Office
Logg på

Beregne en prosentverdi for delsummer i en pivottabell

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Hvis du vil vise prosentene, for eksempel % av sum i overordnet, % av totalsum eller % løpende sum i i en pivottabell, velger du blant alternativene for Vis verdier som.

Hvis du vil vise beregninger side ved side med verdiene de er basert på (for eksempel vise % av totalsum ved siden av delsummen), må du først duplisere verdifeltet ved å legge det til flere ganger.

  1. Dra ønsket felt i Feltliste hvis du vil duplisere Verdier-området og plassere det like nedenfor samme felt.

    Excel legger til verdifeltet i pivottabellen og føyer til et unikt identifikasjonsnummer i navnet. Du kan endre navnet hvis du vil.

  2. Høyreklikk verdifeltet i pivottabellen, og velg deretter Vis verdier som.

  3. Klikk ønsket alternativ.

Alternativer for beregning av verdifelt

Bruk denne c alculation alternativet :

Til å vise eller beregne følgende:

Ingen beregning

Verdien som er angitt i feltet.

% av totalsum

Verdier som en prosentdel av totalsummen av alle verdiene eller datapunktene i rapporten.

% av kolonnesum

Alle verdiene i hver kolonne eller serie som en prosentdel av summen for kolonnen eller serien.

% av radsum

Verdien i hver rad eller kategori som en prosentdel av summen for raden eller kategorien.

% av

Verdier som en prosentdel av verdien til det valgte basiselementet i basisfeltet.

% av radsum i overordnet rad

Verdier som (verdi for elementet) / (verdi for det overordnede elementet i rader)

% av kolonnesum i overordnet kolonne

Verdier som (verdi for elementet) / (verdi for det overordnede elementet i kolonner)

% av sum i overordnet

Verdier som (verdi for elementet) / (verdi for det overordnede elementet for valgt basisfelt)

Forskjellig fra

Verdier som forskjellen fra verdien til det valgte basiselementet i basisfeltet.

% forskjellig fra

Verdier som prosentforskjellen fra verdien til det valgte basiselementet i basisfeltet.

Løpende sum i

Verdien for etterfølgende elementer i det valgte basisfeltet som en løpende sum.

% løpende sum i

Verdien som en prosent for etterfølgende elementer i det valgte basisfeltet som vises som en løpende sum.

Ranger minste til største

Rangeringen til valgte verdier i et bestemt felt. Det minste elementet i feltet er oppført som 1, og alle høyere verdier har en høyere rangeringsverdi.

Ranger største til minste

Rangeringen til valgte verdier i et bestemt felt. Det største elementet i feltet er oppført som 1, og alle lavere verdier har en høyere rangeringsverdi.

Indeks

Verdier som ((celleverdi) x (samlet totalsum)) / ((totalsum for rad) x (totalsum for kolonne))

Mer om pivottabeller

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×