Beregne flere resultater ved å bruke en datatabell

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En datatabell er et celleområde der du kan endre verdier i noen av cellene og finne forskjellige svar på et problem. Et godt eksempel er bruk av AVDRAG-funksjonen med ulike lånebeløp og rentesatser, for å finne ut hvor stort lån du har råd til for et hjem eller en bil. Eksperimentering med verdier som kan endres for å gi ulike resultater, er en del av det som kalles dataanalyse.

Datatabeller er en del av en serie med kommandoer som kalles verktøy for hva-skjer-hvis-analyser. Når du bruker datatabeller, utfører du hva-skjer-hvis-analyser.

En hva-skjer-hvis-analyse er en prosess der verdiene i cellene endres for å se hvordan endringene påvirker resultatet av formler i regnearket. Du kan for eksempel bruke en datatabell til å variere rentesatsen og terminlengden som brukes i et lån, for å beregne mulige månedlige avdrag.

Typer hva-skjer-hvis-analyser    Det finnes tre typer verktøy for hva-skjer-hvis-analyser i Excel: scenarioer, datatabeller og målsøking. Scenarioer og datatabeller tar sett av inndataverdier og bestemmer mulige resultater. Målsøking fungerer annerledes enn scenarioer og datatabeller på den måten at det tar et resultat, og bestemmer mulige inndataverdier som gir det resultatet.

I likhet med scenarier kan du bruke datatabeller til å utforske et sett av mulige resultater. I motsetning til scenarier viser datatabeller deg alle resultatene i én tabell i ett regneark. Bruk av datatabeller gjør det lett å få oversikt over flere muligheter. Fordi du fokuserer på bare én eller to variabler, er resultatene lette og lese og dele i tabellform.

En datatabell kan ikke inneholde flere enn to variabler. Hvis du vil analysere flere enn to variabler, må du bruke scenarier i stedet. Selv om den er begrenset til bare én eller to variabler (en for radinndatacellen og en for kolonneinndatacellen), kan en datatabell inneholde så mange ulike variabelverdier du vil. Et scenario kan ha maksimalt 32 ulike verdier, men du kan opprette så mange scenarier som du vil.

For informasjon om hva hvis-analyse, kan du se Innføring i datakildeverdiene analyse.

Grunnleggende om datatabeller

Du kan opprette datatabeller med én eller to variabler, avhengig av hvor mange variabler og formler du vil teste.

Datatabeller med én variabel    Bruke en datatabell med én variabel Hvis du vil se hvordan forskjellige verdiene i én variabel i én eller flere formler, endres resultatet av disse formlene. Du kan for eksempel bruke en datatabell med én variabel for å se hvordan forskjellige renter påvirker et månedlig avdrag ved hjelp av AVDRAG-funksjonen. Du angir de variable verdiene i én kolonne eller rad, og resultatene vises i en tilstøtende kolonne eller rad.

I følgende illustrasjon inneholder celle D2 betalingsformelen =AVDRAG(B3/12,B4,-B5), som refererer til inndatacellen B3.

Datatabell med én variabel

Datatabeller med to variabler    Bruk en datatabell med to variabler hvis du vil se hvordan ulike verdier av to variabler i én formel vil endre resultatene av den formelen. Du kan eksempelvis bruke en datatabell med to variabler til å se hvordan ulike kombinasjoner av rentesatser og låneterminer vil påvirke månedlige låneavdrag.

I følgende illustrasjon inneholder celle C2 betalingsformelen =AVDRAG(B3/12,B4,-B5), som bruker to inndataceller, B3 og B4.

Datatabell med to variabler

Datatabell beregninger    Datatabeller beregnes når et regneark er beregnet på nytt, selv om de ikke er endret. Hvis du vil øke beregningshastigheten for et regneark som inneholder en datatabell, kan du endre alternativene for automatisk omberegne regnearket, men ikke datatabellene Beregning. Se delen øke beregningshastigheten for et regneark som inneholder datatabeller.

Opprette en datatabell med én variabel

En datatabell med én variabel har inndataverdier som vises nedover i en kolonne (kolonneorientert) eller langs en rad (radorientert). Formler som brukes i en datatabell med én variabel, må referere til bare én inndatacelle.

 1. Skriv inn verdilisten du vil bruke i innsettingscellen, ned en kolonne eller langs en rad. La det være noen tomme rader og kolonner på hver side av verdiene.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis datatabellen er kolonneorientert (variable verdier er i en kolonne), Skriv inn formelen i cellen én raden over og én celle til høyre for kolonnen med verdier. Data med én variabel tabell illustrasjonen vist i oversikt-delen er kolonneorientert, og formelen finnes i celle D2.
   Hvis du vil undersøke effektene av ulike verdier i andre formler, skriver du inn flere formler i celler til høyre for den første formelen.

  • Hvis datatabellen er radorientert (de variable verdiene er i en rad), skriver du inn formelen i cellen én kolonne til venstre for den første verdien og én celle under raden med verdier.
   Hvis du vil undersøke effektene av ulike verdier på andre formler, skriver du de andre formlene i cellene under den første formelen.

 3. Merk celleområdet som inneholder formlene og verdiene du vil erstatte. Ut fra den første illustrasjonene i den foregående Oversikt-delen er dette området C2:D5.

 4. I kategorien Data i Dataverktøy-gruppen eller Prognose gruppen (i Excel 2016 ), klikker du Datakildeverdiene analyse, og klikk deretter Datatabell.

 5. Gjør ett av følgende:

  • Hvis datatabellen er kolonneorientert, skriver du inn cellereferanse for inndatacellen i boksen Innsettingscelle, kolonne. I følge eksemplet i den første illustrasjonen, er inndatacellen B3.

  • Hvis datatabellen er radorientert, skriver du inn cellereferansen for innsettingscellen i boksen Innsettingscelle, rad.

   Obs!: Når du har opprettet datatabellen, vil du kanskje endre formatet i resultatcellene. I illustrasjonen er resultatcellene formatert som valuta.

Legge til en formel i en datatabell med én variabel

Formler som brukes i en datatabell med én variabel, må referere til samme inndatacelle.

 1. Gjør ett av følgende:

  • Hvis datatabellen er kolonneorientert (de variable verdiene er i en kolonne), skriver du inn den nye formelen i en tom celle til høyre for en eksisterende formel i den øverste raden i datatabellen.

  • Hvis datatabellen er radorientert (de variable verdiene er i en rad), skriver du inn den nye formelen i en tom celle under en eksisterende formel i den første kolonnen i datatabellen.

 2. Merk celleområdet som inneholder datatabellen og den nye formelen.

 3. I kategorien Data i Dataverktøy-gruppen eller Prognose gruppen (i Excel 2016 ), klikker du Datakildeverdiene analyse, og klikk deretter Datatabell.

 4. Gjør ett av følgende:

  • Hvis datatabellen er kolonneorientert, skriver du inn cellereferansen for inndatacellen i boksen Innsettingscelle, kolonne.

  • Hvis datatabellen er radorientert, skriver du inn cellereferansen for innsettingscellen i boksen Innsettingscelle, rad.

Opprette en datatabell med to variabler

En datatabell med to variabler bruker en formel som inneholder to lister over inndataverdier. Formelen må referere til to ulike innsettingsceller.

 1. Skriv inn formelen som refererer til de to innsettingscellene, i en celle i regnearket.

  I eksemplet nedenfor, der formelens startverdier skrives inn i celle B3, B4 og B5, skriver du inn formelen =AVDRAG(B3/12;B4;-B5) i celle C2.

 2. Skriv inn én liste over inndataverdier i den samme kolonnen, under formelen.

  I dette tilfellet du inn de ulike rentesatsene i celle C3, C4 og C5.

 3. Legg inn den andre listen i den samme raden som formelen, til høyre for formelen.

  Skriv inn lånebetingelsene (i måneder) i celle D2 og E2.

 4. Merk celleområdet som inneholder formelen (C2), raden og kolonnen med verdier (C3:C5 og D2:E2) og cellene der du vil ha de beregnede verdiene (D3:E5).

  I dette tilfellet merker du området C2:E5.

 5. I kategorien Data i Dataverktøy-gruppen eller Prognose gruppen (i Excel 2016 ), klikker du Datakildeverdiene analyse, og klikk deretter Datatabell.

 6. Skriv inn referansen til innsettingscellen for inndataverdiene i raden i boksen Innsettingscelle, rad.
  Skriver celle B4 i boksen Innsettingscelle, rad.

 7. Skriv inn referansen til innsettingscellen for inndataverdiene i kolonnen, i boksen Innsettingscelle, kolonne.
  Skriver B3 i boksen Innsettingscelle, kolonne.

 8. Klikk OK.

Eksempel    En datatabell med to variabler kan vise hvordan forskjellige kombinasjoner av renter og lånebetingelser vil påvirke et månedlig avdrag. I illustrasjonen nedenfor inneholder celle C2 betalingsformelen =AVDRAG(B3/12;B4;-B5), som bruker to innsettingsceller, B3 og B4.

Datatabell med to variabler

Øke beregningshastigheten for et regneark som inneholder datatabeller

 1. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Microsoft Office-knappen Office-knappen i Excel 2007, klikk Alternativer for Excel, og klikk deretter kategorien formler.

  • I alle andre versjoner, klikker du fil > Alternativer > formler.

 2. Klikk Automatisk unntatt for datatabeller under Beregning i delen Beregningsalternativer.

  Tips!: Du kan også velge kategorien Formler, klikke pilen på Beregningsalternativer under Beregning og deretter klikke Automatisk unntatt for datatabeller.

Obs!: Når du velger dette beregningsalternativet, ignoreres datatabeller når resten av arbeidsboken beregnes på nytt. Hvis du vil beregne datatabellene på nytt manuelt, merker du formlene og trykker F9.

Hva nå?

Du kan bruke noen andre Excel-verktøy til å utføre en hva-skjer-hvis-analyse hvis du har spesifikke mål eller store sett med variabeldata.

Målsøking

Hvis du vet hvilket resultat du vil bruke, fra en formel, men ikke er sikker på hvilken inndataverdi formelen trenger for å få dette resultatet, kan du bruke Målsøking-funksjonen. Se artikkelen Bruke Målsøking til å finne ønsket resultat ved å justere en inndataverdi.

Excel Problemløser

Du kan bruke Excel Problemløser-tillegget til å finne optimale verdien basert på flere variabler. Problemløseren arbeider med en gruppe med celler (kalt beslutning variabler eller ganske enkelt variabelceller) som brukes i databehandling formlene i cellene målsetting og begrensning. Problemløseren justerer verdiene i beslutningsvariabelceller å tilfredsstille begrensninger for begrensningsceller og produsere resultatet du ønsker for målcellen. Se artikkelen definere og løse et problem ved hjelp av Problemløseren.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×