Behandle egenskapstilordninger for metadata

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Egenskapstilordninger for metadata tilordner egenskaper som trekkes ut fra dokumenter under kravlesøk (såkalte kravlesøkte egenskaper), til forvaltede egenskaper som brukerne kan bruke i søkespørringer.

Tre forskjellige dokumenttyper kan for eksempel ha tre forskjellige navn for egenskapen som angir forfatteren. I en dokumenttype heter kanskje egenskapen "forfatter", i en annen "skribent" og i en tredje "egenskap3". Du kan tilordne hver enkelt av disse kravlesøkte egenskapene til den forvaltede egenskapen Forfatter, slik at når en bruker foretar en spørring etter forfatter, inkluderes de aktuelle resultatene fra alle de tre dokumenttypene. Søk kan bare utføres på forvaltede egenskaper og ikke på kravlesøkte egenskaper.

Når du skal behandle egenskapstilordninger for metadata, må du først åpne siden Egenskapstilordninger for metadata:

 • Klikk Metadataegenskaper under Spørringer og resultater på siden Administrasjon av søking.

Hva vil du gjøre?

Legge til en forvaltet egenskap

Redigere en forvaltet egenskap

Slette en forvaltet egenskap

Tilordne en kravlesøkt egenskap

Legge til en forvaltet egenskap

 1. Klikk Ny forvaltet egenskap på siden Egenskapstilordninger for metadata.

 2. Skriv inn navnet på den nye forvaltede egenskapen i Egenskapsnavn-boksen i området Navn og type på siden Ny forvaltet egenskap.

 3. Skriv inn en beskrivelse av egenskapen i Beskrivelse-boksen.

 4. Under Typen informasjon i denne egenskapen velger du ett av følgende:

  • Tekst

  • Heltall

  • Desimal

  • Dato og klokkeslett

  • Ja/Nei

 5. Under Tilordninger til kravlesøkte egenskaper velger du ett av følgende:

  • Ta med verdier fra alle kravlesøkte egenskaper som er tilordnet      Velg dette alternativet hvis du vil at verdiene fra alle kravlesøkte egenskaper skal tilordnes for et gitt dokument. En spørring etter en egenskap i et dokument der alle kravlesøkte egenskaper er tilordnet, returnerer et resultat hvis noen av de kravlesøkte egenskapene som er tilordnet, samsvarer.

  • Ta med verdier fra én enkelt kravlesøkt egenskap basert på den angitte rekkefølgen      Velg dette alternativet hvis du bare vil at en enkelt verdi skal tilordnes. Når flere kravlesøkte egenskaper tilordnes til en forvaltet egenskap, vil den som velges, være den første i listen som har en verdi for et gitt dokument. Du kan bruke knappene Flytt opp og Flytt ned til å endre rekkefølgen på listen.

 6. Klikk Legg til tilordning for å legge en tilordning til i listen.

 7. Dialogboksen Valg av kravlesøkt egenskap vises. Konfigurer innstillingene slik:

  • På menyen Velg en kategori klikker du Alle kategorier eller angir en bestemt type dokumentkategori (for eksempel Office eller XML).

  • I Velg en kravlesøkt egenskap velger du den kravlesøkte egenskapen som skal tilordnes den forvaltede egenskapen du legger til.

   Siden listen over kravlesøkte egenskaper trolig er ganske lang, kan du skrive inn navnet (eller første del av navnet) på egenskapen du er på jakt etter, i boksen Kravlesøkt egenskapsnavn og deretter klikke Søk.

  • Klikk OK.

 8. Merk av for La denne egenskapen brukes i omfang under Bruk i omfang hvis du vil at egenskapen skal være tilgjengelig for definisjon av søkeomfang.

  Tips!: Du merker av i denne avmerkingsboksen bare for de egenskapene du har tenkt å bruke i omfang. Hver egenskap som angis som et omfang, øker størrelsen på indeksen, noe du bør unngå hvis det er mulig.

 9. Klikk OK.

 10. Klikk OK i meldingsboksen om at endringene ikke trer i kraft før etter neste fullstendige kravlesøk.

  Obs!: Endringer i egenskapstilordninger trer i kraft på dokumentbasis etter hvert som dokumentene kravlesøkes, uavhengig av typen kravlesøk. Et fullstendig kravlesøk sørger for at endringene gjøres konsekvent i hele indeksen.

Til toppen av siden

Redigere en forvaltet egenskap

En av grunnene til at du vil redigere en forvaltet egenskap, kan være at du vil tilordne en kravlesøkt egenskap til den.

 • I listen Visning av forvaltede egenskaper på siden Egenskapstilordninger for metadata klikker du Rediger/tilordne egenskap på menyen for den forvaltede egenskapen du vil redigere.

  Du finner informasjon om innstillingene forvaltet egenskap, inkludert hvordan du legger til en ny tilordning, i delen Legg til en forvaltet egenskap .

Til toppen av siden

Slette en forvaltet egenskap

Når du sletter forvaltede egenskaper, får det følgende konsekvenser:

 • Brukerne kan ikke foreta spørringer ved hjelp av egenskapen.

 • Hvis et omfang bruker egenskapen i en av reglene, vil omfanget slutte å fungere.

 • Hvis egendefinerte søkeprogrammer eller webdeler bruker egenskapen, vil de slutte å fungere.

Slik sletter du en forvaltet egenskap:

 • I listen Visning av forvaltede egenskaper på siden Egenskapstilordninger for metadata klikker du Slett på menyen for den forvaltede egenskapen du vil slette.

Til toppen av siden

Tilordne en kravlesøkt egenskap

Du kan tilordne kravlesøkte egenskaper til forvaltede egenskaper ved å redigere den kravlesøkte egenskapen.

 1. Klikk Kravlesøkte egenskaper på siden Egenskapstilordninger for metadata.

 2. Merk kategorien som den kravlesøkte egenskapen tilhører, i listen Visning av kravlesøkte egenskaper.

 3. I listen med kravlesøkte egenskaper klikker du Rediger/tilordne egenskap på menyen for den kravlesøkte egenskapen du vil redigere.

 4. På siden Rediger kravlesøkt egenskap klikker du Legg til tilordning under Tilordninger til forvaltede egenskaper.

 5. I dialogboksen Valg av forvaltet egenskap konfigurerer du innstillingene som følger:

  1. Merk en forvaltet egenskap i listen Velg en forvaltet egenskap, og klikk deretter OK.

  2. Klikk OK.

 6. Hvis du vil ta med verdier for den kravlesøkte egenskapen i søkeindeksen, merker du av for Ta med verdier for denne egenskapen i søkeindeksen på siden Rediger kravlesøkt egenskap. Dette alternativet gjør det mulig å søke i verdiene for den kravlesøkte egenskapen når det brukes fulltekstsøk. (Vanligvis er det bare mulig å søke i kravlesøkte egenskaper når det brukes egenskapsbaserte søk.)

 7. Klikk OK.

 8. Klikk OK i meldingsboksen om at endringene ikke trer i kraft før etter neste fullstendige kravlesøk.

  Obs!: Endringene utføres på dokumentbasis i løpet av selve kravlesøket.

Til toppen av siden

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×