Behandle kravlesøkregler

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Du kan legge til en kravlesøkregel for å ta med eller utelate bestemte baner når du kravlesøker innhold. Når du tar med en bane, kan du også velge å angi alternativ kontolegitimasjon for kravlesøk på banen. I tillegg til å legge til nye kravlesøkregler kan du teste, redigere, slette og omorganisere eksisterende kravlesøkregler.

Kravlesøkregler brukes i den rekkefølgen de er oppført.

Obs!: Du må først åpne siden Behandle kravlesøkregler når du vil behandle kravlesøkreglene. Klikk Kravlesøkregler under Kravlesøk på siden Administrasjon av søking.

Hva vil du gjøre?

Legge til en kravlesøkregel

Teste kravlesøkregler på en URL-adresse

Redigere en kravlesøkregel

Slette en kravlesøkregel

Endre rekkefølge på kravlesøkregler

Legge til en kravlesøkregel

 1. Klikk Ny kravlesøkregel på siden Behandle kravlesøkregler.

 2. Skriv inn banen som regelen skal gjelde for, i Bane-boksen i Bane-området på siden Legg til kravlesøkregel. Du kan bruke vanlige jokertegn i banen, som i eksemplene nedenfor:

  • http://server1/folder * inneholder alle Web-ressurser med en URL-adresse som starter med http://server1/folder.

  • *://*.txt inneholder alle dokumenter med filtypen TXT.

 3. Under Konfigurasjon for kravlesøk velger du ett av følgende:

  • Utelukk alle elementer i denne banen. Velg dette alternativet hvis du vil at alle elementer i den angitte banen skal utelukkes fra kravlesøket. Hvis du velger dette alternativet, kan du finjustere hva som skal tas med, ved å velge følgende:

   • Inkluder komplekse URL-adresser (URL-adresser som inneholder spørsmålstegn (?)). Velg dette alternativet hvis du vil ta med URL-adresser som inneholder parametere som bruker spørsmålstegn (?).

  • Inkluder alle elementer i denne banen. Velg dette alternativet hvis du vil at alle elementer i banen skal kravlesøkes. Hvis du velger dette alternativet, kan du finjustere hva som skal tas med, ved å velge en kombinasjon av følgende alternativer:

   • Følg koblinger fra URL-adressen uten å kravlesøke selve URL-adressen. Velg dette alternativet hvis du vil kravlesøke koblinger fra URL-adressen, men ikke selve URL-adressen.

   • Kravlesøk komplekse URL-adresser (URL-adresser som inneholder spørsmålstegn (?)). Velg dette alternativet hvis du vil kravlesøke komplekse URL-adresser som innholder parametere som bruker spørsmålstegn (?).

   • Kravlesøk SharePoint-innhold som HTTP-sider. Vanligvis kravlesøkes SharePoint-områder ved hjelp av en spesiell protokoll. Velg dette alternativet hvis du vil kravlesøke SharePoint-områder som HTTP-sider i stedet. Når innholdet kravlesøkes ved hjelp av HTTP-protokollen, lagres ikke elementtillatelsene.

 4. I området Angi godkjenning gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil bruke standardkontoen for innholdstilgang, velger du Bruk standard konto for innholdstilgang.

  • Hvis du vil bruke en annen konto, velger du Angi en annen innholdstilgangskonto. Gjør deretter følgende:

   1. Skriv inn navnet på kontoen som har tilgang til banene som er definert i kravlesøkregelen, i Konto-boksen.

   2. Skriv inn passordet for kontoen i boksene Passord og Bekreft passord.

   3. Merk av i avmerkingsboksen Ikke tillat enkel godkjenning for å hindre at det brukes enkel godkjenning.

    Serveren forsøker å bruke Windows NTLM-godkjenning. Hvis NTLM-godkjenning ikke lykkes, forsøker serveren å bruke enkel godkjenning hvis det ikke er merket av i avmerkingsboksen Ikke tillat enkel godkjenning.

  • Hvis du vil bruke et klientsertifikat til godkjenning, merker du av for Angi klientsertifikat og klikker deretter et sertifikat på Sertifikat-menyen.

  • Hvis du vil bruke skjemalegitimasjon til godkjenning, velger du Angi skjemalegitimasjon, og deretter angir du skjema-URLen (plasseringen til siden som godkjenner legitimasjonsinformasjon) i boksen Skjema-URL og klikker Angi legitimasjon.

   1. Når påloggingsskjermbildet fra den eksterne serveren åpnes i et nytt vindu, angir du skjemalegitimasjonen og logger på.

   2. Du får spørsmål om påloggingen var vellykket. Hvis den var det, lagres legitimasjonen som er nødvendig for godkjenning, på det eksterne området.

  • Hvis du vil bruke informasjonskapsel til godkjenning, velger du Bruk informasjonskapsel for kravlesøk og gjør deretter ett av følgende:

   1. Klikk Hent en informasjonskapsel fra en URL-adresse for å hente en informasjonskapsel fra et webområde eller en server.

   2. Klikk Angi informasjonskapsel for kravlesøk for å importere en informasjonskapsel fra det lokale filsystemet eller en delt filressurs. Du kan også angi feilsider i boksen Feilsider (semikolondelt).

 5. Klikk OK.

Til toppen av siden

Teste kravlesøkregler på en URL-adresse

Du kan teste kravlesøkregler på en URL-adresse for å avgjøre hvilke regler som skal brukes når URL-adressen kravlesøkes, og for å se hva som er resultatet av å bruke disse reglene (at innhold tas med eller utelukkes). Vær oppmerksom på at når du tester kravlesøkregler på en URL-adresse, så kravlesøkes ikke selve URL-adressen.

 1. Skriv inn URL-adressen du vil teste, i boksen Skriv inn en URL-adresse og klikk test for å finne ut om den samsvarer med en regel på siden Behandle kravlesøkregler.

 2. Klikk Teste.

 3. Resultatet av testen vises under boksen Skriv inn en URL-adresse og klikk test for å finne ut om den samsvarer med en regel.

Til toppen av siden

Redigere en kravlesøkregel

Hvis du redigerer en kravlesøkregel, trer ikke endringene i kraft før neste fullstendige kravlesøk startes.

 • Klikk Rediger på menyen for kravlesøkregelen du vil redigere, i kravlesøklisten på siden Behandle kravlesøkregler.

  Du kan finne informasjon om innstillingene for kravlesøkregler under legge til en regel for kravlesøk .

Til toppen av siden

Slette en kravlesøkregel

Når du sletter en kravlesøkregel, gjenspeiles ikke slettingen før neste fullstendige kravlesøk startes.

 1. Klikk Slett på menyen for kravlesøkregelen du vil slette, i kravlesøklisten på siden Behandle kravlesøkregler.

 2. Klikk OK i meldingsboksen for å bekrefte at du vil slette kravlesøkregelen.

Til toppen av siden

Endre rekkefølgen på kravlesøkregler

 • I Rekkefølge-kolonnen i listen over kravlesøkregler på siden Behandle kravlesøkregler velger du en verdi i rullegardinlisten som angir hvilken plassering du vil at regelen skal ha. De andre verdiene justeres i forhold til dette.

  Kravlesøkregler brukes i den rekkefølgen de er oppført. Hvis to regler dekker samme eller overlappende innhold, brukes den regelen som er først i listen.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×