Beregnede elementer i Excel og Excel Services

Beregnede elementer i Excel og Excel Services

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Microsoft Excel 2013 inneholder en rekke funksjoner for forretningsintelligens som lar deg opprette rapporter, målstyringer og instrumentbord. Nye og forbedrede funksjoner omfatter mulighet til å opprette beregnede elementer, for eksempel beregnede mål, beregnede medlemmer og beregnede felt. Les denne artikkelen for å lære mer om beregnede elementer og hva som støttes i Excel Services.

Beregnede elementer i Excel Services

Personer kan opprette beregnede elementer som inneholder Beregnede målingerog Beregnede medlemmermed Beregnede felti Excel. Beregnede elementer gjør det mulig å definere og bruke egendefinerte beregninger og sett av elementer som ikke finnes i databaser som brukes til å opprette pivotdiagramrapporter eller pivottabellrapporter.

Når du har en arbeidsbok som inneholder beregnede elementer, kan du dele arbeidsboken med andre ved å laste opp den til et SharePoint-bibliotek. Avhengig av hvordan SharePoint-miljøet er konfigurert, kan brukere vanligvis vise og bruke arbeidsbøker som inneholder beregnede elementer i et nettleservindu. Noen miljøer kan imidlertid ikke støtter denne funksjonen.

Hvis organisasjonen bruker Office Online Server sammen med SharePoint Server 2013 (lokalt), deretter brukes Excel Services (SharePoint Server 2013) eller Excel Web App (Office Web Apps Server)til å gjengi arbeidsbøker i et nettleservindu. Denne avgjørelsen kan påvirke om arbeidsbøker som inneholder beregnede felt (opprettet ved hjelp av PowerPivot for Excel) kan vises i et nettleservindu.

Tabellen nedenfor oppsummerer om beregnede elementer støttes i Excel Services (SharePoint Server 2013), Excel Online (Office Online Server) og Excel Online (i SharePoint Online).

Beregnet element

Excel Services (SharePoint Server 2013, lokalt)

Excel Online (Office Online, lokalt)

Excel Online (i SharePoint Online)

Beregnede mål

Ja

Ja

Ja, hvis datakildene som brukes som støttes i SharePoint Online. Se bruke eksterne data i arbeidsbøker i SharePoint Online.

Beregnede medlemmer

Ja

Ja

Ja, hvis datakildene som brukes som støttes i SharePoint Online. Se bruke eksterne data i arbeidsbøker i SharePoint Online.

Beregnede felt

Ja

Nei.

PowerPivot-funksjoner, herunder beregnede felt og datamodeller, støttes ikke i Office Online Server (lokalt).

Ja, hvis datakildene som brukes som støttes i SharePoint Online. Se bruke eksterne data i arbeidsbøker i SharePoint Online.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se følgende ressurser:

Viktig!: Hvis du prøver å vise en arbeidsbok som inneholder beregnede elementer (eller funksjoner som ikke støttes) i et nettleservindu, og det vises en feilmelding som angir at arbeidsboken ikke støttes, kan du prøve å åpne arbeidsboken i Excel 2013.

Til toppen av siden

Hva er beregnede mål?

Et beregnet mål er en egendefinert beregning som du kan opprette i Excel når du arbeider med flerdimensjonale data som er lagret i SQL Server Analysis Services. Beregnede mål er nyttige for angivelse av beregninger som kanskje ikke allerede finnes i en database. Eksempler på egendefinerte beregninger kan omfatte følgende:

 • Et mål for salgskvote som bruker en bestemt formel

 • Et mål for prosent av total for elementer i en gruppe

 • Et mål for bruttofortjeneste som bruker en kompleks spørring

 • Et mål for inntekt som bruker summen av bruttofortjeneste og produktkostnader

Når du oppretter et beregnet mål, angir du en MDX-spørring (Multidimensional Expressions). Dette gjøres enkelt med en dialogboks i Excel for beregnet mål, som lar deg bruke dra og slipp-funksjonalitet for å konfigurere spørringen.

Slik oppretter du et beregnet mål i Excel

 1. Opprett en pivottabellrapport eller en pivotdiagramrapport ved hjelp av data som er lagret i en Analysis Services-kube.

 2. Gå til fanen Analyser og Beregninger-gruppen, og velg OLAP-verktøy > MDX-beregnede mål. Dialogboksen Nytt beregnet mål åpnes.

 3. Skriv inn et navn på det beregnede målet i Navn-boksen.

 4. (Dette trinnet er valgfritt.) Hvis du vil angi hvor det beregnede målet skal vises i listen Pivottabellfelt (eller Pivotdiagramfelt), utfører du ett eller begge følgende trinn:

  • Bruk Målgruppe-listen til å angi hvor du vil at det beregnede målet skal vises i listen Pivottabellfelt (eller Pivotdiagramfelt). Hvis du ikke angir en målgruppe, vil det beregnede målet vises i en gruppe med navnet Verdier.

  • Skriv inn et navn i Navn-boksen for å opprette en visningsmappe for det beregnede målet.

 5. Fra fanen Felt og elementer drar du et element (for eksempel et mål) til MDX-ruten.

 6. Legg til en operasjon, for eksempel +, -, / eller * etter elementet i MDX-ruten.

 7. Fra fanen Felt og elementer drar du et annet element til MDX-ruten.

 8. Gjenta trinn 5 til 7 til du har konfigurert elementene og formelen.
  Hvis du for eksempel oppretter et beregnet mål med navnet Inntekt, kan det hende du har en spørring som ligner i MDX-ruten
  [Measures].[Product Cost]+[Measures].[Gross Profit]

 9. Klikk Test MDX for å kontrollere at spørringen fungerer slik den skal.

 10. Klikk OK for å opprette det beregnede målet.

 11. Hvis du vil bruke det beregnede målet i rapporten, velger du det i listen Pivottabellfelt (eller Pivotdiagramfelt). Du finner den på plasseringen som ble angitt i trinn 4.

Obs!: Fordi det Excel MDX beregnede målet brukes til å opprette en økt bestemt beregning for en SQL Server Analysis Services-datakilde, vil det beregnede målet være begrenset til økten og datakildetilkobling du har brukt. Lære mer om å opprette økt-avgrenset beregnede medlemmer.

Til toppen av siden

Hva er beregnede medlemmer?

Et beregnet medlem er et sett med medlemmer som du kan opprette i Excel når du arbeider med flerdimensjonale data som er lagret i Server Analysis Services. Beregnede medlemmer er nyttige for angivelse av elementsett som kanskje ikke allerede finnes i en database. Eksempler på egendefinerte sett kan omfatte følgende:

 • Et område som består av bestemte geografiske områder, for eksempel land, områder eller delstater

 • En produktgruppe som gjelder for kvotestørrelse for selgere

 • Et sett med kampanjeaktiviteter relatert til en bestemt markedsføringskampanje

Når du oppretter et beregnet medlem, kan du angi en MDX-spørring, på samme måte som for beregnede medlemmer. Dette gjøres enkelt med en dialogboks i Excel for beregnet medlem, som lar deg bruke dra og slipp-funksjonalitet for å konfigurere spørringen.

Obs!: Når du arbeider med en pivottabell i Excel og du bruker OLAP-verktøyene til å legge til et beregnet medlem, kan du ikke fjerne avmerkingen for det i rullegardinlisten til feltlisten hvis datakilden er koblet til en server som kjører SQL Server 2008 eller tidligere. Hvis datakilden er koblet til en server som kjører SQL Server 2008 R2 eller senere, kan du velge å oppheve valget av det beregnede medlemmet i rullegardinlisten for filtre.

Slik oppretter du et beregnet medlem i Excel

 1. Opprett en pivottabellrapport eller en pivotdiagramrapport ved hjelp av data som er lagret i en Analysis Services-kube.

 2. Gå til fanen Analyser og Beregninger-gruppen, og velg OLAP-verktøy > MDX-beregnede medlemmer. Dialogboksen Nytt beregnet medlem åpnes.

 3. Skriv inn et navn på det beregnede medlemmet i Navn-boksen.

 4. Bruk listen Overordnet hierarki til å angi hvor du vil at det beregnede medlemmet skal vises i listen Pivottabellfelt (eller Pivotdiagramfelt).
  Vær nøye med hva du velger. Du må vite hvor du har angitt det beregnede medlemmet for å bruke det i pivottabellrapporten (eller pivotdiagramrapporten).

 5. Fra fanen Felt og elementer drar du et element (for eksempel et dimensjonshierarki) til MDX-ruten.

 6. Legg til en operasjon, for eksempel +, -, / eller * etter elementet i MDX-ruten.

 7. Fra fanen Felt og elementer drar du et annet element til MDX-ruten.

 8. Gjenta trinn 5 til 7 til du har konfigurert elementene og formelen.
  Hvis du for eksempel oppretter et beregnet medlem med navnet Kjerneprodukter som inneholder alle bortsett fra to produktkategorier, kan det hende du har en spørring som ligner i MDX-ruten
  [Product].[Product Categories]-[Product].[Product Categories].[Category].&[4]-[Product].[Product Categories].[Category].&[3]

 9. Klikk Test MDX for å kontrollere at spørringen fungerer slik den skal.

 10. Klikk OK for å opprette det beregnede medlemmet.

 11. Gjør følgende hvis du vil legge til det beregnede medlemmet i pivottabellrapporten (eller pivotdiagramrapporten):

  1. Pass på at det er valgt minimum ett mål for rapporten.

  2. Vis den overordnede dimensjonen som du angav i trinn 4, i listen Pivottabellfelt (eller Pivotdiagramfelt).

  3. Merk av for dimensjonshierarkiet som tilsvarer hierarkiet du brukte til å opprette det beregnede medlemmet. Rapporten viser informasjon for alle dimensjonsmedlemmene i gruppen, herunder det beregnede medlemmet du opprettet.

 12. (Dette er valgfritt.) Gjør følgende hvis du vil vise informasjon om det beregnede medlemmet i rapporten:

  1. Pek til dimensjonshierarkiet som inneholder det beregnede medlemmet, i listen Pivottabellfelt (eller Pivotdiagramfelt).

  2. Når pil ned vises, klikker (eller trykker) du den for å åpne dialogboksen Velg felt.

  3. Fjern merkingen for alle elementene, med unntak av for det beregnede medlemmet du opprettet.

Til toppen av siden

Hva er beregnede felt?

Beregnede felt er nyttige når du vil opprette et beregnet element i en pivottabell eller en rapport som ikke bruker flerdimensjonale data som er lagret i Analysis Services, men i stedet bruker dataene i en i arbeidsbok-datamodell opprettet ved hjelp av Power Pivot i Excel. Verdiene i beregnede felt kan endres avhengig av konteksten. Kontekst fastsettes av valgene i rader, kolonner, filtre, eller i en egendefinert formel som bruker Data Analysis Expressions (DAX) i PowerPivot.

Beregnede felt vises i listen Pivottabellfelt (eller Pivotdiagramfelt), vanligvis i Verdier-gruppen, på samme måte som for beregnede mål og beregnede medlemmer. Du kan opprette et beregnet felt på flere måter.

Slik oppretter du et beregnet felt i Excel

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter og arbeider med beregnede felt, kan du se følgende ressurser:

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×