Beregne forskjellen mellom to datoer

La oss si at du vil finne ut av hvor mange dager det tar en kunde å betale en regning eller hvor lang tid det tar å levere et produkt etter mottak av en godkjent ordre. Det finnes flere metoder for å beregne forskjellen mellom to datoer.

Hva vil du gjøre?

Beregne antall dager mellom to datoer

Beregne antall måneder mellom to datoer

Beregne antall år mellom to datoer

Beregne antall dager mellom to datoer

Du gjør dette ved å bruke subtraksjonsoperatoren (-) eller funksjonen NETT.ARBEIDSDAGER som vist i følgende eksempel.

Eksempel

Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Slik kopierer du et eksempel

 1. Merk eksemplet i denne artikkelen. Hvis du kopierer eksemplet i Excel Online, kopierer og limer du inn én celle om gangen.
  Important: Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

  Merke et eksempel fra Hjelp

  Merke et eksempel fra Hjelp

 2. Trykk CTRL+C.

 3. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

 4. Merk celle A1 i regnearket, og trykk CTRL+V. Hvis du arbeider i Excel Online, gjentar du kopieringen og innlimingen for hver celle i eksemplet.
  Important: Du må lime eksemplet inn i celle A1 i regnearket for at det skal virke som det skal.

 5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som returnerer resultatene, trykker du CTRL+J, eller klikker Vis formler i Formulrevisjon-gruppen i kategorien Formler.

Når du har kopiert eksemplet til et tomt regneark, kan du tilpasse det etter behov.

1

2

3

4

5

6

A

B

Dato

08.06.2007

20.06.2007

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=A3-A2

Dager mellom de to datoene (12)

=NETT.ARBEIDSDAGER(A2;A3)

Ukedager mellom de to datoene (9)

Merknad    Du kan formatere datoene som tall. Merk cellen, klikk pilen i Tall-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Tall.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, kan du se Funksjonen NETT.ARBEIDSDAGER.

Til toppen av siden

Beregne antall måneder mellom to datoer

Du gjør dette ved å bruke funksjonene MÅNED og ÅR som vist i følgende eksempel.

Eksempel

Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Slik kopierer du et eksempel

 1. Merk eksemplet i denne artikkelen. Hvis du kopierer eksemplet i Excel Online, kopierer og limer du inn én celle om gangen.
  Important: Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

  Merke et eksempel fra Hjelp

  Merke et eksempel fra Hjelp

 2. Trykk CTRL+C.

 3. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

 4. Merk celle A1 i regnearket, og trykk CTRL+V. Hvis du arbeider i Excel Online, gjentar du kopieringen og innlimingen for hver celle i eksemplet.
  Important: Du må lime eksemplet inn i celle A1 i regnearket for at det skal virke som det skal.

 5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som returnerer resultatene, trykker du CTRL+J, eller klikker Vis formler i Formulrevisjon-gruppen i kategorien Formler.

Når du har kopiert eksemplet til et tomt regneark, kan du tilpasse det etter behov.

1

2

3

4

5


6


7

A

B

Dato

09.06.2007

02.09.2007

10.12.2008

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=MÅNED(A3)-MÅNED(A2)

Måneder mellom to datoer i det samme året (3)

=(ÅR(A4)-ÅR(A3))*12+MÅNED(A4)-MÅNED(A3)

Måneder mellom to datoer som det er mer enn ett år imellom (15)

Merknad    Du kan formatere datoene som tall. Merk cellen, klikk pilen i Tall-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Tall.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker disse funksjonene, kan du se funksjonen MÅNED ogfunksjonen ÅR.

Til toppen av siden

Beregne antall år mellom to datoer

Du kan gjøre dette ved å bruke funksjonen ÅR som vist i følgende eksempel.

Eksempel

Det kan være enklere å forstå eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Slik kopierer du et eksempel

 1. Merk eksemplet i denne artikkelen. Hvis du kopierer eksemplet i Excel Online, kopierer og limer du inn én celle om gangen.
  Important: Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

  Merke et eksempel fra Hjelp

  Merke et eksempel fra Hjelp

 2. Trykk CTRL+C.

 3. Opprett en tom arbeidsbok eller et tomt regneark.

 4. Merk celle A1 i regnearket, og trykk CTRL+V. Hvis du arbeider i Excel Online, gjentar du kopieringen og innlimingen for hver celle i eksemplet.
  Important: Du må lime eksemplet inn i celle A1 i regnearket for at det skal virke som det skal.

 5. Hvis du vil veksle mellom å vise resultatene og vise formlene som returnerer resultatene, trykker du CTRL+J, eller klikker Vis formler i Formulrevisjon-gruppen i kategorien Formler.

Når du har kopiert eksemplet til et tomt regneark, kan du tilpasse det etter behov.

1

2

3

4

5

A

B

Dato

09.06.2007

04.06.2010

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=ÅR(A3)-ÅR(A2)

År mellom to datoer (3)

Merknad   

 • Du kan formatere datoene som tall. Merk cellen, klikk pilen i Tall-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Tall.

 • Hvis du trekker en senere dato fra en tidligere dato, vises feilen #### i cellen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, kan du se Funksjonen ÅR.

Til toppen av siden

Gjelder for: Excel 2007Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk