Beregne flere resultater ved å bruke en datatabell

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

En datatabell er et celleområde som viser hvordan endring ett eller to variabler i din formel, påvirker resultatet av disse formlene. Datatabeller gir deg en snarvei for å beregne flere resultater i én operasjon og en metode for å vise og sammenligne resultatene av alle de forskjellige variasjonene sammen på arket.

Datatabeller er en del av en serie med kommandoer som kalles verktøy for hva-hvis-analyse. Når du bruker datatabeller, gjør du hva hvis-analyse. Hva hvis-analyse endrer verdiene i cellene for å se hvordan disse endringene påvirker resultatet av formler på arket. Du kan for eksempel bruke en datatabell til variere rentesats og periodelengde som brukes til å bestemme mulige månedlige betalingsbeløpet i et lån.

Det finnes tre typer verktøy for hva-hvis-analyse i Excel: scenarioer, datatabeller og Målsøking. Scenarier og datatabeller få sett over inndataverdier og bestemme mulige resultatene. Målsøking fungerer forskjellig fra scenarier og datatabeller ved at den tar et resultat og bestemmer mulige inndataverdier som gir dette resultatet. Scenarioer, for eksempel hjelpe datatabeller deg med å utforske et sett med mulige utfall. Datatabeller viser alle utfall i motsetning til scenarier i én tabell på ett ark. Ved hjelp av datatabeller, gjør det enkelt å undersøke et utvalg av muligheter med et øyekast. Fordi du fokusere på bare én eller to variabler, er resultatet er lett å lese og dele i tabellformat.

En datatabell får ikke plass til mer enn to variabler. Hvis du vil analysere flere enn to variabler, bør du i stedet bruke scenarier. Selv om det er begrenset til bare én eller to variabler (den ene for inndatacellen rad) og én for kolonneinndatacellen, kan det ta en datatabell med mange forskjellige variable verdiene. Et scenario kan ha opptil 32 forskjellige verdier, men du kan opprette så mange scenarier som du vil bruke.

Grunnleggende om datatabeller

Du kan opprette én eller to variabler datatabeller, avhengig av hvor mange variabler og formler du vil teste. Bruke en datatabell med én variabel Hvis du vil se hvordan forskjellige verdiene i én variabel i én eller flere formler, endres resultatet av disse formlene. Du kan for eksempel bruke en datatabell med én variabel for å se hvordan forskjellige renter påvirker et månedlig avdrag ved hjelp av Annuitet-funksjonen. Du angir de variable verdiene i én kolonne eller rad, og resultatene vises i en tilstøtende kolonne eller rad.

For mer informasjon, kan du se AVDRAG-funksjonen.

Celle D2 inneholder avdragsformelen, = avdrag(B3/12,B4,-B5), som refererer til inndatacellen B3.

En datatabell med én variabel

Hva hvis-analyse – tabell med en variabel

Bildeforklaring 1 Inndatacelle.

Bildeforklaring 2 Liste med verdier som Excel erstatter i inndatacellen B3.

Bruke en datatabell med to variabler å se hvordan ulike verdier med to variabler i én formel, endres resultatet av formelen. Hvis du for eksempel du kan bruke en datatabell med to variabler til å se hvordan ulike kombinasjoner av rentesatser og lån termer påvirker et månedlig avdrag.

Celle C2 inneholder avdragsformelen, = avdrag(B3/12,B4,-B5), som bruker to innsettingscellene, B3 og B4.

En datatabell med to variabler

Hva hvis-analyse – tabell med to variabler

Bildeforklaring 1 Innsettingscelle, kolonne.

Bildeforklaring 2 Liste med verdier som Excel erstatter i innsettingscellen, rad, B4.

Bildeforklaring 3 Innsettingscelle, rad.

Bildeforklaring 4 Liste med verdier som Excel erstatter i kolonneinndatacellen, B3.

Datatabeller beregnes når et ark er beregnet på nytt, selv om de ikke er endret. Hvis du vil øke beregningshastigheten for et ark som inneholder en datatabell, kan du endre alternativene for automatisk omberegne arket, men ikke datatabellene beregning.

En datatabell med én variabel har inndataverdier som er oppført nedover en kolonne (kolonneorientert) eller på tvers av en rad (radorientert). Formler som brukes i en datatabell med én variabel, må referere til én inndatacelle.

 1. Skriv inn listen med verdier som du vil bruke i innsettingscellen ned én kolonne eller langs en rad. La flere tomme rader og kolonner på hver side av verdiene.

 2. Gjør ett av følgende:

Hvis datatabellen er

Gjør du dette

Kolonneorientert (systemvariabelen verdier som er i en kolonne)

Skriv inn formelen i cellen én raden over og én celle til høyre for kolonnen med verdier.

Data med én variabel tabell illustrasjonen vist i oversikt-delen er kolonneorientert, og formelen finnes i celle D2.

Obs!: Hvis du vil undersøke effektene av ulike verdier i andre formler, skriver du inn flere formler i celler til høyre for den første formelen.

Radorientert (systemvariabelen verdier som er i en rad)

Skriv inn formelen i den celle en kolonnen til venstre for den første verdien og én celle under raden med verdier

Obs!: Hvis du vil undersøke effektene av ulike verdier i andre formler, skriver du inn flere formler i celler under den første formelen.

 1. Merk celleområdet som inneholder formlene og verdiene du vil erstatte. Basert på den første illustrasjonen i den forrige oversikt-delen, er dette området C2:D5.

 2. I Excel 2016 for Mac: Klikk Data > Hva hvis - analyse > datatabell.

  Alternativet for data-tabell

  I Excel for Mac 2011: Data-fanen, under analyse, klikk Hva-hvis, og klikk deretter Datatabell.

  Dialogboksen Datatabell

 3. Gjør ett av følgende:

Hvis datatabellen er

Gjør du dette

Kolonneorientert

Skriv inn cellereferansen for innsettingscellen i boksen Innsettingscelle, kolonne. Med utgangspunkt i eksempelet vist i illustrasjonen første, er inndatacellen B3.

Radorientert

Skriv inn cellereferansen for innsettingscellen i boksen Innsettingscelle, rad.

Obs!: Når du oppretter datatabellen, bør du endre formatet på cellene resultatet. Resultatet cellene er formatert som valuta i illustrasjonen.

Formler som brukes i en datatabell med én variabel, må referere til samme inndatacelle.

 1. Gjør ett av følgende:

Hvis datatabellen er

Gjør du dette

Kolonneorientert (systemvariabelen verdier som er i en kolonne)

Skriv inn den nye formelen i en tom celle til høyre for en eksisterende formel i den øverste raden i datatabellen.

Radorientert (systemvariabelen verdier som er i en rad)

Skriv inn den nye formelen i en tom celle under en eksisterende formel i den første kolonnen i datatabellen.

 1. Merk celleområdet som inneholder datatabellen og den nye formelen.

 2. I Excel 2016 for Mac: Klikk Data > Hva hvis - analyse > datatabell.

  Alternativet for data-tabell

  I Excel for Mac 2011: Data-fanen, under analyse, klikk Hva-hvis, og klikk deretter Datatabell.

  Dialogboksen Datatabell

 3. Gjør ett av følgende:

Hvis datatabellen er

Gjør du dette

Kolonneorientert

Skriv inn cellereferansen for innsettingscellen i boksen Innsettingscelle, kolonne.

Radorientert

Skriv inn cellereferansen for innsettingscellen i boksen Innsettingscelle, rad.

En datatabell med to variabler bruker en formel som inneholder to lister over inndataverdier. Formelen må referere til to ulike innsettingsceller.

 1. I en celle i arket, skriver du inn formelen refererer til de to innsettingscellene. I eksemplet nedenfor, der formelens startverdier er angitt i celle B3, B4 og B5, skriver du inn formelen =PMT(B3/12,B4,-B5) i celle C2.

 2. Skriv inn en liste over inndataverdier i den samme kolonnen, under formelen. I dette tilfellet skriver du inn forskjellige renter i celle C3, C4 og C5.

 3. Skriv inn den andre listen i den samme raden som formelen, til høyre. Skriv inn vilkårene lån (i måneder) i celle D2 og E2.

 4. Merk celleområdet som inneholder formelen (C2), raden og kolonnen med verdier (C3: C5 og D2:E2) og cellene der du vil ha de beregnede verdiene (D3:E5). I dette tilfellet, merker du området C2: E5.

 5. I Excel 2016 for Mac: Klikk Data > Hva hvis - analyse > datatabell.

  Alternativet for data-tabell

  I Excel for Mac 2011: Data-fanen, under analyse, klikk Hva-hvis, og klikk deretter Datatabell.

  Dialogboksen Datatabell

 6. Skriv inn referansen til innsettingscellen for inndataverdiene i raden i boksen Innsettingscelle, rad. Skriv inn B4 i boksen Innsettingscelle, rad.

 7. I boksen Innsettingscelle, kolonne, angir du referansen til innsettingscellen for inndataverdiene i kolonnen. Skriv inn B3 i boksen Innsettingscelle, kolonne.

En datatabell med to variabler kan vise ulike kombinasjoner av rentesatser og lån termer påvirker et månedlig avdrag. I illustrasjonen nedenfor inneholder celle C2 = avdrag(B3/12,B4,-B5), som bruker to innsettingscellene, B3 og B4.

Hva hvis-analyse – tabell med to variabler

Bildeforklaring 1 Innsettingscelle, kolonne.

Bildeforklaring 2 Liste med verdier som Excel erstatter i innsettingscellen, rad, B4.

Bildeforklaring 3 Innsettingscelle, rad.

Bildeforklaring 4 Liste med verdier som Excel erstatter i kolonneinndatacellen, B3.

Viktig!: Når du velger dette alternativet for beregning, datatabeller når resten av arbeidsboken er beregnet på nytt. Hvis du manuelt vil omberegne datatabellen, merker med formler og trykker F9. Hvis du vil bruke denne hurtigtasten i Mac OS X versjon 10,3 eller senere, må du først deaktivere Exposé hurtigtasten for denne tasten. For mer informasjon, kan du se hurtigtaster for Excel.

 1. Klikk InnstillingerExcel-menyen.

 2. Klikk Beregning under formler og lister, og klikk deretter Automatisk unntatt for datatabeller.

Se også

Introduksjon til hva-hvis-analyse

Predict datatrender

Definere og løse et problem ved hjelp av Problemløseren

Bruke Målsøking til å finne resultatet du ønsker fra en formel

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×