Behandle nettstedssamlinger og globale innstillinger i administrasjonssenteret for SharePoint

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Som en Office 365 globale eller SharePoint administrator i organisasjonen, kan du bruke Administrasjonssenter for SharePoint til:

 • Opprette og behandle klassisk områdesamlinger, inkludert å tildele og overvåke lagringsplass for områdesamlinger

 • Behandle tillatelser og brukere og bidra til å sikre innhold på nettsteder

 • Behandle brukerprofiler og konfigurere innstillinger for OneDrive (kalt "Mine områder" innstillinger i administrasjonssenteret)

 • Aktivere og konfigurere spesifikke SharePoint Online funksjoner eller globale innstillinger

Her er en oversikt over viktige detaljer du bør vurdere når du planlegger utbygging, konfigurasjon og behandling SharePoint Online miljøet.

Åpne administrasjonssenteret

 1. Logg deg på Office 365 som global administrator eller SharePoint Online-administrator.

 2. Velg ikonet til startprogrammet Ikonet som ser ut som en vaffel og representerer et trykk som avslører flere programfliser som kan velges. øverst til venstre, og velg Administrator for å åpne administrasjonssenteret for Office 365. (Hvis du ikke ser Administrator-flisen, har du ikke administratortillatelser for Office 365 i organisasjonen.)

 3. Velg Administrasjonssentre > SharePoint i den venstre ruten.

En nettstedssamling er en gruppe med nettsteder som har samme eier og deler administrasjonsinnstillinger, for eksempel tillatelser. Når du oppretter en nettstedssamling, opprettes det automatisk et nettsted på øverste nivå i nettstedssamlingen. Deretter kan du opprette ett eller flere sekundære nettsteder under nettstedet på øverste nivå.

Hierarkidiagram av en nettstedssamling som viser et nettsted på øverste nivå og undernettsteder.

Nettsteder på øverste nivå og sekundære nettsteder støtter forskjellige nivåer av kontroll over funksjoner og innstillinger for nettstedene. Ved å bruke dette hierarkiet kan du gi brukere muligheten til å ha et hovedarbeidsnettsted for en hel gruppe i tillegg til individuelle arbeidsnettsteder og delte nettsteder for delprosjekter. Du kan opprette egne nettstedssamlinger for forskjellige avdelinger eller for eksterne nettsteder.

Innstillinger for områdesamlinger i administrasjonssenteret for SharePoint

Hvordan du bestemmer deg for å organisere områdesamlinger, avhengig av størrelsen på organisasjonen og sine forretningsbehov. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter områdesamlinger, kan du se opprette eller slette en områdesamling.

Områder for kommunikasjon og nye gruppeområder som inngår i Office 365-grupper kan ikke opprettes eller administreres i administrasjonssenteret SharePoint. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du oppretter disse områdene, kan du se opprette et gruppeområde i SharePoint Online og opprette et område for kommunikasjon i SharePoint Online. Informasjon om å tillate brukere å opprette områder, kan du se Behandle områdeoppretting i SharePoint Online. Hvis du vil ha informasjon om behandling av disse områdene ved hjelp av Microsoft PowerShell, kan du se Behandle gruppeområder og områder for kommunikasjon ved hjelp av PowerShell.

Hvis du regne ut noen grunnleggende detaljer. – for eksempel hva en områdesamling skal brukes, og som brukere må ha tilgang til den, og dermed kan du bestemme hva slags områdemal du bruker, hvor mye lagringsplass du vil tildele , og hvor mange områdesamlinger kan hende du må opprette. Hvis du trenger å se gjennom lagringsgrensene på eller antall områdesamlinger som støttes for planen, kan du se Begrensninger for SharePoint Online.

Hvis du vil finne ut av dette:

Spør om dette:

Hvilke nettstedsmaler skal vi bruke?

Når du oppretter en nettstedssamling, kan du bruke en nettstedsmal. En nettstedsmal er forhåndsutfylt med lister, biblioteker, sider og andre elementer eller funksjoner som støtter ulike forretningsbehov. Du kan bruke malen slik den er, eller du kan tilpasse nettstedet slik at det oppfyller dine behov.

Hvert nettsted vil arve egenskapene fra malen du velger for nettstedssamlingen. Du kan bruke flere enn én nettstedsmal i nettstedssamlingen.

 • Hvilken type innhold skal lagres på nettstedene?

 • Skal nettstedet oppfylle et bestemt formål?

 • Hvordan skal brukere samhandle med innholdet?

Hvor mange nettstedssamlinger kreves?

Forretningsbehov og samlet lagringsgrense vil ha innvirkning på denne avgjørelsen.

Det finnes enkelte typer områder som Appkatalog og søkesentral som frittstående områdesamlinger. Noen av disse kan opprettes automatisk for deg når du registrerer deg for Office 365. Du må kanskje flere områdesamlinger Hvis organisasjonen har andre spesialiserte formål. Noen grupper kan for eksempel trenger å begrense tilgang til innholdet.

Obs!: Informasjonen om det offentlig SharePoint Online-nettstedet i denne artikkelen gjelder bare hvis organisasjonen din kjøpte Office 365 før 9. mars 2015. Kunder som for øyeblikket bruker denne funksjonen, vil fortsatt ha tilgang til funksjonen i minst to år etter omstillingsdatoen den 9. mars 2015. Nye kunder som abonnerer på Office 365 etter omstillingsdatoen, har ikke tilgang til denne funksjonen. Fra nå av har Office 365-kunder tilgang til bransjeledende tredjepartstilbud som tilbyr dem et offentlig nettsted som gir en komplett løsning for tilstedeværelse på nettet. Du finner mer informasjon om denne endringen i Informasjon om endringer av nettstedfunksjoner i SharePoint Online i Office 365.

 • Er det avdelinger eller grupper som trenger å vedlikeholde separate data?

 • Trenger du forskjellige nettstedssamlinger til spesialiserte formål?

 • Planlegger du å bruke apper for SharePoint (hvis dette er tilfelle, bør du opprette et appkatalognettsted)

Hvor mye lagringsplass trenger du til hver nettstedssamling?

Når organisasjonen kjøp tjenesten SharePoint Online, fordeles det et utvalg av lagring basert på antall brukerlisenser som kjøpes den og hvilken type Office 365-plan den kjøpt. Den totale mengden lagringsplass er gruppert slik at du kan finne ut hvor mye lagringsplass du vil gi til hver områdesamling (minimum 50 MB).

Når du tildeler lagringsplass til en ny nettstedssamling, kan du se den totale mengden lagringsplass som er tildelt til organisasjonen, og hvor mye av denne lagringsplassen som fortsatt kan tildeles til nye nettstedssamlinger. Når du har angitt lagringsplass for en nettstedssamling, kan du alltid øke den senere om nødvendig. Du kan overvåke hvor mye lagringsplass som brukes av hver nettstedssamling, og til å få et varsel når en nettstedssamling nærmer seg grensen for den tildelte lagringsplassen.

Hvis du merker at organisasjonen ikke har mye ledig lagringsplass igjen, er det tre ting du kan gjøre:

 • Redusere mengden innhold på SharePoint Online-nettsteder.

 • Slette én eller flere områdesamlinger.

 • Kjøpe mer lagringsplass fra Microsoft eller din leverandør.

Det er viktig å overvåke hvor mye plass som brukes, og å utarbeide retningslinjer og policyer sammen med administratorer for nettstedssamlinger og nettstedseiere med hensyn til eventuelle begrensinger på filstørrelse som du vurderer for organisasjonen.

For mer informasjon, kan du se Behandle lagringsgrenser for nettstedssamlinger.

 • Hvor mange nettstedssamlinger tror du at du trenger totalt?

 • Hvor mye lagringsplass følger med abonnementet?

 • Har bestemte nettstedssamlinger større lagringskrav enn andre, basert på innholdstype eller -volum de vil inneholde?

 • Vil du la nettstedsbrukere opprette sine egne gruppenettsteder i en bestemt nettstedssamling? Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer nettstedsopprettelse, kan du se La brukere opprette sine egne gruppenettsteder.

Trenger du støtte for flere språk?

Funksjonen for brukergrensesnitt for flere språk (MUI) lar brukere vise nettsteder eller nettsider på et annet språk enn det som er angitt som standard for nettstedet eller nettstedssamlingen. MUI-funksjonen er ikke et oversettingsverktøy, det endrer bare visningsspråket for bestemte, standard grensesnittelementer.

Funksjonen for flerspråklig brukergrensesnitt endrer bare brukergrensesnittet for enkeltbrukere. Det påvirker ikke hvordan siden vises for andre brukere. Nettstedsinnhold som er opprettet på nettstedets standardspråk, vises fremdeles på standardspråket.

MUI er aktivert som standard. Men hvis det er en MUI som skal brukes i en områdesamling, må den også aktiveres av administratoren for områdesamlinger. Du og dine områdeeiere må bestemme dere på forhånd hvilket standardspråk dere vil bruke for områdesamlinger og områder, fordi når språk er angitt, kan det ikke endres.

Når du oppretter en områdesamling, er det viktig å kontrollere at nasjonale og regionale innstillinger på området er nøyaktige. Hvis du for eksempel oppretter et fransk område, vil den nasjonale innstillingen alltid være satt til Frankrike selv om du er plassert i Canada. Derfor er det lurt å kontrollere at både innstillinger for region og de nasjonale innstillingene gjelder for din plassering, uansett hvilket språk du velger.

Hvis du vil ha mer informasjon om flerspråklige nettsteder, kan du se Innføring i flerspråklige funksjoner.

 • Må noen av nettstedssamlingene opprettes på bestemte språk?

Styring er settet med policyer, roller, ansvarsområder og prosesser som kontrollerer hvordan organisasjonen samarbeider for å oppnå forretningsmål. Disse målene er fokusert på tjenesten du leverer og håndtering av de immaterielle rettighetene de ansatte oppretter. Når du planlegger nettstedssamlingene, bør du også lage en plan for styring av dem.

Når du tenker på hvordan du vil strukturere og styre nettstedssamlingene, bør du finne svar på spørsmålene nedenfor.

Hvis du vil oppnå dette:

Spør om dette:

En effektiv nettstedssamling består av grupper med enkeltpersoner og grupper som har felles mål.

Øker strukturen til nettstedssamlingene effektiviteten til organisasjonen?

Et sikkert nettsted som er åpent for personer som trenger informasjonen, men der informasjon er blokkert fra personer som ikke skal ha tilgang til den.

Gjør strukturen det mulig for informasjonsarkitekturen å overholde forskriftsmessige krav, behov for personvern og sikkerhetsmål?

En tillatelsesmodell som tillater lesetilgang, skrivetilgang eller begge deler.

Hvilken type tilgang trenger brukerne til innholdet?

Autorisasjon for eksterne brukere på disse områdesamlinger som trenger den. Hvis du vil ha mer informasjon om å tillate eksterne brukere tilgang til nettsteder, kan du se styre ekstern deling for SharePoint Online-miljøet.

Trenger brukere som ikke arbeider for firmaet, tilgang?

En administrert plan for nettsteder som er godt vedlikeholdt.

Hvem skal kunne opprette og administrere nettstedene i nettstedssamlingen?

Plasseringer for bestemte handlinger og programmer, for eksempel sandkasseløsninger.

Hvilke funksjoner skal være aktivert for brukere?

En nettstedssamling der innholdet er nyttig for brukerne som deler nettstedet.

Skal innholdet som finnes i søkeresultater, være relevant for personene som deler nettstedssamlingen?

En løsning som er enkel å administrere og oppgradere.

Hvor mye tilpassing vil du tillate?

Du kan slette og gjenopprette klassisk områdesamlinger ved hjelp av administrasjonssenteret for SharePoint som SharePoint-administrator. Hvis du vil ha informasjon, kan du se opprette eller slette en områdesamling og gjenopprette en slettet områdesamling.

Behandle tillatelser og bidra til å sikre innhold

Noe som er viktig å tenke på under konfigurasjon og distribusjon av en områdesamling, er tillatelse og sikkerhet. Administrering av din brukerbase, og sikring av innhold og data må vurderes nøye for å få et vellykket område.

Det finnes tre administrative roller i SharePoint Online-tjenesteadministrasjonen:

 • Global administrator    Administrator for Office 365-portalen; kan administrere tjenesten lisenser, brukere og grupper, domener og abonnerer på tjenester. I Office 365 er Global administrator også en SharePoint administrator.

 • SharePoint-administrator    Leiernivå administrator med primære jobben er til å administrere et SharePoint Online miljø ved hjelp av administrasjonssenteret for SharePoint; kan opprette og behandle områdesamlinger, angi område Administratorer for områdesamling, avgjøre leier innstillinger og konfigurere Forretningsdatatilkoblingstjenester og sikker lagring, InfoPath Forms Services, arkivbehandling, søk og brukerprofiler.

 • Administrator for områdesamling    Bruker med tillatelse til å administrere en områdesamling. En områdesamling kan ha flere administratorer, men bare én primær administrator. Administratoren SharePoint bør tilordne tillatelser til primære administratoren for områdesamlingen når du oppretter en områdesamling og kan legge til flere administratorer for områdesamling etterpå.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Behandle administratorer for en nettstedssamling.

SharePoint Online gjør det mulig for brukerne å invitere eksterne brukere (det vil si brukere som ikke har en lisens til Office 365-abonnementet) til å vise eller redigere innhold på områder. Hvis du lurer på om hvilke typer brukere som er kvalifisert for eksterne brukere, og hvilke rettigheter en ekstern bruker har, kan du se styre ekstern deling for SharePoint Online-miljøet. Ekstern deling er en kraftig samarbeid-funksjon som kan støtte organisasjonens behov til å samarbeide med eksterne leverandører, kunder eller klienter. Det er viktig å styre ekstern deling nøye for å sikre at alt innhold som du ikke vil delte gir en tilstrekkelig er beskyttet.

Brukere kan dele innhold på nettsteder med personer utenfor organisasjonen på tre måter:

 • De kan dele et helt nettsted ved å invitere eksterne brukere til å logge seg på nettstedet med en Microsoft-konto eller en jobb- eller skolekonto.

 • De kan dele enkeltdokumenter ved å invitere eksterne brukere til å logge seg på nettstedet med en Microsoft-konto eller en jobb- eller skolekonto.

 • De kan sende brukere en gjestekobling som de kan bruke til å se enkeltdokumenter på området ditt anonymt.

Ekstern deling er aktivert som standard for SharePoint Online-miljø (leier) og områdesamlinger i den. Du bør slå den av globalt før personer begynne å bruke nettsteder, eller inntil du vet nøyaktig hvor du vil bruke funksjonen. Du kan bestemme du vil tillate ekstern deling for bestemte områdesamlinger, mens å la den stå deaktivert i områdesamlinger som skal lagre innhold som er sensitivt for bedriften din. Du bør gi omtenksomme hensyn til der du aktivere ekstern deling og tilgangsnivået ekstern deling du tillater.

Du kan konfigurere ekstern deling på to nivåer i administrasjonssenteret SharePoint:

 1. Du kan slå ekstern deling på eller av globalt for en hel SharePoint Online-miljø (eller leier).    Hvis du slår på ekstern deling, kan du kan angi Hvis du vil tillate at deling bare med godkjente brukere, eller hvis du vil tillate brukere å dele innhold med både godkjente brukere og anonyme brukere via gjestekoblinger. Du må aktivere ekstern deling globalt for å kunne aktivere det for bestemte områdesamlinger.

 2. Du kan slå ekstern deling på eller av for individuelle områdesamlinger.    Dette gir deg mulighet til å sikre innhold på bestemte områdesamlinger som du ikke vil dele. Du kan også angi hvilket nivå for deling av du vil tillate i en områdesamling (deling med godkjente brukere eller deling med både godkjente brukere og anonyme brukere via gjestekoblinger).

Hvis du vil ha mer informasjon om å aktivere og administrere ekstern deling, kan du se styre ekstern deling for SharePoint online-miljøet. For informasjon om hvordan brukere kan dele innhold, kan du se dele SharePoint-filer eller mapper i Office 365.

SharePoint Online IRM bruker Microsoft Azure Active Directory Rights Management Services (RMS), en informasjonsteknologi for beskyttelse i Office 365. Beskyttelse for Information Rights Management (IRM) kan brukes til filer i SharePoint lister og biblioteker. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Hva er Microsoft Azure Active Directory Rights Management?

Når IRM er aktivert for lister eller biblioteker, krypteres filene slik at bare autoriserte personer kan vise dem eller utføre bestemte handlinger på dem. Hver rettighetsbehandlet fil inneholder også en utstedelseslisens som legger begrensninger på personene som viser filen. Vanlige begrensninger omfatter å gjøre en fil skrivebeskyttet, deaktivere kopiering av tekst, forhindre personer i å lagre en lokal kopi, og forhindre personer i å skrive ut filen. Klientprogrammer som kan lese IRM-støttede filtyper, bruker utstedelseslisensen i rettighetsbehandlede filer til å gjennomføre disse begrensningene. På denne måten beholdes beskyttelsen for rettighetsbehandlede filer etter at de er lastet ned.

IRM er som standard deaktivert når du registrerer deg med Office 365. Før du slår på IRM-tjenesten gjennom Administrasjonssenter for SharePoint, må den globale Office 365-administratoren først installere Microsoft PowerShell-modulen for rettighetsadministrasjon og koble til Rights Management-tjenesten. Se konfigurere informasjon Rights Management (IRM) i SharePoint Online og Bruke Information Rights Management i en liste eller bibliotekfor mer informasjon.

Behandle brukerprofiler

Enten du administrerer bare din brukerkontoer i Office 365 eller Synkroniser lokale directory-objekter, hvis det er informasjon du vil legge til brukerprofiler, men ingen-feltet for den, kan du vurdere å opprette en SharePoint Onlinebrukerprofilegenskap. Hvis du vil ha informasjon, kan du se Behandle brukerprofiler i SharePoint-administrasjonssenteret. Husk at disse egenskapene som er spesifikke for SharePoint Online og vil ikke bli replikert denne informasjonen til Office 365.

Hvis du vil hjelpe eiere av klassisk områder rette innhold til bestemte grupper av personer, kan du kanskje du vil bruke målgrupper. Hvis du vil ha informasjon, kan du se Behandle målgrupper.

Det finnes noen funksjoner som kan konfigureres eller forvaltede globalt fra administrasjonssenteret SharePoint. For å hjelpe deg med å planlegge tid og ressurser, er det nyttig å vurdere om organisasjonen har en bedrift trenger for bestemte funksjoner.

Dette trinnet gjør det enklere å avgjøre om du må engasjere emneeksperter i organisasjonen som samarbeider med administrasjonsansatte med planlegging av konfigurasjon av funksjonene. Hvis du for eksempel skal samle inn de nødvendige kravene for konfigurasjon av funksjoner, som for Termlager eller postbehandlingsfunksjoner som Innholdsorganisator, kan det hende du må samarbeide med personer i organisasjonen som er ansvarlig for firmataksonomi, postbehandling eller innholdsbehandling.

Tenger du disse funksjonene?

Hvis du vil lære mer om hvordan du konfigurerer dette, kan du gå hit:

Du må arbeide med forretningsdata som er lagret i eksterne programmer, og du vil integrere disse dataene inn i SharePoint Online områder.

Du kan bruke Forretningsdatatilkoblingstjenester for å koble deg til datakilder, for eksempel SQL Azure-databaser eller Windows Communication Foundation-nettjenester (kalles også WCF).

Du vil opprette og bruke taksonomier til å klassifisere og organisere informasjon på nettsteder.

Du kan bruke verktøyet for behandling av termlager til å opprette, importere og behandle hierarkisamlinger for sentralt lagrede termer (kalles termsett).

Du må automatisk rute innhold til bestemte plasseringer basert på kriterier for postbehandling eller dokumentbehandling.

Du må konfigurere søk for SharePoint Online-miljøet.

Du vil gi brukerne mulighet til å finne og installere forretningsapper som er utviklet internt, eller tredjepartsapper å tilpasse og utvide områder.

Som en del av planleggingen, bør du vurdere om organisasjonen har bestemte forretningsbehov som muligens må du bruke tredjeparts tjenester eller programmer til å tilpasse SharePoint Online. Hvis du for eksempel må kanskje organisasjonen overføre en stor mengde innhold eller et stort antall brukere på SharePoint Online-området. Eller du kan ha forretningsprosesser som krever støtte for e-post-aktiverte lister. Hvis du tror at organisasjonen din kan dra nytte av tredjepartstjenester eller programmer, kan du utforske du profesjonelle tjenester og programmer som er tilgjengelig fra partnere i Microsoft Partner Center. Du kan finne eksperter som hjelper deg med å distribuere i skyen eller skreddersy Microsoft Office 365 for behovene til bedriften din. Det er lurt å utforske og se nærmere på tilgjengelige tredjepartstjenester og løsninger på begynnelsen av din planleggingsprosessen.

Gå tilbake til Planleggingsveiledning for SharePoint Online for Office 365 for bedrifter.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×