Beskjære et bilde

Hvis du vil skjule eller slette deler av et bilde mens du beholder resten av bildet i samme størrelse, bruker du Beskjær.

Hvis du vil fjerne bakgrunnen til et bilde, kan du se Fjerne en bildebakgrunn. Hvis du vil gjøre et bilde større eller mindre, kan du se Endre størrelsen på et bilde.

I tillegg til standard bildebeskjæring kan du også beskjære bilder til bestemte figurer og aspektforhold, eller beskjære bildefyll i en figur (Office for Mac og Office 2010 samt nyere versjoner).

Obs!: Beskjæringsverktøyene er ikke tilgjengelige for figurer, men i Office 2010 og nyere kan du endre størrelsen på en figur og bruke Redigeringspunkter-verktøyet for å oppnå en effekt som ligner beskjæring, eller for å tilpasse figuren. Du kan se Beskjære for å tilpasse til eller fylle en figur nedenfor for å få mer informasjon.

 1. Merk bildet du vil beskjære.

 2. Klikk på Bildeverktøy > Format, og klikk på Beskjær i Størrelse-gruppen. Sorte beskjæringshåndtak kommer til syne på kantene og hjørnene på bildet.

  Beskjær-knappen på Format-fanen under Bildeverktøy

  Obs!: Hvis fanene Bildeverktøy og Format ikke vises, må du kontrollere at du har merket et bilde (ikke en figur). Du må kanskje dobbeltklikke på bildet for å merke det og åpne Format-fanen.

 3. Bruk en av disse metodene til å beskjære bildet:

  • Hvis du vil beskjære én side, drar du beskjæringshåndtaket innover midt på den siden.

  • Hvis du vil beskjære to tilstøtende sider samtidig, drar du et hjørne i beskjæringshåndtaket innover mellom sidene.

  • Hvis du vil beskjære like mye på to sider samtidig, holder du nede CTRL mens du drar beskjæringshåndtaket innover på den ene siden.

  • Hvis du vil beskjære like mye på alle fire sidene samtidig, holder du nede CTRL mens du drar beskjæringshåndtaket innover i et hjørne.

 4. Hvis du vil flytte beskjæringsområdet, endrer du enten beskjæringsområdet ved å dra kantene eller hjørnene av beskjæringsrektangelet, eller ved å flytte bildet.

 5. Trykk på ESC, eller klikk hvor som helst utenfor bildet i dokumentet når du er ferdig.

  Obs!: Hvis du ønsker å «beskjære utover», eller å legge til margin rundt et bilde, drar du beskjæringshåndtakene utover istedenfor innover.

Obs!: Når du beskjærer et bilde, forblir de delene du har beskåret fortsatt som en del av bildefilen. De er kun skjult. Hvis du vil fjerne den beskårne delen permanent og redusere bildestørrelsen, kan du se Slette beskårne områder i bilder.

Endre formen på et bilde raskt ved å beskjære det til en bestemt figur. Bildet blir automatisk trimmet for å fylle den valgte figurens geometri mens det opprettholder proporsjonene.

 1. Merk bildet eller bildene du vil beskjære til en bestemt figur.

  Hvis du beskjærer flere bilder, må du beskjære dem til samme figur. Beskjær bildene hver for seg hvis du vil beskjære til ulike figurer.

 2. Klikk på Bildeverktøy > Format, og deretter på pilen under Beskjær i Størrelse-gruppen. En meny med beskjæringsalternativer vises.

  Beskjær-knappen på fanen Format under Bildeverktøy

  Obs!: Hvis fanene Bildeverktøy og Format ikke vises, må du kontrollere at du har merket et bilde (ikke en figur). Du må kanskje dobbeltklikke på bildet for å merke det og åpne Format-fanen.

 3. Velg Beskjær til figur, og deretter klikker du på figuren du vil beskjære til.

Tips!: Hvis du vil beskjære det samme bildet til mer enn en figur, oppretter du kopier av bildet og beskjærer hver bilde individuelt til ønsket figur.

Beskjære et bilde til en vanlig bildestørrelse eller til størrelsesforhold gjør at det passer i en standard bilderamme. Du kan også bruke dette verktøyet til å forhåndsvise hvordan et bilde vil passe til et bestemt størrelsesforhold før beskjæring.

 1. Merk bildet du vil beskjære til et vanlig størrelsesforhold.

 2. Klikk på Bildeverktøy > Format, og i Størrelse-gruppen klikker du på pilen under Beskjær. En meny som viser beskjæringsalternativer vises.

  Beskjær-knappen på fanen Format under Bildeverktøy

  Obs!: Hvis fanene Bildeverktøy og Format ikke vises, må du kontrollere at du har merket et bilde (ikke en figur). Du må kanskje dobbeltklikke på bildet for å merke det og åpne Format-fanen.

 3. Velg Størrelsesforhold, og deretter klikker du på ønsket forhold. Beskjæringsrektangelet viser hvordan bildet vil se ut når det er beskåret til det valgte størrelsesforholdet.

 4. Hvis du vil, kan du justere beskjæringsområdet ved hjelp av beskjæringshåndtakene som beskrevet under Beskjære et bilde.

 5. Trykk på ESC eller klikk hvor som helst utenfor bildet i dokumentet når du er ferdig.

Du kan legge til et bilde som fyll for en figur, og deretter redigere eller beskjære figuren.

Legge til et bilde i en figur

 1. Legg til en figur i dokumentet (se Legge til figurer for instruksjoner), og klikk deretter på figuren for å merke den.

 2. Klikk på Tegneverktøy > Format, og deretter på Figurfyll > Bilde i Figurstiler-gruppen.

  Legge til et bilde som en figurfyll

  Obs!: Hvis fanene Tegneverktøy og Format ikke vises, må du kontrollerer at du har merket figuren. Du må kanskje dobbeltklikke på bildet for å merke det og åpne Format-fanen.

 3. Velg hvilken type bilde du vil bruke (for eksempel fra en fil eller fra nettet), og deretter går du til bildet du vil bruke, og setter det inn.

Endre størrelse på figuren

Hvis du vil endre dimensjonen på den fylte figuren mens du opprettholder det grunnleggende formatet, merker du den og drar i et av skaleringshåndtakene.

Velge hvordan bildet skal passe inn i figuren

Hvis bildet er skjevt, avkuttet eller ikke fyller ut figuren slik du ønsker, kan du bruke verktøyene Tilpass og FyllBeskjær-menyen for finjustering.

 1. Klikk på en figur som er opprettet ved hjelp av Figurfyll > Bilde.

 2. Klikk på Bildeverktøy > Format, og deretter på pilen under Beskjær i Størrelse-gruppen. En meny med beskjæringsalternativer vises.

  Beskjær-knappen på fanen Format under Bildeverktøy

  • Velg Tilpass hvis du vil at hele bildet skal få plass i figuren. Det opprinnelige størrelsesforholdet for bildet beholdes, men det kan hende du får tomrom i figuren.

  • Velg Fyll hvis du vil at figuren skal få plass innenfor bildegrensene og alt rundt figuren skal beskjæres.

 3. Klikk på Fyll eller Tilpass.

  • Fyll tilpasser bildestørrelsen slik at den samsvarer med figurens høyde eller bredde (det som er størst). Dette fyller figuren med bildet, og fjerner alt som går utenfor figurens område.

   Bilde der Beskjær for å tilpasse er brukt

  • Tilpass tilpasser bildestørrelsen slik at både høyde og bredde for bildet samsvarer med grensene for figuren. Dette får plass til så mye som mulig av bildet i figuren. Noen områder av figuren forblir kanskje tomme.

   Beskjær for å tilpasse vist på et bilde

   Du kan dra bildet for å endre hvilket område som vises i figuren.

 4. Hvis du vil, kan du justere beskjæringsområdet ved hjelp av beskjæringshåndtakene som beskrevet under Beskjære et bilde.

 5. Trykk på ESC eller klikk hvor som helst utenfor bildet i dokumentet når du er ferdig.

Bruke redigeringspunkter for å redigere eller beskjære figuren

Selv om beskjæringsverktøyene ikke er tilgjengelige for figurer, kan du bruke Redigeringspunkter-verktøyet til å redigere en figur manuelt.

 1. Merk figuren du vil redigere.

 2. Klikk på Tegneverktøy > Format, og deretter klikker du på Rediger figur Rediger figur-knappen -ikonet og Rediger punkter i Sett inn figurer-gruppen.

  Obs!: Hvis fanene Tegneverktøy og Format ikke vises, må du kontrollere at du har merket et bilde (ikke en figur). Du må kanskje dobbeltklikke på bildet for å merke det og åpne Format-fanen.

 3. Dra i figurens ytterpunkter (som vises som svarte prikker rundt figurens område) til figuren ser ut slik du ønsker.

 4. Hvis du ønsker å slette et ytterpunkt, holder du nede CTRL og klikker på det. Hvis du ønsker å legge til et ytterpunkt, holder du nede CTRL mens du klikker hvor som helst på perimeteret til figuren som ikke allerede har et ytterpunkt.

Etter at du har beskjære et bilde, forblir de beskårne områdene en del av bildefilen. Du kan redusere filstørrelsen ved å fjerne de beskårne områdene fra bildefilen. Dette hindrer også at andre personer kan vise delene som du har fjernet fra bildet.

Viktig!: Hvis du sletter beskårede områder og senere ombestemmer deg, kan du klikke på Angre Knapp -knappen for å gjenopprette de beskårede delene. Hvis du har lagret filen, kan ikke slettingen angres. Du bør bare lagre filen når du er sikker på at du har utført alle ønskede beskjæringer og endringer.

 1. Velg bildet eller bildene du vil slette beskårne områder fra.

 2. Klikk på Bildeverktøy > Format, og klikk på Komprimer bilder i Juster-gruppen. Det vises en dialogboks som viser alternativer for bildekomprimering.

  Komprimer bilder-knappen på Format-fanen under Bildeverktøy

  Hvis fanene Bildeverktøy og Format ikke vises, må du kontrollere at du har merket et bilde. Du må kanskje dobbeltklikke på bildet for å merke det og åpne Format-fanen. Hvis skjermstørrelsen din er redusert, kan det også hende at du bare ser Komprimer bilder-ikonet.

  Komprimer bilder-ikon uten etikett

 3. Kontroller at det er merket av for Slett beskårne områder i bilder under Komprimeringsalternativer.

  Dialogboksen Komprimer bilder

  Hvis du vil fjerne beskjæringer bare for de merkede bildene, men ikke for alle bildene i filen, merker du av for Bruk bare på dette bildet.

  Du kan velge et alternativ for Oppløsning hvis du ønsker det.

 4. Klikk på OK.

Tips!: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du reduserer filstørrelsen for bilder og komprimering av bilder, kan du se Redusere filstørrelsen for et bilde.

Beskjære et bilde

 1. Merk bildet du vil beskjære, i filen.

 2. Klikk på Bildeverktøy > Format, og klikk på Beskjær i Størrelse-gruppen.

  Beskjær-knappen på Format-fanen under Bildeverktøy

  Obs!: Hvis Bildeverktøy- og Format-fanen ikke vises, kontrollerer du at du har merket et bilde (og ikke en figur). Du må kanskje dobbeltklikke på bildet for å merke det og åpne Format-fanen.

 3. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil beskjære én side, drar du beskjæringshåndtaket i midten på den siden innover.

  • Hvis du vil beskjære to tilstøtende sider samtidig, drar du et hjørne i beskjæringshåndtaket innover.

   Obs!: Hvis du vil legge til en margin rundt et bilde, drar du beskjæringshåndtakene bort fra midten av bildet.

Beskjære et bilde

 1. Høyreklikk på bildet, og deretter klikker du på Beskjær.

  Høyreklikk på bildet, og klikk deretter på Beskjær

 2. Plasser markøren på en av de svarte beskjæringshåndtakene som vises langs kantene av bildet.

  Når du plasserer markøren på de svarte beskjæringshåndtakene, vil markøren se omtrent slik ut:

  • Hjørnehåndtak for beskjæring: Hjørnehåndtak for beskjæring

  • Sidehåndtak for beskjæring: Sidehåndtak for beskjæring

 3. Dra det svarte beskjæringshåndtaket innover for å beskjære hver side.

 4. Når du er ferdig med beskjæringen, trykker du på ESC eller klikker utenfor bildet.

  Alternativt kan du velge Beskjær i OneNote Online for å fullføre beskjæringsprosessen.

Obs!: Når du beskjærer et bilde, forblir de delene du har beskåret, en del av bildefilen. Hvis du vil fjerne den beskårne delen permanent og redusere bildestørrelsen, kan du åpne filen på skrivebordet og se Slette beskårne områder i bilder.

Se også

Sette inn bilder

Legge til en tegning i et Word-dokument

Redusere filstørrelsen for et bilde

Endre størrelse på et bilde, en figur, en tekstboks eller WordArt

Rotere tekstbokser, figurer, WordArt eller bilder

Bruk Oppsettalternativer for Word til å flytte bilder

Bryt tekst rundt bilder

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×