Beregne forskjellen mellom to datoer

Viktig  Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

La oss si at du vil finne ut av hvor mange dager det tar en kunde å betale en regning eller hvor lang tid det tar å levere et produkt etter mottak av en godkjent ordre. Det finnes flere metoder for å beregne forskjellen mellom to datoer.

Hva vil du gjøre?

Beregne antall dager mellom to datoer

Beregne antall måneder mellom to datoer

Beregne antall år mellom to datoer

Beregne antall dager mellom to datoer

Du gjør dette ved å bruke subtraksjonsoperatoren (-) eller funksjonen NETT.ARBEIDSDAGER som vist i følgende eksempel.

Eksempel

Det kan være enklere å forstå dette eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan kopierer jeg et eksempel?

 1. Select the example in this article.

Viktig  Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

velg et eksempel fra hjelp i Excel 2013 for Windows

Merke et eksempel fra Hjelp

 1. Press CTRL+C.

 2. In Excel, create a blank workbook or worksheet.

 3. In the worksheet, select cell A1, and press CTRL+V.

Viktig  For the example to work properly, you must paste it into cell A1 of the worksheet.

 1. To switch between viewing the results and viewing the formulas that return the results, press CTRL+` (grave accent), or on the Formulastab, in the Formula Auditinggroup, click the Show Formulasbutton.

After you copy the example to a blank worksheet, you can adapt it to suit your needs.

-1

",2"

3 %

-4

'5

6 %

A

B

Dato

08.06.2007

20.06.2007

Formel

Beskrivelse (Resultat)

=A3-A2

Dager mellom de to datoene (12)

=NETT.ARBEIDSDAGER(A2;A3)

Ukedager mellom de to datoene (9)

Merknad  Du kan formatere datoene som tall. Merk cellen, klikk pilen i Tall-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Tall.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, kan du se funksjonen nett.

Top of Page

Beregne antall måneder mellom to datoer

Du gjør dette ved å bruke funksjonene MÅNED og ÅR som vist i følgende eksempel.

Eksempel

Det kan være enklere å forstå dette eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan kopierer jeg et eksempel?

 1. Select the example in this article.

Viktig  Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

velg et eksempel fra hjelp i Excel 2013 for Windows

Merke et eksempel fra Hjelp

 1. Press CTRL+C.

 2. In Excel, create a blank workbook or worksheet.

 3. In the worksheet, select cell A1, and press CTRL+V.

Viktig  For the example to work properly, you must paste it into cell A1 of the worksheet.

 1. To switch between viewing the results and viewing the formulas that return the results, press CTRL+` (grave accent), or on the Formulastab, in the Formula Auditinggroup, click the Show Formulasbutton.

After you copy the example to a blank worksheet, you can adapt it to suit your needs.

-1

",2"

3 %

-4

'5

6 %


7

A

B

Dato

09.06.2007

02.09.2007

10.12.2008

Formel

Beskrivelse (resultat)

=MÅNED(A3)-MÅNED(A2)

Måneder mellom to datoer i det samme året (3)

=(ÅR(A4)-ÅR(A3))*12+MÅNED(A4)-MÅNED(A3)

Måneder mellom to datoer som det er mer enn ett år imellom (15)

Merknad  Du kan formatere datoene som tall. Merk cellen, klikk pilen i Tall-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Tall.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker disse funksjonene, kan du se funksjonen måned og år-funksjonen.

Top of Page

Beregne antall år mellom to datoer

Du kan gjøre dette ved å bruke funksjonen ÅR som vist i følgende eksempel.

Eksempel

Det kan være enklere å forstå dette eksemplet hvis du kopierer det til et tomt regneark.

Hvordan kopierer jeg et eksempel?

 1. Select the example in this article.

Viktig  Ikke merk rad- eller kolonneoverskriftene.

velg et eksempel fra hjelp i Excel 2013 for Windows

Merke et eksempel fra Hjelp

 1. Press CTRL+C.

 2. In Excel, create a blank workbook or worksheet.

 3. In the worksheet, select cell A1, and press CTRL+V.

Viktig  For the example to work properly, you must paste it into cell A1 of the worksheet.

 1. To switch between viewing the results and viewing the formulas that return the results, press CTRL+` (grave accent), or on the Formulastab, in the Formula Auditinggroup, click the Show Formulasbutton.

After you copy the example to a blank worksheet, you can adapt it to suit your needs.

-1

",2"

3 %

-4

'5

A

B

Dato

09.06.2007

04.06.2010

Formel

Beskrivelse (resultat)

=ÅR(A3)-ÅR(A2)

År mellom to datoer (3)

Merknad  

 • Du kan formatere datoene som tall. Merk cellen, klikk pilen i Tall-gruppen i kategorien Hjem, og klikk deretter Tall.

 • Hvis du trekker en senere dato fra en tidligere dato, vises feilen #### i cellen.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, kan du se funksjonen år.

Top of Page

Merknad  Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Gjelder for: Excel 2007Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Endre språk