Behandle kontakter i SharePoint Workspace 2010

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Kontakter er personene du kommuniserer med. Du kan legge til kontakter i din personlige liste i startfeltet. Du kan også Administrere dine egne kontakt.

Hva du vil gjøre?

Legge til nye kontakter

Lagre en kontakt som en fil

Sende en kontakt til andre personer

Kontrollere identiteten til kontakter

Løse konflikter mellom kontaktnavn

Opprette et alias for en kontakt

Slette en kontakt

Skjule en kontakt

Vise diagnoseinformasjon om en kontakt

Vise Kontaktegenskaper

Legge til nye kontakter

Slik kan du søke etter og legge til nye kontakter i kontaktlisten i startfeltet:

 1. Velg kategorien Hjem.

 2. Klikk Legg til kontakt.

 3. Skriv inn navnet eller teksten du vil søke etter, i Søk etter-feltet i dialogboksen Søk etter bruker.

  Detaljer

  Du kan søke ved å bruke Fullt navn, Fornavn, Etternavn, Arbeids-e-post eller Privat e-post. Søket returnerer alle kontakter som det finnes et treff for i et av de gyldig feltene. Søkestrengen "anders" hadde for eksempel returnert kontakter med navnet "Erik Andersen" siden "anders" er de seks første tegnene i Etternavn-feltet. En tommelfingerregel er at jo mer spesifikk søkestreng du bruker (ved å skrive inn tegn), desto mer nøyaktig blir søkeresultatet.

  Du kan endre rekkefølgen på kolonnene i dialogboksen Søk etter bruker ved å dra dem. Du kan også fjerne kolonner (unntatt Fullt navn) ved å høyreklikke en kolonneoverskrift og fjerne merket for navnet på kolonnen du vil fjerne. Du kan også gjenopprette en fjernet kolonne ved å høyreklikke en kolonneoverskrift og merke av for navnet på kolonnen du vil gjenopprette. Eventuelle endringer du foretar i dialogboksen Søk etter bruker, gjelder bare for den gjeldende søkeøkten. Alle standardinnstillingene gjenopprettes neste gang du åpner dialogboksen Søk etter bruker.

 4. Valgfritt: Merk av for Inkluder offentlig SharePoint Workspace-katalog hvis du vil inkludere denne katalogen i søket.

  Som standard søker SharePoint Workspace bedriftens nettverk (Hvis du tilhører et) tillegg til i Kjente kontakter.

 5. Klikk Søk.

 6. Hvis du får et treff, merker du det i listen.

  Det vises et tilstedeværelsesikon ved siden av hvert kontaktnavn i listen, slik at du kan se påloggingsstatusen. Kontakter du finner via den offentlige SharePoint Workspace-katalogen vises imidlertid alltid først med statusikonet Ukjent til du merker dem og legger dem til i kontaktlisten.

 7. Hvis du vil ha mer informasjon om en merket kontakt, klikker du Egenskaper.

  Du kan for eksempel gjøre noe for å kontrollere kontaktens identitet.

 8. Klikk Legg til for å legge til kontakten i listen.

Legge til et arbeidsområdemedlem i kontaktlisten

Etter hvert som nye personer blir medlemmer i arbeidsområdene, kan det bli aktuelt å legge dem til som kontakter i den private listen. Høyreklikk medlemmet du vil legge til, og velg Legg til i Mine kontakter.

Du kan også legge til et arbeidsområdemedlem i kontaktlisten ved å dra.

Til toppen av siden

Lagre en kontakt som en fil

Du kan lagre en kontakt som en fil og deretter sende kontaktfilen som et vedlegg i en e-postmelding.

 1. Høyreklikk kontakten, og velg Lagre kontakt som fil.

 2. Velg plasseringen der du vil lagre kontaktfilen, i dialogboksen Lagre kontaktinformasjon som, og klikk Lagre.

Til toppen av siden

Sende en kontakt til andre personer

Du kan sende en kontakt til andre personer som et filvedlegg i en e-postmelding eller i et Groove-melding.

 1. Høyreklikk kontakten.

 2. Velg Send via e-post til valgte kontakter.

 3. Angi én eller flere e-postadresser i Til-feltet.

 4. Rediger eventuelt emnet og tekstmeldingen.

  Merk at den standard tekstmeldingen inkluderer instruksjoner om hvordan du laster ned SharePoint Workspace, i tilfelle en mottaker ikke har en konto ennå.

 5. Klikk OK.

Til toppen av siden

Bekrefte identiteten til kontakter

Vi anbefaler på det sterkeste at du bekrefter identiteten til kontakter for å redusere risikoen for å dele sensitiv informasjon med uvedkommende. Det kan hende at identiteten til mange kontakter allerede er bekreftet av en systemansvarlig i organisasjonen. Dette avhenger av kontoinstallasjonen. Bekreftelsesstatusen til personer i kontakt- og medlemslistene angis ved hjelp av følgende farger:

 • Svart: Ikke bekreftet.

 • Grønn: kontrollert av deg.

 • Blågrønn: Bekreftet av organisasjonen.

 • Blå: Bekreftet av organisasjonen, men utenfor ditt domene eller kryssertifisert.

 • Rød: navnekonflikt. To kontakter som har lignende navn vises i rødt, uavhengig av deres bekreftelsesstatusen. Du finner mer informasjon, kan du se Løse navnekonflikter .

Kommunikasjonspolicyene som gjelder for din identitet, avgjør i hvilken grad du kan kommunisere med andre brukere, avhengig av bekreftelsesstatusen deres. Disse policyene kan gjøre ett av følgende:

 • Forhindre deg fra å kommunisere med brukere som ikke er bekreftet av en systemansvarlig i organisasjonen.

 • Åpne dialogboksen Varsel for kontaktbekreftelse (beskrives nedenfor) for å advare deg før du får lov til å kommunisere med brukere uten bekreftede identiteter.

 • Tillate deg å kommunisere med en kontakt uten advarsler eller begrensninger.

Du kan få nok forsikring om identitetene organisasjonens verifisering av andre brukere. I noen tilfeller, spesielt hvis du arbeider med svært sensitive opplysninger, bør du også å kontrollere identiteten til en bruker manuelt.

Svare på dialogboksen Varsel for kontaktbekreftelse

Dialogboksen Varsel for kontaktbekreftelse vises hvis du prøver å kommunisere med en bruker uten bekreftet identitet. Kommunikasjonspolicyer for kontoidentiteten er satt til å advare deg mot slike brukere. Du kan gjøre ett av følgende:

 • Velg brukeren, og klikk Kontroller identitet. Følg instruksjonene i neste avsnitt for å bekrefte identiteten til en kontakt manuelt.

 • Klikk Egenskaper hvis du vil vise kontaktegenskaper for den valgte brukeren.

 • Klikk Fortsett hvis du vil ignorere varselet for kontaktbekreftelse og fortsette med aktiviteten.

 • Klikk Avbryt hvis du vil avbryte aktiviteten som førte til et varsel for kontaktbekreftelse.

Bekrefte en kontakt manuelt

SharePoint Workspace tilordner en unik "digitale fingeravtrykket" til hver kontakt identitet. Digitale fingeravtrykket vises som en lang streng av bokstaver og tall (med skilletegn for å lese). Disse digitale fingeravtrykk brukes til å kontrollere manuelt virkelige identiteten til kontakter du ser i arbeidsområder og kontaktlister. Du kan også vise det digitale fingeravtrykket tilordnet identiteten din.

Slik bekrefter du identiteten til en kontakt manuelt:

 1. Høyreklikk kontakten (eller medlemmet i arbeidsområdet) du vil bekrefte, og klikk deretter Kontroller identitet.

  Dialogboksen Kontroller identitet inneholder informasjon om dine gjeldende relasjoner til den valgte kontakten, for eksempel arbeidsområder dere deler, antallet meldinger dere har utvekslet, og organisasjonsrelasjonen. Hvis du ikke har noen relasjoner til den valgte kontakten, inneholder dialogboksen Kontroller identitet i stedet instruksjoner om hvordan du bekrefter identiteten til kontakten ved å kontrollere det digitale fingeravtrykket.

  Obs!: Hvis det blir oppdaget at to eller flere kontakter har samme navn, vises en advarsel i dialogboksen Kontroller identitet med en anbefaling om at du tilordner et alias når du bekrefter denne kontakten.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Hvis du er tilstrekkelig forsikret om identiteten til kontakten på bakgrunn av informasjonen som vises, klikker du Bekreft.

   Angi et alternativt navn for kontakten i dialogboksen Bekreft identiteten som hvis du tror du trenger det, og klikk OK.

  • Hvis du ikke er tilstrekkelig forsikret om identiteten til kontakten ennå og vil gjøre mer for å bekrefte identiteten, klikker du Er du fremdeles ikke sikker? - Kontroller fingeravtrykket.

   Følg fremgangsmåten i dialogboksen Kontroller identitet for å bekrefte det digitale fingeravtrykket til kontakten, og klikk Bekreft.

   Angi et alternativt navn for kontakten i dialogboksen Bekreft identiteten som hvis du tror du trenger det, og klikk OK.

Oppheve bekreftelsen av identiteten til en kontakt

Av og til kan det kanskje bli aktuelt å endre bekreftelsesstatusen for kontakter du har bekreftet manuelt, slik at de vises som ikke bekreftet.

 1. Høyreklikk kontakten (eller medlemmet i arbeidsområdet) du vil oppheve bekreftelsen for, og velg Kontroller identitet.

 2. Klikk Opphev bekreftelse.

Til toppen av siden

Løse navnekonflikter for kontakter

Når to eller flere kontakter har identiske visningsnavn, vises navnene deres i rødt i kontaktlister, i lister over arbeidsområdemedlemmer og på informasjonskort for kontakter. Visningsnavnene anses for å være identiske hvis de er helt like etter at innledende og etterfølgende mellomrom samt flere mellomrom i navnet er fjernet og navnet er konvertert til små bokstaver.

"Henrik  Larsen" og "Henrik Larsen" fører for eksempel til en navnekonflikt. "Henrik Larsen" og "HenrikLarsen" fører imidlertid ikke til en navnekonflikt.

Det er viktig å skille mellom kontaktnavn, slik at du ikke tilfeldigvis starter aktiviteter med feil kontakt. Du kan opprette et alias for et av navnene som er i konflikt.

I tillegg kan det i enkelte sjeldne tilfeller oppstå en navnekonflikt på grunn av at foreldede kontakter er lagret på kontoen. Kanskje en kontakt for eksempel har aktivert en ny konto, har sluttet alle aktiviteter på den forrige kontoen, men bruker samme visningsnavn for begge. I dette tilfellet kan du skjule den foreldede kontakten som beskrevet nedenfor, slik at den ikke lenger vises i kontaktlistene.

Slik løser du en navnekonflikt:

 1. Høyreklikk et navn som er i konflikt, og klikk deretter Løs navnekonflikt.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Vis vCard hvis du vil vise detaljene for den valgte kontakten. Dette kan gjøre det enklere å skille mellom kontaktene med samme navn.

  • Klikk Opprett alias for kontakt for å åpne dialogboksen Alias, der du kan angi et unikt visningsnavn for kontakten.

  • Klikk Kontroller identitet for å gå gjennom fremgangsmåten for å bekrefte identiteten til en kontakt.

 3. Klikk Fullført.

Til toppen av siden

Opprette et alias for en kontakt

Du kan vise alle kontakter (unntatt din egen) under et alias. Dette er nyttig hvis du har problemer med å skille mellom kontakter med samme navn.

 1. Høyreklikk kontakten, og klikk deretter Opprett alias for kontakt.

 2. Skriv inn et aliasnavn, og klikk OK.

  Navnet på aliaset vises i stedet for det opprinnelige navnet. Se opprinnelige kontaktnavnet kan du Åpne kontaktinformasjonen, eller pek på aliaset gi navn til å vise et popup-vindu som viser det opprinnelige navnet.

Til toppen av siden

Slette en kontakt

Slik sletter du en kontakt fra startfeltet:

 1. Merk kontakten du vil slette.

 2. Trykk DEL, og klikk Ja for å bekrefte slettingen.

Kontakter du sletter fra kontaktlisten i startfeltet, kan fortsatt vises i andre kontaktlister, for eksempel rullegardinlisten Til i dialogboksen Send melding eller Send invitasjon. Dette er fordi kontaktinformasjon for alle brukere som du kommuniserer med, lagres i en samleliste kalt Kjente kontakter i SharePoint Workspace. Dette inkluderer kontakter du har lagt til i kontaktlisten i startfeltet, pluss medlemmer i arbeidsområdene. Husk at du kan ha arbeidsområdemedlemmer som ikke er kontaktlisten.

Du kan ikke slette kontakter som vises i kjente Kontakter-listen. Du kan imidlertid minst skjule disse kontaktene.

Til toppen av siden

Skjule en kontakt

Kontakter kan av og til bli foreldede av mange ulike årsaker. Hvis du har foreldede kontakter, kan du skjule dem, slik at de ikke lenger vises i rullegardinlister som inneholder kontakter.

 1. Åpne Kontaktbehandling.

 2. Merk kontaktene du vil skjule.

 3. Klikk Skjul for å plassere de merkede kontaktene i listen Kontakter som skjules.

 4. Klikk OK.

Obs!: Skjule en kontakt, vil ikke en tilknyttet navnekonflikt automatisk løse. Hvis en kontakt du vil skjule vises som en navnekonflikt, kan du se Løse navnekonflikter for informasjon.

Til toppen av siden

Vise diagnoseinformasjon om en kontakt

Du kan vise diagnoseinformasjon for merkede kontakter. Du kan kanskje av og til ha behov for å vise denne informasjonen i forbindelse med kundestøtte. Hvis du må sende diagnoseinformasjon til en støttetekniker, kan du kopiere og lime inn informasjonen i dialogboksen Diagnose i en e-postmelding.

 1. Åpne Kontaktbehandling.

 2. Merk ønsket kontakt.

 3. Klikk Diagnose.

  Høyreklikk, og klikk Merk alt hvis du vil kopiere informasjon fra Kontakter-ruten. Høyreklikk, og klikk deretter Kopier.

  Klikk Kopier til utklippstavlen hvis du vil kopiere informasjon fra ruten Tilstedestatusnivå eller Nettverksdiagnostikk.

 4. Klikk OK.

Til toppen av siden

Vise kontaktegenskaper

Hvis du vil vise egenskapene for en kontakt, høyreklikker du kontakten og klikker deretter Egenskaper. Du kan gjøre følgende i kontaktegenskapene:

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×