listen over kommandoer, og dobbelttrykk til å velge kommandoen du vil bruke.

 8. Hvis du vil gå tilbake til brødteksten i dokumentet, trykker du den øverste delen av skjermen.

Fjerne topptekst eller bunntekst

Du kan fjerne teksten i toppteksten eller bunnteksten.

 1. I dokumentet, sveip mot høyre til du hører "Flere alternativer-knappen", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 2. Sveip til venstre til du hører "Tabulatorvelgeren, Hjem-knappen er skjult," og dobbelttrykk deretter skjermen. Du hører: "Home". Hovedmenyen er nå utvidet.

 3. Sveip til høyre til du hører "knappen topptekst og bunntekst", og dobbelttrykk deretter skjermen.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil fjerne en topptekst, sveip høyre til du hører "Topptekst-knapp", og deretter dobbelttrykker skjermen. Sveip mot høyre til du hører: "Fjern topptekst-knapp."

  • Hvis du vil fjerne en bunntekst, sveip høyre til du hører "Bunntekst-knappen", og deretter dobbelttrykker skjermen. Sveip mot høyre til du hører: "Fjern bunntekst-knappen."

 5. Trykk skjermen. Topptekst eller bunntekst innholdet fjernes og flyttes fokus til toppteksten.

Se også

Bruk en skjermleser for å justere tekst og avsnitt i Word

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Grunnleggende oppgaver med en skjermleser i Word

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Bruk Word Online med tastaturet og en skjermleser til å opprette en topptekst eller bunntekst som inneholder standard informasjon på alle sider i dokumentet, for eksempel sidetall, dokumenttittelen, firmanavn, forfatter og dato. Vi har testet med Skjermleser, men den kan fungere sammen med andre skjermlesere så lenge de følger vanlige tilgjengelighetsstandardene og teknikker.

Obs!: 

 • Hvis du bruker Skjermleser med Windows 10 Fall Creators Update, må du deaktivere skannemodus for å redigere dokumenter, regneark eller presentasjoner med Office Online. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slå av modus for virtuell, eller bla gjennom i skjermlesere i Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nye Office 365-funksjoner utgis gradvis til Office 365-abonnenter, så appen din har kanskje ikke de nyeste funksjonene ennå. Hvis du vil vite hvordan du kan få nye funksjoner raskere, kan du bli med i Office Insider-programmet.

 • Hvis du vil finne ut mer om skjermlesere, går du til Hvordan fungerer skjermlesere med Microsoft Office.

 • Når du bruker Word Online, anbefaler vi at du bruker Microsoft Edge som nettleser. Fordi Word Online kjører i nettleseren, er hurtigtastene forskjellige fra hurtigtastene i skrivebordsprogrammet. Du kan for eksempel bruke CTRL+F6 i stedet for F6 for å gå inn og ut av kommandoene. Vanlige snarveier som F1 (hjelp) og CTRL+O (åpne) fungerer også for nettleseren, men ikke for Word Online.

Legge til en topp- eller bunntekst

 1. Trykk Alt + Windows-tasten + N, H. Toppteksten og bunnteksten redigering området åpnes.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil opprette en venstrejustert topptekst, begynner du å skrive.

  • Trykk TAB én gang for å opprette en Midtstilt topptekst, og Skriv inn teksten.

  • Hvis du vil opprette en høyrejustert topptekst, trykk TAB til du hører "Kolonne 3 av 3", og skriv deretter inn teksten.

  • Få tilgang til alternativer for overskrift, trykk Ctrl + F6 til du hører: «Alternativer». Trykk mellomrom for å bla gjennom de tilgjengelige alternativene, og bruk deretter piltastene. Hvis du vil bruke et valg, trykker du Enter.

  • Hvis du vil legge til en bunntekst, trykker du Ctrl + F6 til du hører "Redigering standard bunntekst", og skriv deretter inn teksten i bunntekst.

 3. Hvis du vil avslutte topptekst-og bunntekst, og gå tilbake til dokumentteksten, trykker du Ctrl + F6 til du hører "Lukk topptekst og bunntekst-knappen", og trykk deretter Enter.

Se også

Bruk en skjermleser for å justere tekst og avsnitt i Word

Bruke en skjermleser til å sette inn og endre tekst i Word

Hurtigtaster i Word Online

Grunnleggende oppgaver med skjermleser i Word

Bruk en skjermleser til å utforske og navigere i Word

Teknisk kundestøtte for kunder med funksjonshemninger

Microsoft ønsker å tilby den beste mulige opplevelsen for alle kundene våre. Hvis du har en funksjonshemning eller spørsmål relatert til tilgjengelighet, kan du kontakte Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for teknisk støtte. Støtteteamet vårt for tilgjengelighet på Answer Desk er opplært i bruken av mange populære hjelpeteknologier, og kan tilby hjelp på engelsk, spansk, fransk og amerikansk tegnspråk. Gå til nettstedet Microsoft Answer Desk for tilgjengelighet for kontaktinformasjon for området ditt.

Hvis du er en bruker i offentlig sektor, kommersiell bruker eller bedriftsbruker, kan du kontakte Answer Desk for tilgjengelighet for bedrifter.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×