Beskrivelser av SmartArt-grafikk

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

I denne artikkelen

Liste

Prosess

Krets

Hierarki

Relasjon

Matrise

Pyramide

Bilde

Office.com

Liste

Navn på oppsett

Beskrivelse

Bilde

Liste over skiftende sekskanter

Bruk denne til å representere en serie sammenkoblede ideer. Tekst på nivå 1 vises i sekskantene. Tekst på nivå 2 vises utenfor figurene.

Skiftende sekskanter, oppsett for SmartArt-grafikk

Grunnleggende blokkliste

Bruk denne til å vise ikke-sammenhengende eller grupperte blokker med informasjon. Maksimaliserer både vannrett og loddrett visningsområde for figurer.

Bilde av oppsettet Grunnleggende blokkliste

Liste over bøyd bildeaksent

Bruk denne til å vise ikke-sammenhengende eller grupperte blokker med informasjon. De små sirkelfigurene er utformet med plass til bilder. Fungerer bra for illustrasjon av tekst både på nivå 1 og nivå 2. Maksimerer både vannrett og loddrett visningsområde for figurer.

Bilde av oppsettet Bøyd bildeaksent

Kontinuerlig bildeliste

Bruk denne til å vise grupper med mellomkoblet informasjon. Sirkelfigurene er utformet for å inneholde bilder.

Bilde av oppsettet Kontinuerlig bildeliste

Synkende blokkeringsliste

Bruk denne til å vise grupper med relaterte ideer eller lister med informasjon. Høyden på tekstfigurene synker sekvensielt, og teksten på nivå 1 vises loddrett.

Oppsett for SmartArt-grafikk med liste over synkende blokkering

Detaljert prosess

Bruk med store mengder tekst på nivå 2 for å vise fremdrift gjennom faser.

Bilde av oppsettet Detaljert prosess

Gruppert liste

Bruk denne til å vise grupper og undergrupper med informasjon, eller trinn og undertrinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Tekst på nivå 1 tilsvarer de vannrette figurene på øverste nivå, og tekst på nivå 2 tilsvarer de loddrette undertrinnene under hver relaterte figur på øverste nivå. Fungerer bra for understreking av undergrupper eller undertrinn, hierarkisk informasjon eller flere lister med informasjon.

Bilde av oppsettet Gruppert liste

Hierarkiliste

Bruk denne til å vise hierarkiske relasjoner med fremdrift på tvers av grupper. Kan også brukes til å gruppere eller vise informasjon.

Bilde av oppsettet Hierarkiliste

Vannrett punktliste

Bruk denne til å vise ikke-sekvensiell eller grupperte lister med informasjon. Fungerer bra med mye tekst. All tekst har samme fremhevingsnivå, og retningen er ikke antydet

Bilde av oppsettet Vannrett punktliste

Vannrett bildeliste

Bruk denne til å vise ikke-sammenhengende eller gruppert informasjon med understreking av relaterte bilder. Figurene øverst er utformet med plass til bilder.

Bilde av oppsettet Vannrett bildeliste

Økende sirkelprosess

Bruk denne til å vise en serie med trinn der den indre delen av sirkelen øker for hvert trinn. Begrenset til sju trinn på nivå 1, men ubegrensede elementer på nivå 2. Passer godt til store mengder tekst på nivå 2.

Økende sirkelprosess, oppsett for SmartArt-grafikk

Liste med linjer

Bruk denne til å vise store mengder tekst delt inn i kategorier og underkategorier. Fungerer bra med flere nivåer med tekst. Tekst på samme nivå er atskilt med linjer.

Linjeliste, oppsett for SmartArt-grafikk

Liste over bildeaksent

Bruk denne til å vise gruppert eller relatert informasjon. De små figurene i hjørnene øverst er utformet med plass til bilder. Understreker tekst på nivå 2 over tekst på nivå 1, og er et godt valg for store mengder tekst på nivå 2.

Bilde av oppsettet Liste over bildeaksent

Bildetekstliste for bilde

Bruk denne til å vise ikke-sammenhengende eller grupperte blokker med informasjon. Figurene øverst er utformet med plass til bilder, og bilder er understreket over tekst. Fungerer bra for bilder med korte bildetekster.

Bilde av oppsettet Bildetekstliste

Sektor - prosess

Bruk denne til å vise trinn i en prosess der hver sektor øker i størrelse opptil sju figurer. Tekst på nivå 1 vises loddrett.

Sektorprosess, oppsett for SmartArt-grafikk

Pluss og minus

Bruk denne til å vise fordelene og ulempene med to ideer. Hver tekst på nivå 1 kan inneholde flere undernivåer. Fungerer bra med mye tekst. Begrenset til to elementer på nivå 1.

Pluss og minus (oppsett for SmartArt-grafikk)

Pyramideliste

Bruk denne til å vise proporsjonelle, sammenkoblede eller hierarkiske forbindelser. Tekst vises i de rektangulære figurene over pyramidebakgrunnen.

Oppsettet Pyramideliste

Reverseringsliste

Bruk denne til å bytte mellom to elementer. Det er bare de to første tekstelementene som vises, og hvert element kan inneholde store mengder tekst. Fungerer bra for å vise når det veksles mellom to elementer, eller for å vise endring i rekkefølgen.

Reverseringsliste, oppsett for SmartArt-grafikk

Segmentert prosess

Bruk denne til å vise en fremdrift eller sammenhengende trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Fremhever tekst på nivå 2, ettersom hver linje vises i en egen figur.

Bilde av oppsettet Segmentert prosess

Stablet liste

Bruk denne til å vise grupper med informasjon eller trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Sirkelfigurer inneholder tekst på nivå 1, og de tilsvarende rektanglene inneholder tekst på nivå 2. Fungerer bra for mange detaljer og lite tekst på nivå 1.

Bilde av oppsettet Stablet liste

Liste med utheving med firkanter

Bruk denne til å vise lister med informasjon delt inn i kategorier. Tekst på nivå 2 vises ved siden av en liten firkantet figur. Passer godt til store mengder tekst på nivå 2.

Liste med utheving med firkanter, oppsett for SmartArt-grafikk

Faneliste

Brukes til å vise ikke-sekvensielle eller grupperte blokker med informasjon. Fungerer bra for lister med lite tekst på nivå 1. Den første teksten på nivå 2 vises ved siden av teksten på nivå 1, og den gjenstående teksten på nivå 2 vises under teksten på nivå 1.

Kategoriliste (oppsett for SmartArt-grafikk)

Tabellhierarki

Bruk denne til å vise grupper med informasjon bygd fra topp til bunn, og hierarkiene innenfor hver gruppe. Dette oppsettet inneholder ikke sammenkoblingslinjer.

Bilde av oppsettet Tabellhierarki

Tabelliste

Bruk denne til å vise gruppert eller relatert informasjon med identisk verdi. Den første linjen med tekst på nivå 1 tilsvarer den øverste figuren, og teksten på nivå 2 brukes for etterfølgende lister.

Bilde av oppsettet Tabelliste

Målliste

Bruk denne til å vise sammenhørende eller overlappende informasjon. Hver av de første sju linjene med tekst på nivå 1 vises i rektangelfigurene. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett. Fungerer bra med tekst både på nivå 1 og nivå 2.

Bilde av oppsettet Målliste

Trapesliste

Bruk denne til å vise gruppert eller relatert informasjon med identisk verdi. Fungerer bra med mye tekst.

Bilde av oppsettet Trapesliste

Liste med varierende bredde

Brukes for de fremhever elementer av forskjellig vekt. God for store mengder tekst på nivå 1. Bredden på hver enkelt figur bestemmes uavhengig basert på teksten.

Liste med varierende bredde (oppsett for SmartArt-grafikk)

Liste over loddrette bokser

Bruk denne til å vise flere grupper med informasjon, spesielt grupper med store mengder tekst på nivå 2. Et godt valg for punktlister med informasjon.

Bilde av oppsettet Liste over loddrette bokser

Loddrett blokkeringsliste

Bruk denne til å vise grupper med informasjon eller trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Fungerer bra med store mengder tekst på nivå 2. Et godt valg for tekst med et hovedpunkt og flere underpunkt.

Bilde av oppsettet Loddrett blokkeringsliste

Liste med loddrette parenteser

Brukes til å vise grupperte blokker med informasjon. Passer godt til store mengder tekst på nivå 2.

Liste med loddrette parenteser (oppsett for SmartArt-grafikk)

Liste over loddrette punkt

Bruk denne til å vise ikke-sammenhengende eller grupperte blokker med informasjon. Fungerer bra for lister med lange overskrifter eller informasjon på øverste nivå

Bilde av oppsettet Liste over loddrette punkt

Liste over loddrette vinkeltegn

Bruk denne til å vise en fremdrift eller sammenhengende trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt, eller til å understreke bevegelse eller retning. Understreker tekst på nivå 2 over tekst på nivå 1, og er et godt valg for store mengder tekst på nivå 2.

Bilde av oppsettet Liste over loddrette vinkeltegn

Liste over loddrett bildeaksent

Bruk denne til å vise ikke-sammenhengende eller grupperte blokker med informasjon. De små sirklene er utformet med plass til bilder.

Oppsettet Liste over loddrett bildeaksent

Loddrett bildeliste

Bruk denne til å vise ikke-sammenhengende eller grupperte blokker med informasjon. De må sirkelfigurene er utformet med plass til bilder.

Bilde av oppsettet Loddrett bildeliste

Liste med loddrett utheving

Bruk denne til å vise lister med informasjon. Tekst på nivå 2 vises i rektangelfigurene over loddrette vinkeltegn. Fremhever tekst på nivå 2 over tekst på nivå 1 og er et godt valg for middels mengder tekst på nivå 2.

Liste med loddrett utheving, oppsett for SmartArt-grafikk

Liste over loddrette piler

Bruk denne til å vise fremdrift eller sekvensielle trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt som beveger seg mot et felles mål. Fungerer bra for punktlister med informasjon.

Bilde av oppsettet Liste over loddrette piler

Loddrett sirkelliste

Bruk denne til å vise sekvensielle eller grupperte data. Fungerer best for tekst på nivå 1, som vises ved siden av en stor sirkelfigur. Lavere tekstnivåer er atskilt med mindre sirkelfigurer.

Loddrett sirkelliste, oppsett for SmartArt-grafikk

Loddrett buet liste

Bruk denne til å vise en buet liste med informasjon. Hvis du vil legge til bilder i uthevingssirkelfigurene, bruker du et bildefyll.

Loddrett buet liste, oppsett for SmartArt-grafikk

Til toppen av siden

Prosess

Navn på oppsett

Beskrivelse

Bilde

Aksentprosess

Bruk denne til å vise en fremdrift, en tidslinje eller sammenhengende trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Fungerer bra for illustrasjon av tekst både på nivå 1 og nivå 2.

Bilde av oppsettet Aksentprosess

Alternativ flyt

Bruk denne til å vise grupper med informasjon eller sammenhengende trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Fremhever samhandlingen eller forbindelsene mellom gruppene med informasjon.

Bilde av oppsettet Alternativ flyt

Pilbånd

Bruk denne til å vise relaterte eller motstridende begreper med kobling, for eksempel motstående krefter. De første to linjene med tekst på nivå 1 brukes til tekst på pilene. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Pilbånd

Uthevingsprosess for stigende bilde

Bruk denne til å vise en stigende serie med bilder med beskrivende tekst. Fungerer best med lite tekst.

Uthevingsprosess for stigende bilde, oppsett for SmartArt-grafikk

Grunnleggende prosess for bøying

Bruk denne til å vise en fremdrift eller sammenhengende trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Maksimerer både vannrett og loddrett visningsområde for figurer.

Bilde av oppsettet Grunnleggende prosess for bøying

Prosess for grunnleggende vinkeltegn

Bruk denne til å vise en fremdrift, en tidslinje eller sekvensielle trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt, eller til å understreke bevegelse eller retning. Tekst på nivå 1 vises inn i en pilfigur, mens tekst på nivå 2 vises under pilfigurene.

Bilde av oppsettet Prosess for grunnleggende vinkeltegn

Grunnleggende prosess

Bruk denne til å vise en fremdrift eller sammenhengende trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt.

Oppsettet Grunnleggende prosess

Grunnleggende tidslinje

Bruke til å vise sekvensielle trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt, eller Vis tidslinje informasjonen. Fungerer bra med tekst både nivå 1 og nivå 2. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker dette verktøyet kan du se opprette en tidslinje.

Oppsettet Grunnleggende tidslinje

Prosess med uthevede piler

Brukes til å vise sekvensielle trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt eller for å fremheve bevegelse eller retning. Fungerer best med tekst på minst nivå 1 og nivå 2.

Uthevingsprosess med vinkeltegn (oppsett for SmartArt-grafikk)

Vinkeltegnliste

Bruk denne til å vise fremdrift gjennom flere prosesser som danner en total arbeidsflyt. Fungerer også for illustrering av motstridende prosesser. Tekst på nivå 1 tilsvarer den første pilfiguren til venstre, mens tekst på nivå 2 tilsvarer vannrette undertrinn for hver figur som inneholder tekst på nivå 1.

Bilde av oppsettet Vinkeltegnliste

Prosess for sirkelbøying

Bruk denne til å vise en lang eller ikke-lineær sekvens eller trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Fungerer best med tekst bare på nivå 1. Maksimerer både vannrett og loddrett visningsområde for figurer.

Bilde av Oppsettet Prosess for sirkelbøying

Prosess for loddrett vinkeltegn

Bruk denne til å vise en fremdrift, en tidslinje eller sammenhengende trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt, eller til å fremheve bevegelse eller retning. Kan brukes til å fremheve informasjon i startfiguren. Fungerer beste med tekst bare på nivå 1.

Bilde av oppsettet Prosess for loddrett vinkeltegn

Tidslinje med sirkelutheving

Bruk denne til å vise en serie med hendelser eller tidslinjeinformasjon. Tekst på nivå 1 vises ved siden av større sirkelfigurer. Tekst på nivå 2 vises ved siden av mindre sirkelfigurer.

Tidslinje med sirkelutheving, oppsett for SmartArt-grafikk

Sirkelpilprosess

Bruk denne til å vise sekvensielle elementer med støtte for tekst for hvert element. Dette diagrammet fungerer best med små mengder tekst på nivå 1.

Sirkelpilprosess, oppsett for SmartArt-grafikk

Prosess for kontinuerlig pil

Bruk denne til å vise en fremdrift eller sammenhengende trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Fungerer best med tekst på nivå 1, ettersom hver linje med tekst på nivå 1 vises inni pilfiguren. Tekst på nivå 2 vises utenfor pilfiguren.

Bilde av oppsettet Prosess for kontinuerlig pil

Prosess for kontinuerlig blokk

Bruk denne til å vise en fremdrift eller sammenhengende trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Fungerer best med litt tekst på nivå 1 og nivå 2.

Bilde av oppsettet Prosess for kontinuerlig blokk

Kontinuerlig bildeliste

Bruk denne til å vise grupper med mellomkoblet informasjon. Sirkelfigurene er utformet for å inneholde bilder.

Bilde av oppsettet Kontinuerlig bildeliste

Avvikende piler

Bruk denne til å vise ideer eller begreper som går sammen i et sentralt punkt. Fungerer best med tekst bare på nivå 1.

Bilde av oppsettet Avvikende piler

Konvergerende tekst

Brukes til å vise flere trinn eller deler som flettes sammen til ett. Begrenset til én figur på nivå 1 som inneholder tekst, og maksimalt fem figurer på nivå 2. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Konvergerende tekst (oppsett for SmartArt-grafikk)

Synkende - Prosess

Bruk denne til å vise en synkende serie med hendelser. Den første teksten på nivå 1 er øverst i pilen, og den siste teksten på nivå 1 er nederst i pilen. Bare de første sju elementene på nivå 1 vises. Fungerer best med lite til middels tekst.

Synkende – Prosess, oppsett for SmartArt-grafikk

Detaljert prosess

Bruk med store mengder tekst på nivå 2 for å vise fremdrift gjennom faser.

Bilde av oppsettet Detaljert prosess

Avvikende piler

Bruk denne til å vise ideer eller begreper som går utover fra en sentral kilde. Fungerer best med tekst bare på nivå 1.

Bilde av oppsettet Avvikende piler

Formel

Bruk denne til å vise sammenhengende trinn eller oppgaver som viser en plan eller resultater. Den siste linjen med tekst på nivå 1 vises etter likhetstegnet (=). Fungerer best med tekst bare på nivå 1.

Bilde av oppsettet Formel

Trakt

Bruk denne til å vise filtreringen av informasjon eller hvordan deler flettes sammen til en helhet. Fremhever det endelige resultatet. Kan inneholde opptil fire linjer med tekst på nivå 1. Den siste av disse fire linjene med tekst på nivå 1 vises under trakten, og de andre linjene tilsvarer en sirkelfigur. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Trakt

Tannhjul

Bruk denne til å vise sammenflettede ideer. Hver av de tre første linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer en tannhjulfigur, og den tilhørende teksten på nivå 2 vises i rektangler ved siden av tannhjulfiguren. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Tannhjul

Økende piler - Prosess

Bruk denne til å vise sekvensielle og overlappende trinn i en prosess. Begrenset til fem elementer på nivå 1. Nivå 2 kan inneholde mye tekst.

Prosess med økende piler, oppsett for SmartArt-grafikk

Sammenkoblet blokkprosess

Brukes til å vise sekvensielle trinn i en prosess. Fungerer best med lite tekst på nivå 1 og middels mengde tekst på nivå 2.

Sammenkoblet blokkprosess

Motstående piler

Bruk denne til å vise to avvikende ideer, eller ideer som går bort fra et sentralt punkt. Hver av de to første linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer en pil. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Motstående piler

Faser - Prosess

Bruk denne til å vise tre faser i en prosess. Begrenset til tre elementer på nivå 1. Hver av de to første elementene på nivå 1 kan inneholde fire elementer på nivå 2, og det tredje elementet på nivå 1 kan inneholde et ubegrenset antall elementer på nivå 2. Fungerer best med lite tekst.

Faser – Prosess, oppsett for SmartArt-grafikk

Prosess for bildeaksent

Bruk denne til å vise sekvensielle trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Rektangelfigurene i bakgrunnen er utformet for å inneholde bilder.

Bilde av oppsettet Prosess for bildeaksent

Sektor - prosess

Bruk denne til å vise trinn i en prosess der hver sektor øker i størrelse opptil sju figurer. Tekst på nivå 1 vises loddrett.

Sektorprosess, oppsett for SmartArt-grafikk

Prosesspiler

Bruk denne til å vise informasjon som illustrerer en prosess eller arbeidsflyt. Tekst på nivå 1 vises i sirkelfigurene, og tekst på nivå 2 vises i pilfigurene. Fungerer best med minimal tekst og for å fremheve bevegelse eller retning.

Oppsettet Prosesspiler

Prosessliste

Bruk denne til å vise flere grupper med informasjon eller trinn og undertrinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Tekst på nivå 1 tilsvarer de øverste vannrette figurene, og tekst på nivå 2 tilsvarer de loddrette undertrinnene under hver relaterte figur på øverste nivå.

Bilde av oppsettet Prosessliste

Tilfeldig til resultat-prosess

Bruk denne til å vise en rekke trinn, hvordan flere kaotiske ideer kan føre til et samlet mål eller en samlet idé. Støtter flere elementer med tekst på nivå 1, men første og siste tilsvarende figurer på nivå 1 er faste. Fungerer best med lite tekst på nivå 1 og middels tekst på nivå 2.

Tilfeldig til resultat-prosess, oppsett for SmartArt-grafikk

Prosess for sirkelbøying

Bruk denne til å vise en fremdrift eller sammenhengende trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Maksimerer både vannrett og loddrett visningsområde for figurer.

Bilde av oppsettet Prosess for sirkelbøying

Segmentert prosess

Bruk denne til å vise en fremdrift eller sammenhengende trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Fremhever tekst på nivå 2, ettersom hver linje vises i en egen figur.

Bilde av oppsettet Segmentert prosess

Forskyvningsprosess

Bruk denne til å vise nedadgående fremdrift gjennom faser. Hver av de fem første linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer et rektangel. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Forskyvningsprosess

Trinn ned - Prosess

Bruk denne til å vise en synkende serie med flere trinn og deltrinn. Fungerer best med lite tekst.

Trinn ned – Prosess, oppsett for SmartArt-grafikk

Trinn opp - Prosess

Bruk denne til å vise en stigende serie med trinn eller lister med informasjon.

Trinn opp – Prosess, oppsett for SmartArt-grafikk

Deltrinnsprosess

Bruk denne til å vise en flertrinnsprosess med deltrinn mellom hver forekomst av tekst på nivå 1. Fungerer best med lite tekst og er begrenset til sju trinn på nivå 1. Hvert trinn på nivå 1 kan ha et ubegrenset antall deltrinn.

Deltrinn-prosess, oppsett for SmartArt-grafikk

Tidslinjekanal

Bruk denne til å vise sekvensielle trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt, eller til å vise tidslinjeinformasjon. Tekst på nivå 1 er større enn tekst på nivå 2..

Datakanal for tidslinje (oppsett for SmartArt-grafikk)

Pil opp

Bruk denne til å vise en fremdrift eller trinn som går oppover i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Hver av de fem første linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer et punkt på pilen. Fungerer best med minimal tekst. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Pil opp

Liste over loddrette piler

Bruk denne til å vise fremdrift eller sekvensielle trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt som beveger seg mot et felles mål. Fungerer bra for punktlister med informasjon.

Bilde av oppsettet Liste over loddrette piler

Prosess for loddrett bøying

Bruk denne til å vise en fremdrift eller sammenhengende trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Maksimerer både vannrett og loddrett visningsområde for figurer. Fremhever mellomforhold mellom figurer mer enn retning eller bevegelse.

Oppsettet Prosess for loddrett bøying

Liste over loddrette vinkeltegn

Bruk denne til å vise en fremdrift eller sammenhengende trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt, eller til å understreke bevegelse eller retning. Understreker tekst på nivå 2 over tekst på nivå 1, og er et godt valg for store mengder tekst på nivå 2.

Bilde av oppsettet Liste over loddrette vinkeltegn

Loddrett formel

Bruk denne til å vise sammenhengende trinn eller oppgaver som viser en plan eller resultater. Den siste linjen med tekst på nivå 1 vises etter pilen. Fungerer best med tekst bare på nivå 1.

Bilde av oppsettet Loddrett formel

Loddrett prosess

Bruk denne til å vise en fremdrift eller sammenhengende trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Fungerer best med tekst på nivå 1, ettersom den loddrette plassen er begrenset.

Oppsettet Loddrett prosess

Til toppen av siden

Kretsdiagram

Navn på oppsett

Beskrivelse

Bilde

Grunnleggende krets

Bruk denne til å representere en kontinuerlig sekvens med faser, oppgaver eller hendelser i en sirkelflyt. Understreker fasene eller trinnene i stedet for koblingspilene eller flyten. Fungerer best med tekst bare på nivå 1.

Oppsettet Grunnleggende krets

Grunnleggende sektor

Bruk denne til å vise hvordan individuelle deler danner en helhet. De første sju linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer de jevnt fordelte sektorfigurer. Teksten på nivå 1 i den øverste figuren vises utenfor resten av sektoren for å fremheves. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Grunnleggende sektor

Grunnleggende strålediagram

Bruk denne til å vise relasjonen med en sentral idé i en krets. Den første linjen med tekst på nivå 1 tilsvarer den sentrale figuren, og teksten på nivå 2 tilsvarer de omsluttende sirkelfigurene. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Oppsettet Grunnleggende strålediagram

Blokkrets

Bruk denne til å representere en kontinuerlig sekvens med faser, oppgaver eller hendelser i en sirkelflyt. Understreker fasene eller trinnene i stedet for koblingspilene eller flyten.

Bilde av oppsettet Blokkrets

Sirkelpilprosess

Bruk denne til å vise sekvensielle elementer med støtte for tekst for hvert element. Dette diagrammet fungerer best med små mengder tekst på nivå 1.

Sirkelpilprosess, oppsett for SmartArt-grafikk

Kontinuerlig krets

Bruk denne til å representere en sammenhengende sekvens med faser, oppgaver eller hendelser i en sirkelflyt. Understreker tilkoblingen mellom alle komponenter. Fungerer best med tekst bare på nivå 1.

Bilde av oppsettet Kontinuerlig krets

Kretsmatrise

Bruk denne til å vise forbindelsen til en sentral idé i en syklisk fremdrift. Hver av de fire første linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer en sektorfigur, og tekst på nivå 2 vises i en rektangulær figur ved siden av sektorfiguren. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Kretsmatrise

Avvikende strålediagram

Bruk denne til å vise forbindelser med en sentral idé i en krets. Den første linjen med tekst på nivå 1 tilsvarer den sentrale sirkelfiguren. Understreker de omsluttende sirklene i stedet for den sentrale ideen. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Avvikende strålediagram

Tannhjul

Bruk denne til å vise sammenflettede ideer. Hver av de tre første linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer en tannhjulfigur, og den tilhørende teksten på nivå 2 vises i rektangler ved siden av tannhjulfiguren. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Tannhjul

Krets med flere retninger

Bruk denne til å representere en kontinuerlig sekvens med faser, oppgaver eller hendelser som kan forekomme i hvilken som helst retning.

Bilde av oppsettet Krets med flere retninger

Krets uten angitt retning

Bruk denne til å representere en kontinuerlig sekvens med faser, oppgaver eller hendelser i en sirkelflyt. Hver figur har samme viktighetsnivå. Fungerer bra når retning ikke må angis.

Bilde av oppsettet Krets uten angitt retning

Stråleklynge

Bruk denne til å vise data som er knyttet til en sentral idé eller et sentralt tema. Tekst øverst på nivå 1 vises i midten. Tekst på nivå 2 vises i omkringliggende figurer. Kan inneholde opptil sju nivå 2-figurer. Ubrukt tekst vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett. Fungerer best med små mengder tekst.

Oppsett for SmartArt-grafikk for stråleklynge

Strålediagramkrets

Bruk denne til å vise forholdet til en sentral idé. Understreker både informasjon i midtsirkelen og hvordan informasjon i den ytre ringen med sirkler bidrar til den sentrale ideen. Den første linjen med tekst på nivå 1 tilsvarer midtsirkelen, og test på nivå 2 tilsvarer den ytre ringen med sirkler. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Strålediagramkrets

Venn-strålediagram

Bruk denne til å vise både overlappende forbindelser og forbindelsen til en sentral idé i en krets. Den første linjen med tekst på nivå 1 tilsvarer den sentrale figuren, og linjene med tekst på nivå 2 tilsvarer de omsluttende sirkelfigurene. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Venn-strålediagram

Segmentert krets

Bruk denne til å vise en fremdrift eller en sekvens med faser, oppgaver eller hendelser i en sirkelflyt. Fremhever mellomkoblede deler. Hver av de sju første linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer en sektorfigur. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Segmentert krets

Tekstkrets

Bruk denne til å representere en kontinuerlig sekvens med faser, oppgaver eller hendelser i en sirkelflyt. Understreker pilene eller flyten i stedet for fasene eller trinnene. Fungerer best med tekst bare på nivå 1.

Bilde av oppsettet Tekstkrets

Til toppen av siden

Hierarki

Navn på oppsett

Beskrivelse

Bilde

Arkitekturoppsett

Brukes til å vise hierarkiske relasjoner som bygges opp fra bunnen og oppover. Dette oppsettet passer godt til å vise arkitekturkomponenter eller objekter som bygger opp andre objekter.

Arkitektur, oppsett for SmartArt-grafikk

Hierarki med runde bilder

Brukes til å vise hierarkisk informasjon eller rapporteringsforhold i en organisasjon. Bilder vises i sirkler, og tilhørende tekst vises ved siden av bildene..

Organisasjonskart med sirkelbilder (oppsett for SmartArt-grafikk)

Organisasjonskart, halvsirkel

Bruk denne til å vise hierarkisk informasjon eller rapportere relasjoner i en organisasjon. De hengende oppsettene for organisasjonskart og assistentfigurer er tilgjengelige med dette oppsettet.

Organisasjonskart med halvsirkler (oppsett for SmartArt-grafikk)

Hierarki

Bruk denne til å vise hierarkiske relasjoner med fremdrift fra topp til bunn.

Bilde av oppsettet Hierarki

Hierarkiliste

Bruk denne til å vise hierarkiske relasjoner med fremdrift på tvers av grupper. Kan også brukes til å gruppere eller vise informasjon.

Bilde av oppsettet Hierarkiliste

Vannrett hierarki

Bruk denne til å vise hierarkiske relasjoner med vannrett fremdrift. Fungerer bra for beslutningstrær.

Bilde av oppsettet Vannrett hierarki

Vannrett merket hierarki

Bruk denne til å vise hierarkiske forhold med vannrett fremdrift, gruppert hierarkisk. Fremhever overskriften eller tekst på nivå 1. Den første linjen med tekst på nivå 1 vises i figuren på begynnelsen av hierarkiet, og den andre og alle etterfølgende linjer med tekst på nivå 1 vises over de høye rektanglene.

Oppsettet Vannrett merket hierarki

Vannrett hierarki på flere nivåer

Bruk denne til å vise store mengder hierarkisk informasjon vannrett. Toppen av hierarkiet vises loddrett. Dette oppsettet støtter mange nivåer i hierarkiet.

Horisontalt SmartArt-grafikkoppsett med hierarki i flere nivåer

Vannrett organisasjonskart

Bruk denne til å vise hierarkisk informasjon vannrett eller rapportere relasjoner i en organisasjon. Hjelpefiguren og de hengende oppsettene for organisasjonskartet er tilgjengelige med dette oppsettet.

Vannrett organisasjonskart, oppsett for SmartArt-grafikk

Merket hierarki

Bruk denne til å vise hierarkiske forhold med fremdrift fra topp til bunn, gruppert hierarkisk. Fremhever overskriften eller tekst på nivå 1. Den første linjen med tekst på nivå 1 vises i figuren på begynnelsen av hierarkiet, og den andre og alle etterfølgende linjer med tekst på nivå 1 vises til venstre for de lange rektanglene.

Bilde av oppsettet Merket hierarki

Liste med linjer

Bruk denne til å vise store mengder tekst delt inn i kategorier og underkategorier. Fungerer bra med flere nivåer med tekst. Tekst på samme nivå er atskilt med linjer.

Linjeliste, oppsett for SmartArt-grafikk

Organisasjonskart med navn og tittel

Bruk denne til å vise hierarkisk informasjon eller rapportere relasjoner i en organisasjon. Du skriver tekst inn i tittelboksen ved å skrive inn direkte i den lille rektangulære figuren. De hengende oppsettene for assistentfigur og organisasjonskart er tilgjengelige med dette oppsettet.

Organisasjonskart med navn og tittel (oppsett for SmartArt-grafikk)

Organisasjonskart

Bruk denne til å vise hierarkisk informasjon eller rapportere relasjoner i en organisasjon. Hjelpefiguren og de hengende oppsettene for organisasjonskartet er tilgjengelige med dette oppsettet.

Oppsettet Organisasjonskart

Organisasjonskart med bilder

Brukes til å vise hierarkisk informasjon eller rapportere relasjoner i en organisasjon med tilhørende bilder. Hjelpefiguren og de hengende oppsettene for organisasjonskartet er tilgjengelige med dette oppsettet.

Oppsett for organisasjonskart med bilder

Tabellhierarki

Bruk denne til å vise grupper med informasjon bygd fra topp til bunn, og hierarkiene innenfor hver gruppe. Dette oppsettet inneholder ikke sammenkoblingslinjer.

Bilde av oppsettet Tabellhierarki

Til toppen av siden

Relasjon

Navn på oppsett

Beskrivelse

Bilde

Pilbånd

Bruk denne til å vise relaterte eller motstridende begreper med kobling, for eksempel motstående krefter. De første to linjene med tekst på nivå 1 brukes til tekst på pilene. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Pilbånd

Balanse

Bruk denne til å sammenligne eller vise forholdet mellom to ideer. Hver av de to første linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer tekst øverst på den ene siden av midtpunktet. Fremhever tekst på nivå 2, som er begrenset til fire figurer på hver side av midtpunktet. Balansen tipper mot siden som har flest figurer som inneholder tekst på nivå 2. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Balanse

Grunnleggende sektor

Bruk denne til å vise hvordan individuelle deler danner en helhet. De første sju linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer de jevnt fordelte sektorfigurer. Teksten på nivå 1 i den øverste figuren vises utenfor resten av sektoren for å fremheves. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Grunnleggende sektor

Grunnleggende strålediagram

Bruk denne til å vise relasjonen med en sentral idé i en krets. Den første linjen med tekst på nivå 1 tilsvarer den sentrale figuren, og teksten på nivå 2 tilsvarer de omsluttende sirkelfigurene. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Oppsettet Grunnleggende strålediagram

Grunnleggende mål

Bruk denne til å vise begrensning, graderinger eller hierarkiske forbindelser. De fem første linjene med tekst på nivå 1 er tilknyttet en sirkel. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Oppsettet Grunnleggende mål

Grunnleggende venn-diagram

Bruk denne til å vise overlappende eller sammenkoblede forbindelser. De sju første linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer en sirkel. Hvis det er fire eller færre linjer med tekst på nivå 1, er teksten inni sirklene. Hvis det er flere enn fire linjer med tekst på nivå 1, er teksten utenfor sirklene. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Oppsettet Grunnleggende venn-diagram

Sirkelrelasjon

Bruk denne til å vise relasjonen til eller fra en sentral idé. Tekst på nivå 2 legges til ikke-sekvensielt og er begrenset til fem elementer. Det kan bare finnes ett element på nivå 1.

Sirkelrelasjon, oppsett for SmartArt-grafikk

Kontinuerlig bildeliste

Bruk denne til å vise grupper med mellomkoblet informasjon. Sirkelfigurene er utformet for å inneholde bilder.

Bilde av oppsettet Kontinuerlig bildeliste

Avvikende piler

Bruk denne til å vise ideer eller begreper som går sammen i et sentralt punkt. Fungerer best med tekst bare på nivå 1.

Bilde av oppsettet Avvikende piler

Motstående strålediagram

Bruk denne til å vise forbindelser mellom begreper eller komponenter og en sentral idé i en krets. Den første linjen med tekst på nivå 1 tilsvarer den sentrale sirkelfiguren, og linjene med tekst på nivå 2 tilsvarer de omsluttende rektangelfigurene. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Oppsettet Motstående strålediagram

Motvektspiler

Bruk denne til å vise to motstående ideer eller begreper. Hver av de to første linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer en pil og fungerer bra med tekst på nivå 2. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Motvektspiler

Kretsmatrise

Bruk denne til å vise forbindelsen til en sentral idé i en syklisk fremdrift. Hver av de fire første linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer en sektorfigur, og tekst på nivå 2 vises i en rektangulær figur ved siden av sektorfiguren. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Kretsmatrise

Avvikende piler

Bruk denne til å vise ideer eller begreper som går utover fra en sentral kilde. Fungerer best med tekst bare på nivå 1.

Bilde av oppsettet Avvikende piler

Avvikende strålediagram

Bruk denne til å vise forbindelser med en sentral idé i en krets. Den første linjen med tekst på nivå 1 tilsvarer den sentrale sirkelfiguren. Understreker de omsluttende sirklene i stedet for den sentrale ideen. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Avvikende strålediagram

Formel

Bruk denne til å vise sammenhengende trinn eller oppgaver som viser en plan eller resultater. Den siste linjen med tekst på nivå 1 vises etter likhetstegnet (=). Fungerer best med tekst bare på nivå 1.

Bilde av oppsettet Formel

Trakt

Bruk denne til å vise filtreringen av informasjon eller hvordan deler flettes sammen til en helhet. Fremhever det endelige resultatet. Kan inneholde opptil fire linjer med tekst på nivå 1. Den siste av disse fire linjene med tekst på nivå 1 vises under trakten, og de andre linjene tilsvarer en sirkelfigur. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Trakt

Tannhjul

Bruk denne til å vise sammenflettede ideer. Hver av de tre første linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer en tannhjulfigur, og den tilhørende teksten på nivå 2 vises i rektangler ved siden av tannhjulfiguren. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Tannhjul

Gruppert liste

Bruk denne til å vise grupper og undergrupper med informasjon, eller trinn og undertrinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Tekst på nivå 1 tilsvarer de vannrette figurene på øverste nivå, og tekst på nivå 2 tilsvarer de loddrette undertrinnene under hver relaterte figur på øverste nivå. Fungerer bra for understreking av undergrupper eller undertrinn, hierarkisk informasjon eller flere lister med informasjon.

Bilde av oppsettet Gruppert liste

Hierarkiliste

Bruk denne til å vise hierarkiske relasjoner med fremdrift på tvers av grupper. Kan også brukes til å gruppere eller vise informasjon.

Bilde av oppsettet Hierarkiliste

Lineært venn-diagram

Bruk denne til å vise overlappende forbindelser i en sekvens. Fungerer best med tekst bare på nivå 1.

Bilde av oppsettet Lineært venn-diagram

Nestet mål

Bruk denne til å vise begrensningsforbindelser. Hver av de tre første linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer teksten øverst til venstre i figurene, og tekst på nivå 2 tilsvarer de små figurene. Fungerer best med litt tekst på nivå 2. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Nestet mål

Krets uten angitt retning

Bruk denne til å representere en kontinuerlig sekvens med faser, oppgaver eller hendelser i en sirkelflyt. Hver figur har samme viktighetsnivå. Fungerer bra når retning ikke må angis.

Bilde av oppsettet Krets uten angitt retning

Motstående piler

Bruk denne til å vise to avvikende ideer, eller ideer som går bort fra et sentralt punkt. Hver av de to første linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer en pil. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Motstående piler

Motstående ideer

Bruk denne til å vise to motstående ideer. Kan ha ett eller to elementer på nivå 1. Hver tekst på nivå 1 kan inneholde flere undernivåer. Fungerer bra med mye tekst.

Motstående ideer (oppsett for SmartArt-grafikk)

Liste over bildeaksent

Bruk denne til å vise gruppert eller relatert informasjon. De små figurene i hjørnene øverst er utformet med plass til bilder. Understreker tekst på nivå 2 over tekst på nivå 1, og er et godt valg for store mengder tekst på nivå 2.

Bilde av oppsettet Liste over bildeaksent

Stråleklynge

Bruk denne til å vise data som er knyttet til en sentral idé eller et sentralt tema. Tekst øverst på nivå 1 vises i midten. Tekst på nivå 2 vises i omkringliggende figurer. Kan inneholde opptil sju nivå 2-figurer. Ubrukt tekst vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett. Fungerer best med små mengder tekst.

Oppsett for SmartArt-grafikk for stråleklynge

Strålediagramkrets

Bruk denne til å vise forholdet til en sentral idé. Understreker både informasjon i midtsirkelen og hvordan informasjon i den ytre ringen med sirkler bidrar til den sentrale ideen. Den første linjen med tekst på nivå 1 tilsvarer midtsirkelen, og test på nivå 2 tilsvarer den ytre ringen med sirkler. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Strålediagramkrets

Strålediagramliste

Bruk denne til å vise forbindelser med en sentral idé i en krets. Midtfiguren kan inneholde et bilde. Tekst på nivå 1 vises i mindre sirkler, og eventuell relatert tekst på nivå 2 vises ved siden av de mindre sirklene.

Bilde av oppsettet Strålediagramliste

Venn-strålediagram

Bruk denne til å vise både overlappende forbindelser og forbindelsen til en sentral idé i en krets. Den første linjen med tekst på nivå 1 tilsvarer den sentrale figuren, og linjene med tekst på nivå 2 tilsvarer de omsluttende sirkelfigurene. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Venn-strålediagram

Segmentert pyramide

Bruk denne til å vise inneslutning, proporsjonelle forhold eller mellomkoblede forhold. De første ni linjene med tekst på nivå 1 vises i trekantfigurer. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett. Fungerer best med tekst bare på nivå 1.

Bilde av oppsettet Segmentert pyramide

Stablet venn-diagram

Bruk denne til å vise overlappende forbindelser. Et godt valg for understreking av vekst eller gradering. Fungerer best med tekst bare på nivå 1. De sju første linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer en sirkelfigur. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Stablet venn-diagram

Tabellhierarki

Bruk denne til å vise grupper med informasjon bygd fra topp til bunn, og hierarkiene innenfor hver gruppe. Dette oppsettet inneholder ikke sammenkoblingslinjer.

Bilde av oppsettet Tabellhierarki

Målliste

Bruk denne til å vise sammenhørende eller overlappende informasjon. Hver av de første sju linjene med tekst på nivå 1 vises i rektangelfigurene. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett. Fungerer bra med tekst både på nivå 1 og nivå 2.

Bilde av oppsettet Målliste

Loddrett formel

Bruk denne til å vise sammenhengende trinn eller oppgaver som viser en plan eller resultater. Den siste linjen med tekst på nivå 1 vises etter pilen. Fungerer best med tekst bare på nivå 1.

Bilde av oppsettet Loddrett formel

Til toppen av siden

Matrise

Navn på oppsett

Beskrivelse

Bilde

Grunnleggende matrise

Bruk denne til å vise relasjonen mellom komponenter som en helhet i kvadranter. De fire første linjene med tekst på nivå 1 vises i kvadrantene. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Oppsettet Grunnleggende matrise

Kretsmatrise

Bruk denne til å vise forbindelsen til en sentral idé i en syklisk fremdrift. Hver av de fire første linjene med tekst på nivå 1 tilsvarer en sektorfigur, og tekst på nivå 2 vises i en rektangulær figur ved siden av sektorfiguren. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Kretsmatrise

Rutenettmatrise

Bruk denne til å vise plasseringen av begreper langs to akser. Fremhever de individuelle komponentene i stedet for helheten. De første fire linjene med tekst på nivå 1 vises i kvadrantene. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Rutenettmatrise

Matrise med tittel

Bruk denne til å vise relasjonene mellom fire kvadranter som en helhet. Den første linjen med tekst på nivå 1 tilsvarer den sentrale figuren, og de fire første linjene med tekst på nivå 2 vises i kvadrantene. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Bilde av oppsettet Matrise med tittel

Til toppen av siden

Pyramidediagram

Navn på oppsett

Beskrivelse

Bilde

Grunnleggende pyramide

Bruk denne til å vise proporsjonelle, sammenkoblede eller hierarkiske forbindelser med den største komponenten nederst og gradvis smalere oppover. Tekst på nivå 1 vises i pyramidesegmentene, og tekst på nivå 2 vises i figurer ved siden av hvert segment.

Oppsettet Grunnleggende pyramide

Invertert pyramide

Bruk denne til å vise proporsjonelle, sammenkoblede eller hierarkiske forbindelser med den største komponenten øverst og gradvis smalere nedover. Tekst på nivå 1 vises i pyramidesegmentene, og tekst på nivå 2 vises i figurer ved siden av hvert segment.

Bilde av oppsettet Invertert pyramide

Pyramideliste

Bruk denne til å vise proporsjonelle, sammenkoblede eller hierarkiske forbindelser. Tekst vises i de rektangulære figurene over pyramidebakgrunnen.

Oppsettet Pyramideliste

Segmentert pyramide

Bruk denne til å vise inneslutning, proporsjonelle forhold eller mellomkoblede forhold. De første ni linjene med tekst på nivå 1 vises i trekantfigurer. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett. Fungerer best med tekst bare på nivå 1.

Bilde av oppsettet Segmentert pyramide

Til toppen av siden

Bilde

Navn på oppsett

Beskrivelse

Bilde

Uthevet bilde

Bruk denne til å vise en sentral, fotografisk idé med relaterte ideer på siden. Teksten øverst på nivå 1 vises over det sentrale bildet. Tilhørende tekst for andre figurer på nivå 1 vises ved siden små, runde bilder. Dette oppsettet fungerer også bra uten tekst.

Uthevet bilde, oppsett for SmartArt-grafikk

Skiftende bildeblokker

Bruk denne til å vise en serie med bilder fra topp til bunn. Teksten vises vekselvis til høyre eller venstre for bildene

Skiftende bildeblokker, oppsett for SmartArt-grafikk

Skiftende bildesirkler

Bruk denne til å vise et sett med bilder med tekst. Den tilhørende teksten vises i sirklene i midten, der bildene skifter fra venstre mot høyre.

Skiftende bildesirkler, oppsett for SmartArt-grafikk

Uthevingsprosess for stigende bilde

Bruk denne til å vise en stigende serie med bilder med beskrivende tekst. Fungerer best med lite tekst.

Uthevingsprosess for stigende bilde, oppsett for SmartArt-grafikk

Liste over bøyd bildeaksent

Bruk denne til å vise ikke-sammenhengende eller grupperte blokker med informasjon. De små sirkelfigurene er utformet med plass til bilder. Fungerer bra for illustrasjon av tekst både på nivå 1 og nivå 2. Maksimerer både vannrett og loddrett visningsområde for figurer.

Bilde av oppsettet Bøyd bildeaksent

Bildeblokker med bøy

Bruk denne til å vise en serie med bilder. Boksen som dekker nedre hjørne, kan inneholde små mengder tekst.

Bildeblokker med bøy, oppsett for SmartArt-grafikk

Bildetekst med bøy

Bruk denne til å vise en sekvensiell serie med bilder. Boksen som dekker nedre hjørne, kan inneholde små mengder tekst.

Bildetekst med bøy, oppsett for SmartArt-grafikk

Bildetekstliste med bøy

Brukes til å vise en serie med bilder. Tittelen og beskrivelsen vises i en bildeforklaringsfigur under hvert bilde.

Bildetekstliste med bøy, oppsett for SmartArt-grafikk

Delvis gjennomsiktig tekst i bilde med bøy

Bruk denne til å vise en serie med bilder. En delvis gjennomsiktig tekstboks dekker nedre del av bildet og inneholder alle nivåer med tekst.

Oppsett for SmartArt-grafikk for bøying av delvis gjennomsiktig tekst i bilde

Boblebildeliste

Bruk denne til å vise en serie med bilder. Kan inneholde opptil åtte nivå 1-bilder. Ubrukt tekst og bilder vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett. Fungerer best med små mengder tekst.

Boblebildeliste, oppsett for SmartArt-grafikk

Bilder med bildetekst

Bruk denne til å vise et bilde med tekst på flere nivåer. Fungerer best med lite tekst på nivå 1 og middels tekstmengde på nivå 2.

Bilder med undertekst, oppsett for SmartArt-grafikk

Hierarki med runde bilder

Brukes til å vise hierarkisk informasjon eller rapporteringsforhold i en organisasjon. Bilder vises i sirkler, og tilhørende tekst vises ved siden av bildene..

Organisasjonskart med sirkelbilder (oppsett for SmartArt-grafikk)

Runde bilder med bildeforklaring

Brukes til å vise en sentral idé og delideer eller relaterte elementer. Teksten for det første bildet dekker den nedre delen av bildet. Tilhørende tekst for andre figurer på nivå 1 vises ved siden av små, runde bilder. Dette diagrammet fungerer også bra uten tekst.

Runde bilder med bildeforklaring, oppsett for SmartArt-grafikk

Kontinuerlig bildeliste

Bruk denne til å vise grupper med mellomkoblet informasjon. Sirkelfigurene er utformet for å inneholde bilder.

Bilde av oppsettet Kontinuerlig bildeliste

Innrammet tekst og bilde

Bruk denne til å vise bilder med tilsvarende tekst på nivå 1 vist i en ramme.

Innrammet tekst og bilde, oppsett for SmartArt-grafikk

Sekskantklynge

Brukes til å vise bilder med tilhørende beskrivende tekst. Små sekskanter angir tilknyttet bilde og tekst. Fungerer best med små mengder tekst.

Sekskantklynge, oppsett for SmartArt-grafikk

Vannrett bildeliste

Bruk denne til å vise ikke-sammenhengende eller gruppert informasjon med understreking av relaterte bilder. Figurene øverst er utformet med plass til bilder.

Bilde av oppsettet Vannrett bildeliste

Bildeuthevingsblokker

Brukes til å vise en gruppe bilder i blokker fra hjørnet. Tilhørende tekst vises loddrett. Fungerer godt som utheving i tittel- eller undertittellysbilder eller som inndelingsskift i et dokument.

Bildeuthevingsblokker, oppsett for SmartArt-grafikk

Liste over bildeaksent

Bruk denne til å vise gruppert eller relatert informasjon. De små figurene i hjørnene øverst er utformet med plass til bilder. Understreker tekst på nivå 2 over tekst på nivå 1, og er et godt valg for store mengder tekst på nivå 2.

Bilde av oppsettet Liste over bildeaksent

Prosess for bildeaksent

Bruk denne til å vise sekvensielle trinn i en oppgave, prosess eller arbeidsflyt. Rektangelfigurene i bakgrunnen er utformet for å inneholde bilder.

Bilde av oppsettet Prosess for bildeaksent

Bildetekstliste for bilde

Bruk denne til å vise ikke-sammenhengende eller grupperte blokker med informasjon. Figurene øverst er utformet med plass til bilder, og bilder er understreket over tekst. Fungerer bra for bilder med korte bildetekster.

Bilde av oppsettet Bildetekstliste

Bilderutenett

Brukes til å vise bilder satt opp til et kvadratisk rutenett. Best med lite nivå 1-tekst som vises over bildet.

Bilderutenett, oppsett for SmartArt-grafikk

Bildeoppsett

Brukes til å vise en serie med bilder side ved side. Tekst på nivå 1 dekker toppen av bildet. Tekst på nivå 2 vises under bildet.

Bildeoppsett, oppsett for SmartArt-grafikk

Bildestrimler

Brukes til å vise en serie med bilder fra topp til bunn med tekst på nivå 1 ved siden av hvert bilde.

Bildestrimler, oppsett for SmartArt-grafikk

Snapshot-bildeliste

Bruk denne til å vise bilder med forklarende tekst. Tekst på nivå 2 kan vise lister med informasjon. Fungerer bra med mye tekst.

Snapshot-bildeliste, oppsett for SmartArt-grafikk

Spiralbilde

Bruk denne til å vise en serie med opptil fem bilder med tilhørende bildetekster på nivå 1 som går i ring til midten.

Spiralbilde, oppsett for SmartArt-grafikk

Bildeuthevingsliste med tittel

Brukes til å vise lister med informasjon med et uthevingsbilde for hver tekst på nivå 2. Tekst på nivå 1 vises i en egen boks øverst i listen.

Bildeuthevingsliste, oppsett for SmartArt-grafikk

Oppsett for tittelbilde

Brukes til å vise en serie med bilder som alle har sin egen tittel og beskrivelse. Tekst på nivå 1 vises i boksen over bildet. Tekst på nivå 2 vises under bildet.

Oppsett for tittelbilde, oppsett for SmartArt-grafikk

Tittelbildeblokker

Brukes til å vise en serie med bilder. Tekst på nivå 1 vises over hvert bilde. Tekst på nivå 2 vises ved siden av bildet og delvis overlappende.

Tittelbildeblokker, oppsett for SmartArt-grafikk

Liste over loddrett bildeaksent

Bruk denne til å vise ikke-sammenhengende eller grupperte blokker med informasjon. De små sirklene er utformet med plass til bilder.

Oppsettet Liste over loddrett bildeaksent

Loddrett bildeliste

Bruk denne til å vise ikke-sammenhengende eller grupperte blokker med informasjon. De må sirkelfigurene er utformet med plass til bilder.

Bilde av oppsettet Loddrett bildeliste

Til toppen av siden

Office.com

Navn på oppsett

Beskrivelse

Bilde

Sirkelprosess

Brukes til å vise sekvensielle trinn i en prosess. Begrenset til elleve figurer på nivå 1 med ubegrenset antall figurer på nivå 2. Fungerer best med lite tekst. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Sirkelprosess (oppsett for SmartArt-grafikk)

Konvergerende tekst

Brukes til å vise flere trinn eller deler som flettes sammen til ett. Begrenset til én figur på nivå 1 som inneholder tekst, og maksimalt fem figurer på nivå 2. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Konvergerende tekst (oppsett for SmartArt-grafikk)

Sekskantet strålediagram

Brukes til å vise en sekvensiell prosess som er knyttet til en sentral idé eller et sentralt tema. Begrenset til seks figurer på nivå 2. Fungerer best med lite tekst. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men er fortsatt tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Sekskantet strålediagram (oppsett for SmartArt-grafikk)

Sammenkoblet blokkprosess

Brukes til å vise sekvensielle trinn i en prosess. Fungerer best med lite tekst på nivå 1 og middels mengde tekst på nivå 2.

Oppsett for SmartArt-grafikk for sammenkoblet blokk-prosess

Bilderamme

Brukes til å vise bilder og den tilhørende teksten på nivå 1. Begge deler vises i en forskjøvet ramme. Fungerer best med tekst bare på nivå 1.

Bilderamme (oppsett for SmartArt-grafikk)

Strålediagramliste med bilder

Bruk til å vise relasjoner med en sentral idé. Nivå 1-figuren inneholder tekst, og alle figurer på nivå 2 inneholde et bilde med tilsvarende tekst. Begrenset til fire nivå 2 bilder. Ubrukte bilder vises ikke, men fortsatt være tilgjengelige hvis du bytter oppsett. Fungerer best med litt tekst på nivå 2.

SmartArt-oppsett for strålediagramliste

Faneliste

Brukes til å vise ikke-sekvensielle eller grupperte blokker med informasjon. Fungerer bra for lister med lite tekst på nivå 1. Den første teksten på nivå 2 vises ved siden av teksten på nivå 1, og den gjenstående teksten på nivå 2 vises under teksten på nivå 1.

Kategoriliste (oppsett for SmartArt-grafikk)

Utheving av temabilde

Bruke til å vise en gruppe med bilder med det første bildet blir midtstilt og det største. Kan inneholde opptil seks nivå 1-bilder. Ubrukte bilder vises ikke, men fortsatt være tilgjengelige hvis du bytter oppsett. Fungerer best med små mengder tekst.

Utheving av bildetema (oppsett for SmartArt-grafikk)

Varierende utheving av temabilde

Brukes til å vise en gruppe med bilder der det første bildet er størst og er plassert øverst. Andre bilder på nivå 1 varierer mellom firkanter og rektangler med en begrensning på ni bilder på nivå 1. Fungerer best med lite tekst. Tekst som ikke brukes, vises ikke, men forblir tilgjengelig hvis du bytter oppsett.

Varierende utheving av bildetema (oppsett for SmartArt-grafikk)

Rutenett med temabilde

Bruk til å vise en gruppe med bilder med det første bildet blir det største. Kan inneholde opptil fem bilder med nivå 1. Ubrukte bilder vises ikke, men fortsatt være tilgjengelige hvis du bytter oppsett. Fungerer best med lite tilsvarende tekst.

Rutenett med temabilde (oppsett for SmartArt-grafikk)

Til toppen av siden

Se også.

Opprette SmartArt-grafikk

Bytte oppsettet eller typen for en SmartArt-grafikk

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×