Behandle potensielle kunder eller kundeemner i Business Contact Manager

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan holde oversikt over potensielle kunder og gjøre fremdriften mot vinner bedriften sin med Business Contact Manager for Outlook.

Et kundeemne er en person, bedriften eller organisasjonen som er potensielt interessert i produkter eller tjenester business-tilbud. Du kan bruke Business Contact Manager for Outlook til å administrere kundeemner eller potensielle kunder ved å holde oversikt over informasjonen om individuelle kundeemner. Bruk kriteriene rangere kvaliteten på salgsmulighetene dine slik at du har en bedre forståelse av hvor du vil fokusere på salg innsatsen. Du kan også bruke Business Contact Manager for Outlook til å overvåke fremdriften eller gruppens fremdrift slå kundeemner til salg.

Hva vil du gjøre?

Opprette kundeemner

Opprette kundeemner

Et kundeemne kan komme fra hvor som helst, fra en markedsføringsaktivitet, en referanse fra gjeldende kunde eller word av munnen. Som en liten bedrift eier er det viktig for deg å ta opp og følge opp hver kundeemne. Hvis du er lucky til har mange kundeemner, vil du ha en prosess for å fange opp og spore informasjon om emnet og om kundeemnet gjøres om til et salg. For eksempel vil du kanskje å:

 • Hente informasjon om potensielle kunden i en kundeemnepost, inkludert informasjon som kvalifiserer kundeemnet.

 • Registrere informasjon om produkter og tjenester som interesserer fylt med en salgsmulighet-skjemaet.

 • Følg opp med personen og spor kundeemne som den utvikler til en forretningskontakt.

Kundeemner, vises i en fane i arbeidsområdet Salg. Du kan vise kundeemne og salgsmulighet enkeltposter fra salg- arbeidsområde.

I denne delen

Opprette en ny kundeemnepost

Opprette kundeemner fra e-postmeldinger eller ved å importere

Opprette et kundeemne fra en e-postmelding

Importere og eksportere kundeemner

Opprette en ny kundeemnepost

Første informasjonen om noen som kan gjøre forretninger med deg, kan være begrenset, men det er fremdeles verdt å spille inn hva du kjenner i en kundeemnepost.

Du kan angi omfattende informasjon om et kundeemne, koble andre poster og kommunikasjonsloggelementer og legge til egendefinerte felt. All denne informasjonen lagres som en leder post.

 1. Klikk Salg under Business Contact Manager i navigasjonsruten.

 2. Klikk lede på båndet i Ny-gruppen i kategorien Hjem.

 3. Skriv inn navnet på fylt i delen lede, i Fullt navn-boksen.

  Tips!: Fullt navn er den eneste informasjonen som kreves på kundeemneskjemaet.

 4. Skriv inn eventuell annen informasjon som du har om kundeemnet.

  En kundeemnepost har et Generelt-siden og en Logg-siden.

Generelt-siden

Generelt-siden på en kundeemneoppføring er delt inn i inndelinger på følgende måte:

Lede    Skriv inn stilling for kontakten, og klikk deretter alternativet for arkivering du foretrekker i Arkiver som-feltet. Hvis du vil tilordne en ansatt å følge opp med emnet, klikker du den ansattes navn i tilordnet til-listen. Bare personer du har delt databasen som vises i denne listen. Hvis du vil, kan du klikke bildeikonet for å legge til et bilde for emnet ved å klikke bildet.

Kundeemne med kundeemnenavn

Firmainformasjon    Skriv inn navnet på firmaet som representerer kundeemnet.

Tilknyttet forretningsforbindelse    Hvis du vil knytte emnet til en av kontoene, klikk konto-knappen, og velg en konto fra listen.

Internett, telefonnumre, og adresser    Angi emnet kontaktinformasjon i disse delene. Du kan angi flere elementer i feltene som inneholder en pil. Du kan for eksempel angi adresser for Business, Home og andre under adresser, og merker av adressen som skal brukes for masseutsendelser.

Informasjon om datakilden    Bruk denne delen til å registrere hvordan du fant om dette emnet. Du kan velge et element i kildelisten, eller Skriv inn en ny kilde. Klikk Igangsatt av Hvis du vil angi nøyaktig kilden. Hvis du velger Word omtalt som kilde, for eksempel og klikk deretter Igangsatt av, i dialogboksen som åpnes vil vise alle forretningskontakter, og du kan velge navnet på den ansatte eller kunden som refereres emnet for deg.

Kundeemnepost som viser kildeinndeling

Rangering av kundeemne    Resultat, eller vurdere kundeemnet hvor sannsynlig han eller hun er som å kjøpe produkter eller tjenester. Du kan manuelt angi en poengsum ved å klikke antallet stjerner du vil bruke kundeemnet skal ha, eller velge en automatisk Resultattype. Automatisk poengsum er basert på poengsumkriterier, som du kan tilpasse, eller bare bruke standardoppføringene.

Kundeemnepost med kundeemnevurdering

Kommentarer    Legg til eventuell tilleggsinformasjon om kundeemnet i notater-feltet. Klikk Legg til tidsangivelse Hvis du vil knytte datoen og klokkeslettet du har angitt informasjon.

Logg-siden

Klikk Vis for å åpne Historikk-siden, på båndet, og klikk deretter Logg. Denne siden inneholder alle kommunikasjonsloggelementer som er knyttet til denne post.

Hvis du vil lage en mer detaljert historikk om kundeemnet, klikker du Ny og deretter koble et element, for eksempel en forretningsnotat, telefonlogg, avtale eller oppgave til oppføringen. Hvis du vil ha mer informasjon om Kommunikasjonslogg, kan du se spore kommunikasjon med kunder i Business Contact Manager.

 1. Klikk Lagre og lukk, eller hvis du har flere LED-poster til å opprette, klikker du Lagre og lukk for å åpne et tomt LED-skjema.

Til toppen av siden

Opprette kundeemner fra e-postmeldinger eller ved å importere

Du kan også opprette en kundeemnepost fra en e-postmelding, eller ved å importere poster.

Opprette et kundeemne fra en e-postmelding

Du kan ta navnet og e-postadressen til et kundeemne direkte fra en e-postmelding.

 1. Dobbeltklikk e-postmelding fra kontakten i Microsoft Outlook.

 2. Klikk Opprett oppføring på båndet i Business-gruppen i kategorien melding.

 3. Klikk lede i listen. Et kundeemneskjema for nytt åpnes med navnet på personen, hvis kjent, og e-postadresse som allerede har angitt.

 4. Fyll ut skjemaet, og klikk deretter Lagre og lukk.

Til toppen av siden

Importere og eksportere kundeemner

Du kan importere kundeemne informasjon fra andre programmer, for eksempel ACT! og Microsoft Excel. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du importerer kundeemneposter og andre data, kan du se importere dataene til Business Contact Manager.

Fordi kundeemner er en type forretningskontakt-oppføring, kan du eksport dem med Business Contact Manager for Outlook dataene. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du eksporterer kundeemneposter og andre data, kan du se eksportere forretningsoppføringer i Business Contact Manager.

Til toppen av siden

Kvalifisere eller rangere kundeemner

Når du er kvalifisert et kundeemne, angir du at emnet er en person som har et bruk eller trenger for produktet eller tjenesten. Hvis bedriften selger klart aktsomhet services, vil for eksempel fylt trenger å ha en klart.

Du finner flere standardkriteriene i LED-skjemaet. Du kan bruke disse kriteriene til å beregne et kundeemne poengsum, tilpasse dem for bedriften din automatisk, eller du kan slette dem, og angi dine egne vilkår.

Bruk poengsum informasjon til poengsummen alle forretningskontaktoppføringer eller eventuelle egendefinerte poster basert på oppføringstype for forretningskontakt. Husk at alle kriteriene påvirker et kundeemne eller kontaktens poengsum. Merket av i avmerkingsboksene øke beregnes automatisk poengsum for en kontakt mens umerkede avmerkingsboksene senke kontaktens poengsum.

I denne delen

Resultat eller vurdere salgsmuligheter

Tilpasse kundeemne poengsumkriterier

Resultat eller vurdere salgsmuligheter

Bruk kriteriene rangere salgsmulighetene på sannsynligheten for at de skal handle.

 1. Klikk Salg under Business Contact Manager i navigasjonsruten.

 2. Klikk kategorien kundeemner, og dobbeltklikk deretter en oppføring for å åpne den.

 3. Velg en avmerkingsboks for å indikere at kundeemnet oppfyller dette vilkåret på kundeemneoppføringen, i delen rangering av kundeemne. Etter hvert kriterium er inkludert i automatisk poengsum beregningene, en merket avmerkingsboks heves til kundeemnet poengsum, og en umerkede merket vil senke den.

 4. Hvis du vil, kan du endre grunnlag for en poengsum ved å klikke Poengsum vilkår. Kriteriene tilordnes hver en vekt på lav, normal eller høy. Ved å endre tykkelsen på hvert kriterium, kan du endre omfanget som påvirker den totale poengsummen.

  Avhengig av hvor mye fullførte vilkår og den relative viktigheten knyttet til hver, Business Contact Manager for Outlook beregner poengsummen og viser det i boksen Antall gule stjerner i delen rangering av kundeemne.

 5. Hvis du vil overstyre automatiske poengsum prosessen, kan du tilordne en fast poengsum til kundeemnet. Klikk Manuell fra listen Resultattype, og klikk deretter hvor mange stjerner som du vil tilordne.

Til toppen av siden

Tilpasse kundeemne poengsumkriterier

Business Contact Manager for Outlook inneholder standard poengsumkriterier, men du kan endre vilkårene for å samsvare med salg prosessene bedre.

 1. Klikk kategorien Fil.

 2. Klikk Business Contact Manager.

 3. Klikk Tilpass, og klikk deretter Endre poengsum vilkår.

  Tips!: Du kan også tilpasse kundeemne kriteriene ved å åpne en kundeemnepost, og i delen rangering av kundeemne klikke poengsumkriterier.

  Kundeemnepost med kundeemnevurdering

 4. Hvis du vil redigere et vilkår, merker du den, og klikk deretter Rediger. Endre elementets beskrivelse, viktighet eller begge, og klikk deretter OK.

 5. Hvis du vil opprette et nytt vilkår, klikker du Legg til. Skriv inn en beskrivelse, Velg viktighet, og klikk deretter OK.

 6. Hvis du vil slette et vilkår, merker du den, og klikk deretter Slett.

Til toppen av siden

Tilordne kundeemner

Business Contact Manager for Outlook lagrer forretningsdata i en database. Du kan dele denne forretningsdataene med medarbeiderne slik at de har den nødvendige informasjonen kan betjene kunder. Du kan tilordne et kundeemne til alle personene du har delt databasen.

 1. Klikk Salg under Business Contact Manager i navigasjonsruten.

 2. Klikk kategorien kundeemner, og velg deretter ledetid eller kundeemner som du vil tilordne.

Hvordan velger jeg flere oppføringer?

Hvis du vil merke poster som er ved siden av hverandre, trykker du SKIFT-tasten, og klikk deretter fornavn og etternavn poster på gruppen du vil legge til. Hvis du vil merke flere poster, holder du nede CTRL, og klikk deretter enkeltpostene. Hvis du vil merke alle poster, klikker du en, og trykk deretter CTRL + A

 1. Klikk tilordne til på båndet i Handlinger-gruppen og velg deretter personen du vil arbeide med kundeemnet.

Til toppen av siden

Rediger flere kundeemne om gangen

Det er enkelt å redigere samtidig flere kundeemner, for eksempel, til å oppdatere flere manuell resultater eller til å identifisere alle kundeemner fra en bestemt kilde.

 1. Klikk Salg under Business Contact Manager i navigasjonsruten.

 2. Klikk kategorien kundeemner, og klikk deretter postene du vil endre.

Hvordan velger jeg flere oppføringer?

Hvis du vil merke oppføringer som står ved siden av hverandre, holder du nede SKIFT mens du klikker den første og siste oppføringer i gruppen du vil legge til. Hvis du vil merke oppføringer som ikke står ved siden av hverandre, holder du nede CTRL mens du klikker de individuelle oppføringene. Hvis du vil merke alle oppføringer, klikker du én av dem, og deretter trykker du CTRL+A.

 1. Klikk Masseredigering i Rediger-gruppen på Hjem-fanen på båndet.

  Masseredigering-knappen på båndet

 2. Klikk feltet du vil redigere i listen Velg feltet.

 3. Angi den nye verdien du vil bruke, i feltet, eller klikk Fjern verdien for å slette feltets oppføring i hver av de valgte oppføringene.

 4. Klikk OK for å fullføre masseredigering og lukke dialogboksen.

Til toppen av siden

Konvertere et kundeemne til en forretningskontakt

Noen fører ikke salg i alle sett med kundeemner, og bli slettet; andre bevise være verdifull. Du kan konvertere disse verdifull kundeemner til forretningskontakter. Forretningskontaktoppføringer brukes for kontakter som du har en pågående business-relasjon.

 1. Klikk Salg under Business Contact Manager i navigasjonsruten.

 2. Velg kategorien leder i arbeidsområdet, og dobbeltklikk deretter en kundeemneoppføring for å åpne den.

 3. Klikk Konverter til på båndet i Rediger-gruppen og klikk deretter Forretningskontakt.

 4. Rediger forretningskontaktoppføringen etter behov, og klikk deretter Lagre og lukk.

Obs!: Business Contact skjemaer er svært like kundeemne skjemaer, men de har flere sider: Detaljer og brukerdefinerte felt. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fyller ut et skjema for forretningskontakt, kan du se Bruk forretningskontakter i Business Contact Manager.

Til toppen av siden

Opprette rapporter fra kundeemner

Kundeemner rapporter er innebygd i Business Contact Manager for Outlook, og de kan enkelt endres slik at den dekker dine behov.

 1. Klikk én av følgende mapper under Business Contact Manager i navigasjonsruten for å vise arbeidsområdet:

  • Kontaktbehandling.

  • Salg.

  • Markedsføring.

  • Prosjektstyring.

 2. Klikk rapporter-fanen for å vise ett av standard kundeemne rapporter, på båndet. I Kontaktbehandlinggruppen, klikk kundeemner, og velg deretter en rapport:

  • Kundeemner etter tilordnet til .

  • Kundeemner etter tilordnet til, og vurdering .

  • Kundeemner etter rangering.

 3. Hvis du vil opprette en ny rapport, kan du åpne en standardrapport. Klikk Alternativer i gruppen Oppsett eller Sorter og Filtrer for å endre rapportens utseende og dataene som vises.

 4. Klikk Lagre som, og Skriv inn et navn for rapporten. Rapporten er lagret i kategorien leder. For å åpne den, klikk Lagrede rapporter, klikker du leder i listen, klikker rapportnavn i dialogboksen, og klikk deretter Åpne.

Hvis du vil ha mer informasjon om å opprette og tilpasse rapporter, kan du se bruke rapporter og diagrammer i Business Contact Manager.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×