Beskytte data med sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du trenger en sikkerhetskopi av databasen for å gjenopprette hele databasen hvis det oppstår en systemfeil, eller for å gjenopprette et objekt når kommandoen Angre ikke er nok til å rette opp en feil.

Hvis du synes en sikkerhetskopi av databasen virker som bortkastet bruk av lagringsplass, bør du tenke gjennom hvor mye tid du kan spare ved å unngå tap av data og utforming. Når du har flere brukere som oppdaterer databasen, er det viktig å ta regelmessige sikkerhetskopier av databasen. Uten en sikkerhetskopi kan du ikke gjenopprette skadede eller manglende objekter eller eventuelle endringer i datautformingen.

I denne artikkelen

Planlegge regelmessige sikkerhetskopieringer

Sikkerhetskopiere en database

Sikkerhetskopiere delte databaser

Gjenopprette en database

Gjenopprette objekter i en database

Planlegge regelmessige sikkerhetskopieringer

Etter at noen endringer eller feil ikke kan reverseres, kan du ikke ønsker å vente på at tap av data kan forekomme før du er klar over at du bør har opprettet en sikkerhetskopi av databasen. Når du bruker en handlingsspørring til å slette poster eller endre data, kan for eksempel eventuelle verdier som ble oppdatert av spørringen ikke gjenopprettes, ved å bruke Angre.

Tips!: Vurder å lage en sikkerhetskopi før du kjører en handlingsspørring, spesielt hvis spørringen kommer til å endre eller slette mye data.

Hvis databasen har flere brukere, må du før du utfører en sikkerhetskopiering, kontrollere at alle brukere lukker sine databaser, slik at alle endringer i dataene lagres.

Hvis du lurer på hvor ofte du må ta sikkerhetskopi av databasen, er svaret at det vanligvis avhenger av hvor ofte det gjøres store endringer i databasen. Her er noen generelle retningslinjer som kan være til hjelp når du skal bestemme dette:

 • Hvis databasen er et arkiv, eller hvis den brukes bare til referanse og sjelden endres, er det tilstrekkelig å opprette sikkerhetskopier bare når utformingen eller dataene endres.

 • Hvis databasen er aktiv og dataene endres ofte, kan du lage en tidsplan for regelmessig sikkerhetskopiering av databasen.

 • Hvis databasen har flere brukere, lager du en sikkerhetskopi av databasen når det er en endring i utformingen.

  Obs!: Opprett sikkerhetskopier for data i koblet tabell ved hjelp av alle tilgjengelige sikkerhetskopiering funksjoner i programmet som inneholder de koblede tabellene. Hvis databasen som inneholder de koblede tabellene er en Access-database, bruker du fremgangsmåten i delen sikkerhetskopiering av en delt database.

Til toppen av siden

Sikkerhetskopiere databaser

Når du sikkerhetskopierer en database, lagres og lukkes objekter som er åpne i utformingsvisning i Access, og det lagres en kopi av databasefilen ved hjelp av et navn og en plassering som du angir.

Obs!: Objektene åpnes på nytt i Access slik det blir angitt av verdien til objektenes Standardvisning-egenskap.

 1. Åpne databasen du vil opprette en sikkerhetskopi av.

 2. Klikk kategorien Fil.

 3. Klikk Lagre og publiser.

 4. Klikk Sikkerhetskopier database under Avansert i området Lagre database som.

 5. Se på det foreslåtte navnet på sikkerhetskopien av databasen i Filnavn-boksen i dialogboksen Lagre som.

  Du kan endre navnet hvis du vil, men standardnavnet fanger opp både navnet på den opprinnelige databasefilen og datoen du laget sikkerhetskopien.

  Tips!: 

  Når du gjenoppretter data eller objekter fra en sikkerhetskopi, vil du som regel vite hvilken database sikkerhetskopien kommer fra og når sikkerhetskopien ble laget. Det er derfor vanligvis praktisk å bruke standardfilnavnet.

 6. Velg filtypen du vil bruke for sikkerhetskopien av databasen, i Filtype-listen, og klikk deretter Lagre.

Til toppen av siden

Sikkerhetskopiere delte databaser

En delt database består vanligvis av to databasefiler, en bakdatabase som inneholder bare data i tabeller, og en frontdatabase som inneholder koblinger til tabellene i bakdatabasen, spørringer, skjemaer, rapporter og andre databaseobjekter. Alle dataene er lagret i bakdatabasen. Alle brukergrensesnittobjektene, for eksempel spørringer, skjemaer og rapporter, beholdes i frontdatabasen.

I og med at du må sikkerhetskopiere frontdatabasen og bakdatabasen uavhengig av hverandre når du sikkerhetskopierer en delt database, kan det være tidkrevende å gjøre dette ofte. I og med at bakdatabasen inneholder dataene, er det viktigere å lage vanlige sikkerhetskopier av bakdatabasen. Ta en sikkerhetskopi av frontdatabasen når du endrer utformingen av den. I og med at hver bruker har individuelle kopier av frontdatabasen og kan utføre tilfeldige endringer i utformingen, bør du vurdere å kreve at brukerne lager sine egne sikkerhetskopier av frontdatabasen.

Sikkerhetskopiere bakdatabaser

Varsle brukerne før du starter sikkerhetskopieringen. Sikkerhetskopieringsprosessen krever eksklusiv tilgang til databasefilen, og det kan derfor hende at brukere ikke kan bruke bakdatabasen mens sikkerhetskopieringen pågår.

 1. Hvis du vil åpne bare bakdatabasen, starter du Access, men uten å åpne en database.

 2. Klikk Åpne, og merk deretter bakdatabasefilen du vil sikkerhetskopiere.

 3. Klikk pilen ved siden av Åpne, og klikk deretter Åpne i alenemodus.

  alternativ for å åpne en database i alenemodus

 4. Klikk kategorien Fil.

 5. Klikk Lagre og publiser.

 6. Klikk Sikkerhetskopier database under Avansert i området Lagre database som.

 7. Se på navnet på sikkerhetskopien av databasen i Filnavn-boksen i dialogboksen Lagre database som.

Se på standardnavnet som foreslås for sikkerhetskopien av databasen. Du kan endre navnet hvis du vil, men vær oppmerksom på at standardnavnet fanger opp både navnet på den opprinnelige databasefilen og datoen du laget sikkerhetskopien.

Tips!: 

Når du gjenoppretter data eller objekter fra en sikkerhetskopi, må du vite hvilken database sikkerhetskopien kom fra og når sikkerhetskopieringen ble utført. Å bruke standardfilnavnet er derfor vanligvis en god idé.

 1. Velg en plassering der du vil lagre sikkerhetskopien av bakdatabasen, i dialogboksen Lagre som, og klikk deretter Lagre.

Sikkerhetskopiere frontdatabaser

Hvis du vil sikkerhetskopiere frontdatabaser etter en endring i utformingen, la databasen være åpen umiddelbart når du har endret utformingen. Følg instruksjonene i avsnittet Sikkerhetskopiere en database, regnet fra trinn 2.

Til toppen av siden

Gjenopprette en database

Obs!: Du kan gjenopprette en database bare hvis du har en sikkerhetskopi av databasen.

En sikkerhetskopi regnes som en "kjent god kopi" av en databasefil – en kopi du er sikker på har dataintegritet og riktig utforming. Du bør bruke kommandoen Sikkerhetskopier database i Access til å lage sikkerhetskopier, men du kan bruke en hvilken som helst kjent god kopi til å gjenopprette en database. Du kan for eksempel gjenopprette en database fra en kopi som er lagret på en ekstern USB-lagringsenhet.

Når du gjenoppretter en hel database, kan du erstatte en databasefil som er skadet, har dataproblemer eller mangler helt, med en sikkerhetskopi av databasen.

 1. Åpne Windows Utforsker, og bla til den kjente gode kopien av databasen.

 2. Kopiere den kjente gode kopien til plasseringen for den skadede eller manglende databasen som skal erstattes. Hvis du blir bedt om å erstatte en eksisterende fil, gjør du det.

Til toppen av siden

Gjenopprette objekter i databaser

Hvis du bare skal gjenopprett ett eller flere objekter i en database, importerer du objektene fra sikkerhetskopien av databasen til databasen som inneholder (eller mangler) objektet som du ønsker å gjenopprette.

Viktig!: Hvis andre databaser eller programmer har koblinger til objekter i databasen som du gjenoppretter, er det viktig at du gjenoppretter databasen til riktig plassering. Hvis ikke, fungerer ikke koblingene til databaseobjektene, og de må oppdateres.

 1. Åpne databasen du vil gjenopprette et objekt i.

 2. Hvis du vil gjenopprette et objekt som mangler, går du direkte til trinn 3. Hvis du vil erstatte et objekt som inneholder ugyldige eller manglende data, eller hvis objektet har sluttet å fungere riktig, gjør du følgende:

  1. Hvis du vil beholde det gjeldende objektet for å sammenligne det med den gjenopprettede versjonen etter at du har gjenopprettet, endrer du navnet på objektet før du gjenoppretter det. Hvis du vil gjenopprette et skadet skjema kalt Utsjekking, kan du for eksempel endre navnet på det skadede skjemaet til Utsjekking_skadet.

  2. Slett objektet du vil erstatte.

   Obs!: Vær alltid forsiktig når du sletter databaseobjekter, da de kan være koblet til andre objekter i databasen.

 3. Klikk Access i gruppen Importer og koble i kategorien Eksterne data.

 4. Klikk Bla gjennom i dialogboksen Hent eksterne data - Access-database for å finne sikkerhetskopien av databasen, og klikk deretter Åpne.

 5. Velg Importer tabeller, spørringer, skjemaer, rapporter, makroer og moduler til den gjeldende databasen, og klikk deretter OK.

 6. Klikk kategorien som representerer databaseobjekttypen som du vil dokumentere, i dialogboksen Importer objekter. Hvis du for eksempel vil gjenopprette en tabell, klikker du kategorien Tabeller.

 7. Merk objektet.

 8. Hvis du vil gjenopprette flere objekter, gjentar du trinn 6 og 7 til du har merket alle objektene du vil gjenopprette.

 9. Hvis du vil se gjennom importalternativene før du importerer objektene, klikker du Alternativer i dialogboksen Importer objekter.

 10. Når du har merket objektene og innstillingsalternativene for import, klikker du OK.

Hvis du vil automatisere oppretting av sikkerhetskopier, kan du vurdere å bruke et produkt som utfører automatiske sikkerhetskopiering av et filsystem, for eksempel sikkerhetskopieringsprogramvare for filservere eller en ekstern USB-enhet for sikkerhetskopiering.

Til toppen av siden

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×