Beskjære et bilde

Du kan bruke beskjæringsverktøyene i Office til å trimme og fjerne uønskede deler av bilder. Hvis du vil fjerne bakgrunnen til et bilde, kan du se Fjerne en bildebakgrunn. I tillegg til standard bildebeskjæring kan du også beskjære bilder til bestemte figurer og beskjære bildefyll i en figur i Office for Mac og Office 2010 samt nyere versjoner.

Merknad: Beskjæringsverktøyene er ikke tilgjengelige for figurer, men i Office 2010 og nyere kan du endre størrelsen på en figur og bruke Redigeringspunkter-verktøyet for å oppnå en effekt som ligner beskjæring, eller for å tilpasse en figur. Se Beskjære for å tilpasse til eller fylle en figur nedenfor for å få mer informasjon.

 1. Merk bildet du vil beskjære, i filen.

 2. Klikk på Bildeverktøy > Format, og klikk på Beskjær i Størrelse-gruppen.

  Beskjær-knappen på Format-fanen under Bildeverktøy

  Merknad: Hvis Bildeverktøy- og Format-fanen ikke vises, kontrollerer du at du har merket et bilde (og ikke en figur). Du må kanskje dobbeltklikke på bildet for å merke det og åpne Format-fanen.

 3. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil beskjære én side, drar du beskjæringshåndtaket i midten på den siden innover.

  • Hvis du vil beskjære to tilstøtende sider samtidig, drar du et hjørne i beskjæringshåndtaket innover.

  • Hvis du vil beskjære like mye på to sider samtidig, holder du nede CTRL mens du drar det midtre beskjæringshåndtaket på den ene siden innover.

  • Hvis du vil beskjære like mye på alle fire sidene samtidig, holder du nede CTRL mens du drar beskjæringshåndtaket i et hjørne innover.

 4. Flytt beskjæringsområdet (ved å dra kantene av beskjæringsrektangelet) eller bildet for å plassere beskjæringen.

 5. Trykk på ESC når du er ferdig.

  Merknad: Hvis du vil legge til en margin rundt et bilde, drar du beskjæringshåndtakene bort fra midten av bildet.

Merknad: Når du beskjærer et bilde, forblir de delene du har beskåret, som en del av bildefilen. Hvis du vil fjerne den beskårne delen permanent og redusere bildestørrelsen, kan du se Slette beskårne områder i bilder.

Du kan raskt endre formen på et bilde ved å beskjære det til en bestemt figur. Når du beskjærer til en bestemt figur, trimmes bildet automatisk for å fylle figurens geometri, og proporsjonene til bildet beholdes.

 1. Merk bildet eller bildene du vil beskjære til en bestemt figur.

  Hvis du beskjærer flere bilder, må du beskjære dem til samme figur. Beskjær bildene hver for seg hvis du vil beskjære til ulike figurer.

 2. Klikk på Bildeverktøy > Format, og klikk på pilen under Beskjær i Størrelse-gruppen.

  Beskjær-knappen på fanen Format under Bildeverktøy

  Merknad:  Hvis Bildeverktøy- og Format-fanen ikke vises, kontrollerer du at du har merket et bilde (og ikke en figur). Du må kanskje dobbeltklikke på bildet for å merke det og åpne Format-fanen.

 3. Klikk på Beskjær til figur, og klikk deretter på figuren du vil beskjære til.

Tips!: Hvis du vil ha samme bilde i forskjellige figurer, oppretter du en kopi eller kopier av bildet, og deretter beskjærer du hvert bilde for seg til ønsket figur.

Du vil kanskje beskjære et bilde til en vanlig bildestørrelse eller størrelsesforhold, slik at det passer i en standard bilderamme. Dette er også en god måte å vise proporsjonene til bildet på når du beskjærer det.

 1. Merk bildet du vil beskjære til et vanlig størrelsesforhold.

 2. Klikk på Bildeverktøy > Format, og klikk på pilen under Beskjær i Størrelse-gruppen.

  Beskjær-knappen på fanen Format under Bildeverktøy

  Merknad:  Hvis Bildeverktøy- og Format-fanen ikke vises, kontrollerer du at du har merket et bilde (og ikke en figur). Du må kanskje dobbeltklikke på bildet for å merke det og åpne Format-fanen.

 3. Pek på Størrelsesforhold, og klikk deretter på ønsket forhold.

 4. Trykk på ESC når du er ferdig.

Du kan legge til et bilde som fyll for en figur, og deretter redigere eller beskjære figuren.

Legge til et bilde i en figur

 1. Legg til en figur i dokumentet (se Legge til figurer for instruksjoner), og klikk deretter på figuren for å merke den.

 2. Under TegneverktøyFormat-fanen, i Figurstiler-gruppen, klikker du på Figurfyll > Bilde og velger deretter bildet du vil bruke.

  Legge til et bilde som en figurfyll

Merknad: Hvis Tegneverktøy- og Format-fanene ikke vises, kontrollerer du at du har merket et bilde. Du må kanskje dobbeltklikke på bildet for å merke det og åpne Format-fanen.

Endre størrelsen på figuren

Hvis du vil endre dimensjonene til en figur og samtidig beholde det grunnleggende formatet, merker du figuren og drar et av skaleringshåndtakene til figuren har størrelsen du vil bruke.

Velg hvordan bildet skal passe inn i figuren

Hvis bildet er skjevt, avkuttet eller ikke fyller ut figuren slik du ønsker, kan du bruke verktøyene Tilpass og Fyll for finjustering. Hvis du vil fjerne (eller «beskjære») deler av bildet, men likevel fylle hele figuren, velger du Fyll. Hvis du vil at hele bildet skal få plass i figuren, velger du Tilpass. Det opprinnelige størrelsesforholdet for bildet opprettholdes, men det kan hende at det blir noe tom plass i figuren.

 1. Klikk bildet du vil bruke i figuren.

 2. Klikk på Bildeverktøy > Format, og klikk på pilen under Beskjær i Størrelse-gruppen.

  Beskjær-knappen på fanen Format under Bildeverktøy

  Merknad: Hvis Bildeverktøy- og Format-fanene ikke vises, kontrollerer du at du har merket bildet. Du må kanskje dobbeltklikke på bildet for å merke det og åpne Format-fanen.

 3. Klikk på Fyll eller Tilpass.

  • Fyll tilpasser bildestørrelsen slik at den samsvarer med figurens høyde eller bredde (det som er størst). Dette fyller figuren med bildet og fjerner alt som går utenfor figuren.

   Bilde der Beskjær for å tilpasse er brukt

  • Tilpass tilpasser bildestørrelsen slik at både høyde og bredde for bildet samsvarer med grensene for figuren. Dette får plass til så mye som mulig av bildet i figuren. Noen områder av figuren forblir kanskje tomme.

   Beskjær for å tilpasse vist på et bilde

   Du kan dra bildet for å endre hvilket område som vises i figuren.

 4. Trykk ESC når du er ferdig.

Bruke redigeringspunkter til å redigere eller beskjære figuren

Selv om beskjæringsverktøyene ikke er tilgjengelige for figurer, kan du bruke Redigeringspunkter-verktøyet til å redigere en figur manuelt:

 1. Merk figuren du vil endre.

 2. Under TegneverktøyFormat-fanen klikker du på Rediger figur Rediger figur-knappen og deretter Redigeringspunkter.

  Merknad: Hvis Tegneverktøy- og Format-fanene ikke vises, kontrollerer du at du har merket et bilde. Du må kanskje dobbeltklikke på bildet for å merke det og åpne Format-fanen.

 3. Dra ytterpunktene (svarte prikker) til figuren har utseendet du ønsker. Du kan legge til eller slette punkter ved å trykke på CTRL mens du klikker på figurens omriss.

Selv etter at du har beskjære deler av et bilde, forblir de beskårne delene en del av bildefilen. Du kan redusere filstørrelsen ved å fjerne de beskårne delene fra bildefilen. Dette hindrer også at andre personer kan vise delene som du har fjernet fra bildet.

Viktig: Hvis du sletter beskårede deler og ombestemmer deg, kan du klikke Angre Knapp for å gjenopprette de beskårede delene. Når du har slette beskårede deler, kan imidlertid endringene ikke angres hvis du har lagret filen. Du bør bare lagre filen når du er sikker på at du har utført alle ønskede beskjæringer og endringer.

 1. Velg bildet eller bildene du vil slette beskårne områder fra.

 2. Klikk på Komprimer bilder i Juster-gruppen på Format-fanen under Bildeverktøy.

  Komprimer bilder-knappen på Format-fanen under Bildeverktøy

  Kommentarer: 

  • Hvis kategoriene Bildeverktøy og Format ikke vises, kontrollerer du at du har merket et bilde. Du må kanskje dobbeltklikke på bildet for å merke det og åpne kategorien Format. Hvis skjermstørrelsen din er redusert, kan det også hende at du bare ser Komprimer bilder-ikonet.

  • Komprimer bilder-ikon uten etikett

 3. Merk av for Slett beskårne områder i bilder under Komprimeringsalternativer.

  Merk av for Bruk bare på dette bildet hvis du vil fjerne beskjæringer bare for det merkede bildet eller de merkede bildene, ikke for alle bildene i filen.

Tips!: Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du reduserer filstørrelsen for bilder og komprimering av bilder, kan du se Redusere filstørrelsen for et bilde.

Beskjære et bilde

 1. Merk bildet du vil beskjære, i filen.

 2. Klikk på Bildeverktøy > Format, og klikk på Beskjær i Størrelse-gruppen.

  Beskjær-knappen på Format-fanen under Bildeverktøy

  Merknad: Hvis Bildeverktøy- og Format-fanen ikke vises, kontrollerer du at du har merket et bilde (og ikke en figur). Du må kanskje dobbeltklikke på bildet for å merke det og åpne Format-fanen.

 3. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil beskjære én side, drar du beskjæringshåndtaket i midten på den siden innover.

  • Hvis du vil beskjære to tilstøtende sider samtidig, drar du et hjørne i beskjæringshåndtaket innover.

   Merknad: Hvis du vil legge til en margin rundt et bilde, drar du beskjæringshåndtakene bort fra midten av bildet.

Beskjære et bilde

 1. Høyreklikk på bildet du vil beskjære, i Word-, PowerPoint- eller OneNote-filen, og klikk på Beskjær.

 2. Gjør et av følgende:

  • Hvis du vil beskjære én side, drar du beskjæringshåndtaket i midten på den siden innover.

  • Hvis du vil beskjære to tilstøtende sider samtidig, drar du et hjørne i beskjæringshåndtaket innover.

  • Hvis du vil beskjære like mye på to sider samtidig, holder du nede CTRL mens du drar det midtre beskjæringshåndtaket på den ene siden innover.

  • Hvis du vil beskjære like mye på alle fire sidene samtidig, holder du nede CTRL mens du drar beskjæringshåndtaket i et hjørne innover.

   Tips!: Du kan beskjære én piksel om gangen i Word Online: Merk bildet, klikk på Beskjær-menyen på Format-fanen under Bildeverktøy, og klikk deretter på Flere alternativer for beskjæring. Angi antall piksler du vil fjerne fra toppen, fra bunnen, til venstre og til høyre for kantlinjen for bildet.

 3. Når du er ferdig, klikker du bort fra bildet.

 4. Hvis du ombestemmer deg, trykker du CTRL+Z for å angre beskjæringen.

Merknad: Når du beskjærer et bilde, forblir de delene du har beskåret, en del av bildefilen. Hvis du vil fjerne den beskårne delen permanent og redusere bildestørrelsen, kan du åpne filen på skrivebordet og se Slette beskårne områder i bilder.

Se også

Beskjære et bilde i Office for Mac

Sette inn bilder

Legge til en tegning i et Word-dokument

Redusere filstørrelsen for et bilde

Endre størrelse på et bilde, en figur, en tekstboks eller WordArt

Rotere tekstbokser, figurer, WordArt eller bilder

Bruk Oppsettalternativer for Word til å flytte bilder

Bryt tekst rundt bilder

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×