Beregnede kolonner i Power Pivot

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Med beregnede kolonner, kan du legge til nye data i en tabell i Power Pivot datamodellen. Men i stedet for å lime inn eller importere verdier i kolonnen, kan du opprette en formel i Data Analysis Expressions (DAX)som definerer kolonneverdiene. Hvis du for eksempel vil legge til salg profit verdiene i hver rad i en factSales-tabellen. Ved å legge til en ny beregnet kolonne, og ved hjelp av formelen = [SalesAmount]-[TotalCost], [ReturnAmount], beregnes verdier ved å trekke verdiene fra hver rad i kolonnene Totalpris og ReturnAmount fra verdiene i hver rad i kolonnen SalesAmount. Profit-kolonnen kan deretter brukes i en pivottabell, pivotdiagram eller Power View-rapport som en annen kolonne.

Beregnet kolonne i Power Pivot

Beregnet kolonne i Power Pivot

Obs!: Selv om beregnede kolonner og mål er like ved at begge er basert på en formel, er de forskjellige på hvordan de brukes. Mål brukes oftest i området verdier i en pivottabell eller et pivotdiagram. Beregnede kolonner, brukes når du vil plassere beregnede resultatene i et annet område av en pivottabell (for eksempel en kolonne eller rad i en pivottabell eller på en akse i et pivotdiagram). Hvis du vil ha mer informasjon om mål, kan du se mål i Power Pivot.

Forstå beregnede kolonner

Formlene i beregnede kolonner er svært like formlene du oppretter i Excel. I motsetning til i Excel kan du imidlertid ikke lage ulike formler for ulike rader i en tabell. I stedet brukes DAX-formelen automatisk i hele kolonnen.

Når en kolonne inneholder en formel, beregnes verdien for hver rad. Resultatet beregnes for kolonnen så snart du skriver inn formelen. Kolonneverdier beregnes deretter på nytt etter behov, for eksempel når de underliggende dataene oppdateres.

Du kan opprette beregnede kolonner som er basert på mål og andre beregnede kolonner. Du kan for eksempel opprette en beregnet kolonne for å trekke ut et tall fra en tekststreng, og deretter bruke dette tallet i en beregnet kolonne.

Til toppen av siden

Eksempel

En beregnet kolonne kan være basert på data du har lagt til i en eksisterende tabell. Du ønsker for eksempel kanskje å sette sammen verdier, addere, trekke ut delstrenger eller sammenligne verdiene i andre felt. Hvis du vil legge til en beregnet kolonne, må du allerede ha lagt til minst én tabell med data i Power Pivot.

La oss se på følgende formel:

=EOMONTH([StartDate],0])

Denne formelen trekker ut måneden fra StartDate-kolonnen i Promotion-tabellen ved hjelp av Contoso-eksempeldataene. Deretter beregner den månedssluttverdien for hver rad i Promotion-tabellen. Den andre parameteren angir antallet måneder før eller etter måneden i StartDate. Parameteren har verdien 0, som i dette tilfellet betyr samme måned. Hvis verdien i StartDate-kolonnen for eksempel er 6/1/2001, blir verdien i den beregnede kolonnen 6/30/2001.

Hvis du vil ha mer informasjon om eksempeldata, kan du se hente eksempeldata for DAX og datamodellen veiledninger.

Til toppen av siden

Gi navn til beregnede kolonner

Som standard legges nye beregnede kolonner til høyre for andre kolonner, og kolonnen tilordnet automatisk standardnavnet på CalculatedColumn1, CalculatedColumn2og så videre. Du kan omorganisere og gi nytt navn til kolonner når de opprettes. Det er imidlertid noen begrensninger på endringer i beregnede kolonner:

  • Hvert kolonnenavn må være unikt i en tabell.

  • Unngå navn som allerede har blitt brukt for mål i samme arbeidsbok. Du kan enkelt få beregningsfeil selv om det er mulig for et mål og en beregnet kolonne du vil ha samme navn hvis navn ikke er unike. Starte et mål ved et uhell når refererer til en kolonne alltid bruker kolonnereferansen fullstendige for å unngå.

  • Når du endrer navnet på en beregnet kolonne, må alle formler som er basert på den eksisterende kolonnen, oppdateres. Resultatene av formler oppdateres automatisk, med mindre du er i manuell oppdateringsmodus. Denne operasjonen kan imidlertid ta litt tid.

  • Det finnes enkelte tegn som ikke kan brukes i navnene på kolonner eller i navn på andre objekter i Power Pivot. For mer informasjon, kan du se "Naming Requirements" "i DAX-Syntaksspesifikasjon for PowerPivot.

Slik redigerer du eller gir nytt navn til en eksisterende beregnet kolonne:

  1. Høyreklikk overskriften i den beregnede kolonnen der du vil endre navnet, i Power Pivot-vinduet, og klikk deretter Gi nytt navn til kolonne.

  2. Skriv inn et nytt navn, og trykk deretter ENTER for å godta det nye navnet.

Til toppen av siden

Endre datatypen

Du kan endre datatypen for en beregnet kolonne på samme måte som du endrer datatypen for kolonner som ikke beregnes. Du kan ikke foreta følgende endringer av datatypen: fra tekst til desimaler, fra tekst til heltall, fra tekst til valuta og fra tekst til dato. Du kan foreta en endring fra tekst til boolsk.

Til toppen av siden

Ytelse i forbindelse med beregnede kolonner

Formelen for en beregnet kolonne kan være mer ressurs-intensivt enn formelen som brukes for et mål. Én grunnen er at resultatet for en beregnet kolonne alltid skal beregnes for hver rad i en tabell, mens et mål beregnes bare for cellene som brukes i pivottabell- eller pivotdiagramrapport.

En tabell med en million rader har for eksempel alltid en beregnet kolonne med en million resultater og en tilhørende effekt på ytelsen. Imidlertid filtrerer en pivottabell vanligvis dataene ved å bruke rad- og kolonneoverskrifter; Derfor beregnes mål bare for delsettet med data i hver celle i pivottabellen.

En formel er vanligvis avhengig av objektene det refereres til i formelen, for eksempel andre kolonner eller uttrykk som evaluerer verdier. En beregnet kolonne som er basert på en annen kolonne, eller en beregning som inneholder et uttrykk med en kolonnereferanse, kan for eksempel ikke evalueres før den andre kolonnen er evaluert. Automatisk oppdatering er aktivert som standard. Derfor kan alle slike avhengigheter påvirke ytelsen mens verdier og formler oppdateres.

Ved å følge disse retningslinjene unngår du ytelsesproblemer når du oppretter beregnede kolonner:

  • I stedet for å opprette en enkelt formel som inneholder mange komplekse avhengigheter, kan du opprette formler trinnvis der resultatene lagres i kolonner slik at du kan validere resultatene og vurdere ytelsen.

  • Når du endrer data, medfører det ofte at beregnede kolonner må beregnes på nytt. Du kan unngå dette ved å velge manuell modus for ny beregning. Hvis det er feil verdier i den beregnede kolonnen, er kolonnen nedtonet til du oppdaterer dataene og beregner dem på nytt.

  • Hvis du endrer eller sletter relasjoner mellom tabeller, blir formler som bruker kolonner i disse tabellene, ugyldige.

  • Hvis du oppretter en formel som inneholder en sirkulær eller egenreferert avhengighet, oppstår det en feil.

Oppgaver

Følgende artikler inneholder tilleggsinformasjon om hvordan du arbeider med beregnede kolonner.

Opprette en beregnet kolonne

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×