Behandle spørringsregler

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Som SharePoint Online-administrator kan du forbedre søkeresultater ved å opprette og behandle spørringsregler. Spørringsregler kan få søk til å respondere mer i tråd med brukernes hensikt.

I en spørringsregel angir du betingelser og tilhørende handlinger. Når en spørring oppfyller betingelsene i en spørringsregel, utfører søkesystemet handlingene som er angitt i regelen for å styrke relevansen i søkeresultatene. Dette kan gjøres ved å spesifisere resultatene eller endre rekkefølgen resultatene vises i. Et eksempel på en betingelse for en spørringsregel kan være at et uttrykk i en spørring samsvarer med et bestemt uttrykk i et SharePoint-uttrykkssett, eller at en spørring ofte utføres på en spesiell resultatkilde i et søkesystem, for eksempel videoer. Når betingelsen for spørringsregelen er oppfylt, kan en tilknyttet handling være å vise et bestemt element øverst i søkeresultatene. Tenk deg at du har et intranettsted hvor alle bedriftsarrangementer vedlikeholdes i et bibliotek, og du ønsker å fremme et førstehjelpsseminar. Dette oppnår du ved å opprette en spørringsregel som fører førstehjelpsseminaret øverst blant søkeresultatene når noen søker etter "seminar" eller "arrangement".

Du kan konfigurere spørringsregler for én eller flere resultatkilder, og du kan angi en tidsperiode for når spørringsregelen er aktiv.

Se også: Forstå Spørringsregler

Hva vil du gjøre?

Opprette en spørringsregel

Opprette og vise en resultatblokk

Endre rangerte søkeresultater ved å endre spørringen

Deaktivere en spørringsregel på et område

Rangere Spørringsregler for en områdesamling

Opprette en spørringsregel

Du kan opprette spørringsregler på forskjellige nivåer: for hele leieren, for en nettstedssamling eller for et nettsted. Når du oppretter spørringsregler på leiernivå, kan spørringsreglene brukes i alle nettstedssamlinger. Når du oppretter spørringsregler på nettstedssamlingsnivå, kan reglene brukes på alle nettsteder i nettstedssamlingen. Når du oppretter spørringsregler på nettstedsnivå, kan reglene bare brukes på det nettstedet.

 1. Gå til siden Behandle spørringsregler for leieren, for en nettstedssamling eller et nettsted:

  • For leieren:

   1. Logg på administrasjonssenteret for Office 365.

   2. Velg Administrasjon > SharePoint. Du er nå i administrasjonssenteret for SharePoint.

   3. Klikk søk, og klikk deretter Behandle spørringsregler på administrasjonssiden for søk.

  • For en nettstedssamling:

   • Gå til Innstillinger i nettstedssamlingen, klikk Innstillinger for område og klikk deretter Spørringsregler for søk under Administrasjon av områdesamling.

  • For et nettsted:

   • Gå til Innstillinger på nettstedet ditt, klikk Innstillinger for område, og klikk deretter Spørringsregler under Søk.

 2. Velg en resultatkilde for den nye spørringsregelen i listen Velg en resultatkilde på siden Behandle spørringsregler.

 3. Ny spørringsregel

 4. Skriv inn navnet for spørringsregelen, på siden Legg til spørringsregel under Generell informasjon i Regelnavn-feltet.

 5. Klikk for å utvide Kontekst-delen.

 6. Gjør noe av følgende i Kontekst-delen:

  • Velg Alle kilder hvis du vil bruke spørringsregelen på alle resultatkilder.

  • Velg Én av disse kildene hvis du vil bruke spørringsregelen på én eller flere bestemte resultatkilder. Som standard velges resultatkilden du angav tidligere. Hvis du vil legge til en resultatkilde i spørringsregelen, klikk Legg til kilde, velg en resultatkilde i dialogboksen, og klikk deretter Lagre.

 7. Hvis du vil begrense regelen til kategorier - hvis for eksempel en spørringsregel bare skal utløses når en term fra det forvaltede navigasjonstermsettet, er inkludert i spørringen, gjør du følgende:

  • Klikk Legg til kategori hvis du vil begrense spørringsregelen til en kategori. I dialogboksen Importer fra termlager velger du en term som vil utløse spørringsregelen når den tas med i en spørring. Klikk deretter Lagre.

  • Hvis du vil begrense spørringsregelen til et brukersegment, gjør du følgende:

   1. Klikk Legg til brukersegment.

   2. Skriv navnet på denne regelen i Tittel-feltet i dialogboksen, og klikk deretter Legg til term for brukersegment.

   3. Velg en term i dialogboksen Importer fra termlager, som representerer et brukersegment som vil utløse spørringsregelen når den vises i en spørring.

   4. Klikk Lagre.

 8. Gjør noe av følgende i delen Spørringsbetingelser:

  • Velg en av betingelsene som er angitt i følgende tabell.

  • Klikk Fjern betingelse for å konfigurere denne spørringsregelen til å utløses for hver spørring som brukerne skriver inn på nivået regelen opprettes for, og gå deretter til neste steg. Hvis du for eksempel oppretter denne regelen for en nettstedssamling, klikker du Fjern betingelse hvis du vil at denne regelen skal utløses hver gang brukerne skriver inn en spørring i en søkeboks i nettstedssamlingen.

Spørringsbetingelse

Beskrivelse

Konfigurasjon

Eksempel

Spørringen samsvarer nøyaktig med nøkkelordet

Spørringsregelen utløses når en spørring samsvarer nøyaktig med et ord eller uttrykk du angir.

Skriv inn ett eller flere uttrykk atskilt med semikolon, i tekstboksen Spørringen samsvarer nøyaktig med ett av disse uttrykkene.

Skriv "bilde; bild" i boksen. Spørringsregelen utløses når en bruker skriver "bilde" eller "bild" i en søkeboks. Regelen utløses ikke hvis en bruker skriver "bilder" eller "solbilde."

Spørring inneholder handlingsterm

Spørringsregelen utløses når en spørring inneholder en term for noe brukeren vil gjøre. Termen må være i begynnelsen eller slutten av spørringen.

Skriv inn handlingstermen som får spørringsregelen til å utløses, ved å gjøre noe av følgende:

 • Velg Handlingstermen er ett av disse uttrykkene, og skriv inn ett eller flere uttrykk.

 • Velg Handlingstermen er en oppføring i denne ordlisten, og klikk deretter Importer fra termlager. Velg en term fra et termsett i dialogboksen, og klikk deretter Lagre.

Skriv inn ordet "nedlaste" i boksen Handlingstermen er ett av disse uttrykkene. Når en bruker skriver "nedlaste Contoso Electronics dataark" i en søkeboks, er det mulig at brukeren ikke søker etter et dokument som inneholder ordene "nedlaste," "Contoso," "Electronics," og "dataark." I stedet vil brukeren sannsynligvis laste ned et Contoso Electronics-dataark. Spørringsregelen utløses slik at bare ordene "Contoso," "Electronics" og "dataark" sendes til søkeindeksen.

Spørringen samsvarer nøyaktig med ordliste

Spørringsregelen utløses når spørringen samsvarer nøyaktig med en ordlisteoppføring.

Velg en ordliste i listen Spørringen samsvarer nøyaktig med en oppføring i ordlisten. Hvis du vil angi en annen ordliste, klikker du Importer fra termlager, velger en term fra et termsett i dialogboksen, og klikker deretter Lagre.

Et ord en bruker skriver i en søkeboks, samsvarer helt med en oppføring i den forhåndskonfigurerte ordlisten Personnavn.

Spørring mer vanlig i kilde

Spørringsregelen utløses hvis brukere ofte sendte denne spørringen fra en annen kilde som du allerede har angitt.

Velg en resultatkilde i listen Det mest sannsynlig at spørringen brukes i denne kilden.

Du valgte Lokale videoresultater i listen. Spørringsregelen utløses hvis en bruker skriver ordet "opplæring" i en søkeboks, og det ordet allerede har blitt skrevet ofte i søkeboksen i Video-kolonnen.

Resultattype som ofte klikkes

Spørringsregelen utløses hvis andre brukere ofte klikket en spesiell resultattype etter å ha skrevet den samme spørringen.

Velg en resultattype i listen Ofte klikkede resultater samsvarer med resultattype.

Du valgte SharePoint-mikroblogginnlegg i listen. Hvis brukere ofte klikker et mikroblogginnlegg i søkeresultater, kan du vurdere å konfigurere det sist klikkede mikroblogginnlegget som det første forfremmede resultatet, og det nest sist klikkede mikroblogginnlegget som det andre forfremmede resultatet (i Handlinger-delen).

Teksttreff for avansert spørring

Du vil bruke et uttrykk eller en ordlisteoppføring som utløser spørringsregelen, og deretter definere mer detaljerte betingelser for når spørringsregelen utløses.

Skriv inn uttrykket eller termen som utløser spørringsregelen ved å gjøre noe av følgende:

 • Velg Spørringen inneholder ett av disse uttrykkene, og skriv inn ett eller flere uttrykk.

 • Velg Spørringen inneholder en oppføring i denne ordlisten, og klikk deretter Importer fra termlager. Velg en term fra et termsett i dialogboksen, og klikk deretter Lagre.

Legg deretter til flere betingelser ved å merke av for alternativer i listene.

Du valgte Spørringen inneholder ett av disse uttrykkene og deretter Start på spørringssamsvar, men ikke hele spørringen. Spørringsregelen utløses bare hvis uttrykket er i begynnelsen av en spørring, ikke hvis det er på slutten.

Klikk Legg til alternativ betingelse for å legge til flere betingelser.

Obs!: Regelen utløses når noen betingelse er sann.

 1. I Handlinger-delen angir du handlingen som skal utføres når spørringsregelen utløses. Angi noe av følgende:

  • Hvis du vil forfremme enkeltresultater slik at de vises nær toppen av søkeresultatene, klikker du Legg til forfremmet resultat (i SharePoint 2010-produkter ble dette kalt Hete tips).

   1. I Tittel-feltet i dialogboksen skriver du navnet du vil gi dette forfremmede resultatet.

   2. Skriv URL-adressen til resultatet som skal forfremmes, i feltet URL-adresse. Velg Gjengi URL-adressen som et banner i stedet for en hyperkobling

   3. Klikk Lagre.

    Du kan legge til flere individuelle forfremmede resultater. Når det er mer enn ett forfremmet resultat, angis den relative rangeringen.

  • Du kan forfremme en gruppe med søkeresultater ved å klikke Legg til resultatblokk. Hvis du vil vite mer, se Opprette og vise en resultatblokk litt lenger ned.

  • Hvis du vil endre rangerte søkeresultater, klikker du Endre rangerte resultater ved å endre spørringen. For mer informasjon, kan du se Endre rangerte søkeresultater ved å endre spørringen litt ytterligere ned.

 2. Hvis du vil gjøre spørringsregelen aktiv i en bestemt tidsperiode, klikk Publiser, og angi deretter perioden.

 3. Klikk Lagre.

Til toppen av siden

Opprette og vise en resultatblokk

En resultatblokk er flere søkeresultater som vises som en gruppe. På samme måte som når du fremmer et spesielt resultat, kan du forfremme en resultatblokk når en bestemt spørringsbetingelse gjelder.

Når du konfigurerer en spørringsbetingelse for en resultatblokk, bruker du spørringsvariabler. Spørringsvariabler kan lignes med plassholdere for verdier du ikke kjenner enda når du angir spørringen. Når spørringen kjøres, blir imidlertid denne informasjonen tilgjengelig, og systemet bruker den til å sende spørringen til indeksen. {User.Name} vil for eksempel stå for visningsnavnet til brukeren som skrev inn spørringen. En annen er {searchBoxQuery}, som står for spørringen en bruker skrev inn i en søkeboks. Når du bruker Spørreverktøy til å konfigurerre spørringen, vises en liste over spørringsvariabler. (Se trinn 3 i prosedyren under.)

 1. I trinn 9 av prosedyren Opprette en spørringsregel, klikker du Legg til resultatblokk i Handlinger-delen på siden Legg til spørringsregel.

 2. Skriv et navn for resultatblokken i Tittel-feltet under Blokktittel.

 3. Klikk Start Spørreverktøy under Spørring for å angi spørringen.

 4. I dialogboksen Bygg spørringen:

  • I kategorien GRUNNLEGGENDE velger du alternativer for å definere spørringen for resultatblokken:

Liste

Alternativer

Velg en spørring

Velg en resultatkilde for å angi hvilket innhold det skal søkes etter.

Nøkkelordfilter

Bruk nøkkelordfiltre til å legge til spørringsvariabler i spørringen. Se spørringsvariabler i SharePoint Server 2013 for en liste over tilgjengelige spørringsvariabler.

Velg forhåndsdefinerte spørringsvariabler fra listen, og legg dem deretter til i spørringen ved å klikke Legg til nøkkelordfilter.

Egenskapsfilter

Bruk egenskapsfiltre til å spørre etter innhold i forvaltede egenskaper det er angitt man kan spørre etter i søkeskjemaet.

Velg forvaltede egenskaper fra listen Egenskapsfilter. Klikk Legg til egenskapsfilter for å legge til filteret i spørringen.

Obs!: Egendefinert forvaltede egenskaper vises ikke i egenskapsfilter-listen. Skriv inn navnet på den egendefinerte forvaltet egenskapen etterfulgt av spørringsbetingelse, for eksempel MyCustomColorProperty:Green for å legge til en egendefinert forvaltet egenskap i spørringen, i tekstboksen spørringen

 • I kategorien SORTERING angir du hvordan du vil at søkeresultatene innenfor resultatblokken skal bli sortert.

  I Sorter etter-listen under Sorter resultater:

  • Hvis du skal sortere etter forvaltede egenskaper som er satt til sorterbare i søkeskjemaet, velger du en forvaltet egenskap fra listen, og deretter velger du Synkende eller Stigende. Hvis du vil legge til flere sorteringsnivåer, klikker du Legg til sorteringsnivå.

  • Hvis du vil sortere etter relevansrangering, velger du Rangering, og deretter:

   • I listen Rangeringsmodell velger du hvilken rangeringsmodell som skal brukes for sortering av søkeresultater (dette valget er valgfritt).

   • Under Dynamisk sortering kan du angi mer rangering ved å legge til regler som endrer rekkefølgen på søkeresultatene når visse betingelser gjelder, ved å klikke Legg til dynamisk sorteringsregel og deretter angi betingede regler.

 • I kategorien TEST kan du forhåndsvise spørringen som er sendt.

Alternativ

Beskrivelse

Spørringstekst:

Viser den ferdige spørringen som vil bli kjørt av webdelen for innholdssøk. Den er basert på den opprinnelige spørringsmalen hvor dynamiske variabler er erstattet av gjeldende verdier. Du kan ende opp med å gjøre andre endringer i spørringen som en del av spørringsregler.

Vis mer

Klikk for å vise flere alternativer.

Spørringsmal

Viser innholdet av spørringsmalen som er brukt på spørringen.

Variabler for spørringsmal

Viser spørringsvariablene som vil bli brukt på spørringen, og verdiene av variablene som gjelder for den gjeldende siden. Du kan skrive inn andre verdier for å teste effekten de vil ha for spørringen. Klikk knappen Test spørring for å forhåndsvise søkeresultatene.

 1. Klikk OK for å lukke dialogboksen Bygg spørringen.

 2. I listen Søk i denne kilden under Spørring velger du resultatkilden som resultatblokken skal brukes på.

 3. I rullegardinlisten Elementer velger du hvor mange resultater du vil vise i resultatblokken.

 4. Klikk for å utvide Innstillinger-delen.

Resultatblokken viser bare antallet søkeresultater du angav i det foregående trinnet. Du kan imidlertid legge til en Vis mer-kobling nederst i resultatblokken som vil vise alle søkeresultatene for resultatblokken. Hvis du vil legge til en Vis mer-kobling, velger du Mer-koblingen går til følgende URL-adresse, og skriver deretter en URL-adresse. Du kan bruke spørringsvariabler i denne URL-adressen - for eksempel, http://www.<nettsted>/search/results.aspx?k={subjectTerms}.

 1. Klikk OK.

Til toppen av siden

Endre rangerte resultater ved å endre spørringen

Rangeringsmodellen beregner en rangeringsrekkefølge for søkeresultater. Du kan endre denne rangeringen ved å forfremme eller degradere elementer innenfor søkeresultatene. I en spørring som inneholder "last ned verktøykasse", kan du for eksempel opprette en spørringsregel som gjenkjenner ordet "last ned" som et handlingsuttrykk. Når du har gjort det, kan du endre de rangerte søkeresultatene for å forfremme URL-adressen til et bestemt nedlastingsnettsted på ditt intranett. Du kan også dynamisk endre sorteringsrekkefølgen for søkeresultatene basert på flere variabler som filtype eller bestemte nøkkelord. Når du endrer rangerte søkeresultater ved å endre spørringen, vil du se at resultatene dine er sikkerhetstrimmet og presiserbare. Videre vil ikke søkeresultatene vises hvis dokumentet ikke lenger er der.

 1. I trinn 9 av prosedyren Opprette en spørringsregel klikker du Endre rangerte resultater ved å endre spørringen under Handlinger på siden Legg til spørringsregel.

 2. I dialogboksen Bygg spørringen:

  • I kategorien GRUNNLEGGENDE velger du alternativer for å endre rangerte søkeresultater:

Liste

Alternativer

Velg en spørring

Velg en resultatkilde for å angi hvilket innhold det skal søkes etter.

Nøkkelordfilter

Bruk nøkkelordfiltre til å legge til spørringsvariabler i spørringen. Se spørringsvariabler i SharePoint Server 2013 for en liste over tilgjengelige spørringsvariabler.

Velg forhåndsdefinerte spørringsvariabler fra listen, og legg dem deretter til i spørringen ved å klikke Legg til nøkkelordfilter.

Egenskapsfilter

Bruk egenskapsfiltre til å spørre etter innhold i forvaltede egenskaper det er angitt man kan spørre etter i søkeskjemaet.

Velg forvaltede egenskaper fra rullegardinlisten Egenskapsfilter. Klikk Legg til egenskapsfilter for å legge til filteret i spørringen.

 • I kategorien SORTERING angir du hvordan du vil at søkeresultatene skal bli sortert:
  i rullegardinlisten Sorter etter:

  • Hvis du skal sortere etter forvaltede egenskaper som er satt til sorterbare i søkeskjemaet, velger du en forvaltet egenskap fra listen, og deretter velger du Synkende eller Stigende. Hvis du vil legge til flere sorteringsnivåer, klikker du Legg til sorteringsnivå.

  • Hvis du vil sortere etter relevansrangering, velger du Rangering, og deretter:

   • I listen Rangeringsmodell velger du hvilken rangeringsmodell som skal brukes for sortering av søkeresultater (dette valget er valgfritt).

   • Under Dynamisk sortering kan du spesifisere mer rangering ved å legge til regler som endrer rekkefølgen på søkeresultatene når visse betingelser gjelder, ved å klikke Legg til dynamisk sorteringsregel og deretter angi betingede regler.

 • I kategorien TEST kan du forhåndsvise spørringen som er sendt.

Alternativ

Beskrivelse

Spørringstekst:

Viser den ferdige spørringen som vil bli kjørt av webdelen for innholdssøk. Den er basert på den opprinnelige spørringsmalen hvor dynamiske variabler er erstattet av gjeldende verdier. Du kan ende opp med å gjøre andre endringer av spørringen som en del av spørringsregler.

Vis mer

Klikk for å vise mer informasjon.

Spørringsmal

Viser innholdet av spørringsmalen som er brukt på spørringen.

Variabler for spørringsmal

Viser spørringsvariablene som vil bli brukt på spørringen, og verdiene av variablene som gjelder for den gjeldende siden. Du kan skrive inn andre verdier for å teste effekten de vil ha for spørringen. Klikk knappen Test spørring for å forhåndsvise søkeresultatene.

 1. Klikk OK for å lukke dialogboksen Alternativer for Access.

 2. Klikk Lagre.

Til toppen av siden

Deaktivere en spørringsregel på et nettsted

Spørringsregler som opprettes på leiernivå arves av nettstedssamlinger og nettsteder. Tilsvarende vil spørringsregler som opprettes på nettstedssamlingsnivå, arves av nettsteder i nettstedssamlingen. Hvis du ikke vil at spørringsregelen skal gjelde for et nettsted som arver den, kan du deaktivere spørringsregelen for nettstedet.

 1. Klikk Innstillinger for områdeInnstillinger-menyen på ditt nettsted.

 2. Klikk Spørringsregler under Søk på siden Innstillinger for område.

 3. På siden Behandle spørringsregler velger du resultatkilden med spørringsregelen du vil deaktivere, på Velg en resultatkilde-menyen.

 4. Pek på spørringsregelen du vil deaktivere, i Navn-kolonnen, og klikk deretter Gjør inaktiv.

Til toppen av siden

Rangere spørringsregler for en nettstedssamling

Når flere spørringsregler er aktive for en leier, en nettstedssamling eller et nettsted, kan mer enn én regel kjøres for en spørring som utføres på det nivået. Som standard vil ikke reglene kjøres i en gitt rekkefølge. Hvis du imidlertid vil kontrollere rekkefølge reglene kjøres i, må du legge til spørringsreglene du oppretter i spørringsgrupper. Dette gjør du ved å velge reglene som skal legges til en gruppe, og deretter angi rekkefølgen for når reglene i gruppen skal kjøres hvis de utløses. Du kan også hindre at spørringsregler som rangeres lavest i en gruppe, kjøres selv om de blir utløst.

 1. Klikk Innstillinger for områdeInnstillinger-menyen i nettstedssamlingen.

 2. Klikk Spørringsregler for søk under Administrasjon av områdesamling på siden Innstillinger for område.

 3. På siden Behandle spørringsregler velger du resultatkilden med spørringsreglene du vil deaktivere, på Velg en resultatkilde-menyen.

 4. Merk av for hver spørringsregel du har opprettet og vil legge til i en gruppe.

  Obs!: Spørringsregler du opprettet for denne nettstedssamlingen, er angitt under Angitt for denne områdesamlingen.

 5. Klikk Ordne valgte regler

 6. Gjør noe av følgende i dialogboksen Ordne valgte regler, og klikk deretter OK:

  • Velg Flytt regler til ny gruppe med dette navnet, og skriv deretter navnet for gruppen.

  • Velg Flytt regler til eksisterende gruppe, og velg deretter en gruppe i listen.

 7. På siden Behandle spørringsregler:

  1. Hvis du vil endre rekkefølgen for når en regel i en gruppe kjøres hvis den utløses, endrer du regelens nummerrekkefølge.

  2. Hvis du vil hindre kjøring av spørringsreglene som er rangert lavest i gruppen, gå til raden med gruppens spørringsregel som skal kjøres sist, og velg deretter Stopp i Fortsett/Stopp-listen i Handlinger-kolonnen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×