Behandle rang for regler for betinget formatering

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når du oppretter mer enn én betinget formateringsregel for et celleområde, kan det være nyttig for å forstå i hvilken rekkefølge evalueres disse reglene, hva skjer når to eller flere regler er i konflikt, kopiere og lime inn mulige konsekvenser regelevaluering, hvordan du endrer den rekkefølgen som reglene evalueres, og når du skal stoppe regelevaluering.

Du oppretter, redigerer, sletter og viser alle regler for betinget formatering i arbeidsboken ved hjelp av dialogboksen Behandling av regler for betinget formatering. (Klikk Betinget formatering på fanen Hjem, og klikk deretter Behandle regler.)

Menyen Betinget formatering med Behandle regler uthevet

Når to eller flere regler for betinget formatering brukes på et celleområde, evalueres disse reglene i rangrekkefølge (fra topp til bunn) i henhold til hvordan de er oppført i denne dialogboksen.

Her er et eksempel med utløpsdatoer for ID-merker. Vi vil markere ID-kort som utløper innen 60 dager med en gul bakgrunnsfarge, og utløpte kort med en rød bakgrunnsfarge.

Data med betinget formatering

I dette eksemplet er celler med ansatt-ID-numre som har sertifiseringsdatoer som utløper innen 60 dager, formatert i gult, og ID-numre for ansatte med en utløpt sertifisering er formatert i rødt. Reglene vises på bildet nedenfor.

Regler for betinget formatering

Den første regelen (som Hvis SANN, setter du cellen bakgrunnsfargen til rød) tester en datoverdi i kolonne B mot gjeldende dato (hentes ved å bruke Idag -funksjonen i en formel). Tilordne formelen til den første dataverdien i kolonne B som er B2. Formelen for denne regelen er = B2 < i dag(). Denne formelen tester cellene i kolonne B (celler B2:B15). Hvis formelen for en celle i kolonne B er SANN, den tilsvarende cellen i kolonne A (for eksempel A5 tilsvarer B5; A11 tilsvarer B11), deretter er formatert med en rød bakgrunnsfarge. Når alle celler som er angitt under gjelder vurderes med denne første regelen, testet den andre regelen. Denne formelen kontrollerer hvis verdiene i kolonnen B er mindre enn 60 dager fra gjeldende dato (for eksempel anta at dagens dato er 11/8/2010). Cellen i B4, er 10/4/2010, mindre enn 60 dager fra i dag, slik at det evalueres som sant, og er formatert med en gul bakgrunnsfarge. Formelen for denne regelen er = B2 < IDAG () + 60. En celle som var første formatert rød av høyeste regelen i listen som gjenstår alene.

En regel som er høyere oppe i listen, har høyere rang enn en regel som er lavere nede i listen. Som standard legges nye regler alltid til øverst på listen, og har derfor en høyere prioritet. Du bør altså holde øye med rekkefølgen. Du kan endre rekkefølgen ved hjelp av pilene Flytt opp og Flytt ned i dialogboksen.

Flytt opp- og Flytt ned-piler

For et celleområde kan du ha flere regler for betinget formatering som evalueres som Sant. Her forklares hvordan reglene brukes, først når reglene ikke er i konflikt, og deretter når de er i konflikt:

Når regler ikke er i konflikt     Hvis for eksempel én regel formaterer en celle i fet skrift, og en annen regel formaterer den samme cellen med rød farge, formateres cellen både med fet skrift og rød farge. Fordi det ikke er konflikt mellom de to formatene, brukes begge regler.

Når regler er i konflikt     For eksempel kan én regel angi rød skriftfarge for en celle en annen regel angi grønn skriftfarge. Siden de to reglene er i konflikt, kan bare en av dem brukes. Regelen som brukes, er den som er høyere i rang (høyere på listen i dialogboksen).

Mens du redigerer regnearket, kan det hende du kopierer og limer inn celleverdier med betingede formater, fyller et celleområde med betingede formater eller bruker Kopier format. Disse operasjonene kan påvirke rangen for regler for betinget formatering på følgende måte: En ny regel for betinget formatering basert på kildecellene opprettes for målcellene.

Hvis du kopierer og limer inn celleverdier som har betingede formater, i et regneark som er åpnet i en annen forekomst av Excel (en annen Excel.exe-prosess som kjører samtidig på datamaskinen), opprettes det ingen regel for betinget formatering i den andre forekomsten, og formatet kopieres ikke til denne forekomsten.

For et celleområde, hvis en formateringsregel evalueres som sant, forrang den over en eksisterende manuelt format. Du bruker et manuelt format ved hjelp av knappene i Skrift-gruppen i kategorien Hjem (Excel 2016/2013) eller celler -gruppen i kategorien Hjem (Excel 2010/2007). Hvis du sletter den betingede formateringsregelen, forblir manuelt formateringen for celleområdet.

Manuell formatering vises ikke i dialogboksen Behandling av regler for betinget formatering, og den brukes heller ikke til å bestemme rang.

Av hensyn til bakoverkompatibilitet med tidligere versjoner enn Excel 2007 kan du merke av for Stopp hvis sann i dialogboksen Behandle regler for å simulere hvordan betinget formatering kan vises i tidligere versjoner av Excel som ikke støtter flere enn tre regler for betinget formatering eller flere regler brukt på samme område.

Hvis du for eksempel har flere enn tre regler for betinget formatering av et celleområde og arbeider i en tidligere versjon av Excel enn Excel 2007, gjelder følgende for denne versjonen:

 • Bare de tre første reglene evalueres.

 • Den første regelen i rekkefølgen som gir Sant, brukes.

 • Regler senere i rekkefølgen ignoreres hvis de gir Sant.

Tabellen nedenfor oppsummerer alle mulige tilstander for de første tre reglene:

Hvis regel

Er lik

Og hvis regel

Er lik

Og hvis regel

Er lik

Deretter

En

Sann

To

Sann eller Usann

Tre

Sann eller Usann

Regel én brukes, og regel to og tre ignoreres.

En

Usann

To

Sann

Tre

Sann eller Usann

Regel to brukes, og regel tre ignoreres.

En

Usann

To

Usann

Tre

Sann

Regel tre brukes.

En

Usann

To

Usann

Tre

Usann

Ingen regler brukes.

Du kan merke av for eller fjerne merket for Stopp hvis sann for å endre standard virkemåte:

 • Hvis du vil evaluere bare den første regelen, merker du av for Stopp hvis sann for den første regelen.

 • Hvis du vil evaluere bare den første og den andre regelen, merker du av for Stopp hvis sann for den andre regelen.

Du kan ikke merke eller fjerne merket for Stopp hvis sann hvis regelen formaterer ved å bruke en datastolpe, en fargeskala eller et ikonsett.

Redigere rang for regler for betinget formatering

 1. Klikk pilen ved siden av Betinget formatering i Stiler-gruppen på fanen Hjem, og klikk deretter Behandle regler.

  Menyen Betinget formatering med Behandle regler uthevet

  Regler for betinget formatering for det merkede området vises, inkludert regeltypen, formatet, celleområdet regelen gjelder for, og Stopp hvis SANN innstillingen.

  Hvis ønsket regel ikke vises, må du kontrollere at riktig celleområde, regneark, tabell eller pivottabellrapport er merket, i listeboksen Vis formateringsregler for.

 2. Merk en regel. Bare én regel kan merkes om gangen.

 3. Hvis du vil flytte den valgte regelen i rekkefølgen, klikker du Flytt opp. Hvis du vil flytte den valgte regelen i rekkefølgen, klikker du Flytt ned.

  Flytt opp- og Flytt ned-piler

 4. Hvis du eventuelt vil stoppe regelevaluering ved en bestemt regel, merker du av for Stopp hvis sann.

Trenger du mer hjelp?

Du kan alltid spørre en ekspert i Excel tekniske fellesskap, få støtte i Svar-fellesskapet, eller foreslå en ny funksjon eller forbedring på Excel User Voice.

Se også

Legge til, endre, eller fjerne betingede formater

Kopiere betinget formatering

Fjerne betinget formatering

Bruk en formel for betinget formatering

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×