Behandle jobber (hendelser) i Project Server-køen

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Når informasjon om prosjektet og timeregistreringer publiseres i Microsoft Office Project Server 2007, behandles den av Project Server-køen. Du kan endre hvordan jobber (eller hendelser) i kø planlegges, vise jobbene i køen og starte bestemte jobber i køen på nytt.

Project Server-køen inneholder to separate køer:

 • Prosjektkø     Denne brukes for prosjektmeldinger i forbindelse med lagring, publisering, rapportering og kubebygging. De tilhørende tabellene og lagrede fremgangsmåtene lagres i arbeidsdatabasen for Office Project Server 2007.

 • Timeregistreringskø     Denne brukes for timeregistreringsmeldinger i forbindelse med å lagre og sende en timeregistrering. De tilhørende tabellene og lagrede fremgangsmåtene lagres i den publiserte databasen for Office Project Server 2007.

Hva vil du gjøre?

Endre innstillingene for jobben køen

Konfigurere jobb køen rutenettet

Avbryte eller prøv på nytt jobber i køen

Endre innstillingene for jobbkøen

 1. Klikk Serverinnstillinger på hurtigstartlinjen.

 2. Klikk Køinnstillinger på siden Serverinnstillinger.

 3. I Køtype-listen velger du Prosjekt eller Timeregistrering for å angi hvilken kø du vil endre.

  Å klikke Lagre på slutten av denne prosedyren skal lagre innstillingene for typen køen du valgte. Hvis du vil endre, og lagre innstillingene for andre køen typen, må du gjenta denne fremgangsmåten.

 4. Under Maksimalt antall jobbehandlingstråder skriver du inn maksimalt antall jobber i køen som kan behandles av serveren samtidig.

  Tips!: Hvis du skriver inn -1, vil maksimalt antall tråder (opptil 20) bli behandlet av serveren.

 5. Under Avspørringsintervall (i millisekunder) skriver du inn antall millisekunder som Project Server-køen bør vente før prosjekt- eller timeregistreringsdatabasen avspørres for nye jobber.

 6. Under Intervall mellom forsøk (i millisekunder) skriver du inn antall millisekunder som Project Server-køen bør vente før den forsøker den nye jobben på nytt hvis dette opprinnelige forsøket eller de opprinnelige forsøkene mislyktes.

 7. Under Grense for deljobbforsøk skriver du inn antall ganger Project Server-køen skal fortsette å avspørre databasen hvis det opprinnelige forsøket eller de opprinnelige forsøkene mislyktes.

 8. Under Intervall mellom SQL-forsøk (i millisekunder) skriver du inn antall millisekunder som bør gå mellom hvert forsøk på å behandle en jobb.

 9. Under Grense for SQL-forsøk skriver du inn maksimalt antall ganger som Project Server-køen skal forsøke å behandle en jobb.

 10. Klikk Lagre.

Til toppen av siden

Definere jobbkørutenettet

 1. Klikk Serverinnstillinger på hurtigstartlinjen.

 2. Klikk Administrer kø på siden Serverinnstillinger.

 3. Under Filtertype, i Filtertype-listen, velger du jobbtypen du vil vise i Jobbrutenett.

 4. Under Jobb-/Jobbgruppe-IDer skriver du inn jobb-ID-nummeret eller en jobbgruppe-ID. Denne delen vises bare hvis du har valgt Etter ID fra Filtertype-listen.

  Jobb-IDer knytter relaterte jobber. Hvis du for eksempel hvis en bruker publiserer et prosjekt, inneholder denne jobben automatisk andre tilknyttede jobber som er relatert til varslinger, rapportering, og så videre.

  Tips!: Når du skal bestemme deg for hvilken jobb-ID eller jobbgruppe-ID du skal bruke, kopierer du IDen fra jobbrutenettet. Før du gjør dette, setter du inn kolonnene Jobb-ID og Jobbgruppe-ID i jobbrutenettet ved hjelp av tabellen Tilgjengelige kolonner under Kolonner.

 5. Velg hvor lang tid av historiske data og maksimalt antall jobber som du vil vise i Jobbrutenett under Arbeidshistorie.

 6. Under Jobbtyper velger du jobbtypeinformasjonen du vil vise i jobbrutenettet.

 7. Under Jobbfullføringsstatuser velger du typen jobbstatusinformasjon du vil vise i jobbrutenettet.

 8. Under Prosjekter velger du prosjektene du vil overvåke i jobbrutenettet.

  Denne delen vises bare hvis du har valgt Etter prosjekt fra Filtertype-listen.

 9. Under Kolonner velger du kolonnene du vil vise i jobbrutenettet.

 10. Under Avanserte alternativer angir du om du vil avbryte de beslektede deljobbene når du velger en jobb, og deretter klikker du Avbryt jobb.

  • Avbryt jobber som legges i køen     Velg dette alternativet hvis du bare vil avbryte jobbene som legges inn i jobbkøen.

  • Avbryt etterfølgende jobber i korrelasjonen     Velg dette alternativet hvis du vil avbryte den eller de valgte jobbene, i tillegg til eventuelle beslektede deljobber. Dette vil redusere mulige problemer ved synkronisering med aktiviteten og med ressursinformasjonen som kan være tilknyttet prosjektet eller timeregistreringen.

 11. Velg et prosjekt fra listen og klikk deretter Relaterte oppgaver for å gå gjennom jobber som er relatert til det samme prosjektet (Hvis din administrator har installert Infrastruktur oppdatering for Microsoft Office Servers) i delen Jobbrutenett. Dette lar deg se hvorfor en jobb som ikke er i kø og ikke kjører, så det kan være blokkert av en tidligere jobb mot det samme objektet.

  Hvis du vil fjerne Relaterte oppgaver sekundære filteret, klikker du Alle aktiviteter.

  Obs!: 

  • Hvis du vil lære mer om en jobb som har mislyktes, klikker du feilmeldingen for hyperkoblingen i kolonnen Feil i jobbrutenettet.

  • Gruppemedlemmer kan også viser jobber i køen. Gruppemedlemmer kan klikke Personlige innstillinger på hurtigstarten, og deretter klikke Mine jobber i kø. På siden Mine jobber i kø kan gruppemedlemmer bare se sine egne jobber i køen. Gruppemedlemmer bør også påminnes om at det ikke er sikkert at endringer på sider i Microsoft Office Project Web Access skjer umiddelbart hvis det for tiden er mange jobber i Project Server-køen. De kan trykke F5 for å oppdatere en side til de får se endringene.

  • Du kan også bruke hendelsesbehandling til å vise statusen eller ytelsen til jobber i køen og andre prosesser. På hurtigstarten klikker du Serverinnstillinger og deretter Konfigurasjon av hendelsesbehandling på serversiden.

Til toppen av siden

Avbryte jobber eller forsøke jobber på nytt i køen

 1. Velg jobben i jobbrutenettet, og klikk deretter Avbryt jobb. Du kan også klikke Prøv jobb på nytt for den valgte jobben hvis statusinformasjonen i kolonnen Jobbstatus angir at det var et problem med behandlingen av jobben.

  Obs!: Du kan ikke prøve jobber som har jobbstatusen Mislykket og blokkerer korrelasjon på nytt.

 2. Klikk Oppdater status for å oppdatere jobbrutenettet slik at det viser endringene du har gjort.

Hvorfor kan jeg ikke utføre noen handlinger i Project Web Access?

Avhengig av tillatelsesinnstillingene du brukte til å logge Project Web Access, kan du ikke kunne se eller bruke bestemte funksjoner. Hva du ser på enkelte sider kan være forskjellig fra, hva dokumenteres hvis serveradministratoren tilpasset Project Web Access og ikke tilpasset hjelp til å samsvare med.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×