Berøringsveiledning for Office

Hvis du er ny bruker av Office med Windows 8 og har berøringsskjerm, kommer du lettere i gang hvis du lærer noen få bevegelser.

Grunnleggende:

Trykke

Trykkebevegelse

Knipe

Knip fingre sammen

Spre

Spre fingre fra hverandre

Skyve

Skyvebevegelse

Sveipe

Sveip på tvers av skjermen

Slik fungerer de i Office.

I et Office-program

Hvis du vil

Gjør du dette

Bytte til full skjerm

Trykk Fullskjermmodus på tittellinjen.

Eller trykk knappen Alternativer for visning av båndet på tittellinjen, og trykk Skjul båndet automatisk.

Bytte til standardvisning

Trykk de tre prikkene øverst på skjermen, og trykk deretter Avslutt fullskjermmodus.

Eller trykk knappen Alternativer for visning av båndet, og trykk Vis kategorier og kommandoer.

Aktivere berøringsmodus

Trykk knappen Berøringsmodus på verktøylinjen for hurtigtilgang.

Eller trykk håndikonet Berørings-/musemodus på verktøylinjen for hurtigtilgang, og trykk Berør.

(Hvis du ikke ser håndikonet Berørings-/musemodus, kan du legge det til å verktøylinjen for hurtigtilgang. Bruk fremgangsmåten for å tilpasse verktøylinjen for hurtigtilgang.)

Deaktivere berøringsmodus

Trykk knappen Berøringsmodus på verktøylinjen for hurtigtilgang.

Eller trykk håndikonet Berørings-/musemodus på verktøylinjen for hurtigtilgang, og trykk Mus.

Tilpasse verktøylinjen for hurtigtilgang

Trykk, hold og slipp deretter en knapp på verktøylinjen for hurtigtilgang. Velg hva du skal gjøre på menyen som vises.

Bruke berøringstastaturet

Hvis du vil

Gjør du dette

Vise berøringstastaturet

Trykk Berøringstastatur på oppgavelinjen.

Skjule berøringstastaturet

Trykk X på berøringstastaturet.

Forankre berøringstastaturet

Trykk Forankre berøringstastaturet slik at det forblir åpent.

Koble fra berøringstastaturet

Trykk Koble fra på berøringstastaturet.

Flytte rundt i en fil

Hvis du vil

Gjør du dette

Rulle

Berør dokumentet og skyv det opp og ned.

Zoome inn

Spre to finger fra hverandre.

Zoome ut

Knip to fingre sammen.

Merke et utvalg

Hvis du vil

Gjør du dette

Plassere markøren

Trykk i filen.

Merke tekst

Trykk i teksten og dra markeringshåndtaket.

Formatere tekst

Trykk den merkede teksten, og trykk deretter et formateringsalternativ på miniverktøylinjen.

Arbeide med figurer og objekter

Hvis du vil

Gjør du dette

Flytte

Berør objektet og skyv det.

Endre størrelse

Trykk objektet, og trykk og dra deretter skaleringshåndtaket for objektet.

Rotere

Trykk objektet, og trykk og dra deretter rotasjonshåndtaket.

I Excel

Hvis du vil

Gjør du dette

Redigere en celle

Dobbelttrykk cellen.

Merke et dataområde

Trykk en celle og dra markeringshåndtaket.

Fjerne innholdet i en celle

Trykk en celle for å merke den, trykk igjen for å hente frem miniverktøylinjen, og trykk deretter Fjern.

I PowerPoint

Hvis du vil

Gjør du dette

Zoome inn i en lysbildefremvisning

Spre to finger fra hverandre.

Zoome ut av en lysbildefremvisning

Knip to fingre sammen.

Vise kontroller i en lysbildefremvisning

Trykk et lysbilde.

Gå til neste eller forrige lysbilde i normalvisning

Flikk loddrett på lysbildet, eller trykk miniatyrbildet av lysbildet i miniatyrbilderuten.

Merke flere lysbilder

I miniatyrbilderuten eller i visningen for lysbildesortering utfører du et kort, vannrett sveip på tvers av hvert lysbilde til fargen på kantlinjen for miniatyrbildet endres.

Ordne lysbilder

Dra et lysbilde vannrett ut av miniatyrbilderuten, og slipp det på den nye plasseringen.

Merke flere objekter

Trykk et objekt for å merke det, og deretter trykker og holder du det mens du trykker de andre objektene.

Redigere teksten i et objekt

Dobbelttrykk teksten.

Endre visningsinnstillingen

Hvis du vil ...

Gjør du dette ...

Gjøre tekst og objekter større

Sveip, trykk Start, sveip opp, trykk Alle apper, trykk Kontrollpanel (under Windows-system), trykk Utseende og personalisering, trykk Skjerm og trykk Middels – 125 %.

Gjelder for: Excel 2013, Word 2013, OneNote 2013, PowerPoint 2013Var denne informasjonen nyttig?

Ja Nei

Hvordan kan vi forbedre det?

255 gjenstående tegn

Du må ikke inkludere kontaktinformasjon i tilbakemeldingen. Se gjennom våre retningslinjer for personvern.

Takk for tilbakemeldingen!

Støtteressurser

Endre språk