Beskyttelse og sikkerhet i Excel

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Excel gir deg mulighet til å beskytte arbeidet ditt, enten for å forhindre at andre åpner en arbeidsbok uten et passord, gi skrivebeskyttet tilgang til en arbeidsbok eller beskytte et regneark med bare slik at du ikke utilsiktet sletter alle formler. I dette emnet vi skal se nærmere på ulike måter du kan bruke primært alternativer for å beskytte og distribuere Excel-filer.

Advarsel!: 

 • Hvis du glemmer eller mister passordet, hente ikke Microsoft det for deg.

 • Du ikke bør anta som bare fordi du beskytte en arbeidsbok eller et regneark med et passord for at det er sikkert - bør du alltid mener to ganger før du distribuerer Excel-arbeidsbøker som kan inneholde sensitive personlige opplysninger som kredittkortnumre, Social Sikkerhet tall, ansatt-ID, for å nevne noen.

 • Nivå beskyttelse av regneark er ikke ment som en sikkerhetsfunksjon. Det ganske enkelt hindrer brukere i å endre låste celler i regnearket.

Her er de forskjellige alternativene som er tilgjengelige for å beskytte data i Excel:

 • Filnivå: Dette henviser til muligheten til å låse Excel-fil ved å angi et passord slik at brukere ikke kan åpne eller endre den. Her har du to valg:

  • Kryptering av filer: Når du velger dette alternativet, kan du angi et passord og låse Excel-filen. Dette hindrer andre brukere i å åpne filen. For mer informasjon, kan du se Beskytt en Excel-fil.

  • Angi et passord for å åpne eller endre en fil: du angir et passord for å åpne eller endre en fil. Bruk dette alternativet når du skal gi skrivebeskyttet eller redigere tilgang til forskjellige brukere. For mer informasjon, kan du se Beskytt en Excel-fil.

  • Merk som endelig: Bruk dette alternativet hvis du vil markere Excel-fil som den endelige versjonen og vil hindre at eventuelle ytterligere endringer av andre brukere. For mer informasjon, kan du se legge til eller fjerne beskyttelse i dokumentet, arbeidsboken eller presentasjonen.

  • Begrens tilgang: Hvis organisasjonen har tillatelser som er satt opp med informasjon Rights Management (IRM), kan du bruke noen av de tilgjengelige IRM-tillatelsene i dokumentet. For mer informasjon, kan du se legge til eller fjerne beskyttelse i dokumentet, arbeidsboken eller presentasjonen.

  • Digitale signaturer: du kan legge til digitale signaturer i Excel-filen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se legge til eller fjerne en digital signatur i Office-filer.

   Obs!: Hvis du vil legge til en digital signatur, trenger du et gyldig sertifikat fra en sertifiseringsinstans (CA).

 • Arbeidsboknivå: du kan låse strukturen til arbeidsboken ved å angi et passord. Låse arbeidsbokstrukturen hindrer andre brukere fra å legge til, flytte, slette, skjule eller gi nytt navn til regneark. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du beskytter arbeidsbøker, kan du se Beskytt en arbeidsbok.

 • Regneark nivå: med arkbeskyttelse, kan du styre hvordan en bruker kan arbeide i regneark. Du kan angi hva nøyaktig en bruker kan gjøre i et ark, og dermed Pass på at ingen av de viktige dataene i regnearket er berørt. Du bør for eksempel en bruker kan bare legge til rader og kolonner, eller bare Sorter og bruke AutoFilter. Når arkbeskyttelse er aktivert, kan du beskytte andre elementer som celler, områder, formler og ActiveX- eller skjema kontroller. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du beskytter regneark, kan du se Beskytt et regneark.

Hvilke beskyttelsesnivå bør jeg bruke?

 • For å kontrollere tilgangsnivået som brukerne skal ha til en Excel-fil, kan du bruke filnivå beskyttelse. La oss si at du har en Ukentlig statusrapport av gruppemedlemmene i en Excel-fil. Du vil ikke at noen utenfor gruppen skal også kunne åpne filen. Det finnes to alternativer:

  • Hvis du ikke vil at andre skal åpne filen: Du kan kryptere Excel-fil, som er den vanligste teknikken som brukes. Dette betyr i utgangspunktet du låse den med et passord og ingen bortsett fra at du kan åpne den.

  • Hvis du vil aktivere skrivebeskyttet eller redigering tilgang til forskjellige brukere: Kanskje du vil lederne i gruppen skal kunne redigere Ukentlig statusrapport, men gruppemedlemmer kan bare ha skrivebeskyttet tilgang. Du kan beskytte Excel-fil ved å angi to passord: én for å åpne, og den andre til å endre. Senere kan du dele de aktuelle passordene med teamet avhengig av access som de skal gis.

 • Til å styre hvordan brukere skal arbeide med regneark i en arbeidsbokstrukturen, Bruk arbeidsboknivå beskyttelse. La oss si status rapport arbeidsboken inneholder flere regneark, og hvert regneark kalles etter et gruppemedlem. Du vil forsikre deg om hvert medlem av gruppen kan legge til data i egne regneark, men ikke kunne endre noen av regnearkene i arbeidsboken, om det være å legge til et nytt regneark, eller flytte regneark i arbeidsboken.

 • For å styre hvordan brukere skal arbeide i et enkelt regneark, kan du bruke regnearknivå beskyttelse. La oss si at hvert regneark i arbeidsboken status rapport inneholder data som er felles i alle regneark, for eksempel topp- eller en bestemt rapportoppsett, og du virkelig vil ikke at du endrer den. Ved å beskytte regnearket, kan du angi at brukere bare kan utføre bestemte funksjoner i et ark. Hvis du for eksempel kan du gi brukerne mulighet til å skrive inn data, men holde dem fra å slette rader eller kolonner, eller bare sette inn hyperkoblinger eller sortere data.

Du kan bruke én eller flere nivåer med beskyttelse for data i Excel avhengig av dine/your organisasjonens behov. Du kan velge å bruke alle de tilgjengelige alternativene eller en kombinasjon av alternativer – det er helt frem sikkerhetsnivået som du vil bruke for data i Excel. Du kan for eksempel velge å kryptere en delt Excel-fil, i tillegg til å aktivere beskyttelse av arbeidsbøker og regneark, mens du bruker bare beskyttelse av regneark på en makroarbeidsbok bare slik at du ikke utilsiktet sletter alle formler.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Beskytt en Excel-fil

Beskytte en arbeidsbok

Beskytt et regneark

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×