Bruk Office 365-identitet for Yammer-brukere

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Yammer blir en core tjeneste for organisasjonen, må du vil at brukere skal kunne logge på den sømløst, akkurat som andre Office 365-tjenesten. I tillegg vil du sannsynligvis til å vedlikeholde en enkelt identitet for alle brukere av Office 365 for enklere brukeradministrasjon. Du kan oppnå begge disse målene ved aktivering av Office 365-identitet i Yammer. Ved aktivering av Office 365-identitet i Yammer og konfigurere passordsynkronisering hash-kode, direkte godkjenningeller samlet identitet for Office 365, kan administratorer oppnå enkel pålogging (SSO) funksjoner for alle tjenester i Office 365 inkludert Yammer.

Slik fungerer bruk av Office 365-identiteter i Yammer

Følgende flytskjema viser hva som skjer når en bruker logger seg på Yammer.

Når en bruker logger seg på, skriver vedkommende først inn e-postadressen. Hvis Office 365-identitet håndheves, logger vedkommende på med Office 365-identiteten sin. Hvis det ikke håndheves, men e-posten er i Office 365, logger vedkommende på med Office 365-identiteten sin. Hvis den ikke er

Nedenfor vises hvordan pålogging for brukerne foregår når Office 365-identitet brukes og ikke brukes i Yammer:

 1. En bruker prøver å logge seg på Yammer, og det vises en dialogboks for pålogging.

 2. Brukeren skriver inn e-postadressen sin.

 3. Når Office 365-identitet brukes, blir brukeren bedt om å logge på med Office 365-identiteten sin. Hvis kunden har implementert den organisasjonsbaserte identitetsmodellen i Office 365, logger brukeren seg på med enkel pålogging.

 4. Når Office 365-identitet ikke brukes (dette er standardinnstillingen) og det finnes en Office 365-konto knyttet til brukerens e-postadresse, blir brukeren bedt om å logge på med Office 365-identiteten sin.

 5. Når Office 365-identitet ikke brukes (dette er standardinnstillingen) og det ikke finnes en Office 365-konto knyttet til brukerens e-postadresse, blir brukeren bedt om å logge på med Yammer-identiteten sin (e-postadresse og passord).

Tabellen nedenfor sammenligner virkemåten for brukerpålogging når Office 365-identitet brukes eller ikke brukes. Vær oppmerksom på at Office 365-identitet ikke brukes som standard.

Brukes Office 365-identitet?

Finnes det en Office 365-konto for denne brukerens e-postadresse?

Hva skjer når brukeren logger seg på:

Ja

Ja

Brukeren blir bedt om å logge på med Office 365-identiteten.

Nei

Ja

Brukeren blir bedt om å logge på med Office 365-identiteten.

Nei

Nei

Brukeren blir bedt om å logge på med Yammer-identiteten sin (e-postadresse og passord).

Begynne å bruke Office 365-identitet i Yammer

Det er bare noen få trinn som må utføres før du kan begynne å bruke Office 365-identiteter i Yammer. Når denne innstillingen aktiveres, kan det imidlertid utilsiktet avbryte brukernes tilgang til Yammer. Så før du begynner, kan du gjøre følgende for å sikre at Yammer-brukerne kan fortsette å arbeide uavbrutt:

 • Kontroller at alle gjeldende Yammer-brukere har en tilhørende Office 365-identitet.    Når du bruker Office 365-identiteter for Yammer, blir alle brukere som ikke har en tilhørende Office 365-identitet, låst ute fra Yammer. Før du begynner, må du derfor kontrollere at alle gjeldende Yammer-brukere har tilhørende Office 365-identiteter. Én måte du kan kontrollere dette på, er å gå til siden Eksporter brukere i Yammer og eksportere alle brukerne. Sammenlign deretter denne listen med listen over brukere i Office 365, og foreta nødvendige endringer.

 • Informer brukerne om denne endringen.    Vi anbefaler på det sterkeste at du forteller brukerne at du har gått over til å bruke Office 365-identiteter, fordi det kan forstyrre deres daglige bruk av Yammer. Du finner et eksempel på en e-postmelding du kan bruke, i innstillingene nedenfor.

Du må være en global administrator på Office 365 som er synkronisert til Yammer som bekreftet administrator, for å utføre disse trinnene. Hvis du vil kontrollere at kontoen din ble synkronisert, kan du gå til Nettverksadministrator-siden på Yammer og se Administratorer-delen. Globale administratorer synkroniseres til Yammer bare hvis brukerhovednavn (UPN) i Office 365 samsvarer med et domene på Yammer. Følgende skjermbilde viser hvordan en synkronisert administrator ser ut på Administratorer-siden i Yammer.

Skjermbilde som viser en bekreftet administrator-konto som er synkronisert som en global administrator i Office 365

Hvis du er klar for å bruke Office 365-identitet i Yammer, kan du følge fremgangsmåten nedenfor.

Til start aktivering av Office 365-identitet i Yammer

 1. Gå til delen Nettverksadministrator i Yammer, og velg Sikkerhetsinnstillinger.

 2. Gå til inndelingen Bruk Office 365-identitet på siden Sikkerhetsinnstillinger, og merk av for Bruk Office 365-identitet.

  Du må være både en Yammer bekreftet administrator og global Office 365-administrator for å vise denne delen.

  Skjermbilde som viser avmerkingsboksen Bruke Office 365-identitet i Yammer på siden for sikkerhetsinnstillingene i Yammer. Du må være en bekreftet administrator i Yammer og en global administrator for Office 365 for å se denne innstillingen.
 3. Du ser en bekreftelsesmelding som ber deg om å velge håndhevelsesnivået som passer best: 

  • Beslutningsdato for innføring håndhevelse: Velg dette alternativet hvis alle Yammer-brukere allerede har en konto for Azure Active Directory (AAD).

   Viktig!: Når du lagrer denne endringen, du kan ikke angre den, og brukerne ikke Logg på med sin Yammer brukernavnene og passordene lenger.

  • Midlertidig 7-dagershåndhevelse: Velg dette alternativet hvis du tester håndhevelse av Office 365-identiteten i nettverket, og det kan hende du må tilbakestille det. Når du lagrer denne endringen, starter en midlertidig håndhevelsesperiode på sju dager, og brukerne kan ikke logge på med Yammer-brukernavnene og -passordene sine lenger. Etter sju dager vil nettverket automatisk bruke Office 365-identitetshåndhevelse.

  Skjermbilde av bekreftelsesdialogboksen som viser håndhevelsesnivået for Office 365-pålogging.
 4. Hvis du vil, kan du logge av alle gjeldende brukere automatisk, slik at du kan være sikker på at alle som bruker Yammer-tjenesten, har logget seg på med Office 365-identiteten sin. Hvis du vil gjøre dette, velger du avmerkingsboksen for Logg av alle brukere. Hvis du velger å gjøre dette, anbefaler vi at du kommuniserer denne endringen til brukerne ved hjelp av det følgende eksemplet på en e-postmelding.

  Emnelinjen: [Handling kreves] Logge inn på Yammer

  Hei!

  Du får denne e-posten fordi [FIRMANAVN] endrer måten vi får tilgang til Yammer på. Hvis du arbeider på Yammer nå, må vi kanskje logge deg av midlertidig. Det er nødvendig for sikker konfigurering av Office 365-pålogging for Yammer. 

  Du kan gjenoppta arbeidet umiddelbart ved å logge på Yammer ved hjelp av Office 365-brukernavnet og -passordet.  

  Vi har gjort denne endringen slik at du kan få tilgang til hele Office 365 med en enkelt identitet. Hvis du ikke kan logge på med Office 365-brukernavnet og passordet, si i fra til nettverksadministratoren.

  Takk!

  [SIGNATUR]

 5. Hvis du er klar til å bruke denne innstillingen, velger du OK. Deretter blir du omdirigert til Sikkerhetsinnstillinger-siden, hvor Bruk Office 365-identitet i Yammer nå er merket av.

  Obs!: Du kan også velge Blokker Office 365-brukere uten lisenser for Yammer for å sikre at bare brukere med Yammer lisenser kan logge på Yammer..

 6. Velg Lagre for å lagre alle innstillingene på siden.

  Hvis du ikke velger Lagre, men i stedet går bort fra siden, vil ikke innstillingene tre i kraft.

Slutte å bruke Office 365-identitet i Yammer

Viktig!: Du kan bare Stopp aktivering av Office 365 identiteter i Yammer når du er i den midlertidige 7 dager håndhevelse perioden.

Når du slutter å bruke Office 365-identiteter i Yammer:

 • Brukerne som allerede brukte Office 365-identiteten til å logge på Yammer, blir ikke berørt av denne endringen.

 • Andre brukere kan bli med i nettverket ved registrering med sin arbeid e-post og bekrefte den.

Hvis du ikke lenger vil bruke Office 365-identiteter, kan du følge fremgangsmåten nedenfor. Du må være både en bekreftet Yammer-administrator og en global Office 365-administrator for å kunne utføre disse trinnene.

Slik slutter du å fremtvinge Office 365-identitet i Yammer

 1. Gå til delen Nettverksadministrator i Yammer, og velg Sikkerhetsinnstillinger.

 2. Gå til delen Bruk Office 365-identitet på siden Sikkerhetsinnstillinger, og fjern merket for Bruk Office 365-identitet.

  Det vises en bekreftelsesmelding slik at du kan bekrefte at du er klar til å slutte å bruke Office 365-identitet.

  Skjermbilde av dialogboksen for bekreftelse for å stoppe aktivering av Office 365-identitet i Yammer. Notat om at enkel pålogging i Yammer starter på nytt hvis den ble konfigurert tidligere, og at brukere som normalt logger på Yammer med Office 365-identitet, ikke vil bli påvirket.
 3. Velg OK å bekrefte valget.

  Da kommer du tilbake til siden Sikkerhetsinnstillinger, der merket for Bruk Office 365-identitet i Yammer nå er fjernet.

 4. Velg Lagre for å lagre alle innstillingene på siden.

  Hvis du ikke velger Lagre, men i stedet går bort fra siden, vil ikke innstillingene tre i kraft.

Vanlige spørsmål

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke tilbakestille Bruk Office 365-identitet når det er satt til Forpliktet håndhevelse? 

Sv.: Når organisasjonen har forpliktet seg til å bruke Office 365-identitet og har én Office 365-tenant som er knyttet til ett enkelt Yammer-nettverk, vil tilkoblede grupper bli aktivert for dette nettverket. I denne konfigurasjonen, blir en tilkoblet Office 365-gruppe også opprettet når en gruppe er opprettet i Yammer, og brukere kan dra nytte av verktøy som SharePoint, Planner og OneNote som er koblet til gruppen. Du vil forstyrre brukeropplevelsen hvis du tilbakestiller Bruk Office 365-identitet på dette tidspunktet, fordi brukere som logger på med brukernavn og passord ikke lenger vil få tilgang til disse tilkoblede ressursene.

SPØRSMÅL: Hvordan vil denne endringen påvirke gjester og eksterne brukere?

A: gjester eksterne brukere vil fortsette å følge login innstillingene og kravene til hjemmenettverket og blir ikke berørt.

SPØRSMÅL: Hvor lang tid tar det før denne innstillingen tas i bruk?

SVAR: Bruken av Office 365-identitet tas i bruk umiddelbart etter at innstillingen er angitt.

SPØRSMÅL: Vi bruker den samme ADFS-konfigurasjonen i Yammer og Office 365. Bør vi logge brukere av under denne overgangen?

SVAR: Ja. Ved å gjøre dette blir alle brukerne som logger seg på etterpå tilkoblet sin Office 365-identitet. Dette forbinder brukere for administrasjon av brukerlivssuklus fra Office 365, og det gir dem også en konsekvent opplevelse med tanke på navigeringen i Office 365-programserien.

SPØRSMÅL: Hvordan blir opplevelsen for brukere som logges av når Office 365-identiteter tas i bruk?

SVAR: Brukere blir logget av sine nett- og mobiløkter umiddelbart, og brukerne må logge seg på alle øktene på enhetene og nettet på nytt.Denne gangen må de bruke konfigurasjonen og legitimasjonen for Office 365-identiteten deres.

SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg overvåke og organisere Yammer-brukere sammenlignet med Office 365 og Azure AD?

SVAR: Du kan overvåke Yammer-brukere i nettverkene som er koblet til Office 365 og utføre passende handlinger ved behov. Du får mer informasjon og eksempler i Hvordan du kan overvåke Yammer-brukere i nettverk som er koblet til Office 365.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×