Blokkere eller oppheve blokkering av eksternt innhold i Office-dokumenter

For å beskytte sikkerhet og personlige opplysninger er 2007 Microsoft Office-system som standard konfigurert til å blokkere eksternt innhold i arbeidsbøker og presentasjoner, for eksempel bilder, koblede medier, hyperkoblinger og datatilkoblinger. Blokkering av eksternt innhold hjelper med å unngå webbeacons og andre påtrengende metoder som hackere bruker til å få tak i dine personlige opplysninger og lure deg til å kjøre skadelig kode, uten at du vet om eller godkjenner dette.  

I denne artikkelen

Hva er eksternt innhold, og hvorfor er webbeacons en potensiell trussel?

Hvordan kan klareringssenteret beskytte meg fra eksternt innhold?

Hva må jeg gjøre når et sikkerhetsvarsel spør om jeg vil aktivere eller deaktivere eksternt innhold?

Endre innstillinger for eksternt innhold for Excel i klareringssenteret

Hva er eksternt innhold, og hvorfor er webbeacons en potensiell trussel?

Eksternt innhold er alt innhold som er koblet fra Internett eller et intranett til en arbeidsbok eller presentasjon. Noen eksempler på eksternt innhold er bilder, koblede medier, datakoblinger og maler.

Hackere kan bruke eksternt innhold som webbeacons. Webbeacons sender tilbake informasjon fra datamaskinen din til serveren som er vert for det eksterne innholdet. Webbeacontyper kan være følgende:

 • Bilder     En hacker sender en arbeidsbok eller presentasjon som inneholder bilder, for at du skal se gjennom den. Når du åpner filen, lastes bildet ned, og informasjon om filen sendes tilbake til den eksterne serveren.

 • Bilder i e-postmeldinger i Outlook    Microsoft Office Outlook 2007 har sin egen mekanisme for blokkering av eksternt innhold i meldinger. Dette beskytter mot webbeacons som ellers kunne fått tak i e-postadressen din. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Blokkere eller oppheve blokkering av automatisk nedlasting av bilder i e-postmeldinger.

 • Koblede medier     En hacker sender deg en presentasjon som et vedlegg i en e-postmelding. Presentasjonen inneholder et medieobjekt, for eksempel en lyd, som er koblet til en ekstern server. Når du åpner presentasjonen i Microsoft Office PowerPoint 2007, spilles medieobjektet av, og dette starter i sin tur en kode som kjører et ondsinnet skript som skader datamaskinen.

 • Datatilkoblinger     En hacker oppretter en arbeidsbok og sender den til deg som et vedlegg i en e-postmelding. Arbeidsboken inneholder kode som henter data fra eller legger data inn i en database. Hackeren har ikke tillatelser til databasen, men det har du. Dette fører til at når du åpner arbeidsboken i Microsoft Office Excel 2007, startes koden, og den får tilgang til databasen ved hjelp av påloggingsinformasjonen din. Data kan deretter vises eller endres uten at du vet om eller godkjenner dette.

Til toppen av siden

Hvordan kan klareringssenteret beskytte meg fra eksternt innhold?

Hvis det er eksternt innhold i arbeidsboken eller presentasjonen, varsler meldingsfeltet deg om at det eksterne innholdet er blokkert, når du åpner filen.

Meldingsfelt

Hvis du klikker Alternativer i meldingsfeltet, vises en sikkerhetsdialogboks der du kan oppheve blokkeringen av det eksterne innholdet. Hvis du vil lære deg hvordan du tar en sikker beslutning før du klikker et alternativ, ser du neste avsnitt.

Til toppen av siden

Hva må jeg gjøre når et sikkerhetsvarsel spør om jeg vil aktivere eller deaktivere eksternt innhold?

Når en sikkerhetsdialogboks vises, kan du aktivere det eksterne innholdet eller la det være blokkert. Du bør bare aktivere det eksterne innholdet hvis du er sikker på at det er fra en kilde du stoler på.

Sikkerhetsalternativer for Microsoft Office

Viktig   Hvis du er sikker på at det eksterne innholdet i en arbeidsbok eller presentasjon er til å stole på, og hvis du ikke vil bli varslet om dette spesifikke eksterne innholdet på nytt, er det bedre å flytte filen til en klarert plassering i stedet for å endre standardinnstillingene i klareringssenteret til et mindre trygt sikkerhetsnivå. Filer på klarerte plasseringer kan kjøres uten at de kontrolleres av sikkerhetssystemet i klareringssenteret.

Til toppen av siden

Endre innstillinger for eksternt innhold for Excel i klareringssenteret

Klareringssenteret inneholder bare sikkerhetsinnstillinger for eksternt innhold for Office Excel 2007. Du kan ikke endre innstillinger for eksternt innhold globalt for Office PowerPoint 2007 i klareringssenteret.

Hvis du arbeider i en organisasjon, kan systemansvarlig allerede ha endret standardinnstillingene, og dette kan gjøre at du ikke kan endre innstillinger selv.

Endre innstillinger for datatilkoblinger

 1. Klikk Office-knappen Office-knappen i Excel, og klikk deretter Alternativer for Excel.

 2. Klikk Klareringssenter, Innstillinger for klareringssenter og deretter Eksternt innhold.

 3. Klikk ønsket alternativ under Sikkerhetsinnstillinger for datatilkoblinger:

  • Aktiver alle datatilkoblinger (anbefales ikke)      Klikk dette alternativet hvis du vil åpne arbeidsbøker som inneholder eksterne datatilkoblinger, og hvis du vil opprette tilkoblinger til eksterne data i den gjeldende arbeidsboken uten å motta sikkerhetsadvarsler. Vi anbefaler ikke dette alternativet siden tilkoblinger til en ekstern datakilde du ikke kjenner, kan være skadelig, og siden du ikke mottar noen sikkerhetsadvarsler når du åpner en vilkårlig arbeidsbok fra en vilkårlig plassering. Bruk dette alternativet bare når du stoler på datakildene til de eksterne datatilkoblingene. Du kan velge dette alternativet midlertidig og deretter gå tilbake til standardinnstillingen når du ikke lenger trenger det.

  • Spør bruker om datatilkoblinger      Dette er standardalternativet. Klikk dette alternativet hvis du vil motta en sikkerhetsadvarsel hver gang en arbeidsbok som inneholder eksterne datatilkoblinger, åpnes, og hver gang en ekstern datatilkobling opprettes i den gjeldende arbeidsboken. Sikkerhetsadvarsler gir deg muligheten til å aktivere eller deaktivere datatilkoblinger for hver arbeidsbok du åpner, basert på hvert enkelt tilfelle.

  • Deaktiver alle datatilkoblinger      Klikk dette alternativet hvis du ikke vil at noen eksterne datatilkoblinger skal aktiveres i den gjeldende arbeidsboken. Når du velger dette alternativet, kobles det aldri til noen datatilkoblinger i noen som helst arbeidsbok du åpner. Hvis du oppretter nye eksterne datatilkoblinger etter du har åpnet en arbeidsbok, aktiveres ikke disse datatilkoblingene når du åpner arbeidsboken på nytt. Dette er en svært restriktiv innstilling, og den kan føre til at noen funksjoner ikke virker som forventet.

Endre innstillinger for arbeidsbokkoblinger

 1. Klikk Office-knappen Office-knappen i Excel, og klikk deretter Alternativer for Excel.

 2. Klikk Klareringssenter, Innstillinger for klareringssenter og deretter Eksternt innhold.

 3. Klikk ønsket alternativ under Sikkerhetsinnstillinger for arbeidsbokkoblinger:

  • Aktiver automatisk oppdatering for alle arbeidsbokkoblinger (anbefales ikke)      Klikk dette alternativet hvis du vil at koblinger til data i en annen arbeidsbok skal oppdateres automatisk i den gjeldende arbeidsboken, uten at du mottar en sikkerhetsadvarsel. Vi anbefaler ikke dette alternativet, siden det kan være skadelig å oppdatere koblinger til data i arbeidsbøker du ikke kjenner til, automatisk. Bruk dette alternativet bare når du stoler på arbeidsbøkene som dataene er koblet til. Du kan velge dette alternativet midlertidig og deretter gå tilbake til standardinnstillingen når du ikke lenger trenger det.

  • Spør bruker ved automatisk oppdatering om arbeidsbokkoblinger      Dette er standardalternativet. Klikk dette alternativet bare hvis du vil motta en sikkerhetsadvarsel hver gang du kjører automatiske oppdateringer i gjeldende arbeidsbok for koblinger til data i en annen arbeidsbok.

  • Deaktiver automatisk oppdatering av arbeidsbokens koblinger      Klikk dette alternativet hvis du ikke vil at koblinger i den gjeldende arbeidsboken til data i andre arbeidsbøker skal oppdateres automatisk.

Til toppen av siden

Gjelder for: Office 2007, PowerPoint 2007, Excel 2007Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk