Beregne forskjellen mellom to datoer

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Bruk funksjonen DATO.HVIS når du vil beregne forskjellen mellom to datoer. Plasser en startdato først i en celle og en sluttdato i en annen. Skriv deretter inn en formel som ett av følgende.

Forskjellen i dager

=DATEDIF(D9,E9,"d") med resultatet av 856

I dette eksemplet startdatoen er i celle D9 og sluttdatoen er i E9. Formelen er i F9. "D" returnerer antall hele dager mellom to datoer.

Forskjellen i uker

=(DATEDIF(D13,E13,"d")/7) og resultat: 122.29

I dette eksemplet startdatoen er i celle D13 og sluttdatoen er i E13. "d" returnerer antall dager. Men ser /7 på slutten. Som dividerer hvor mange dager med 7, fordi det er sju dager i uken. Vær oppmerksom på at dette resultatet også må være formatert som et tall. Trykk CTRL + 1. Deretter klikker du tall > desimaler: 2.

Forskjellen i måneder

=DATEDIF(D5,E5,"m") og resultat: 28

I dette eksemplet startdatoen er i celle D5 og sluttdatoen er i E5. I formelen, "m", returnerer antall hele måneder mellom to dager.

Forskjellen i år

=DATEDIF(D2,E2,"y") og resultat: 2

I dette eksemplet startdatoen er i celle D2 og sluttdatoen er i celle E2. "Y" returnerer antall hele år mellom to dager.

Beregne alder i akkumulert år, måneder og dager

Du kan også beregne alder eller noens tid for tjenesten. Resultatet kan være omtrent som "2 år, 4 måneder 5 dager."

1. Bruk DATODIFF for å finne de totale år.

=DATEDIF(D17,E17,"y") og resultat: 2

I dette eksemplet startdatoen er i celle D17 og sluttdatoen er i E17. I formelen returnerer "y" antall hele år mellom to dager.

2. Bruk DATODIFF på nytt med "ym" til å finne måneder.

=DATEDIF(D17,E17,"ym") og resultat: 4

I en annen celle, bruker du DATODIFF-formel med parameteren "ym". "ym" returnerer antall gjenstående måneder etter den siste helt år.

3. bruke den på nytt med "md" til å finne dager.

=DATEDIF(D17,E17,"MD") og resultat: 5

"Md" returnerer antall gjenstående dager etter den siste hel måneden.

4. Valgfritt: Kombinere tre formler i ett.

=DATEDIF(D17,E17,"y") & "år," & DATEDIF(D17,E17,"ym") & "måneder," & DATEDIF(D17,E17,"md") & "dager" og resultat: 2 år, 4 måneder, 5 dager

Du kan plassere alle tre beregninger i en celle som i dette eksemplet. Bruk ampersand, sitater og tekst. Det er en lengre formel til å skrive inn, men minst det er alt i ett. Tips: Trykk ALT + ENTER for å plassere linjeskift i formelen. Dette gjør det enklere å lese. Trykk CTRL + SKIFT + U også hvis du ikke kan se hele formelen.

Last ned eksemplene våre

Du kan laste ned en eksempelarbeidsboken med alle eksemplene i denne artikkelen. Du kan følge med, eller du kan opprette dine egne formler.

Laste ned dato beregningen eksempler

Andre beregninger for dato og klokkeslett

Som vist ovenfor, beregner DATODIFF-funksjonen forskjellen mellom en startdato og sluttdato. Men i stedet for å skrive inn bestemte datoer, kan du også bruke funksjonen Idag() i formelen. Når du bruker funksjonen IDAG(), bruker Excel datamaskinens gjeldende dato for datoen. Husk dette endrer når filen åpnes på nytt på en fremtidig dag.

=DATEDIF(Today(),D28,"y") og resultat: 984

Oppmerksom Vær på at på tidspunktet for denne skriving, dagen var 6 oktober 2016.

Bruk NETT.ARBEIDSDAGER. INT. funksjonen når du vil beregne antall arbeidsdager mellom to datoer. Du kan også ha den utelate helger og fridager for.

Før du begynner: Bestemme om du vil utelate feriekalender datoer. Hvis du gjør, skriver du inn en liste over feriekalender datoer i et eget område eller ark. Plasser hver fridag dato i sin egen celle. Velg deretter disse cellene, velge formler > Definer navn. Gi området MyHolidays, og klikk OK. Deretter oppretter du formelen ved hjelp av fremgangsmåten nedenfor.

1. Skriv inn en startdato og sluttdato.

Startdatoen i celle D53 er 1/1/2016, sluttdatoen for prosjektet er i celle E53 er 12/31/2016

I dette eksemplet startdatoen er i celle D53 og sluttdatoen er i celle E53.

2. i en annen celle, skriver du inn en formel som dette:

= NETT.ARBEIDSDAGER. INTL(D53,E53,1) og resultat: 261

Skriv inn en formel som i eksemplet ovenfor. 1 i formelen etablerer lørdager og søndager som helgedager og utelukker dem fra totalen.

Obs: Excel 2007 har ikke på NETT. INT.-funksjonen. Det har imidlertid NETT.ARBEIDSDAGER. I eksemplet ovenfor vil være slik ut i Excel 2007: =NETWORKDAYS(D53,E53). Du angir ikke 1 fordi NETT.ARBEIDSDAGER antar helgen er plassert på lørdag og søndag.

3. Hvis det er nødvendig, kan du endre 1.

IntelliSense-liste som viser 2 – søndag, mandag; 3 – mandag, tirsdag og så videre

Hvis det er ikke din helgedager lørdag og søndag, endrer du 1 til et annet nummer fra IntelliSense-liste. Hvis du for eksempel etablerer 2 søndager og mandager som helgedager.

Hvis du bruker Excel 2007, kan du hoppe over dette trinnet. Excel 2007 nett antar alltid helgen er på lørdag og søndag.

4. Skriv inn navnet på helligdagen-området.

= NETT.ARBEIDSDAGER. INTL(D53,E53,1,MyHolidays) og resultat: 252

Hvis du har opprettet en helligdag områdenavnet i delen "før du begynner" ovenfor, skriver du inn det på slutten slik ut. Hvis du ikke har helligdager, kan du la komma og MyHolidays ut. Hvis du bruker Excel 2007, i eksemplet ovenfor er dette i stedet: =NETWORKDAYS(D53,E53,MyHolidays).

Tips: Hvis du vil referere til en helligdag områdenavnet, du kan også skrive inn et område i stedet, for eksempel D35:E:39. Eller du kan skrive hver ferie i formelen. For eksempel om din helligdager var den 1 og 2 av 2016, skriver du dem slik ut: = NETT.ARBEIDSDAGER. INTL(D53,E53,1,{"1/1/2016","1/2/2016"}). I Excel 2007, vil det se slik ut: =NETWORKDAYS(D53,E53,{"1/1/2016","1/2/2016"})

Du kan beregne medgått tid ved å trekke én tid fra en annen. Plasser en starttid først i en celle, og et sluttidspunkt i en annen. Pass på å skrive inn en fulltids, inkludert timer, minutter, og et mellomrom før AM eller PM. Her får du vite hvordan:

1. Skriv inn en starttid og sluttid.

Start dato/klokkeslett 7:15 AM, sluttdato /-klokkeslett av 4:30 PM

I dette eksemplet starttidspunktet er i celle D80 og sluttidspunktet i E80. Pass på å skrive time, minutt, og et mellomrom før AM eller PM.

2. Angi t: mm AM/PM formatet.

Dialogboksen Formater celler, egendefinerte kommandoen, t: mm AM/PM type

Merk begge datoer, og trykk CTRL + 1 (eller Bilde av ikonet for MAC-kommando-knappen + 1 på Mac). Pass på at du velger Egendefinert > t: mm AM/PM, hvis det ikke allerede er angitt.

3. trekke fra to ganger.

= E80-D80 og resultat: 09:15:00

Trekke fra start klokkeslett-cellen fra slutten klokkeslett-cellen i en annen celle.

4. Angi t: mm-formatet.

Formatere celler dialogboksen, egendefinerte kommandoen, t: mm type

Trykk CTRL + 1 (eller Bilde av ikonet for MAC-kommando-knappen + 1 på Mac). Velg Egendefinert > t: mm slik at resultatet utelukker AM og PM.

Hvis du vil beregne tiden mellom to datoer og klokkeslett, kan du ganske enkelt trekk dem fra hverandre. Du må imidlertid bruke formatering på hver celle for å sikre at Excel returnerer resultatet du ønsker.

1. Skriv inn to full datoer og klokkeslett.

Startdato for 1/1/16 1:00 PM; Sluttdato for 1/2/16 2:00 PM

I én celle, skriver du inn en full startdato /-klokkeslett. Og i en annen celle, skriver du inn en full sluttdato /-klokkeslett. Hver celle skal ha en måned, dag, år, time, minutt, og et mellomrom før AM eller PM.

2. Angi 3, 14, 12 1:30 PM format.

Formatere celler dialogboksen, dato-kommandoen, 3/14/12 1:30 PM type

Merk begge cellene, og trykk deretter CTRL + 1 (eller Bilde av ikonet for MAC-kommando-knappen + 1 på Mac). Velg datoen for > 3/14/12 1:30 PM. Dette er ikke datoen du vil angi, er det bare et utvalg av hvordan formatet vil se ut. Merk at dette formatet i tidligere versjoner enn Excel 2016, kan ha et annet eksempel datoen for eksempel3/14/01 1:30 PM.

3. trekk de to.

= E84-D84 og resultatet av 1.041666667

Trekke fra start dato/klokkeslett fra slutten dato/klokkeslett i en annen celle. Resultatet vil sannsynligvis ser ut som et tall og et desimaltall. Du løser som i neste trinn.

4. Angi [h]: mm format.

Formatere celler dialogboksen, egendefinerte kommandoen, [h]: mm type

Trykk CTRL + 1 (eller Bilde av ikonet for MAC-kommando-knappen + 1 på Mac). Velg Egendefinert. I Type -boksen skriver du inn [h]: mm.

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Se også

DATODIFF-funksjonen

NETT.ARBEIDSDAGER. INT. funksjonen

NETT.ARBEIDSDAGER

mer dato- og klokkeslettfunksjoner

beregne forskjellen mellom to ganger

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×