Blokkere en e-postavsender

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Som en del av filtervilkårene sammenligner søppelpostfilteret i Outlook meldingsavsendere med en liste over e-postadresser og internettdomener som er angitt som enten sikre eller bør blokkeres. Du kan tilpasse filteret for å blokkere eller tillate avsendere eller diverse meldingstyper.

Blokkere en avsender

Når du ikke lenger vil vise meldinger fra noen, kan du blokkere en avsender.

 • Høyreklikk en melding fra avsenderen du vil blokkere, og klikk deretter søppelpost > Blokker avsender.

Kommandoen Blokker avsender i meldingslisten

Blokkerte personen kan likevel sende du e-post, men hvis den gjør alt fra hans eller hennes e-postadressen på e-postkontoen, umiddelbart flyttes til Søppelpost- mappen.

Det er lurt å se gjennom e-postmeldinger som er identifisert som søppelpost med jevne mellomrom, så du ikke går glipp av viktige meldinger.

Bruk søppelpostfiltre til å endre hvilke meldinger som vises hvis du senere bestemmer deg for å oppheve blokkeringen av en avsender.

Meldinger fra adresser eller domenenavn i listen over blokkerte avsendere blir alltid behandlet som søppelpost. Flytter Outlook alle oppdaget innkommende meldinger fra avsendere i listen over blokkerte avsendere til Søppelpost -mappen, uavhengig av innholdet i meldingen.

Obs!: Filteret for useriøs e-post i Outlook hindre ikke søppelpost leveres, men i stedet diverts antas å være søppelpost, til Søppelpost -mappen i stedet for innboksen. Du kan gjøre søppelpostfilteret mer nøyaktig ved å endre beskyttelsesnivået, eller noen tredjeparts løsninger er tilgjengelige som kan være mer aggressive.

Hvis du vil legge til en bestemt avsender i listen over blokkerte avsendere, klikker du en melding fra avsenderen. Klikk søppelpost i Slett -gruppen i kategorien Hjem og klikk deretter Blokker avsender.

Slik legger du til navn i listen over blokkerte avsendere:

 1. Klikk søppelposti Slett -gruppen i kategorien Hjem , og klikk deretter Alternativer for søppelpost.

 2. Klikk Legg tili kategorien Blokkerte avsendere .

  Dialogboksen Legg til adresse eller domene

 3. Skriv inn navn eller adresse som du vil legge til, i boksen Skriv inn en e-postadresse eller Internett-domenenavn som skal legges til i listen . Du kan for eksempel legge til:

  • En bestemt e-postadresse, for eksempel noen@example.com

  • Et Internett-domene, for eksempel @example.com eller example.com

 4. Klikk OK og gjenta for hver oppføring du vil legge til.

  Obs!: 

  • Hvis du har eksisterende lister over klarerte navn og adresser, kan du flytte denne informasjonen til Outlook. Klikk Importer fra fil , og bla til liste-filen som du vil bruke. Velg Eksporter til fil for å opprette en fil som bruker gjeldende listen, og angi deretter hvor du vil lagre den nye filen.

  • Hvis du vil endre et navn på listen, klikker du navnet du vil endre, og klikk deretter Rediger. Hvis du vil fjerne et navn, klikker du navnet du ønsker, og klikk deretter Fjern.

  • Hvis du bruker en Microsoft Exchange-konto, regnes alle navnene og e-postadressene i adresseboken til organisasjonen, også kalt Global adresseliste, automatisk som sikre, og de kan ikke legges til i listen over blokkerte avsendere eller mottakere.

Hvis du legger til e-postadresser og domenenavn som du stoler på i listen over klarerte avsendere, ber du Outlook om aldri å behandle meldinger fra disse kildene som søppelpost. Hvis du tilhører adresselister eller distribusjonslister, kan du legge til disse navnene i listen over klarerte mottakere.

Hvis du vil legge til en person i listen over klarerte avsendere, klikker du en melding fra avsenderen. Klikk søppelposti Slett -gruppen i kategorien Hjem , og klikk deretter Aldri Blokker avsender.

Hvis du vil legge til en bestemt adresse eller et domene i listen over klarerte mottakere, klikker du en melding fra avsenderen. Klikk søppelposti Slett -gruppen i kategorien Hjem , og klikk deretter Aldri blokker gruppen eller adresselisten.

Gjør følgende for å legge til navn eller domener manuelt:

 1. Klikk søppelposti Slett -gruppen i kategorien Hjem , og klikk deretter Alternativer for søppelpost.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du vil legge til avsendere i kategorien Avsendere du stoler , klikker du Legg til.

  • Hvis du vil legge til mottakere du stoler på kategorien Mottakere du stoler på , klikker du Legg til.

   Dialogboksen Legg til adresse eller domene

 3. Skriv inn navn eller adresse som du vil legge til, i boksen Skriv inn en e-postadresse eller Internett-domenenavn som skal legges til i listen . Du kan for eksempel legge til:

  • En bestemt e-postadresse, for eksempel noen@example.com

  • Et Internett-domene, for eksempel @example.com eller example.com

 4. Klikk OK og gjenta for hver oppføring du vil legge til.

  • Hvis du vil at alle kontakter skal regnes som klarerte avsendere, velger du merket for Klarer også e-post fra Mine kontakter i kategorien avsendere.

  • Enkelte personer som du korresponderer til kan ikke være oppført i kontaktene. Hvis du vil at alle slike personer skal regnes som klarerte avsendere, velger du merket for Legg automatisk til personer jeg sender e-post til listen over klarerte avsendere .

  • Hvis du har eksisterende lister over klarerte navn og adresser, kan du flytte denne informasjonen til Outlook. Klikk Importer fra fil , og bla til liste-filen som du vil bruke. Velg Eksporter til fil for å opprette en fil som bruker gjeldende listen, og angi deretter hvor du vil lagre den nye filen.

  • Hvis du vil endre et navn på en av listene, klikker du navnet du vil endre, og klikk deretter Rediger. Hvis du vil fjerne et navn, klikker du navnet du ønsker, og klikk deretter Fjern.

  • Hvis du bruker en Microsoft Exchange Server-konto, betraktes alle navnene og e-postadressene i adresseboken til organisasjonen (også kalt Global adresseliste) automatisk som sikre.

Du kan finne uønskede e-postmeldinger som kommer fra bestemte land/regioner. Outlook kan du blokkere meldinger fra disse områdene - med blokkerte toppdomener kan du blokkere meldinger fra e-postadresser som slutter med et bestemt område på øverste domene eller land/område-kode. Hvis du for eksempel postadresser merke av for CA [Canada], US [United States]og MX [Mexico] i listen, blokkeres meldinger som kommer fra e-som slutter på ca, us eller mx. Flere land-eller områdekoder vises i listen.

 1. Klikk søppelposti Slett -gruppen i kategorien Hjem , og klikk deretter Alternativer for søppelpost.

 2. Klikk Blokkerte toppdomeneri kategorien Internasjonal .

  Dialogboksen Blokkerte toppdomener

 3. Merk av for land/område-koden som du vil blokkere, i listen, eller klikk Merk alt.

 4. Klikk OK i begge åpne dialogboksene..

Du kan blokkere alle e-postmeldinger i språkkoding (også kalt tegnsett eller alfabeter) som du spesifiserer. I dag sendes det meste av søppelposten i US-ASCII-koding. Resten sendes i forskjellige internasjonale kodinger. Når du bruker listen over blokkerte kodinger, kan du filtrere ut uønsket e-post på språk du ikke forstår.

 1. Klikk pilen ved siden av søppelposti Slett -gruppen i kategorien Hjem , og klikk deretter Alternativer for søppelpost.

 2. Klikk Blokkerte kodingeri kategorien Internasjonal .

  Dialogboksen Blokkerte kodinger

 3. I listen, velger du språkkodingen du vil blokkere, eller klikk Merk alt.

 4. Klikk OK i begge åpne dialogbokser.

Obs!: 

 • Unicode-kodinger tas ikke med i listen over blokkerte kodingstyper.

 • Meldinger med ukjente eller uspesifiserte kodingstyper vil bli filtrert av det vanlige filteret for søppelpost.

Legge til uønskede navn i listen over blokkerte avsendere

Du kan enkelt blokkere meldinger fra en bestemt avsender ved å legge til avsenderens e-postadressen eller domenenavnet ditt i listen over blokkerte avsendere. Meldinger fra adresser eller domenenavn i denne listen behandles alltid som søppelpost. Flytter Outlook alle innkommende meldinger fra avsendere i listen over blokkerte avsendere til Søppelpost -mappen, uavhengig av innholdet i meldingen.

Blokkerte avsendere

 1. Klikk Alternativer for å åpne dialogboksen Alternativer på Verktøy -menyen.

 2. Klikk Useriøs e-post for å åpne dialogboksen Alternativer for søppelpost e-post, i kategorien Innstillinger .

 3. Klikk fanen Blokkerte avsendere .

 4. Klikk Legg til.

 5. Skriv inn navn eller adresse som du vil legge til, i boksen Skriv inn en e-postadresse eller Internett-domenenavn som skal legges til i listen . Du kan for eksempel legge til:

  • en bestemt e-postadresse, for eksempel noen@example.com

  • et Internett-domene, for eksempel @example.com eller bare example.com.

 6. Klikk på OK.

Legge til adresse eller domene

Obs!: 

 • Hvis du vil raskt legge til en avsender i listen over blokkerte avsendere, høyreklikker du en e-postmelding fra avsenderen. Velg Søppelpostpå hurtigmenyen, og klikk deretter Legg til avsender i listen over blokkerte avsendere.

 • Hvis du har eksisterende lister over blokkerte navn og adresser, kan du flytte dem til Outlook. Se Importer e-postadresser til filterlistene for søppelpost for å få mer informasjon.

 • Hvis du vil fjerne et navn fra listen over blokkerte avsendere, i kategorien Blokkerte avsendere i dialogboksen Alternativer for søppelpost, klikker du navnet du vil fjerne, og klikk deretter Fjern.

 • Hvis du vil endre et navn i listen over blokkerte avsendere, kategorien Blokkerte avsendere , klikker du navnet du vil endre, og klikk deretter Rediger.

Du kan angi e-postadresser og domener som du stoler på vil være i Listen over klarerte avsendere. Ved å legge dem til listen over klarerte avsendere, kan du angi Outlook som meldinger fra disse kildene er aldri skal behandles som søppelpost.

Avsendere du stoler på

 1. Klikk Alternativer for å åpne dialogboksen Alternativer på Verktøy -menyen.

 2. Klikk Useriøs e-post for å åpne dialogboksen Alternativer for søppelposte-post, i kategorien Innstillinger .

 3. Klikk kategorien Avsendere .

 4. Klikk Legg til.

 5. Skriv inn navn eller adresse som du vil legge til, i boksen Skriv inn en e-postadresse eller Internett-domenenavn som skal legges til i listen . Du kan for eksempel legge til:

  • en bestemt e-postadresse, for eksempel noen@example.com

  • et Internett-domene, for eksempel @example.com eller bare example.com.

 6. Klikk på OK.

Legge til adresse eller domene

 • Hvis du vil at alle kontakter skal regnes som klarerte avsendere, velger du merket for Klarer også e-post fra Mine kontakter i kategorien avsendere.

 • Enkelte personer som du korresponderer med kan ikke være oppført i kontaktene. Hvis du vil at alle slike personer skal regnes som klarerte avsendere, velger du merket for Legg automatisk til personer jeg sender e-post til listen over klarerte avsendere . For mer informasjon, kan du se legge til personer jeg sender e-post til listen over klarerte avsendere.

 • Hvis Blokkere automatisk nedlasting av bilde er aktivert (standardinnstillingen), behandles meldinger fra eller til e-postadresser eller domenenavn som er i listen over klarerte avsendere og mottakere du stoler som unntak, og eksternt innhold (for eksempel bilder) ikke bli blokkert. Det foretas et unntak når det er merket for Tillat nedlastinger i e-postmeldinger fra avsendere og mottakere som er definert i listen sikre avsendere og klarerte mottakere lister brukes av filteret for søppelpost i dialogboksen Innstillinger for automatisk nedlasting av bilde fjernet.

 • Hvis du har eksisterende lister over klarerte navn og adresser, kan du flytte dem til Outlook. Se Importer e-postadresser til filterlistene for søppelpost for å få mer informasjon.

 • Hvis du vil raskt legge til en avsender, domenenavn eller navn for adresselisten i listen over klarerte avsendere, høyreklikker du en melding fra en kilde som du anser for sikker. Velg Søppelpostpå hurtigmenyen som vises, og klikk deretter Legg til avsender i listen over klarerte avsendere eller legge til avsenderens domene (@example.com) i listen over klarerte avsendere. Det er regelmessig verdt å Se gjennom meldinger flyttes til Søppelpost-mappen for en hvilken som helst som kan ha blitt ved et uhell klassifisert som søppelpost. Du kan gjenopprette meldinger du vil bruke, og legge til disse avsendere i listen klarerte avsendere.

 • Hvis du vil fjerne et navn fra listen avsendere, i kategorien Avsendere i dialogboksen Alternativer for søppelpost, klikker du navnet du vil fjerne, og klikk deretter Fjern.

 • Hvis du vil endre et navn i listen avsendere, i kategorien Avsendere du stoler klikker du navnet du vil endre, og klikk deretter Rediger.

 • Hvis du bruker en Microsoft Exchange-konto, blir alle navn og e-postadresser i adresseboken til organisasjonen (også kalt den globale adresselisten) automatisk regnet som klarerte. (Microsoft Exchange brukes som oftest i e-postsystemer for bedrifter, og sjelden for private eller personlige kontoer.)

Hvis du tilhører noen adresselister eller distribusjonslister, kan du legge til disse navnene i listen over klarerte mottakere, slik at meldinger sendt til disse e-postadressene eller domenenavnene aldri blir behandlet som søppelpost.

Mottaker du stoler på

 1. Klikk Alternativer for å åpne dialogboksen Alternativer på Verktøy -menyen.

 2. Klikk Useriøs e-post for å åpne dialogboksen Alternativer for søppelpost e-post, i kategorien Innstillinger .

 3. Klikk kategorien Mottakere du stoler på .

 4. Klikk Legg til.

 5. Skriv inn navn eller adresse som du vil legge til, i boksen Skriv inn en e-postadresse eller Internett-domenenavn som skal legges til i listen . Du kan for eksempel legge til:

  • en bestemt e-postadresse, for eksempel noen@example.com

  • et Internett-domene, for eksempel @example.com eller bare example.com.

 6. Klikk på OK.

Legge til adresse eller domene

Obs!: 

 • Hvis du vil raskt legge til en avsender, domenenavn eller navn for adresselisten i listen over klarerte mottakere, høyreklikker du en melding fra en kilde som du anser for sikker. Velg Søppelpostpå hurtigmenyen som vises, og klikk deretter Legg til mottaker på listen over sikre mottakere.

 • Hvis du vil fjerne et navn fra listen over klarerte mottakere, i kategorien Mottakere du stoler på i dialogboksen Alternativer for søppelpost, klikker du navnet du vil fjerne, og klikk deretter Fjern.

 • Hvis du vil endre et navn i listen over klarerte mottakere, kategorien Mottakere du stoler på , klikker du navnet du vil endre, og klikk deretter Rediger.

 • Hvis du bruker en Exchange-konto (uvanlig i private eller personlige kontoer), blir alle navn og e-postadresser i organisasjonens adressebok (også kalt den globale adresselisten) automatisk regnet som klarerte.

Du kan finne uønskede e-postmeldinger som kommer fra bestemte land/regioner. Outlook kan du blokkere meldinger fra disse områdene - med blokkerte toppdomener kan du blokkere meldinger fra e-postadresser som slutter med et bestemt område på øverste domene eller land/område-kode. Hvis du for eksempel velge CA [Canada], US [United States]og MX [Mexico] avmerkingsboksene i listen, blokkeres meldinger som kommer fra e-postadresser som slutter på ca, us eller mx. Flere land-eller områdekoder vises i listen.

Internasjonalt

 1. Klikk Alternativer for å åpne dialogboksen Alternativer på Verktøy -menyen.

 2. Klikk Useriøs e-post for å åpne dialogboksen Alternativer for søppelpost e-post, i kategorien Innstillinger .

 3. Klikk kategorien Internasjonal , og klikk deretter Blokkerte toppdomener.

 4. Merk av for land/område-koden som du vil blokkere, i listen, eller klikk Merk alt.

 5. Klikk OK to ganger.

Listen Blokkerte toppdomener

Du kan blokkere alle e-postadresser i språkkodinger (også kalt tegnsett eller alfabeter) som du angir. I dag sendes det meste av søppelposten i US-ASCII-koding. Resten sendes i diverse andre internasjonale kodinger. Listen over blokkerte kodinger lar deg filtrere ut uønsket e-post som er på språk du ikke forstår.

Internasjonalt

 1. Klikk Alternativer for å åpne dialogboksen Alternativer på Verktøy -menyen.

 2. Klikk Useriøs e-post for å åpne dialogboksen Alternativer for søppelpost e-post, i kategorien Innstillinger .

 3. Klikk kategorien Internasjonal , og klikk deretter Blokkerte kodinger.

 4. I listen, velger du språkkodingen du vil blokkere, eller klikk Merk alt.

 5. Klikk OK to ganger.

Listen Blokkerte kodinger

Obs!: 

 • Unicode-kodinger er ikke med i listen over blokkerte kodinger. (Unicode er den standardiserte katalogen over digitale koder som representerer tegnene [bokstaver og symboler] i alfabetene til 24 av de største språkene i verden.)

 • Meldinger med ukjente eller uspesifiserte kodinger blir filtrert av det vanlige søppelpostfilteret.

Beslektede emner

Unngå søppelpost og søppelpost i innboksen i Outlook.com
filtrere søppelpost og søppelpost i Outlook på nettet

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×