Office
Logg på

Bildewebdel

Du kan bruke bildewebdelen for å legge til et bilde eller grafikk på en webdel-side. Du kan kontrollere den loddrette justeringen, vannrette justeringen og bakgrunnsfargen for bildet i bildewebdelen ved å endre de egendefinerte egenskapene i en delt visning for enklere å koordinere bildet med andre webdeler på siden.

I denne artikkelen

Bruke bildenettdeler

Vise et bilde

Koble en bildenettdel til en annen nettdel

Egendefinerte egenskaper for en bildenettdel

Vanlige egenskaper for nettdeler

Måter du kan bruke bildewebdelen på

Du kan bruke bildewebdelen til å:

 • Legge til en firma- eller prosjektlogo på en side.

 • Vise bilder av ansatte eller produkter.

 • Gi siden et mer tiltalende utseende.

Til toppen av siden

Måter du kan vise et bilde på

Det er to måter du kan vise et bilde på:

 • Skrive inn en filbane eller hyperkobling til bildefilen i tekstboksen for Image Link-egenskapen. I dette tilfellet er bildet statisk og endres ikke (hvis du ikke redigerer egenskapen).

 • Koble bildewebdelen til en annen webdel som inneholder filbanen eller hyperkoblingen. I dette tilfellet kan bildet være dynamisk og kan endres ved en handling i den andre webdelen, for eksempel en bruker som velger en rad i en webdel for listevisning.

  Du kan for eksempel koble en webdel for listevisning som inneholder kontakter, til bildewebdelen. Hver gang du velger en rad i webdelen for kontaktlistevisning som inneholder en kolonne med en hyperkobling til en fil som inneholder et bilde av den kontakten, kan du se bildet av kontakten når det vises i bildewebdelen.

Til toppen av siden

Koble bildenettdelen til en annen nettdel

 1. Klikk Rediger sideNettstedshandlinger-menyen Knappesymbol .

 2. Klikk nettdelmenyen Nettdel-meny . Pek deretter på Tilkoblinger.

 3. Pek på Hent bilde fra, og klikk deretter navnet på webdelen du vil koble til.

Obs!: Hvis Image Link-egenskapen allerede har en verdi, og du kobler bildewebdelen til en annen webdel, ignoreres Image Link-egenskapen. Hvis bildewebdelen allerede er koblet til en annen webdel, og du vil angi en verdi for Image Link-egenskapen, må du først fjerne tilkoblingen.

Til toppen av siden

Egendefinerte egenskaper for bildewebdelen

De egendefinerte egenskapene for bildewebdelen er oppført nedenfor.

Obs!: Du kan ikke vise eller redigere noen av disse egendefinerte egenskapene i personlig visning.

Egenskap

Beskrivelse

Kobling til bilde

Angir en filbane eller hyperkobling til bildet du vil skal vises i bildewebdelen.

Avhengig av webleseren du bruker, inneholder grafikkfilformater som støttes, følgende:

Grafikkfilformat

Beskrivelse

Windows-punktgrafikk (BMP)

BMP

Utvidet Windows-metafil (EMF)

EMF

Graphics Interchange Format (GIF)

GIF

Joint Photographic Experts Group (JPEG)

JPG og JPEG

Portable Network Graphics (PNG)

PNG

Det kan hende at Image Link-egenskapen ikke er tilgjengelig fordi bildewebdelen er koblet til en annen webdel som inneholder bildet.

Alternativ tekst

Angir teksten som skal vises når en bruker holder musepekeren over bildet. Denne teksten vises når bildet ikke er tilgjengelig.

Vertikal justering av bilde

Plasserer bildet vertikalt i bildewebdelen. Velg én av følgende: Topp, Midt på eller Bunn. Standardverdien er Midt på.

Horisontal justering av bilde

Plasserer bildet horisontalt i bildewebdelen. Velg én av følgende: Venstre, Midtstilt eller Høyre. Standardverdien er Midtstilt.

Bakgrunnsfarge for webdel

Bestemmer fargen for bildewebdel-vinduet bak bildet. Standardfargen er bakgrunnsfargen for det gjeldende temaet.

Du angir en farge ved å klikke Knappesymbol til høyre for tekstboksen. Deretter gjør du ett av følgende:

 • Velg en farge i fargerutenettet.

 • Skriv inn et fargenavn for HTML.

 • Skriv inn en fargeverdi for RGB.

Hvis du vil ha samme bakgrunnsfarge som temaet for området, klikker du Gjennomsiktig i dialogboksen Bakgrunnsfarge for webdel.

Til toppen av siden

Fellesegenskaper for webdeler

Alle webdeler deler et felles sett med egenskaper som kontrollerer utseende, oppsett og avanserte kjennetegn.

Obs!: Fellesnettdelegenskapene du ser i verktøyruten, kan være forskjellige fra dem som beskrives her, av flere grunner.

 • Hvis du vil se Avansert-delen i oppgaveruten, må du ha nødvendig tillatelse.

 • Når det gjelder en bestemt webdel, kan en utvikler av webdeler ha valgt ikke å vise én eller flere av disse felles egenskapene, eller valgt å opprette og vise flere egenskaper som ikke er oppført under Utseende, Oppsett og Avansert i verktøyruten.

 • Noen tillatelses- og egenskapsinnstillinger kan forårsake at webdel-egenskaper deaktiveres eller skjules.

Utseende

Egenskap

Beskrivelse

Tittel

Angir tittelen på webdelen som vises på tittellinjen for webdel.

Høyde

Angir høyden på webdelen.

Bredde

Angir bredden på webdelen.

Kromstatus

Angir om hele webdelen vises på siden når en bruker åpner webdel-siden. Som standard er kromstatusen Normal angitt, og hele webdelen vises. Bare tittellinjen vises når statusen Minimert er valgt.

Kromtype

Angir om tittellinjen og kantlinjen for webdel-rammen vises.

Oppsett

Egenskap

Beskrivelse

Skjult

Angir om nettdelen er synlig når en bruker åpner nettdelsiden. Hvis det er merket av for dette alternativet, er nettdelen synlig bare når du utformer siden, og (Skjult) er lagt til i tittelen.

Du kan skjule en webdel hvis du ønsker å bruke den til å forsyne data til en annen webdel via en webdel-forbindelse, men du ikke ønsker å vise webdelen.

Retning

Angir retningen på teksten i webdelinnholdet. Arabisk skrives for eksempel fra høyre mot venstre, og norsk og de fleste andre europeiske språk skrives fra venstre mot høyre. Denne innstillingen er ikke tilgjengelig for alle typer webdeler.

Sone

Angir sonen på nettdelsiden der nettdelen finnes.

Obs!: Soner på nettdelsiden er ikke oppført i listeboken når du ikke har tillatelse til å endre sonen.

Soneindeks

Angir plasseringen av webdelen i en sone som inneholder flere webdeler.

Angi rekkefølgen ved å skrive et positivt heltall i tekstboksen.

Hvis webdelene i sonen er sortert fra topp til bunn, betyr verdien 1 at webdelen vises øverst i sonen. Hvis webdelene i sonen er sortert fra venstre til høyre, betyr verdien 1 at webdelen vises helt til venstre i sonen.

Eksempel: Når du legger til en nettdel i en tom sone som er organisert ovenfra og ned, er soneindeksen 0. Når du legger til en ny nettdel nederst i sonen, er soneindeksen 1. Hvis du vil flytte den nye nettdelen til toppen av sonen, skriver du 0 og deretter 1 for den første nettdelen.

Obs!: Hver nettdel i sonen må ha en unik soneindeksverdi. Hvis du endrer soneindeksverdien for den gjeldende nettdelen, kan det derfor endre soneindeksverdien for andre nettdeler i sonen også.

Avansert

Egenskap

Beskrivelse

Tillat minimering

Angir om webdelen kan minimeres.

Tillat lukking

Angir om nettdelen kan fjernes fra nettdelsiden.

Tillat skjuling

Angir om webdelen kan skjules.

Tillat endring av sone

Angir om webdelen kan flyttes til en annen sone.

Tillat koblinger

Angir om webdelen kan kobles sammen med andre webdeler.

Tillat redigering i personlig visning

Angir om egenskapene for webdel kan endres i personlig visning.

Eksportmodus

Angir dataene som det er tillatt å eksportere for denne webdelen. Tilgjengeligheten av denne innstillingen er avhengig av konfigurasjon.

URL-adresse for tittel

Angir URL-adressen for en fil som inneholder mer informasjon om webdelen. Filen vises i et eget leservindu når du klikker webdeltittelen.

Beskrivelse

Angir skjermtipset som vises når du holder musepekeren over nettdeltittelen eller nettdelikonet. Verdien for denne egenskapen brukes når du søker etter nettdeler ved hjelp av kommandoen Søk på menyen Søk etter nettdeler i verktøyruten i følgende nettdelgallerier: Nettsted, Virtuell server og Nettdelside.

URL-adresse for hjelp

Angir plasseringen til en fil som inneholder hjelpeinformasjon om webdelen. Hjelpeinformasjonen vises i et eget leservindu når du klikker Hjelp på Webdel-menyen.

Hjelpemodus

Angir hvordan en leser viser innhold i Hjelp for en webdel.

Velg ett av følgende:

 • Med modus Åpner et separat leservindu hvis det er mulig i leseren. En bruker må lukke vinduet før han/hun går tilbake til websiden.

 • Uten modus Åpner et separat leservindu hvis det er mulig i leseren. En bruker trenger ikke å lukke vinduet før han/hun går tilbake til websiden. Dette er standardverdien.

 • Naviger Åpner websiden i gjeldende leservindu.

Obs!: Selv om egendefinerte Microsoft ASP.NET-nettdeler støtter denne egenskapen, vil standard hjelpeemner for Windows SharePoint Services 3.0 bare åpnes i et eget leservindu.

URL-adresse for katalogikonbilde

Angir plasseringen til en fil som inneholder et bilde som skal brukes som webdelikonet i webdellisten. Bildestørrelsen må være 16 x 16 piksler.

URL-adresse for tittelikonbilde

Angir plasseringen til en fil som inneholder et bilde som skal brukes på tittellinjen for webdelen. Bildestørrelsen må være 16 x 16 piksler.

Feilmelding for import

Angir en melding som vises hvis det er problemer med å importere webdelen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×