Behandle eksterne dataområder og egenskaper for disse

Viktig: Denne artikkelen er maskinoversatt, se ansvarsfraskrivelsen. Du finner den engelske versjonen av artikkelen her som referanse.

Du kan endre egenskapene til et eksternt dataområde for å behandle data som har blitt importert til et regneark gjennom en tilkobling til en ekstern datakilde, for eksempel en database, en webspørring eller en tekstfil.

Hva vil du gjøre?

Lær mer om eksterne dataområder og egenskaper

Finne et eksternt dataområde

Endre navnet på et eksternt dataområde

Endre den underliggende spørringen for et eksternt dataområde

Kopiere et eksternt dataområde og den underliggende spørringen

Spesifisere hvordan nye data legges til i et eksternt dataområde

Spesifisere dataformatering og oppsett

Kopiere formler når et eksternt dataområde utvides

Fryse data i et eksternt dataområde

Tilpasse feltnavn i et eksternt dataområde

Slette et eksternt dataområde

Lære mer om eksterne dataområder og egenskaper

Eksterne dataområder (også kjent som spørringstabeller) er definerte navn eller tabellnavn som definerer plasseringen til dataene som hentes inn i et regneark. Når du kobler deg til eksterne data, opprettes det automatisk et eksternt dataområde i Excel. Det eneste unntaket er pivottabellrapporter som er koblet til en datakilde. Pivottabellrapporter bruker ikke et eksternt dataområde. I Excel kan du formatere og konfigurere et eksternt dataområde eller bruke det i beregninger, som med alle andre typer data.

Egenskaper for eksterne dataområder

Et eksternt dataområde har ekstra egenskaper (må ikke forveksles med tilkoblingsegenskaper) som du kan bruke til å behandle dataene, for eksempel bevare celleformatering og kolonnebredde. Du kan endre disse egenskapene for eksterne dataområder ved å klikke Egenskaper i Tilkoblinger-gruppen i kategorien Data. Deretter gjør du endringene på følgende måte:

 • Bruk dialogboksen Egenskaper for eksterne data for eksterne dataområder som er opprettet fra Microsoft Query og veiviseren for datatilkobling.

 • Bruk dialogboksen Egenskaper for eksternt dataområde for eksterne dataområder som er opprettet fra en importert tekstfil eller webspørring som henter HTML-data.

 • Bruk dialogboksen Egenskaper for XML-tilordning for eksterne dataområder som er opprettet fra en webspørring som henter XML-data.

Bruke maler med eksterne dataområder

Hvis du vil dele et sammendrag eller en rapport som er basert på eksterne data, kan du gi andre brukere en arbeidsbok som inneholder et eksternt dataområde, eller du kan opprette en rapportmal. En rapportmal lar deg lagre sammendraget eller rapporten uten å lagre de eksterne dataene slik at filen er mindre. De eksterne dataene hentes når en bruker åpner rapportmalen.

Til toppen av siden

Finne et eksternt dataområde

 1. Merk regnearket der du vil søke etter en eksternt dataområde.

 2. På formellinje, klikker du pilen ved siden av Navn-boksen, og klikk deretter navnet på det eksterne dataområdet du vil bruke.

Til toppen av siden

Endre navnet på et eksternt dataområde

 1. Klikk Navnebehandling i Definerte navn-gruppen på Formler-fanen.

  Bilde av Excel-båndet

 2. Klikk navnet på det eksterne dataområdet i dialogboksen Navnebehandling, og klikk deretter Rediger. Du kan også dobbeltklikke navnet.

 3. Skriv inn det nye navnet på referansen i Navn-boksen i dialogboksen Rediger navn.

Merknad: Lukk-knappen lukker bare dialogboksen Navnebehandling. Du trenger ikke å klikke Lukk for å utføre endringer som allerede er gjort.

Til toppen av siden

Endre den underliggende spørringen for et eksternt dataområde

Du kan endre den underliggende spørringen for et eksternt dataområde som er opprettet fra Microsoft Query, en importert tekstfil, en webspørring eller veiviseren for datatilkobling.

Endre den underliggende spørringen for et eksternt dataområde som er opprettet fra Microsoft Query

 1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet du vil endre den underliggende spørringen for.

 2. Klikk Egenskaper i Tilkoblinger-gruppen i kategorien Data.

  Bilde av båndet i Excel

 3. Klikk Tilkoblingsegenskaper Egenskaper i dialogboksen Egenskaper for eksterne Data.

 4. Klikk kategorien Definisjon i dialogboksen Tilkoblingsegenskaper, og klikk deretter Rediger spørring.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du lager og redigerer spørringer i Microsoft Query, kan du se Hjelp for Microsoft Query.

Endre den underliggende spørringen for et eksternt dataområde som er opprettet fra en importert tekstfil

 1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet du vil endre den underliggende spørringen for.

 2. Klikk Tilkoblinger i Tilkoblinger-gruppen i kategorien Data.

  Bilde av båndet i Excel

 3. Klikk Egenskaper i dialogboksen Arbeidsboktilkoblinger.

 4. Klikk kategorien Definisjon i dialogboksen Tilkoblingsegenskaper, og klikk deretter Rediger spørring.

 5. Klikk Importer i dialogboksen Importer tekstfil.

 6. Endre den importerte tekstfilen i tekstimportveiviseren, og klikk Fullfør.

  Hvis du vil ha mer informasjon om importering av tekstfiler, kan du se Importere eller eksportere tekstfiler.

Endre den underliggende spørringen for et eksternt dataområde som er opprettet fra en webspørring

 1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet du vil endre den underliggende spørringen for.

 2. Klikk Egenskaper i Tilkoblinger-gruppen i kategorien Data.

  Bilde av båndet i Excel

 3. Klikk Egenskaper i dialogboksen Arbeidsboktilkoblinger.

 4. Klikk kategorien Definisjon i dialogboksen Tilkoblingsegenskaper, og klikk deretter Rediger spørring.

 5. Endre webspørringen i dialogboksen Rediger webspørring, og klikk deretter Fullfør.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter og redigerer webspørringer, kan du se Hente eksterne data fra en webside.

Endre den underliggende spørringen for et eksternt dataområde som er opprettet ved hjelp av veiviseren for datatilkobling

 1. Klikk en celle i det eksterne dataområdet du vil endre den underliggende spørringen for.

 2. Klikk Egenskaper i Tilkoblinger-gruppen i kategorien Data.

  Bilde av båndet i Excel

 3. Klikk Tilkoblingsegenskaper Egenskaper i dialogboksen Egenskaper for eksterne Data.

 4. Klikk kategorien Definisjon i dialogboksen Tilkoblingsegenskaper.

 5. Gjør ett av følgende:

  • Klikk Tabell i Kommandotype-boksen, og endre deretter verdien til navnet på en egnet tabell, visning eller spørring i Kommandotekst-boksen.

  • Klikk SQL eller Standard i Kommandotype-boksen, og rediger deretter SQL-setningen i Kommandotekst-boksen.

   Merknad: Kommandotype-boksen kan være utilgjengelig (nedtonet), avhengig av hvordan tilkoblingen ble definert.

Til toppen av siden

Kopiere et eksternt dataområde og den underliggende spørringen

 1. Klikk pilen ved siden av Navneboks på formellinjen, og merk navnet på det eksterne dataområdet du vil kopiere.

  For Excel-tabeller merker du navnet på området, og deretter merker du tabelltopptekstene ved å trykke CTRL+A.

  Hvis du vil ha med kolonneetiketter eller formler som ikke er en del av det eksterne dataområdet, merker du cellene som inneholder kolonneetikettene eller formlene du vil kopiere. Klikk pilen ved siden av Navneboks på formellinjen, og klikk navnet på det eksterne dataområdet du vil kopiere.

 2. Klikk Kopier i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem.

  Bilde av Excel-båndet

 3. Bytt til arbeidsboken du vil lime inn det eksterne dataområdet i.

 4. Klikk cellen øverst til venstre i innlimingsområde.

  Kontroller at regnearket har ingen data under eller til høyre i cellen du klikker for å sikre at eksterne data ikke erstatter eksisterende data.

 5. Klikk Lim inn i Utklippstavle-gruppen i kategorien Hjem.

Merknad: Hvis du kopierer bare en del av et eksternt dataområde, den underliggende spørring kopieres ikke, og de kopierte dataene, kan ikke oppdateres.

Til toppen av siden

Spesifisere hvordan nye data legges til i et eksternt dataområde

Du kan definere hvordan du vil håndtere et mindre eller større datasett som returneres til Excel når data oppdateres.

 1. Klikk Egenskaper i Tilkoblinger-gruppen i kategorien Data.

  Bilde av båndet i Excel

 2. Klikk ett av følgende under Hvis antall rader i dataområdet endres etter oppdatering i dialogboksen Egenskaper for eksternt dataområde:

  • Sett inn celler for nye data, slett ubrukte celler

   Kommentarer: 

   • Når én eller flere rader legges til i datakilden, flyttes cellene rett under det eksterne dataområdet nedover, men celler til høyre for det eksterne dataområdet flyttes ikke.

   • Når én eller flere rader slettes i datakilden, flyttes cellene rett under det eksterne dataområdet oppover, men celler til høyre for det eksterne dataområdet flyttes ikke.

  • Sett inn rader for nye data, slett ubrukte celler

   Kommentarer: 

   • Når én eller flere rader legges til i datakilden, flyttes celler rett under og til høyre for det eksterne dataområdet nedover.

   • Når én eller flere rader slettes i datakilden, flyttes ikke celler rett under og til høyre for det eksterne dataområdet.

  • Skriv over eksisterende celler med nye data, slett ubrukte celler

   Kommentarer: 

   • Når én eller flere rader legges til i datakilden, skrives cellene rett under det eksterne dataområdet over, men celler til høyre for det eksterne dataområdet flyttes ikke.

   • Når én eller flere rader slettes i datakilden, flyttes ikke celler rett under og til høyre for det eksterne dataområdet.

Til toppen av siden

Spesifisere dataformatering og oppsett

 1. Klikk Egenskaper i Tilkoblinger-gruppen i kategorien Data.

  Bilde av båndet i Excel

 2. Gjør ett eller flere av følgende under Dataformatering og -oppsett:

  • Merk av for Ta med feltnavn på første rad hvis du vil ta med feltnavn som første rad.

   Merknad: Dett alternativet er bare tilgjengelig for eksterne dataområder som er konvertert fra et Microsoft Office 2003-program, og for eksterne dataområder som er opprettet programmatisk.

  • Merk av for Ta med radnumre hvis du vil legge til en kolonne med radnumre.

   Merknad: Dette alternativet er ikke tilgjengelig for importerte tekstfiler, XML-filer eller webspørringer.

  • Merk av for Bruk autoformat hvis du vil bevare celleformateringen du bruker.

   Merknad: Dette alternativet deaktiveres automatisk for webspørringer når du velger Fullstendig HTML-formatering i dialogboksen Alternativer. Du åpner dialogboksen Alternativer fra dialogboksen Rediger spørring.

  • Merk av for Juster kolonnebredde hvis du vil bevare kolonnebreddene du angir.

  • Merk av for Behold kolonnesortering/-filter/-oppsett hvis du vil bevare kolonnesorteringen, -filtreringen og -oppsettet du bruker.

   Merknad: Dette alternativet er ikke tilgjengelig for webspørringer.

  • Merk av for Behold kolonnefilter hvis du vil bevare kolonnefiltreringen du bruker.

   Merknad: Dette alternativet er bare tilgjengelig for webspørringer som er basert på XML-data.

Til toppen av siden

Kopiere formler når et eksternt dataområde utvides

Merknad: Følgende fremgangsmåte gjelder bare for eksterne dataområder som konverteres fra et Microsoft Office 2003-program og for eksterne dataområder som opprettes programmatisk. Alle eksterne dataområder som opprettes ved hjelp av brukergrensesnittet, opprettes som Excel-tabeller. Disse tabellene utvider seg automatisk når nye rader legges til og beregnede kolonner fylles nedover.

 1. Skriv inn en formel i en celle som ligger ved siden av den første raden med data i det eksterne dataområdet.

  Merknad: Den første raden med data kan være den første eller andre raden i det eksterne dataområdet, avhengig av om den første raden inneholder topptekster.

 2. Merk cellen, og dobbeltklikk fyllhåndtak for å kopiere formelen til alle rader i det eksterne dataområdet.

 3. Klikk en celle i det eksterne dataområdet.

 4. Klikk Egenskaper i Tilkoblinger-gruppen i kategorien Data.

  Bilde av båndet i Excel

 5. Merk av for Autofyll formler i nabokolonner i dialogboksen Egenskaper for eksternt dataområde.

  Merknad: Hvis det eksterne dataområdet utvides når du oppdater, Excel, kopieres bare disse formlene som står umiddelbart inntil eller i det eksterne dataområdet.

Til toppen av siden

Fryse data i et eksternt dataområde

Når et eksternt dataområde fryses, beholdes dataene, men ikke den underliggende spørringen. Et fryst eksternt dataområde kan derfor ikke oppdateres.

Fryse data i en Excel-tabell

 1. Klikk regnearket som inneholder Excel-tabellen du vil fjerne datatilkoblingen fra.

 2. Klikk pilen ved siden av Navneboksen på formellinjen, og klikk deretter navnet på det eksterne dataområdet du vil fjerne datatilkoblingen. Dataområdet velges deretter.

 3. Klikk Fjern koblingVerktøy-fanen i gruppen Eksterne tabelldata. Dataområdet forblir og fortsatt med samme navnet, men tilkoblingen er slettet.

Fryse data i et område

Merknad: Følgende fremgangsmåte gjelder bare for eksterne dataområder som konverteres fra et Microsoft Office 2003-program, og for eksterne dataområder som opprettes programmatisk. Alle eksterne dataområder som opprettes ved hjelp av brukergrensesnittet, opprettes som Excel-tabeller. Disse tabellene utvider seg automatisk når nye rader legges til og beregnede kolonner fylles nedover.

 1. Klikk Egenskaper i Tilkoblinger-gruppen i kategorien Data.

  Bilde av båndet i Excel

 2. Fjern merket for Lagre spørringsdefinisjon under Spørringsdefinisjon.

Merknad: Når du lagrer arbeidsboken, slettes den underliggende spørringen fra arbeidsboken. De lagrede databasespørringsfillene (DQY- eller ODC-filer) slettes imidlertid ikke. Hvis du lagret spørringen da du opprettet den i spørringsveiviseren eller i Microsoft Query, er spørringsfilen lagret på datamaskinen, og du kan bruke spørringen på nytt for å hente eksterne data. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Hjelp for Microsoft Query.

Til toppen av siden

Tilpasse feltnavn i et eksternt dataområde

Merknad: Følgende fremgangsmåte gjelder bare for eksterne dataområder som er opprettet ved hjelp av veiviseren for datatilkobling eller Microsoft Query (ikke importerte tekstfiler eller webspørringer), eksterne dataområder som er konvertert fra et Microsoft Office 2003-program, og eksterne dataområder som er opprettet programmatisk. Alle eksterne dataområder som opprettes ved hjelp av brukergrensesnittet, opprettes som Excel-tabeller.

 1. Sett inn en tom rad over det eksterne dataområdet ved å gjøre ett av følgende:

  • Merk en celle du vil sette inn en ny rad over. Klikk deretter pilen ved siden av Sett inn i Celler-gruppen i kategorien Hjem, og klikk Sett inn arkrader. Siden du har merket én celle, settes det inn én ny rad over gjeldende rad.

  • Klikk radvelgeren til raden du vil sette inn en ny rad over. Klikk deretter Sett inn i Celler-gruppen i kategorien Hjem. Siden du har merket en hel rad, settes det inn én ny rad over den merkede raden.

 2. Skriv inn etikettene du ønsker i cellene i den tomme raden.

 3. Klikk en celle i det eksterne dataområdet.

 4. Klikk Egenskaper i Tilkoblinger-gruppen i kategorien Data.

  Bilde av båndet i Excel

 5. Fjern merket for Inkluder feltnavn under Dataformatering og -oppsett i dialogboksen Egenskaper for eksternt dataområde, og klikk deretter OK.

 6. Hvis du vil fjerne eksisterende feltnavn og oppdatere eksterne data-området, klikk en celle i det eksterne dataområdet, og klikk deretter Oppdater Data Knappesymbol .

Merknad: Når du henter data fra en database, beholdes alle endringer av kolonnenavn i Microsoft Query i det eksterne dataområdet. Hvis du vil ha informasjon om endring av kolonnenavn i spørringen, kan du se Hjelp for Microsoft Query.

Til toppen av siden

Slette et eksternt dataområde

 1. Klikk regnearket som inneholder det eksterne dataområdet du vil slette.

 2. Klikk pilen ved siden av Navneboks på formellinjen, og klikk deretter navnet til det eksterne dataområdet du vil slette.

  Hvis det eksterne dataområdet er en Excel-tabell, merker du hele tabellen ved å trykke CTRL+A.

 3. Trykk DEL for å slette det eksterne dataområdet.

 4. Klikk Ja for å slette den underliggende spørringen når du blir spurt om det.

Til toppen av siden

Merknad: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversettelse: Denne artikkelen er oversatt av et datasystem i stedet for en oversetter. Microsoft tilbyr disse maskinoversettelsene slik at brukere som ikke snakker engelsk, får tilgang til innhold om Microsoft-produkter, -tjenester og –teknologier. Ettersom artikkelen er maskinoversatt, kan den inneholde feil i vokabular, syntaks eller grammatikk.

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×