Bruk Office 365-identitet for Yammer-brukere

I takt med at Yammer blir en kjernetjeneste for organisasjonen, ønsker du at brukerne skal kunne logge seg på sømløst, akkurat som i en hvilket som helst annen Office 365-tjeneste. Du ønsker sikkert også å opprettholde en enkelt identitet for alle Office 365-brukere, for enkel brukeradministrasjon. Du kan oppnå begge disse målene ved å bruke Office 365-identitet i Yammer. Ved å bruke Office 365-identitet i Yammer og konfigurere organisasjonsbasert identitet for Office 365, kan administratorer oppnå enkel pålogging (SSO) for alle tjenester i Office 365, inkludert Yammer.

Slik fungerer bruk av Office 365-identiteter i Yammer

Følgende flytskjema viser hva som skjer når en bruker logger seg på Yammer.

Når en bruker logger seg på, skriver vedkommende først inn e-postadressen. Hvis Office 365-identitet håndheves, logger vedkommende på med Office 365-identiteten sin. Hvis det ikke håndheves, men e-posten er i Office 365, logger vedkommende på med Office 365-identiteten sin. Hvis den ikke er

Nedenfor vises hvordan pålogging for brukerne foregår når Office 365-identitet brukes og ikke brukes i Yammer:

 1. En bruker prøver å logge seg på Yammer, og det vises en dialogboks for pålogging.

 2. Brukeren skriver inn e-postadressen sin.

 3. Når Office 365-identitet brukes, blir brukeren bedt om å logge på med Office 365-identiteten sin. Hvis kunden har implementert den organisasjonsbaserte identitetsmodellen i Office 365, logger brukeren seg på med enkel pålogging.

 4. Når Office 365-identitet ikke brukes (dette er standardinnstillingen) og det finnes en Office 365-konto knyttet til brukerens e-postadresse, blir brukeren bedt om å logge på med Office 365-identiteten sin.

 5. Når Office 365-identitet ikke brukes (dette er standardinnstillingen) og det ikke finnes en Office 365-konto knyttet til brukerens e-postadresse, blir brukeren bedt om å logge på med Yammer-identiteten sin (e-postadresse og passord).

Tabellen nedenfor sammenligner virkemåten for brukerpålogging når Office 365-identitet brukes eller ikke brukes. Vær oppmerksom på at Office 365-identitet ikke brukes som standard.

Brukes Office 365-identitet?

Finnes det en Office 365-konto for denne brukerens e-postadresse?

Hva skjer når brukeren logger seg på:

Ja

Ja

Brukeren blir bedt om å logge på med Office 365-identiteten.

Nei

Ja

Brukeren blir bedt om å logge på med Office 365-identiteten.

Nei

Nei

Brukeren blir bedt om å logge på med Yammer-identiteten sin (e-postadresse og passord).

Begynne å bruke Office 365-identitet i Yammer

Det er bare noen få trinn som må utføres før du kan begynne å bruke Office 365-identiteter i Yammer. Når denne innstillingen aktiveres, kan det imidlertid utilsiktet avbryte brukernes tilgang til Yammer. Så før du begynner, kan du gjøre følgende for å sikre at Yammer-brukerne kan fortsette å arbeide uavbrutt:

 • Kontroller at alle gjeldende Yammer-brukere har en tilhørende Office 365-identitet.    Når du bruker Office 365-identiteter for Yammer, blir alle brukere som ikke har en tilhørende Office 365-identitet, låst ute fra Yammer. Før du begynner, må du derfor kontrollere at alle gjeldende Yammer-brukere har tilhørende Office 365-identiteter. Én måte du kan kontrollere dette på, er å gå til siden Eksporter brukere i Yammer og eksportere alle brukerne. Sammenlign deretter denne listen med listen over brukere i Office 365, og foreta nødvendige endringer.

 • Informer brukerne om denne endringen.    Vi anbefaler på det sterkeste at du forteller brukerne at du har gått over til å bruke Office 365-identiteter, fordi det kan forstyrre deres daglige bruk av Yammer. Du finner et eksempel på en e-postmelding du kan bruke, i innstillingene nedenfor.

Du må være en global administrator på Office 365 som er synkronisert til Yammer som bekreftet administrator, for å utføre disse trinnene. Hvis du vil kontrollere at kontoen din ble synkronisert, kan du gå til Nettverksadministrator-siden på Yammer og se Administratorer-delen. Globale administratorer synkroniseres til Yammer bare hvis brukerhovednavn (UPN) i Office 365 samsvarer med et domene på Yammer. Følgende skjermbilde viser hvordan en synkronisert administrator ser ut på Administratorer-siden i Yammer.

Skjermbilde som viser en bekreftet administrator-konto som er synkronisert som en global administrator i Office 365

Hvis du er klar for å bruke Office 365-identitet i Yammer, kan du følge fremgangsmåten nedenfor.

Begynne å bruke Office 365-identitet i Yammer
 1. Gå til delen Nettverksadministrator i Yammer, og velg Sikkerhetsinnstillinger.

 2. Gå til inndelingen Bruk Office 365-identitet på siden Sikkerhetsinnstillinger, og merk av for Bruk Office 365-identitet.

  Denne innstillingen overstyrer en eventuell eksisterende konfigurasjon av enkel pålogging (SSO) for Yammer som har blitt utført tidligere. Du trenger ikke å eksplisitt deaktivere SSO for Yammer før du aktiverer Office 365-identitet. Du må være både en bekreftet Yammer-administrator og en global Office 365-administrator for å kunne se denne delen.

  Skjermbilde som viser avmerkingsboksen Bruke Office 365-identitet i Yammer på siden for sikkerhetsinnstillingene i Yammer. Du må være en bekreftet administrator i Yammer og en global administrator for Office 365 for å se denne innstillingen.
 3. Du ser en bekreftelsesmelding som ber deg om å velge håndhevelsesnivået som passer best: 

  • Forpliktet håndhevelse:  Velg dette alternativet hvis alle Yammer-brukerne allerede har en konto for Azure Active Directory (AAD). Når du lagrer denne endringen, kan du ikke angre den uten hjelp fra Yammer-kundestøtte, og brukerne kan ikke logge på med Yammer-brukernavnene og -passordene sine lenger.

  • Midlertidig 7-dagershåndhevelse: Velg dette alternativet hvis du tester håndhevelse av Office 365-identiteten i nettverket, og det kan hende du må tilbakestille det. Når du lagrer denne endringen, starter en midlertidig håndhevelsesperiode på sju dager, og brukerne kan ikke logge på med Yammer-brukernavnene og -passordene sine lenger. Etter sju dager vil nettverket automatisk bruke Office 365-identitetshåndhevelse.

  Skjermbilde av bekreftelsesdialogboksen som viser håndhevelsesnivået for Office 365-pålogging.
 4. Hvis du vil, kan du logge av alle gjeldende brukere automatisk, slik at du kan være sikker på at alle som bruker Yammer-tjenesten, har logget seg på med Office 365-identiteten sin. Hvis du vil gjøre dette, velger du avmerkingsboksen for Logg av alle brukere. Hvis du velger å gjøre dette, anbefaler vi at du kommuniserer denne endringen til brukerne ved hjelp av det følgende eksemplet på en e-postmelding.

  Emnelinjen: [Handling kreves] Logge inn på Yammer

  Hei!

  Du får denne e-posten fordi [FIRMANAVN] endrer måten vi får tilgang til Yammer på. Hvis du arbeider på Yammer nå, må vi kanskje logge deg av midlertidig. Det er nødvendig for sikker konfigurering av Office 365-pålogging for Yammer. 

  Du kan gjenoppta arbeidet umiddelbart ved å logge på Yammer ved hjelp av Office 365-brukernavnet og -passordet.  

  Vi har gjort denne endringen slik at du kan få tilgang til hele Office 365 med en enkelt identitet. Hvis du ikke kan logge på med Office 365-brukernavnet og passordet, si i fra til nettverksadministratoren.

  Takk!

  [SIGNATUR]

 5. Hvis du er klar til å bruke denne innstillingen, velger du OK. Deretter blir du omdirigert til Sikkerhetsinnstillinger-siden, hvor Bruk Office 365-identitet i Yammer nå er merket av.

  Merknad: Du kan også velge Blokker Office 365-brukere uten Yammer-lisenser for å sikre at bare brukere med Yammer-lisenser kan logge på Yammer.

 6. Velg Lagre for å lagre alle innstillingene på siden.

  Hvis du ikke velger Lagre, men i stedet går bort fra siden, vil ikke innstillingene tre i kraft.

Slutte å bruke Office 365-identitet i Yammer

Når du slutter å bruke Office 365-identiteter i Yammer:

 • Brukerne som allerede brukte Office 365-identiteten til å logge på Yammer, blir ikke berørt av denne endringen.

 • Hvis SSO for Yammer var konfigurert i nettverket, blir denne konfigurasjonen igjen gjeldende for nettverket. Hvis du vil fortsette å bruke SSO, må du kontrollere SSO-innstillingene.

 • Hvis SSO for Yammer ikke var konfigurert i nettverket, kan brukere bli med i nettverket ved å registrere seg med den jobbrelaterte e-postadressen og bekrefte den.

Hvis du ikke lenger vil bruke Office 365-identiteter, kan du følge fremgangsmåten nedenfor. Du må være både en bekreftet Yammer-administrator og en global Office 365-administrator for å kunne utføre disse trinnene.

Slutte å bruke Office 365-identitet i Yammer
 1. Gå til delen Nettverksadministrator i Yammer, og velg Sikkerhetsinnstillinger.

 2. Gå til delen Bruk Office 365-identitet på siden Sikkerhetsinnstillinger, og fjern merket for Bruk Office 365-identitet.

  Det vises en bekreftelsesmelding slik at du kan bekrefte at du er klar til å slutte å bruke Office 365-identitet.

  Skjermbilde av dialogboksen for bekreftelse for å stoppe aktivering av Office 365-identitet i Yammer. Notat om at enkel pålogging i Yammer starter på nytt hvis den ble konfigurert tidligere, og at brukere som normalt logger på Yammer med Office 365-identitet, ikke vil bli påvirket.
 3. Velg OK å bekrefte valget.

  Da kommer du tilbake til siden Sikkerhetsinnstillinger, der merket for Bruk Office 365-identitet i Yammer nå er fjernet.

 4. Velg Lagre for å lagre alle innstillingene på siden.

  Hvis du ikke velger Lagre, men i stedet går bort fra siden, vil ikke innstillingene tre i kraft.

Vanlige spørsmål

Sp.: Hvorfor kan jeg ikke tilbakestille Bruk Office 365-identitet når det er satt til Forpliktet håndhevelse? 

Sv.: Når organisasjonen har forpliktet seg til å bruke Office 365-identitet og har én Office 365-tenant som er knyttet til ett enkelt Yammer-nettverk, vil tilkoblede grupper bli aktivert for dette nettverket. I denne konfigurasjonen, blir en tilkoblet Office 365-gruppe også opprettet når en gruppe er opprettet i Yammer, og brukere kan dra nytte av verktøy som SharePoint, Planner og OneNote som er koblet til gruppen. Du vil forstyrre brukeropplevelsen hvis du tilbakestiller Bruk Office 365-identitet på dette tidspunktet, fordi brukere som logger på med brukernavn og passord ikke lenger vil få tilgang til disse tilkoblede ressursene.

SPØRSMÅL: Hvordan vil denne endringen påvirke gjester og eksterne brukere?

SVAR: Gjester og eksterne brukere fortsetter å følge påloggingsinnstillingene og -kravene til hjemmenettverket, og de blir ikke berørt. Dette er samme atferd Yammer SSO fulgte.

SPØRSMÅL: Hvor lang tid tar det før denne innstillingen tas i bruk?

SVAR: Bruken av Office 365-identitet tas i bruk umiddelbart etter at innstillingen er angitt.

SPØRSMÅL: Vi bruker den samme ADFS-konfigurasjonen i Yammer og Office 365. Bør vi logge brukere av under denne overgangen?

SVAR: Ja. Ved å gjøre dette blir alle brukerne som logger seg på etterpå tilkoblet sin Office 365-identitet. Dette forbinder brukere for administrasjon av brukerlivssuklus fra Office 365, og det gir dem også en konsekvent opplevelse med tanke på navigeringen i Office 365-programserien.

SPØRSMÅL: Hvordan blir opplevelsen for brukere som logges av når Office 365-identiteter tas i bruk?

SVAR: Brukere blir logget av sine nett- og mobiløkter umiddelbart, og brukerne må logge seg på alle øktene på enhetene og nettet på nytt.Denne gangen må de bruke konfigurasjonen og legitimasjonen for Office 365-identiteten deres.

SPØRSMÅL: Hvordan kan jeg overvåke og organisere Yammer-brukere sammenlignet med Office 365 og Azure AD?

SVAR: Du kan overvåke Yammer-brukere i nettverkene som er koblet til Office 365 og utføre passende handlinger ved behov. Du får mer informasjon og eksempler i Hvordan du kan overvåke Yammer-brukere i nettverk som er koblet til Office 365.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×