Office
Logg på

Bruk av kontakter (Personer) i Outlook på nettet

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Obs!: Logg på Outlook på nettet med jobb- eller skolekontoen din.

I Outlook på nettet, kan du bruke personer-siden til å vise, opprette, redigere, finne og slette kontakter. Du kan bruke kontaktene for egen referanse, og du kan automatisk legge til dem som mottakere når du skriver en e-postmelding.

I denne artikkelen

Gå til Personer-siden

Dette ser du på Personer-siden

Fest favorittvisningen

Velg en person for å se mer informasjon om vedkommende

Forstå kontaktmapper

Opprette en kontakt fra grunnen av

Opprette en kontakt fra en e-postmelding

Opprette en kontaktliste

Redigere en kontakt eller kontaktliste

Arbeide med kontaktmapper

Vise kontaktene og kontaktlistene

Slette en kontakt eller kontaktliste

Søke etter en kontakt eller kontaktliste

Koble til og koble fra kontakter

Gå til Personer-siden

 1. Logg på Outlook på nettet. Hvis du vil ha hjelp, kan du se Logge på Outlook på nettet.

 2. Velg startprogrammet Ikonet for startprogrammet for apper i Office 365 øverst på skjermen > Outlook.

  Startprogrammet for apper i Office 365 med Outlook-appen uthevet.

  Finner du ikke appen du leter etter? Klikk på Alle apper i startprogrammet for apper for å se en alfabetisk liste over Office 365-apper som er tilgjengelige. Derfra kan du søke etter en bestemt app.

 3. Klikk Personer.

Dette ser du på Personer-siden

Følgende skjermbilde viser hva du ser på Personer-siden.

Et skjermbilde av Personer-siden.

Her er en beskrivelse av det du får se:

 1. Boksen Søk etter personer som du bruker til å søke etter en kontakt eller en kontaktliste

 2. Verktøylinjen med menyer og kommandoer for å opprette og endre kontaktene og kontaktlistene avhengig av sammenhengen

 3. Aktuelle personer, som viser personer du ofte kontakter, som du møter, som du har merket som favoritter eller kanskje du vil følge opp med

 4. Dine kontakter, som inneholder alle kontaktmappene

 5. Den midterste ruten, som viser kontaktene og kontaktlistene som finnes i elementet som er valgt i den venstre ruten

 6. Kontaktkortet, som viser detaljer om kontakten eller kontaktlisten som er valgt i den midterste ruten

Fest favorittvisningen

Velg hvordan personer-siden din skal se ut ved å feste én eller flere av disse visningene fra listen under Fremhevede personer:

 • Personer du ofte kontakter: Se nylig kommunikasjon og oppdateringer for personene du kommuniserer med mest.

 • Personer i kalenderen i dag: Se hvem du skal møte og hva du skal arbeide med i dag.

 • Favoritter: Personer du har valgt som favoritter, vises her, og du får dermed rask tilgang til den nyeste e-posten.

 • Personer du vil følge opp med: Finne flaggede elementer og meldinger der du har vært @nevnt, sammen med uleste meldinger fra folk du kontakter oftest.

 • Alle kontakter: Dette er den klassiske Personer-visningen, som viser alle kontaktene på ett sted.

Hvis du vil feste en visning som utgangspunkt, velger du Fest denne visningen.

Et skjermbilde av knappen Fest denne visningen.

Hvis du vil endre utgangspunkt, velger du Løsne denne visningen fra menylinjen øverst i visningen du festet, eller velg Fest denne visningen fra menylinjen øverst i en av de andre visningene under Aktuelle personer.

Obs!: Avhengig av din versjon av Outlook, er det ikke sikkert at alle av disse visningene er tilgjengelig.

Velg en person for å se mer informasjon om vedkommende

Når du velger en av kontaktene dine, åpnes en rute til høyre. Her ser du mer informasjon om kontakten, for eksempel e-post, telefon og kontorplassering. Du ser også hvem de er koblet til i organisasjonen, og hvilke grupper de tilhører.

På den nederste delen av ruten ser du samhandlingen med kontakten. Vise e-postmeldinger du har utvekslet, filer som er delt med deg og alle vanlige møter eller hendelser i fortiden eller i fremtiden.

Et skjermbilde av kontaktkortet på Personer-siden.

Forstå kontaktmapper

Når du oppretter en kontakt eller kontaktliste fra grunnen av, blir den lagret i kontaktmappen som er valgt i ruten til venstre. Du kan opprette kontaktmapper for å holde bestemte kontakter eller kontaktlister sammen og finne dem enklere.

Dine kontakter, som er i den venstre ruten på Personer-siden, inneholder alle kontaktmappene. Når Dine kontakter er skjult, kan du velge den for å utvide den og vise alle kontaktmappene.

Når Dine kontakter er utvidet, vises Kontakter-mappen rett under den, som vist i skjermbildet. Du får Kontakter-mappen automatisk. Den inneholder alle de lokale kontaktene med mindre du oppretter andre mapper og legge kontakter til i dem.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Arbeide med kontaktmapper senere i denne artikkelen.

Et skjermbilde av markøren som holdes over Kontakter-knappen på Personer-siden.

Opprette en kontakt fra grunnen av

 1. Under Dine kontakter i ruten til venstre velger du mappen der du vil opprette kontakten. Hvis Dine kontakter velges i stedet for en bestemt mappe, blir den nye kontakten opprettet i Kontakter-mappen.

  Obs!: Før du oppretter en ny kontakt, må du passe på å velge mappen i den venstre ruten som du vil opprette den i. Når du har opprettet en kontakt, er det ikke mulig å flytte den til en annen mappe. Hvis du vil lagre en kontakt i en annen mappe etter at du har opprettet den, sletter du kontakten og gjenoppretter den i en annen mappe.

 2. Velg Ny på verktøylinjen.

  Et skjermbilde av markøren som holdes over Ny-knappen på Personer-siden.

 3. I skjemaet Legg til kontakt som åpnes, fyller du ut informasjonen du vil ta med.

  Du kan velge ikonet Legg til informasjon-ikonet for å se alternativer for den typen informasjon. Velg for eksempel Legg til informasjon-ikonet ved siden av Telefon for å legge til telefonnumre.

 4. Velg Lagre Lagre når du er ferdig.

Opprette en kontakt fra en e-postmelding

Hvis du raskt vil legge til en avsender eller mottaker som er i en e-postmelding, i Kontakter-mappen, gjør du følgende:

 1. Velg ikonet til startprogrammet for apper Knapp for startprogrammet for apper. > E-post.

 2. I en e-postmelding i leseruten velger du navnet på avsenderen eller mottakeren du vil legge til kontaktene.

 3. På kontaktkortet som vises for denne personen, velger du Flere handlinger Flere alternativer > Legg til i kontakter.

  Et skjermbilde av markøren som holdes over Legg til i kontakter i Flere handlinger-menyen.

 4. I skjemaet Legg til kontakt som åpnes, kan du legge til mer informasjon om kontakten hvis du vil.

 5. Velg Lagre Lagre for å legge til kortet ditt i Kontakter-mappen.

  VIKTIG: når du oppretter en kontakt på denne måten, er det ikke mulig å lagre kontakten i en annen mappe eller å flytte den til en annen mappe.

Opprette en kontaktliste

En kontaktliste er en samling av kontakter. Noen ganger kalles den også en distribusjonsliste. Du kan angi en kontaktliste som en mottaker når du skriver en e-postmelding. Når du sender meldingen, går den til alle kontaktene i listen samtidig. Du kan for eksempel opprette en kontaktliste med navnet Min bokklubb og legge til alle medlemmene i bokklubben i den. Så når du vil adressere en melding til alle i klubben, trenger du bare skrive «Min bokklubb» på Til:-linjen i e-postmeldingen.

Opprette en kontaktliste

 1. Under Dine kontakter i ruten til venstre velger du mappen der du vil opprette kontaktlisten. Hvis Dine kontakter velges i stedet for en bestemt mappe, blir den nye kontaktlisten opprettet i Kontakter-mappen.

  Obs!: Før du oppretter en ny kontaktliste, må du passe på å velge mappen i den venstre ruten som du vil opprette den i. Når du har opprettet en kontaktliste, er det ikke mulig å flytte den til en annen mappe. Hvis du vil lagre en kontaktliste i en annen mappe etter at du har opprettet den, sletter du kontaktlisten og gjenoppretter den i en annen mappe.

 2. Velg pil ned ved siden av Ny på verktøylinjen, og velg deretter Ny kontaktliste.

  Et skjermbilde av hurtigmenyen for knappen «Ny» med «kontaktliste» valgt.

 3. I et tomt skjema som åpnes, skriver du inn kontaktlistenavnet, kontaktlistens medlemmer og valgfrie notater.

 4. Velg Lagre Lagre når du er ferdig.

Redigere en kontakt eller kontaktliste

Du kan redigere kontakter eller kontaktlister som du oppretter eller importerer til Outlook på nettet. Du kan ikke redigere kontakter som du får ved å koble til en konto for sosiale nettverk for eksempel LinkedIn. For informasjon om import av kontakter fra en annen e-konto eller e-postprogram, kan du se importere kontakter til Outlook.

Obs!:  Hvis du vil lagre en kontaktliste i en annen mappe etter at du har opprettet den, kan du slette kontaktlisten og deretter opprette den på nytt i den andre mappen.

 1. I den midterste ruten merker du av i boksen ved siden av kontakten eller kontaktlisten du vil redigere, og deretter velger du Rediger på verktøylinjen.

  Et skjermbilde av markøren som holdes over Rediger-knappen på Personer-siden.

 2. Foreta de endringene du vil.

 3. Velg Lagre Lagre når du er ferdig.

Arbeide med kontaktmapper

 • Hvis du vil opprette en kontaktmappe, høyreklikker du eller trykker og holder Dine kontakter i ruten til venstre, og deretter velger du Ny mappe.

 • Hvis du vil gi nytt navn til eller slette en kontaktmappe du har opprettet, høyreklikker du mappen og velger Gi nytt navn eller Slett.

 • Hvis du vil flytte en kontaktmappe du har opprettet til en mappe som heter Andre kontakter slik at mappen fortsatt er synlig, men ute av veien, høyreklikker du mappen og velger Flytt til Andre kontakter. Du vil se mappen vises under Andre kontakter.

  Hvis du vil flytte en mappe fra Andre kontakter tilbake til hovedlisten over mappene under Dine kontakter, høyreklikker du mappen og velger Flytt til «Dine kontakter».

Vise kontaktene og kontaktlistene

Når du velger et element i ruten til venstre på Personer-siden, viser den midterste ruten kontakter som er i det elementet, som følger:

 • Når du velger Aktuelle personer, viser den midterste ruten personer du ofte kontakter, personer på kalenderen din i dag, favorittpersonene dine, og personene du kanskje ønsker å følge opp med. Hvis du har festet en visning, vises den øverst i den midterste ruten.

 • Når du velger Dine kontakter, viser den midterste ruten alle kontaktene og kontaktlistene.

 • Når du velger en bestemt kontaktmappe, viser den midterste ruten bare kontakter og kontaktlister som er i den mappen.

Bruke filtermenyen til å begrense og sortere kontaktvisningen

Når du velger Dine kontakter eller en bestemt kontaktmappe, kan du bruke en rullegardinmeny øverst i den midterste ruten for å begrense og sortere kontaktene og kontaktlistene som vises der. Navnet på menyen beskriver sorteringsrekkefølgen som brukes for øyeblikket. Standard menynavn er Etter fornavn, fordi det er standard sorteringsrekkefølge.

Når du velger menyen for å åpne den, ser du at den inneholder følgende tre inndelinger:

 • Sorteringsrekkefølge-inndelingen der du kan sortere etter Fornavn eller Etternavn.

 • Visningsrekkefølge-inndelingen, der du kan sortere etter Fornavn eller Etternavn for å styre hvordan hvert navn vises.

 • Visning-inndelingen, der du kan velge Personer hvis du bare vil vise kontaktene som er personer, eller Lister for bare å vise kontaktene som er kontaktlister, eller Alle for å visse begge.

Et skjermbilde av filter-rullegardinmenyen på Personer-siden.

Slette en kontakt eller kontaktliste

Du kan slette kontakter eller kontaktlister som du har opprettet eller importert til Outlook på nettet. Du kan ikke slette kontakter som du får ved å koble til en konto på et sosialt nettverk, for eksempel LinkedIn.

 1. Velg kontakten eller kontaktlisten.

 2. Velg Slett.

  Et skjermbilde av Slett-knappen på Personer-siden.

Søke etter en kontakt eller kontaktliste

I boksen Søk etter personer øverst i ruten til venstre skriver du inn et søkeord.

Et skjermbilde av boksen Søk etter personer på Personer-siden.

 • Hvis du vil søke etter en kontakt, skriver du inn navnet eller e-postadressen deres i Søk etter personer-boksen, og deretter velger du søkeikonet Søk etter kundestøtte eller trykker ENTER.

 • Hvis du vil søke etter en kontaktliste, skriver du inn hele eller deler av navnet på kontaktlisten i boksen Søk etter personer og velger deretter søkeikonet Søk etter kundestøtte eller trykker ENTER.

Koble til og koble fra kontakter

Du kan koble kontakter til hverandre for å indikere at de er relatert på en eller annen måte. I tillegg oppdager Outlook på nettet automatisk kontakter som har samme eller svært like navn og kobler dem sammen slik at de vises som én enkelt kontakt.

Koble kontakter

 • Merk av ved siden av hver kontakt i den midterste ruten, og på verktøylinjen velger du Kobling.

  Et skjermbilde av Kobling-knappen på Personer-siden.

Koble kontakter

 1. I den midterste ruten merker du av ved siden av en koblet kontakt.

 2. Velg rullegardinmenyen Koblinger på verktøylinjen.

  Et skjermbilde av Koblinger-knappen på Personer-siden.

 3. På rullegardinmenyen velger du Koble fra-ikonet. ved siden av kontakten du vil koble fra de andre.

Automatisk kobling

Hvis du vil se hvilke kontakter Outlook på nettet har koblet automatisk for en bestemt kontakt og for å se forslag til andre, lignende kontakter å koble den kontakten til, følger du disse trinnene:

 1. Merk av i boksen til venstre for navnet på kontakten. Hvis Outlook på nettet har koblet automatisk til noen kontakter som har samme eller lignende navn, vises rullegardinmenyen Koblinger på høyre side av verktøylinjen.

  Et skjermbilde av Koblinger-knappen på Personer-siden.

 2. Velg rullegardinmenyen Koblinger på verktøylinjen.

Trenger du fortsatt hjelp?

Få hjelp med Outlook.com:

Fellesskapsforum-knappen Kontakt kundestøtte-knapp

Få hjelp med Outlook på nettet for bedrifter:

Få hjelp fra Office 365-forumene våre Administratorer: Logg på og opprett en serviceforespørsel Administratorer: Ring kundestøtte

Les Kontakt Office 365 for bedriftsstøtte – hjelp for administratorer hvis du bruker Office 365 drevet av 21Vianet i Kina.

Se også

Importere kontakter til Outlook

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×