Behandle nettstedssamlinger og globale innstillinger i administrasjonssenteret for SharePoint

Du kan behandle områdesamlinger og globale innstillinger i administrasjonssenteret for SharePoint. Som SharePoint Online-administrator kan du bruke administrasjonssenteret for SharePoint til å:

 • Opprette og behandle nettstedssamlinger, og tildele og overvåke lagringsplass for nettstedssamlinger

 • Behandle tillatelser og brukere og bidra til å sikre innhold på nettsteder

 • Behandle brukerprofiler og konfigurere personlige nettsteder (Mine nettsteder)

 • Aktivere og konfigurere spesifikke SharePoint Online-funksjoner eller globale innstillinger

Her er en oversikt over viktige detaljer du bør vurdere når du planlegger utbygging, konfigurasjon og behandling av SharePoint Online-miljøet.

En nettstedssamling er en gruppe med nettsteder som har samme eier og deler administrasjonsinnstillinger, for eksempel tillatelser. Når du oppretter en nettstedssamling, opprettes det automatisk et nettsted på øverste nivå i nettstedssamlingen. Deretter kan du opprette ett eller flere sekundære nettsteder under nettstedet på øverste nivå.

Hierarkidiagram av en nettstedssamling som viser et nettsted på øverste nivå og undernettsteder.

Nettsteder på øverste nivå og sekundære nettsteder støtter forskjellige nivåer av kontroll over funksjoner og innstillinger for nettstedene. Ved å bruke dette hierarkiet kan du gi brukere muligheten til å ha et hovedarbeidsnettsted for en hel gruppe i tillegg til individuelle arbeidsnettsteder og delte nettsteder for delprosjekter. Du kan opprette egne nettstedssamlinger for forskjellige avdelinger eller for eksterne nettsteder.

Innstillinger for områdesamlinger i administrasjonssenteret for SharePoint

Hvordan du bestemmer deg for å organisere områdesamlinger, avhenger av størrelsen på organisasjonen og dens forretningsbehov.

Hvis du finner ut det mest grunnleggende, for eksempel hva en områdesamling skal brukes til og hvilke brukere som må ha tilgang til den, vil dette gjøre det enklere for deg å avgjøre hvilken type områdemal du må bruke, hvor mye lagringsplass som må tildeles, og hvor mange områdesamlinger du må opprette. Hvis du må se gjennom lagringsgrensene eller antall områdesamlinger som støttes for løsningen, kan du se SharePoint Online: programvarebegrensninger. Når du er klar til å begynne å opprette områdesamlinger, kan du gjøre dette ved å bruke administrasjonssenteret for SharePoint.

Hvis du vil finne ut av dette:

Spør om dette:

Hvilke nettstedsmaler skal vi bruke?

Når du oppretter en nettstedssamling, kan du bruke en nettstedsmal. En nettstedsmal er forhåndsutfylt med lister, biblioteker, sider og andre elementer eller funksjoner som støtter ulike forretningsbehov. Du kan bruke malen slik den er, eller du kan tilpasse nettstedet slik at det oppfyller dine behov.

Hvert nettsted vil arve egenskapene fra malen du velger for nettstedssamlingen. Du kan bruke flere enn én nettstedsmal i nettstedssamlingen.

 • Hvilken type innhold skal lagres på nettstedene?

 • Skal nettstedet oppfylle et bestemt formål?

 • Hvordan skal brukere samhandle med innholdet?

Hvor mange nettstedssamlinger kreves?

Forretningsbehov og samlet lagringsgrense vil ha innvirkning på denne avgjørelsen.

Bestemte nettstedstyper, for eksempel det offentlige nettstedet, appkatalogen, søkesentralen eller verten for Mitt nettsted, finnes som frittstående nettstedssamlinger. Noen av disse kan opprettes automatisk for deg når du registrerer deg for Office 365. Det kan hende du trenger flere nettstedssamlinger hvis organisasjonen har andre spesialiserte formål, for eksempel at enkelte grupper trenger begrenset tilgang til innholdet.

Merknad: Informasjonen om det offentlig SharePoint Online-nettstedet i denne artikkelen gjelder bare hvis organisasjonen din kjøpte Office 365 før 9. mars 2015. Kunder som for øyeblikket bruker denne funksjonen, vil fortsatt ha tilgang til funksjonen i minst to år etter omstillingsdatoen den 9. mars 2015. Nye kunder som abonnerer på Office 365 etter omstillingsdatoen, har ikke tilgang til denne funksjonen. Fra nå av har Office 365-kunder tilgang til bransjeledende tredjepartstilbud som tilbyr dem et offentlig nettsted som gir en komplett løsning for tilstedeværelse på nettet. Du finner mer informasjon om denne endringen i Informasjon om endringer av nettstedfunksjoner i SharePoint Online i Office 365.

 • Er det avdelinger eller grupper som trenger å vedlikeholde separate data?

 • Trenger du forskjellige nettstedssamlinger til spesialiserte formål?

 • Planlegger du å bruke apper for SharePoint (hvis dette er tilfelle, bør du opprette et appkatalognettsted)

Hvor mye lagringsplass trenger du til hver nettstedssamling?

Når organisasjonen kjøper SharePoint Online-tjenesten, gis den lagringsplass basert på antallet brukerlisenser og typen Office 365-løsning den har kjøpt. Den totale mengden lagringsplass er samlet lagringsplass, slik at du kan bestemme hvor mye lagringsplass du vil gi til hver nettstedssamling (minst 50 MB).

Når du tildeler lagringsplass til en ny nettstedssamling, kan du se den totale mengden lagringsplass som er tildelt til organisasjonen, og hvor mye av denne lagringsplassen som fortsatt kan tildeles til nye nettstedssamlinger. Når du har angitt lagringsplass for en nettstedssamling, kan du alltid øke den senere om nødvendig. Du kan overvåke hvor mye lagringsplass som brukes av hver nettstedssamling, og til å få et varsel når en nettstedssamling nærmer seg grensen for den tildelte lagringsplassen.

Hvis du merker at organisasjonen ikke har mye ledig lagringsplass igjen, er det tre ting du kan gjøre:

 • Redusere mengden innhold på SharePoint Online-områdene.

 • Slette én eller flere områdesamlinger.

 • Kjøpe mer lagringsplass fra Microsoft eller din leverandør.

Det er viktig å overvåke hvor mye plass som brukes, og å utarbeide retningslinjer og policyer sammen med administratorer for nettstedssamlinger og nettstedseiere med hensyn til eventuelle begrensinger på filstørrelse som du vurderer for organisasjonen.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Endre kvoter for lagringsplass for områdesamling og serverressurs, eller Administrere lagringsgrenser for områdesamlinger.

 • Hvor mange nettstedssamlinger tror du at du trenger totalt?

 • Hvor mye lagringsplass følger med abonnementet?

 • Har bestemte nettstedssamlinger større lagringskrav enn andre, basert på innholdstype eller -volum de vil inneholde?

 • Vil du la nettstedsbrukere opprette sine egne gruppenettsteder i en bestemt nettstedssamling? Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer nettstedsopprettelse, kan du se La brukere opprette sine egne gruppenettsteder.

Trenger du støtte for flere språk?

Funksjonen for brukergrensesnitt for flere språk (MUI) lar brukere vise nettsteder eller nettsider på et annet språk enn det som er angitt som standard for nettstedet eller nettstedssamlingen. MUI-funksjonen er ikke et oversettingsverktøy, det endrer bare visningsspråket for bestemte, standard grensesnittelementer.

Funksjonen for flerspråklig brukergrensesnitt endrer bare brukergrensesnittet for enkeltbrukere. Det påvirker ikke hvordan siden vises for andre brukere. Nettstedsinnhold som er opprettet på nettstedets standardspråk, vises fremdeles på standardspråket.

MUI er aktivert som standard. Men hvis det er en MUI som skal brukes i en områdesamling, må den også aktiveres av administratoren for områdesamlinger. Du og dine områdeeiere må bestemme dere på forhånd hvilket standardspråk dere vil bruke for områdesamlinger og områder, fordi når språk er angitt, kan det ikke endres.

Når du oppretter en områdesamling, er det viktig å kontrollere at nasjonale og regionale innstillinger på området er nøyaktige. Hvis du for eksempel oppretter et fransk område, vil den nasjonale innstillingen alltid være satt til Frankrike selv om du er plassert i Canada. Derfor er det lurt å kontrollere at både innstillinger for region og de nasjonale innstillingene gjelder for din plassering, uansett hvilket språk du velger.

Hvis du vil ha mer informasjon om flerspråklige nettsteder, kan du se Innføring i flerspråklige funksjoner.

 • Må noen av nettstedssamlingene opprettes på bestemte språk?

Planlegger du å bruke et offentlig område for å opprette et offentlig Internett-område.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du planlegger det offentlige nettstedet, herunder informasjon om hvordan du bruker et egendefinert domene, kan du se artikkelen om planleggingsveiledning for SharePoint Online, Planlegge det offentlige nettstedet.

 • Har du allerede et offentlig nettsted på Internett for virksomheten, eller vil du bruke nettstedet som opprettes automatisk for deg i SharePoint Online?

Styring er settet med policyer, roller, ansvarsområder og prosesser som kontrollerer hvordan organisasjonen samarbeider for å oppnå forretningsmål. Disse målene er fokusert på tjenesten du leverer og håndtering av de immaterielle rettighetene de ansatte oppretter. Når du planlegger nettstedssamlingene, bør du også lage en plan for styring av dem.

Når du tenker på hvordan du vil strukturere og styre nettstedssamlingene, bør du finne svar på spørsmålene nedenfor.

Hvis du vil oppnå dette:

Spør om dette:

En effektiv nettstedssamling består av grupper med enkeltpersoner og grupper som har felles mål.

Øker strukturen til nettstedssamlingene effektiviteten til organisasjonen?

Et sikkert nettsted som er åpent for personer som trenger informasjonen, men der informasjon er blokkert fra personer som ikke skal ha tilgang til den.

Gjør strukturen det mulig for informasjonsarkitekturen å overholde forskriftsmessige krav, behov for personvern og sikkerhetsmål?

En tillatelsesmodell som tillater lesetilgang, skrivetilgang eller begge deler.

Hvilken type tilgang trenger brukerne til innholdet?

Godkjenning for eksterne brukere bare i de nødvendige nettstedssamlingene. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan gir eksterne brukere tilgang til nettstedet, kan du se Dele nettsteder eller dokumenter med personer utenfor organisasjonen.

Trenger brukere som ikke arbeider for firmaet, tilgang?

En administrert plan for nettsteder som er godt vedlikeholdt.

Hvem skal kunne opprette og administrere nettstedene i nettstedssamlingen?

Plasseringer for bestemte handlinger og programmer, for eksempel sandkasseløsninger.

Hvilke funksjoner skal være aktivert for brukere?

En nettstedssamling der innholdet er nyttig for brukerne som deler nettstedet.

Skal innholdet som finnes i søkeresultater, være relevant for personene som deler nettstedssamlingen?

En løsning som er enkel å administrere og oppgradere.

Hvor mye tilpassing vil du tillate?

Du kan som SharePoint-administrator også gjenopprette slettede områdesamlinger. Papirkurven lar deg gjenopprette slettede områdesamlinger hvis de ikke har vært i papirkurven lengre enn 30 dager. Etter 30 dager i papirkurven slettes en områdesamling automatisk. Papirkurven gir deg tid til å sikre at områdesamlingen ikke inneholder data som organisasjonen trenger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Gjenopprette en slettet områdesamling.

Behandle tillatelser og bidra til å sikre innhold

Noe som er viktig å tenke på under konfigurasjon og distribusjon av en områdesamling, er tillatelse og sikkerhet. Administrering av din brukerbase, og sikring av innhold og data må vurderes nøye for å få et vellykket område.

Det finnes tre administrative roller i SharePoint Online-tjenesteadministrasjonen.

 • Global administrator    Administrator av Office 365-portalen. Kan behandle tjenestelisenser, brukere og grupper, domener og tjenester det abonneres på. I Office 365 er en global administrator også en SharePoint Online-administrator.

 • SharePoint-administrator    Global administrator har som hovedjobb å behandle et SharePoint Online-miljø ved hjelp av administrasjonssenteret for SharePoint. Global administrator kan opprette og administrere nettstedssamlinger, angi administratorer for nettstedssamlinger, bestemme leierinnstillinger, konfigurere forretningsdatatilkoblingstjenester og sikker lagring, InfoPath Forms Services, postbehandling, søk og brukerprofiler.

 • Administrator for nettstedssamling    En bruker med administratortillatelse til å administrere en nettstedssamling. En nettstedssamling kan ha flere administratorer, men kan bare ha én primær administrator. SharePoint Online-administrator skal tilordne tillatelser til den primære administratoren for nettstedssamlingen når en nettstedssamling opprettes, og kan legge til flere administratorer for nettstedssamlingen etterpå.

Når du oppretter en nettstedssamling i SharePoint Online, tildeler en global administrator eller SharePoint-administrator en primæradministrator for nettstedssamlingen. Det er lurt å angi en eller flere administratorer i tillegg, på samme måte som det er god praksis å ha en sekundær global administrator tilgjengelig i Office 365.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Behandle administratorer for en nettstedssamling.

Til toppen av siden

SharePoint Online lar nettstedsbrukere invitere eksterne brukere (det vil si brukere som ikke har en lisens til Office 365-abonnementet) til å vise eller redigere innhold på nettstedet. Hvis du lurer på hvilke typer brukere som kvalifiserer som eksterne brukere og hvilke rettigheter en ekstern bruker har, kan du se Styre ekstern deling for SharePoint Online-miljøet. Ekstern deling er en kraftig funksjon som kan støtte organisasjonens behov for å samarbeide med eksterne leverandører, kunder eller klienter. Det er imidlertid viktig å behandle ekstern deling forsiktig for å sikre at alt innhold som du ikke vil dele, er tilstrekkelig beskyttet.

Brukere kan dele innhold på nettsteder med personer utenfor organisasjonen på tre måter:

 • De kan dele et helt nettsted ved å invitere eksterne brukere til å logge seg på nettstedet med en Microsoft-konto eller en jobb- eller skolekonto.

 • De kan dele enkeltdokumenter ved å invitere eksterne brukere til å logge seg på nettstedet med en Microsoft-konto eller en jobb- eller skolekonto.

 • De kan sende brukere en gjestekobling som de kan bruke til å se enkeltdokumenter på området ditt anonymt.

Ekstern deling er aktivert som standard for SharePoint Online-miljøet (leier) og nettstedssamlingene i det. Du bør vurdere å slå deling av globalt før folk begynner å bruke nettsteder, eller til du vet nøyaktig hvordan du vil bruke funksjonen. Du kan avgjøre om du vil tillate ekstern deling for bestemte nettstedssamlinger, og la det være deaktivert i nettstedssamlinger som skal inneholde innhold som er sensitivt for virksomheten. Du bør vurdere nøye hvordan du aktiverer ekstern deling og hvilket delingsnivå du tillater.

Du kan konfigurere ekstern deling på to nivåer i administrasjonssenteret for SharePoint:

 1. Du kan slå ekstern deling på eller av globalt for et helt SharePoint Online-miljø (eller leier).    Hvis du slår på ekstern deling, kan du dessuten angi om du bare vil tillate deling med godkjente brukere, eller hvis du vil tillate brukere å dele innhold med både godkjente brukere og anonyme brukere gjennom gjestekoblinger.

 2. Du kan slå ekstern deling på eller av for individuelle områdesamlinger.    Dette gir deg mulighet til å sikre innhold i bestemte områdesamlinger som du ikke ønsker å dele. Du kan også angi hvilket nivå av deling du ønsker å tillate i en områdesamling (deling med godkjente brukere, eller deling med både godkjente brukere og anonyme brukere gjennom gjestekoblinger).

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer og behandler ekstern deling, kan du se Styre ekstern deling for SharePoint Online-miljøet. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan brukere kan dele innhold, kan du se Dele nettsteder eller dokumenter med personer utenfor organisasjonen.

SharePoint Online IRM bruker Microsoft Azure Active Directory Rights Management Services (RMS), en informasjonsbeskyttelsesteknologi i Office 365. IRM-beskyttelse (Information Rights Management) kan brukes for filer i SharePoint-lister og -biblioteker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Hva er Microsoft Azure Active Directory Rights Management?

Når IRM er aktivert for lister eller biblioteker, krypteres filene slik at bare autoriserte personer kan vise dem eller utføre bestemte handlinger på dem. Hver rettighetsbehandlet fil inneholder også en utstedelseslisens som legger begrensninger på personene som viser filen. Vanlige begrensninger omfatter å gjøre en fil skrivebeskyttet, deaktivere kopiering av tekst, forhindre personer i å lagre en lokal kopi, og forhindre personer i å skrive ut filen. Klientprogrammer som kan lese IRM-støttede filtyper, bruker utstedelseslisensen i rettighetsbehandlede filer til å gjennomføre disse begrensningene. På denne måten beholdes beskyttelsen for rettighetsbehandlede filer etter at de er lastet ned.

Som standard er IRM deaktivert når du registrerer deg for Office 365. Før du aktiverer IRM-tjenesten gjennom administrasjonssenteret for SharePoint Online, må en global Office 365-administrator installere Windows PowerShell-modulen for Rights Management og deretter koble seg til Rights Management-tjenesten. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere IRM (Information Rights Management) i SharePoint Online og Bruke IRM (Information Rights Management) på en liste eller et bibliotek.

Aktivere personlige nettsteder og sosiale funksjoner

En brukerprofil er en samling med egenskaper som beskrives som en SharePoint-bruker. Funksjoner som Mine nettsteder og søk etter personer bruker brukerprofiler til å gi en rik, personlig opplevelse for personene i organisasjonen. Siden så mange funksjoner avhenger av brukerprofiler, går konfigurasjon av brukerprofiler hånd i hånd med konfigurasjon av sosiale funksjoner.

Når en brukerkonto opprettes i Office 365, kan en administrator manuelt angi detaljer, herunder stillingstittel, avdeling, telefonnummer og andre egenskaper som vises i den globale adresselisten for Office 365. Administratoren kan også bruke verktøyet Katalogsynkronisering for Microsoft Online Services til å replikere organisasjonens Active Directory-brukerkontoer (og andre Active Directory-objekter) til Office 365. Denne informasjonen legges inn i en brukers SharePoint Online-profil.

Uavhengig av om du har angitt brukerprofilinformasjonen manuelt i Office 365-katalogtjenesten, eller synkronisert med Active Directory, og hvis det er informasjon du vil legge til i brukerprofiler, men det finnes ikke felt for den, bør du vurdere å opprette en brukerprofil egenskap for SharePoint Online. Du kan også angi policyene for virkemåten for egenskapene.

Tilleggsegenskaper for brukerprofiler kan forbedre organisasjonens sosiale SharePoint-opplevelse, for eksempel personsøk og anbefalinger. Du kan for eksempel vil opprette en brukerprofilegenskap for gjeldende prosjekter som en ansatt arbeider på, som lar andre finne emneeksperter.

Husk at disse egenskapene er spesifikke for SharePoint Online, og informasjonen blir ikke replikert til Office 365. Dette betyr at de som bruker Office 365-tjenester, for eksempel Exchange Online eller Lync Online, ikke vil se informasjonen, fordi den ikke blir lagt til i den globale adresselisten.

Når du planlegger brukerprofiler, kan du begynne å vurdere organisasjonens samarbeidsbehov ved å vurdere svarene på spørsmålene nedenfor. For å begrense omfanget av planleggingen bør du fokusere på å legge til egenskaper som støtter viktige forretningsbehov eller scenarier for hver nettstedssamling. Hvis en relevant egenskap ikke støtter bestemte scenarier, bør du vente til et bestemt behov er identifisert under regelmessige operasjoner i stedet for å planlegge å legge til egenskapen bare fordi du tror du kan komme til å trenge den senere. Det er mulig at du ikke trenger å legge til mange nye egenskaper i det hele tatt.

Hvis du vil finne ut av dette:

Spør om dette:

Hvilke egenskaper du vil bruke for kjerneprofilene. Egenskaper er viktige når du skal finne brukere, opprette målgrupper for bruk ved angivelse av innhold og etablere relasjoner mellom kolleger og arbeidsgrupper.

Oppfyller egenskapene for standardbrukerprofilene dine behov?

Hvordan bruker vil fylle ut informasjonen og hvem som kan se den.

Hvilke policyer skal brukes hvis du oppretter nye egenskaper?

Uavhengig av om du trenger en konsekvent taksonomi for å bidra til at SharePoint-søketjenesten finner brukere. La oss for eksempel si at du oppretter en profilegenskap med navnet Spør meg om. I denne egenskapen kan du avgjøre hva brukere kan angi i feltet. Hvis du lar dem skrive inn sin egen verdi, kan de skrive det på en annen måte enn slik den vil bli søkt etter. I slike tilfeller kan du opprette et termsett som angir alternativene en bruker kan velge ved utfylling av informasjonen.

Vil du opprette et termsett for å gi brukerne et sett med alternativer for hvordan de fyller ut en ny profilegenskap?

Hvis du vil ha mer informasjon om termsett, kan du se Innføring i forvaltede metadata.

Kommentarer: 

 • Mens verktøyet for katalogsynkronisering (DirSync) gjør at Active Directory-brukerprofiler kan overføres og synkroniseres med SharePoint Online, går Active Directory-informasjon bare i én retning, fra den lokale Active Directory-distribusjonen til SharePoint Online. Dette sørger for at brukerinformasjon i SharePoint Online gjenspeiler den mest nøyaktige tilstanden for brukerdataene dine i Active Directory. Hvis du vil ha mer informasjon om Office 365-katalogtjenesten, kan du lese Synkronisere Active Directory i Office 365.

 • Når brukerprofiler er synkronisert fra Active Directory, kan du også synkronisere Active Directory-grupper. Ved å synkronisere grupper får SharePoint Online informasjon om hvilke brukere som er medlemmer i hvilke grupper.

 • Hvis Active Directory-administrator har opprettet egendefinerte attributter i Active Directory, vil ikke denne informasjonen tilordnes standardegenskapene i Office 365 og den blir ikke synkronisert.

Hvis du vil ha mer informasjon om behandling av brukerprofiler, kan du se Behandle brukerprofiler i SharePoint Online.

Målgrupper for SharePoint lar deg vise innhold til brukere basert på jobb eller oppgave. Målgrupper kan angis av ett eller en kombinasjon av elementer: medlemskap i en distribusjonsliste, Windows-sikkerhetsgruppe, SharePoint-gruppe, organisasjonsrolle eller offentlige egenskaper i brukerprofiler. Du kan målrette innhold mot målgrupper for navigasjonskoblinger, listeelementer, bibliotekelementer og nettdeler.

Før du kan opprette målgrupper for målretting av innhold, bør du arbeide med administratorer for nettstedssamlingene og nettstedseiere for å avgjøre hvilke nettstedselementer som skal brukes på nettstedene. Dette gjør det enklere for det å tenke på hvordan brukere vil samhandle med ulike nettsteder, og avgjøre hvordan du vil bruke innholdsmålretting.

Når målgrupper er definert, kan de brukes til å angi innhold på mange måter. For Microsoft Office 2013-programmer kan du definere koblingene som vises i Lagre som > Nylige SharePoint-mapper, og angi målgruppene som hver kobling skal vises for. På personlige nettsteder (tidligere kalt Mine nettsteder), kan du angi målgrupper for koblingene for nettstedsnavigasjon som vises på den øverste koblingslinjen. I et miljø der målgrupper er konfigurert, kan nettstedsadministratorer bruke nettdeler til å angi innhold etter målgruppe.

Når du planlegger målgrupper, bør målet være å finne det minste mulige settet med hovedmålgrupper basert på innholdsbehovene til organisasjonen.

SharePoint Online-målgrupper er forskjellig fra SharePoint-tillatelser. Hvis du vil deaktivere en persons tilgang til et bestemt nettsted, dokumentbibliotek eller dokument, kan du gjøre dette ved å konfigurere tillatelser. Hvis du vil ha mer informasjon om dette, kan du se Planlegge tillatelsesstrategien.

Hvis du vil ha mer informasjon om behandling av målgrupper, kan du se Behandle målgrupper for brukerprofiler i SharePoint Online.

Mine områder er personlige områder som inneholder et rikt funksjonssett for sosiale nettverk, og samarbeid for alle medlemmene i organisasjonen. I tillegg gir Mine områder Office 365-brukere en sentral plassering for lagring, deling og sporing av informasjon som er viktig for dem. Brukere får tilgang til sine personlige områder ved å klikke Områder øverst på SharePoint Online-området. Når en bruker klikker Nyhetsfeed eller OneDrive, omdirigeres vedkommende til andre Mitt område-plasseringer når områdesamlingen Mitt område er opprettet. Hvis du klikker brukernavnet øverst til høyre på hvilken som helst side, og klikker Om meg, omdirigeres du til Mitt område-siden som beskriver aktivitetene til Mitt område-eieren.

Du kan som SharePoint Online-administrator tilpasse innhold på Mitt nettsted for alle brukerne i organisasjonen, og aktivere policyer for å beskytte personvernet.

Mine nettsteder inneholder tre hovedkomponenter som standard:

 • Min nyhetsfeed er standard målside. På denne siden vises en feed med nylige aktiviteter som er relatert til de angitte kollegene og interessene til en bruker. Brukere kan tilpasse nyhetsfeedene ved å følge kolleger, angi interesser og konfigurere hvilke aktiviteter de vil følge.

 • Mitt OneDrive for Business-innhold er en områdedelside som viser innhold en bruker har lagret i sin Mitt område.

 • Mine områder er en side med koblinger til områder som brukere har bestemt seg for å følge, og koblinger til foreslåtte områder.

 • Om meg viser brukerens profilside til andre personer i organisasjonen, slik at brukere kan dele ekspertise, profilbilder og så videre. Selv om sidene Min nyhetsfeed og Mitt OneDrive for Business-innhold bare er tilgjengelige for brukeren, vises Min profil-siden for brukeren og andre personer i organisasjonen når de åpner brukerens Mitt nettsted.

For effektivt å planlegge for Mine nettsteder, bør SharePoint Online-administrator avgjøre hvilken lagringskvote Mine nettsteder krever. SharePoint Online-administrator kan også angi viktig konfigurasjonsinformasjon, for eksempel plasseringer for klarerte verter, foretrukket søkesentral, hvilke kontoer eller grupper som skal ha lesetillatelse på Mine nettsteder, og andre personvern- og sikkerhetsinnstillinger som kan finnes i administrasjonssenteret for SharePoint under brukerprofiler. SharePoint Online-administrator styrer også egenskapene for brukerprofilene som vises på profilsidene for brukerne av Mitt nettsted.

Administratorer for nettstedssamlinger eller nettstedseiere kan avgjøre om Nettstedsfeed-funksjonen, som er tilgjengelig på gruppenettsteder, skal aktiveres for et nettsted. Når denne funksjonen aktiveres, blir det opprettet en nettstedsspesifikk nyhetsfeed og mikrofeed som kan leses på nettstedet eller følges fra Mitt nettsted.

I tabellen nedenfor finner du veiledning for tillatelser for sosiale funksjoner:

Tillatelse

Veiledning

Opprett personlig nettsted

Som standard kan alle godkjente brukere opprette et nettsted av typen Mitt nettsted. Du bør tenke over om du ønsker at standardinnstillingen skal gjelde for organisasjonen. Som et alternativ kan du bruke én eller flere sikkerhetsgrupper til å gi tillatelsen Opprett personlig nettsted til et delsett av brukerne i en organisasjon.

Bruke sosiale funksjoner

Som standard kan alle godkjente brukere legge til vurderinger og sosiale merker for dokumenter, for andre SharePoint Online-elementer og for andre elementer, for eksempel eksterne nettsider og blogginnlegg. Brukere kan også legge til kommentarer på sparket på profilsider i et nettsted av typen Mitt nettsted eller en hvilken som helst SharePoint Online-side. Som et alternativ kan du bruke én eller flere sikkerhetsgrupper til å gi tillatelsen Bruke sosiale funksjoner til et delsett av brukerne i en organisasjon.

Bruk personlige funksjoner

Som standard kan alle godkjente brukere redigere profilene sine, legge til eller redigere kolleger og legge til eller redigere medlemskap. Som et alternativ kan du bruke én eller flere sikkerhetsgrupper til å gi tillatelsen Bruk personlige funksjoner til et delsett av brukerne i en organisasjon.

Spesielle hensyn

Mitt nettsted-funksjoner som krever spesielle hensyn, inkluderer følgende:

 • Nyhetsfeed    Nyhetsfeedfunksjonen er aktivert som standard, slik at områdebrukere kan følge aktivitetene til kolleger på nyhetsfeedsiden i Mine områder. Brukere kan bare vise aktiviteter som de har tillatelse til å vise, i nyhetsfeeden. Når du planlegger Mine områder, bør du vurdere hvordan denne funksjonen påvirker personvern, og iverksette passende løsninger basert på kravene dine.

 • Verktøyet for merker og kommentarer    Du kan aktivere eller deaktivere verktøyet for koder og kommentarer i administrasjonssenteret for SharePoint ved å angi tillatelsen Bruk koder og notater. Denne innstillingen gjelder for alle brukere som har tillatelsen Bruk koder og notater.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du behandler Mine områder, kan du se Behandle innstillinger for Mitt område i SharePoint Online. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du tilpasser verten for Mitt område, som styrer utseendet og virkemåten til nyhetsfeeden og profilsidene som brukes for personlige nettsteder i organisasjonen, kan du se Tilpasse verten for Mitt område.

Det finnes en rekke funksjoner som kan bli konfigurert, eller administrert globalt fra administrasjonssenteret for SharePoint. For å hjelpe deg med å planlegge tid og ressurser, er det nyttig til å vurdere om organisasjonen har et bedriftsbehov som krever bestemte funksjoner.

Dette trinnet gjør det enklere å avgjøre om du må engasjere emneeksperter i organisasjonen som samarbeider med administrasjonsansatte med planlegging av konfigurasjon av funksjonene. Hvis du for eksempel skal samle inn de nødvendige kravene for konfigurasjon av funksjoner, som for Termlager eller postbehandlingsfunksjoner som Innholdsorganisator, kan det hende du må samarbeide med personer i organisasjonen som er ansvarlig for firmataksonomi, postbehandling eller innholdsbehandling.

Tenger du disse funksjonene?

Hvis du vil lære mer om hvordan du konfigurerer dette, kan du gå hit:

Nettstedsdesignere vil opprette og publisere nettleseraktiverte skjemaer som nettstedsbrukere kan fylle ut.

InfoPath Forms Services gjør det mulig å gjengi skjemaer i nettleseren. Dette er tilgjengelig for Office 365 E3- og E4-abonnementer. InfoPath Forms Services er støttet av SharePoint Server 2016.

Du må arbeide med forretningsdata som er lagret i eksterne programmer, og du vil integrere disse dataene på SharePoint Online-nettsteder.

Du kan bruke Forretningsdatatilkoblingstjenester for å koble deg til datakilder, for eksempel SQL Azure-databaser eller Windows Communication Foundation-nettjenester (kalles også WCF).

Du vil opprette og bruke taksonomier til å klassifisere og organisere informasjon på nettsteder.

Du kan bruke verktøyet for behandling av termlager til å opprette, importere og behandle hierarkisamlinger for sentralt lagrede termer (kalles termsett).

Du må automatisk rute innhold til bestemte plasseringer basert på kriterier for postbehandling eller dokumentbehandling.

Du må konfigurere søk for SharePoint Online-miljøet.

Du vil gjøre det mulig for brukere å finne og installere forretningsapper som er utviklet internt, eller tredjepartsapper, for å tilpasse og utvide nettsteder.

Du vil opprette et eDiscovery-senter for behandling av innhold som kan være en del av eDiscovery-forespørsler i etterforskninger, revisjoner eller juridiske saker.

Et eDiscovery-senter er en nettstedssamling og må opprettes i administrasjonssenteret for SharePoint. Malen for eDiscovery-senteret finnes på fanen Virksomhet i dialogboksen for den nye nettstedssamlingen. Hver ny sak blir et nettsted i nettstedssamlingen eDiscovery-senter.

Som en del av planleggingen, bør du vurdere om organisasjonen har spesielle behov som krever at du bruker en tredjepartstjeneste eller -programmer for å tilpasse SharePoint Online. Det kan for eksempel være at organisasjon trenger å overføre store mengder innhold eller mange brukere til SharePoint Online-nettstedet. Det kan også være at du har forretningsprosesser som krever støtte for e-post-aktiverte lister. Hvis du tror din organisasjon kan ha nytte av tredjepartstjenester eller -programmer, kan du se nærmere på de profesjonelle tjenestene og programmene som tilgjengelige fra partnere i Microsoft Partnersenter. Du kan finne eksperter som kan hjelpe deg med å distribuere i skyen eller skreddersy Microsoft Office 365 for behovene til din virksomhet. Det lønner seg å undersøke tidlig i planleggingsprosessen hvilke tredjepartstjenester og løsninger som er tilgjengelige.

Gå tilbake til Planleggingsveiledning for SharePoint Online for Office 365 for bedrifter.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×