Bruk Last opp nettverket til å importere PST-filer til Office 365

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Denne artikkelen gjelder for administratorer. Prøver du å importere PST-filer til din egen postboks? Se importere e-post, kontakter og kalender fra en Outlook PST-fil

Bruk alternativet nettverket opplasting og Office 365 Import service til å importere PST-filer til brukerpostbokser. Last opp nettverket betyr at du har lastet opp PST-filer et midlertidig lagringssted i Microsoft skyen. Deretter kopierer Office 365 Import service PST-filer fra området lagringsplass til brukerpostboksene mål.

Her er fremgangsmåten for å bruke nettverket opplasting til å importere PST-filer til Office 365 postbokser:

Trinn 1: Kopiere SAS URL-adressen, og installer Azure AzCopy

Trinn 2: Laste opp PST-filer til Office 365

(Valgfritt) Trinn 3: Vise en liste over PST-filer som er lastet opp til Office 365

Trinn 4: Opprette tilordning PST importfilen

Trinn 5: Opprette en PST-Importer jobb i Office 365

Trinn 6: Filtrere data og starte jobben PST Import

Viktig: Du må utføre trinn 1 bare én gang for å importere PST-filer til Office 365 postbokser. Når du utfører disse trinnene, følger du trinn 2 til trinn 6 hver gang du vil laste opp og importere en bunke PST-filer.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du importerer data til Office 365, kan du se Oversikt over importere PST-filer til Office 365.

Før du begynner

 • Du må være tildelt rollen postboks importere eksportere i Exchange Online til å importere PST-filer til Office 365 postbokser. Denne rollen som standard, ikke er tilordnet til en rollegruppe i Exchange Online. Du kan legge til postboksen Importer eksporter-rolle til rollegruppen organisasjonsadministrasjon. Eller du kan opprette en ny rollegruppe, tilordne rollen postboks Importer eksporter og deretter Legg til deg selv som et medlem. For mer informasjon, kan du se "Legg til en rolle til rollegruppen" eller "Opprett en rollegruppe" inndelinger i Behandle rollegrupper.

  I tillegg må du være en global administrator i organisasjonen Office 365 å få tilgang til Importer-siden (under Datastyring) i Sikkerhet- og samsvarssenter for Office 365.

 • Du må lagre PST-filer du vil importere til Office 365 på en filserver eller en delt mappe i organisasjonen. I trinn 2, må du kjøre verktøyet for Azure AzCopy som blir lastet opp PST-filer som er lagret på denne filserver eller i en delt mappe som skal Office 365.

 • Denne prosedyren innebærer kopiere og lagre en kopi av en URL-adresse som inneholder en tilgangstast. Denne informasjonen brukes i trinn 2 for å laste opp PST-filer, og i trinn 3 Hvis du vil vise en liste over PST-filer som lastes opp til Office 365. Pass på at du kan beskytte denne URL-adressen som du vil beskytte passord eller andre sikkerhetsrelaterte opplysninger. Du kan for eksempel lagre den til en passordbeskyttet Microsoft Word-dokument eller en kryptert USB-stasjon. Se delen mer informasjon for et eksempel på dette kombinert URL-adresse og -tasten.

 • Du kan importere PST-filer til en inaktiv postboks i Office 365. Du kan gjøre dette ved å angi GUID for inaktiv postboksen i parameteren Mailbox i tilordning PST importfilen. Du finner mer informasjon, kan du se trinn 4 .

 • I en Exchange hybriddistribusjon, kan du importere PST-filer til en skybasert arkiv postboks for en bruker som har primære postboksen er lokal. Du gjør dette ved å gjøre følgende i tilordning PST importfilen:

  • Angi e-postadressen for brukerens lokale postbokser i parameteren Mailbox .

  • Angi verdien TRUE i parameteren IsArchive .

  Du finner mer informasjon, kan du se trinn 4 .

 • Når PST-filer er importert til en Office 365-postboks, er oppbevaring sperringen innstilling for postboksen aktivert for en uendelig varighet. Dette betyr at oppbevaringspolicy som er tilordnet til postboksen ikke behandles til du deaktiverer oppbevaring sperringen eller angi en dato for å deaktivere sperringen. Hvorfor kan vi gjøre dette? Hvis meldinger som er importert til en postboks er gamle, de kan slettes permanent (tømt) fordi deres oppbevaringsperiode er utløpt basert på innstillinger for mappeoppbevaring konfigurert for postboksen. Å plassere postboksen på vent for oppbevaring gir postboks eieren tid til å administrere disse nylig importerte meldinger eller gi deg tid til å endre innstillinger for mappeoppbevaring for postboksen. Se delen vil ha mer informasjon for forslag om behandling av sperringen oppbevaring.

 • Vanlige spørsmål om bruk av nettverket opplasting til å importere PST-filer til Office 365, kan du se Vanlige spørsmål om å importere PST-filer til Office 365.

Gå tilbake til toppen

Trinn 1: Kopiere SAS URL-adressen, og installer Azure AzCopy

Første trinn er å laste ned og installere verktøyet Azure AzCopy, som er verktøyet som skal kjøres i trinn 2 til Last opp PST-filer til Office 365. Du kan også kopiere SAS URL-adressen for organisasjonen. Denne URL-adressen er en kombinasjon av nettverket URL-adressen for plasseringen for lagring av Azure i Microsoft skyen for organisasjonen og delt tilgang signatur (SA) nøkkel. Denne tasten gir deg tillatelsene som kreves for å laste opp PST-filer til plasseringen for lagring av Azure. Pass på at du kan beskytte SAS URL-adressen. Det er unike for organisasjonen og vil bli brukt i trinn 2.

Viktig: Du må bruke Azure AzCopy versjon 5.2 til lastet opp PST-filer på Azure lagringsstedet. Nyere versjoner av verktøyet AzCopy støttes ikke for å importere PST-filer til Office 365. Pass på å laste ned verktøyet AzCopy fra siden laste opp filer over nettverket ved å følge fremgangsmåtene i dette trinnet.

 1. Gå til https://protection.office.com/ , og logg deg på med legitimasjonen for en administratorkonto i organisasjonen Office 365.

 2. Klikk Data ledelse i den venstre ruten i Sikkerhet- og samsvarssenter > Importer.

  Merknad: Du må være en global administrator i organisasjonen Office 365 å få tilgang til siden Importer i Sikkerhet- og samsvarssenter som tidligere oppgitte.

 3. Klikk Legg til-ikonet Ny importere jobben på siden Importer.

  Veiviseren for import av jobben vises.

 4. Skriv inn et navn for PST importjobben, og klikk deretter Neste. Bruk små bokstaver, tall, bindestreker og understrekingstegn. Du kan ikke bruke store bokstaver, eller bruk mellomrom i navnet.

 5. På siden Velg importere jobbtype klikker du Last opp dataene, og klikk deretter Neste.

 6. I trinn 2, klikker du Vis nettverket opplasting SAS URL-adressen.

 7. Når URL-adressen vises, kan du kopiere den, og lagre den på en fil. Pass på å kopiere hele URL-adressen.

 8. Klikk Last ned Azure AzCopy verktøyet for å laste ned og installere verktøyet Azure AzCopy i trinn 3.

 9. Klikk Kjør for å installere AzCopy i popup-vinduet.

  Merknad: Pass på å installere verktøyet AzCopy i standardplasseringen (% ProgramFiles (x86) %\Microsoft SDKs\Azure) på en datamaskin som kjører 64-biters Windows).

 10. Klikk Avbryt for å lukke siden laste opp til skyen.

Gå tilbake til toppen

Trinn 2: Laste opp PST-filer til Office 365

Nå er du klar til å bruke verktøyet AzCopy.exe til å laste opp PST-filer til Office 365. Dette verktøyet opplastinger og lagrer dem i et Azure lagringssted i Microsoft skyen. Hvis du vil utføre dette trinnet, må PST-filer befinner seg i en delt filressurs eller filserver i organisasjonen. Dette kalles source-mappen i fremgangsmåten nedenfor. Hver gang du kjører verktøyet AzCopy, kan du angi en annen kilde-katalog.

 1. Åpne en ledetekst på den lokale datamaskinen.

 2. Gå til mappen der du installerte verktøyet AzCopy.exe i trinn 1. Hvis du installerte verktøyet på standardplasseringen, kan du gå til % ProgramFiles(x86) %\Microsoft SDKs\Azure\AzCopy.

 3. Kjør følgende kommando for å laste opp PST-filer til Office 365.

  AzCopy.exe /Source:<Location of PST files> /Dest:<SAS URL> /V:<Log file location>

  Tabellen nedenfor beskriver parameterne og deres nødvendige verdier. Legg merke til at informasjonen du fikk i forrige trinn, brukes i verdiene for disse parameterne.

  Parameter

  Beskrivelse

  Eksempel

  /Source:

  Angir kildemappen i organisasjonen som inneholder PST-filer som skal lastes opp til Office 365.

  /Source:\\FILESERVER01\PSTs

  /Dest:

  Angir SAS URL-adressen du fikk i trinn 1.

  Pass på at du omgir verdien av denne parameteren med doble anførselstegn ("").

  Tips!: (Valgfritt) Du kan angi en undermappe i Azure storage plasseringen der du vil laste opp PST-filer til. Du kan gjøre dette ved å legge til en undermappe plassering (etter å ha "ingestiondata") i SAS URL-adressen. Det første eksemplet angir ikke en undermappe; Det betyr at de PST-filer skal lastes opp til roten (kalt ingestiondata) av lagringsplassene på Azure. Det andre eksemplet opplastinger PST-filer til en undermappe (kalt PSTFiles) i roten av Azure lagringsstedet.

  /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D"

  Eller

  /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata/PSTFiles?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D"

  /V:

  Utdataene detaljert statusmeldinger i en loggfil. Som standard heter den detaljerte loggfilen AzCopyVerbose.log i % LocalAppData%\Microsoft\Azure\AzCopy. Hvis du angir en eksisterende filplassering for dette alternativet, legges den detaljerte loggen til denne filen.

  /V:C:\Users\Admin\Desktop\Uploadlog.log

  /S

  Denne valgfri bryter angir rekursiv modus slik at verktøyet AzCopy kopierer PST-filer som er plassert i undermapper i kildekatalogen som er angitt av parameteren /Source: .

  Merknad: Hvis du inkluderer denne bryteren, har PST-filer i undermapper en annen fil-bane i lagringsplassene på Azure når de er lastet opp. Du må angi nøyaktig fil-bane i CSV-filen som du oppretter i trinn 4.

  /S

  Her er et eksempel på syntaksen for verktøyet AzCopy.exe ved hjelp av faktiske verdiene for hver parameter:

  AzCopy.exe /Source:\\FILESERVER1\PSTs /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D" /V:C:\Users\Admin\Desktop\AzCopy1.log

  Når du har kjørt kommandoen, vises statusmeldinger som viser fremdriften for å laste opp PST-filer. En endelig statusmelding viser totalt antall filer som ble lastet.

  Tips!: Etter at du kan kjøre kommandoen AzCopy.exe og kontroller at alle parametere er riktige, lagre en kopi av syntaksen for kommandolinjen til samme (sikret) filen som du kopierte informasjonen fikk du i trinn 1. Deretter kan du kopiere og lime inn denne kommandoen i ledeteksten hver gang du vil kjøre verktøyet AzCopy.exe for å laste opp PST-filer til Office 365. Den eneste verdien må du kanskje endre er de for parameteren /Source: . Dette avhenger av kildekatalogen der PST-filer er plassert.

Gå tilbake til toppen

(Valgfritt) Trinn 3: Vise en liste over PST-filer som er lastet opp til Office 365

Som et valgfritt trinn, kan du installere og bruke Microsoft Azure lagringsplass Explorer (som er et gratis, Åpne kilde-verktøy) til å vise listen over PST-filer du har lastet opp til Azure blob. Det er to gode grunner til å gjøre dette:

 • Kontroller at PST-filer fra den delte mappen eller en filserver i organisasjonen ble lastet opp til Azure blob.

 • Kontroller filnavnet (og undermappe-bane hvis du inkluderte en) for hver PST-fil som er lastet opp til Azure blob. Dette er svært nyttig når du oppretter PST tilordning filen i det neste trinnet fordi du må angi mappen bane og filnavn for hver PST-fil. Bekrefte disse navnene kan bidra til å redusere potensielle feil i en PST-fil for tilordning.

Microsoft Azure lagringsplass Explorer er i forhåndsvisning.

Viktig: Du kan ikke bruke Azure Storage Explorer til å slette PST-filer som du har lastet opp til Azure-bloben. Hvis du prøver å slette en PST-fil, får du en feilmelding om at du ikke har de nødvendige tillatelsene. Vær oppmerksom på at alle PST-filer slettes automatisk fra Azure-lagringsområdet. Hvis det ikke pågår noen importjobber, blir alle PST-filer i innføringsdata-beholderen slettet 30 dager etter at den siste importjobben ble opprettet.

Installere Azure lagringsplass Explorer, og koble til ditt Azure lagringsplass område:

 1. Last ned og Installer Microsoft Azure Storage Explorer verktøyet.

 2. Start Microsoft Azure lagringsplass Explorer, høyreklikk Lagringsplass kontoer i den venstre ruten, og klikker koble til Azure storage.

  Høyreklikk lagringsplass kontoer, og klikk deretter koble til Azure storage
 3. Klikk Bruk en delt tilgang signatur (SA) URI eller tilkobling streng, og klikk Neste.

 4. Klikk Bruk en SAS URI , Lim inn SAS URL-adressen du fikk i trinn 1 i til i boksen under URI, og klikk deretter Neste.

 5. På siden tilkobling sammendrag kan du se gjennom tilkoblingsinformasjonen, og klikk deretter koble til.

  Beholderen ingestiondata åpnes; den inneholder PST-filer du har lastet opp i trinn 2. Ingestiondata beholderen er plassert under Lagringsplass kontoer > (SAS-Attached Services) > Blob Containers.

  Azure Storage Explorer viser en liste over PST-filer du har lastet opp
 6. Når du er ferdig med å bruke Microsoft Azure lagringsplass Explorer, høyreklikk ingestiondata, og klikk deretter Koble til å koble fra Azure lagringsplass-området. Hvis ikke, mottar du en feil neste gang du prøver å legge ved.

  Høyreklikk ingestion, og klikk koble til å koble fra Azure storage-området

Gå tilbake til toppen

Trinn 4: Opprette tilordning PST importfilen

Når PST-filer har lastet opp til Azure lagringssted for organisasjonen Office 365, er neste trinn å opprette et komma atskilt verdier (CSV)-fil som angir hvilke brukerpostbokser PST-filer vil bli importert til. Du kan sende denne CSV-filen i neste trinn når du oppretter en PST-Importer jobb.

 1. Laste ned en kopi av tilordning PST importfilen.

 2. Åpne eller lagre CSV-filen til den lokale datamaskinen. Eksemplet nedenfor viser en fullført PST tilordning importfilen (åpnes i Notisblokk). Det er mye enklere å bruke Microsoft Excel til å redigere CSV-filen.

  Workload,FilePath,Name,Mailbox,IsArchive,TargetRootFolder,ContentCodePage,SPFileContainer,SPManifestContainer,SPSiteUrl
  Exchange,,annb.pst,annb@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,/,,,,
  Exchange,,annb_archive.pst,annb@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,,,,,
  Exchange,,donh.pst,donh@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,/,,,,
  Exchange,,donh_archive.pst,donh@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,,,,,
  Exchange,PSTFiles,pilarp.pst,pilarp@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,/,,,,
  Exchange,PSTFiles,pilarp_archive.pst,pilarp@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,/ImportedPst,,,,
  Exchange,PSTFiles,tonyk.pst,tonyk@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,,,,,
  Exchange,PSTFiles,tonyk_archive.pst,tonyk@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,/ImportedPst,,,,
  Exchange,PSTFiles,zrinkam.pst,zrinkam@contoso.onmicrosoft.com,FALSE,,,,,
  Exchange,PSTFiles,zrinkam_archive.pst,zrinkam@contoso.onmicrosoft.com,TRUE,/ImportedPst,,,,

  Viser parameterne som skal brukes av tjenesten PST Import til å importere PST-filer til brukerpostboksene den første raden eller overskriftsraden i CSV-filen. Hver parameternavn er atskilt med komma. Hver rad under overskriftsraden representerer parameterverdiene for å importere en PST-fil til en bestemt postboks. Du trenger en rad for hver PST-fil som du vil importere til en Brukerpostboks. Pass på å Erstatt plassholderdataene i Tilordningsfilen med faktiske data.

  Merknad: Ikke endre noe i overskriftsraden, inkludert parameterne SharePoint; de ignoreres under PST importen.

 3. Bruk informasjonen i tabellen nedenfor til å fylle ut CSV-fil med den nødvendige informasjonen.

  Parameter

  Beskrivelse

  Eksempel

  Workload

  Angir Office 365-tjeneste som dataene blir importert til. Hvis du vil importere PST-filer til brukerpostbokser, kan du bruke Exchange.

  Exchange

  FilePath

  Angir mappeplasseringen i lagringsplassene på Azure at du har lastet opp PST-filer til i trinn 2.

  Hvis du ikke inkluderer et valgfritt undermappenavn i SAS URL-adressen i parameteren /Dest: i trinn 2, la denne parameteren tom CSV-filen. Hvis du inkluderer et navnet på undermappen, angir du den i denne parameteren (se det andre eksemplet). Verdien for denne parameteren er bokstaver.

  Uansett ikke inkludere "ingestiondata" i verdien for parameteren FilePath .

  Viktig: Tilfelle for banen filnavnet må være den samme som saken du brukte Hvis du inkluderer et valgfritt undermappenavn i SAS URL-adressen i parameteren /Dest: i trinn 2. Hvis du brukte PSTFiles for navnet på undermappen i trinn 2, og deretter bruke pstfiles i parameteren FilePath i CSV-fil, mislykkes for eksempel importere PST-filen. Pass på å bruke samme bokstavtype i begge tilfeller.

  (la stå tomt)

  Eller

  PSTFiles

  Name

  Angir navnet på PST-filen som vil bli importert til brukerens postboks. Verdien for denne parameteren er bokstaver.

  Viktig: Tilfelle for PST filnavnet i CSV-filen må være den samme som PST-filen som ble lastet opp til plasseringen for lagring av Azure i trinn 2. Hvis du bruker annb.pst i parameteren Name CSV-filen, men navnet på den faktiske PST-filen er AnnB.pst, mislykkes for eksempel importen for denne PST-filen. Pass på at navnet på PST-filen i CSV-filen bruker samme bokstavtype som faktisk PST-filen.

  annb.pst

  Mailbox

  Angir e-postadressen til postboksen PST-filen vil bli importert til.

  Hvis du vil importere en PST-fil til en inaktiv-postboks, må du angi postboksen GUID for denne parameteren. For å få denne GUID, kan du kjøre følgende PowerShell-kommandoen i Exchange Online: Get-Mailbox -InactiveMailboxOnly <identity of inactive mailbox> | FL Guid

  Merknad: I noen tilfeller må du kanskje flere postbokser med samme e-postadresse, der én postboks er en aktiv postboks og postboksen er i en slettet myke (eller inaktiv) tilstand. I disse situasjonene, har du angi postboksen GUID til å identifisere postboks for å importere PST-filen til. For å få denne GUID for aktive postbokser, kan du kjøre følgende PowerShell-kommandoen: Get-Mailbox - <identity of active mailbox> | FL Guid. Hvis du vil ha GUID for myke slettede (eller inaktiv) postbokser, kan du kjøre denne kommandoen Get-Mailbox - <identity of soft-deleted or inactive mailbox> -SoftDeletedMailbox | FL Guid.

  annb@contoso.onmicrosoft.com

  Eller

  2d7a87fe-d6a2-40cc-8aff-1ebea80d4ae7

  IsArchive

  Angir om det skal importere PST-filen til brukerens arkiv postboks. Det finnes to alternativer:

  • Usann   Importerer PST-filen til brukerens primære postboksen.

  • Sann   Importerer PST-filen til brukerens arkivere postboksen.

  Hvis du lar denne parameteren tomt, importeres PST-filen til brukerens primær postboks.

  Merknad: Hvis du vil importere en PST-fil til en skybasert arkiv postboks for en bruker som har primære postboksen er lokal bare angi TRUE for denne parameteren, og angi e-postadressen for brukerens lokale postboks for parameteren Mailbox .

  FALSE

  Eller

  TRUE

  TargetRootFolder

  Angir postboks-mappe som PST-filen er importert til.

  • Hvis du la denne parameteren være tom, vil bli importert PST-filen til en ny mappe navngitte importerte plassert på rotnivå i postboksen (det samme nivået som Innboks-mappen og andre postboks standardmappene).

  • Hvis du angir /, importeres elementer i PST-filen direkte i til brukerens Innboks-mappen.

  • Hvis du angir /<foldername>, importeres elementer i PST-filen til en mappe kalt < mappenavn >. Hvis du bruker /ImportedPst, vil for eksempel elementer importeres til en mappe kalt ImportedPst. Denne mappen skal ligge i brukerens postboks på samme nivå som Innboks-mappen.

  Tips!: Vurdere å kjøre noen test-grupper for å eksperimentere med denne parameteren slik at du kan finne den beste mappeplasseringen til å importere PST-filer til.

  (la stå tomt)

  Eller

  /

  Eller

  /ImportedPst

  ContentCodePage

  Denne valgfrie parameteren angir en numerisk verdi for tegntabell skal brukes for å importere PST-filer i ANSI-filformatet. Denne parameteren brukes for å importere PST-filer fra kinesisk, japansk og koreansk (CJK) organisasjoner, fordi disse språkene vanligvis bruker et dobbelbyte-tegnsett (DBCS) for tegnkoding. Hvis denne parameteren ikke brukes til å importere PST-filer for språk som bruker DBCS for postboksen mappenavn, skadde mappenavnene ofte når de har blitt importert.

  For en liste over støttede verdiene som skal brukes for denne parameteren, kan du se Kode siden identifikatorer.

  Merknad: Du trenger ikke å legge det til i CSV-filen som tidligere er angitt, dette er en valgfri parameter. Eller du kan inkludere den og la verdien være tom for én eller flere rader.

  (la stå tomt)

  Eller

  932 (som er kode side-ID for ANSI/OEM japansk)

  SPFileContainer

  La denne parameteren stå tomt for PST Import.

  Gjelder ikke

  SPManifestContainer

  La denne parameteren stå tomt for PST Import.

  Gjelder ikke

  SPSiteUrl

  La denne parameteren stå tomt for PST Import.

  Gjelder ikke

Gå tilbake til toppen

Trinn 5: Opprette en PST-Importer jobb i Office 365

Neste trinn er å opprette PST Importer jobben i Importer-tjenesten i Office 365. Som tidligere forklares leverer PST tilordning importfilen som du opprettet i trinn 4. Når du oppretter det nye prosjektet, Office 365 analyserer data i PST-filer, og gir deg mulighet til å filtrere dataene som blir importert til postbokser som er angitt i PST tilordning importfilen (se trinn 6).

 1. Gå til https://protection.office.com , og logg deg på med legitimasjonen for en administratorkonto i organisasjonen Office 365.

 2. Klikk Datastyring i den venstre ruten i Sikkerhet- og samsvarssenter, og klikk deretter Importer.

 3. Klikk Legg til-ikonet Ny importere jobben på siden Importer.

  Merknad: Du må være tildelt rollen postboks importere eksportere i Exchange Online til å opprette en jobb for import av Hvis du vil importere PST-filer til Office 365 postbokser som tidligere oppgitte.

 4. Skriv inn et navn for PST importjobben, og klikk deretter Neste. Bruk små bokstaver, tall, bindestreker og understrekingstegn. Du kan ikke bruke store bokstaver, eller bruk mellomrom i navnet.

 5. På siden Velg importere jobbtype klikker du Last opp dataene, og klikk deretter Neste.

 6. I trinn 4 på siden Last opp til skyen, velger du jeg er ferdig å laste opp filene mine og jeg har tilgang til Tilordningsfilen avmerkingsbokser, og klikk deretter Neste.

 7. Klikk Velg tilordning fil for å sende PST tilordning importfilen som du opprettet i trinn 4.

 8. Klikk Valider for å kontrollere CSV-filen for feil etter navnet på CSV filen vises under tilordning filnavnet.

  CSV-filen må være validert for å opprette en PST-Importer jobb. Merk navnet på filen er endret til grønn når den er validert. Hvis valideringen mislykkes, klikker du koblingen Vis logg. En feilrapport for validering åpnes med en feilmelding for hver rad i filen mislyktes.

 9. Når tilordning PST-filen er validert, lese dokumentet vilkår og betingelser, og deretter klikker du avmerkingsboksen.

 10. Klikk Lagre for å sende jobben, og klikk deretter Lukk når jobben er opprettet.

  En undermeny for statusside vises med statusen analyse pågår, og den nye importjobben vises i listen på siden Importer.

 11. Klikk Oppdater Oppdater-ikon for å oppdatere statusinformasjon som vises i Status-kolonnen. Når analysen er fullført og dataene er klare til å importeres, endres statusen til analysen fullført.

  Du kan klikke importjobben for å vise status undermeny for siden som inneholder mer detaljert informasjon om importjobben som status for hver PST-fil som er oppført i Tilordningsfilen.

Gå tilbake til toppen

Trinn 6: Filtrere data og starte jobben PST Import

Når du oppretter importjobben i trinn 5, analyserer Office 365 dataene i PST-filer (i en sikker måte) ved å identifisere hvor gammelt elementene og forskjellige meldingstyper som er inkludert i PST-filer. Når analysen er fullført og klar til å importere dataene, du har muligheten til å importere alle dataene i PST-filer, eller du kan trimme data som er importert ved å angi filtre som styrer hvilke data blir importert.

 1. På siden Importer i Sikkerhet- og samsvarssenter klikker du klar til å importere til Office 365 for importjobben som du opprettet i trinn 5.

  Fly ut siden vises med informasjon om PST-filer og annen informasjon om importjobben.

 2. Klikk Importer på Office 365.

  Filtrere data-siden vises. Den inneholder datainnsikt resultatet av analysen har utført på PST-filer Office 365, inkludert informasjon om alderen på dataene.

  På dette tidspunktet har du muligheten til å filtrere dataene som vil bli importert eller importere alle dataene som er.

 3. Gjør ett av følgende:

  1. Hvis du vil trimme dataene du importerer, klikker du Ja, jeg vil filtrere den før du importerer.

   Detaljert trinnvise instruksjoner om filtrering av data i PST-filer og deretter starte importjobben, kan du se filtrere data når du importerer PST-filer til Office 365.

   Eller

  2. Hvis du vil importere alle dataene i PST-filer, klikker du Nei, jeg vil importere alt, og klikk Neste.

 4. Klikk Importer data for å starte importjobben.

  Status for importjobben er skjerm på siden Importer. Klikk Oppdater-ikon Oppdater for å oppdatere statusinformasjonen som vises i Status-kolonnen. Klikk importjobben for å vise undermeny for statussiden, som viser for statusinformasjon om hver PST-filen som importeres.

Mer informasjon

 • Hvorfor importere PST-filer til Office 365 ?

  • Det er en god måte å overføre organisasjonens e-post til Office 365.

  • Det hjelper adresse samsvar behovene til organisasjonen ved at du:

   • Aktivere arkiv postbokser som skal gi brukerne ekstra postboks lagringsplass.

   • Sted postbokser på holder for å bevare innhold.

   • Bruke Microsoft eDiscovery-verktøy til å søke etter innhold i postbokser.

   • Bruk oppbevaringspolicyer til å kontrollere hvor lang tid postboksinnholdet beholdes.

   • Søk Office 365 overvåkingsloggen for postboks-relaterte hendelser.

  • Det hjelper beskyttelse mot datatap. PST-filer som er importert til Office 365 postbokser arve høy tilgjengelighet funksjonene i Exchange Online, i motsetning til å lagre dataene på brukerens datamaskin.

  • Dataene er tilgjengelige for brukeren fra alle enhetene fordi den er lagret i skyen.

 • Her er et eksempel på delte Access signatur (SA) URL-adressen som er hentet i trinn 1. Dette eksemplet inneholder også syntaksen for kommandoen som vises i verktøyet AzCopy.exe til Last opp PST-filer til Office 365. Pass på at du kan beskytte SAS URL-adressen på samme måte som du vil beskytte passord eller andre sikkerhetsrelaterte opplysninger.

  SAS URL: https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D
  
  AzCopy.exe /Source:<Location of PST files> /Dest:<SAS URL> /V:<Log file location>
  
  EXAMPLES
  
  This example uploads PST files to the root of the Azure storage location:
  
  AzCopy.exe /Source:\\FILESERVER1\PSTs /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D" /V:c:\Users\Admin\Desktop\AzCopy1.log
  
  This example uploads PST files to a subfolder named PSTFiles in the Azure storage location:
  
  AzCopy.exe /Source:\\FILESERVER1\PSTs /Dest:"https://3c3e5952a2764023ad14984.blob.core.windows.net/ingestiondata/PSTFiles?sv=2012-02-12&se=9999-12-31T23%3A59%3A59Z&sr=c&si=IngestionSasForAzCopy201601121920498117&sig=Vt5S4hVzlzMcBkuH8bH711atBffdrOS72TlV1mNdORg%3D" /V:c:\Users\Admin\Desktop\AzCopy1.log 
 • Som tidligere forklares Office 365 Import service aktiverer oppbevaring holder angi (for en uendelig varighet) etter PST-filer som er importert til en postboks. Dette betyr egenskapen RetentionHoldEnabled er satt til True slik at oppbevaringspolicy som er tilordnet til postboksen ikke behandles. Dette gir postboks eieren tid til å behandle meldingene nylig importerte ved å hindre at en sletting eller arkivpolicy fra slette eller arkivere gamle meldinger. Her er noen trinn du kan gjøre for å behandle oppbevaring sperringen:

  • Etter en bestemt tidsperiode, kan du deaktivere sperringen oppbevaring ved å kjøre kommandoen Set-Mailbox -RetentionHoldEnabled $false . For instruksjoner, kan du se en postboks på oppbevaring sperring.

  • Du kan konfigurere oppbevaring sperringen slik at den er slått av på enkelte dato i fremtiden. Du kan gjøre dette ved å kjøre kommandoen Set-Mailbox -EndDateForRetentionHold <date> . Forutsatt at dagens dato er 1 juli 2016 og du vil oppbevaring sperringen deaktivert i 30 dager, vil du for eksempel kjører du følgende kommando: Set-Mailbox -EndDateForRetentionHold 8/1/2016. I dette scenariet lar du egenskapen RetentionHoldEnabled satt til True. For mer informasjon, kan du se Konfigurere postboksen.

  • Du kan endre innstillingene for oppbevaringspolicy som er tilordnet til postboksen slik at gamle elementer som ble importert ikke umiddelbart slettet eller flyttet til brukerens arkiv postboks. Du kan for eksempel forlenge oppbevaring alderen for en policy for sletting eller Arkiver som er tilordnet til postboksen. I dette scenariet kan du deaktivere oppbevaring Vent på postboksen når du har endret innstillingene for oppbevaringspolicyen. For mer informasjon, kan du se Konfigurere en policy arkiv og sletting for postbokser i Office 365-organisasjonen.

Gå tilbake til toppen

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×