Avvikling av Yammer SSO og DSync - vanlige spørsmål

Yammer enkel pålogging (SSO) og katalogsynkronisering (DSync) avvikles og vil ikke lenger fungere etter 1. desember 2016. Hvis du vil ha mer informasjon om denne avviklingen og hvordan du kan bytte fra å bruke Yammer SSO og DSync til å bruke de kjente Office 365-verktøyene til å konfigurerere enkel pålogging (Office 365-pålogging med organisasjonsbasert identiet) og katalogsynkronisering (Azure Active Directory Connect), kan du se Plan for avvikling av Yammer og DSync.

Sp.: Hvilken funksjonalitet fjernes fra Yammer?

Sv.: Yammer enkel pålogging (SSO) og Yammer katalogsynkronisering (DSync) fjernes fra Yammer. Dette er eldre verktøy som ble utviklet av Yammer før det ble kjøpt opp av Microsoft. Etter som Yammer forbedrer integreringen med Office 365, trenger ikke kunder å lære og vedlikeholde separate verktøy. Kundene bør i stedet dra nytte av kjente Office 365verktøy for å konfigurere enkel pålogging (Office 365-pålogging med organisasjonsbasert identitet) og katalogsynkronisering (Azure Active Directory Connect). Du finner mer informasjon i Avviklingsplan for Yammer SSO og DSync.

Sp.: Hvordan kommuniseres denne endringen til kundene?

Sv.: Basert på kommunikasjonspolicyen for Yammer Enterprise-tjenesten, har denne endringen blitt formidlet i hver av de følgende kanalene for å gjøre kundene oppmerksomme på den:

 1. En oppdatering i dokumentasjonen: Avviklingsplan for Yammer SSO og DSync

 2. Et Yammer-blogginnlegg: Aktivering av Office 365-identitet i Yammer er nå tilgjengelig

 3. Et innlegg i Office 365 -meldingssenteret for administratorer

 4. E-postmeldinger til Yammer-administratorer

 5. En kunngjøring i Yammer Office 365-nettverket: Aktivering av Office 365-identitet i Yammer er nå tilgjengelig!

Sp.: Når vil Yammer SSO og DSync slutte å fungere?

Sv.: Yammer SSO og DSync slutter å fungere 1. desember 2016. Etter 1. april 2016 kan ikke Yammer-nettverk sette opp nye konfigurasjoner eller gjøre betydelige endringer i konfigurasjonene for SSO eller DSync. Du finner mer informasjon i Avviklingstidsplan for Yammer SSO og DSync.

Sp.: Hva er anbefalt tidsramme for å endre til Office 365-påloggingen?

Sv.: For å sikre en smidig overgang anbefaler vi bytte til Office 365-pålogging så snart det er praktisk gjennomførbart for organisasjonen, med mindre du er en bruker av de tre scenariene nedenfor. For å unngå konsekvenser for brukeren bør du fullføre overgangen før 1. desember 2016, ved å gjøre det som beskrives i Slik går du over til å bruke Office 365-påloggingen for Yammer og Azure Active Directory-synkronisering. Brukere av funksjonene nedenfor bør se Office 365-veikartet for å finne ut når disse blir tilgjengelig:

 • Per bruker-lisenser:    Muligheten til å bruke lisensiering for å blokkere Office 365-brukeres tilgang til Yammer.

 • Synkronisering av brukeregenskaper:    Synkronisering av brukeregenskaper endres fra Office 365 til Yammer.

  Merknad: Engangsutfylling av brukeregenskaper for nye brukere er tilgjengelig i dag.

 • Brukerlivssyklus:    Forbedringer i den eksisterende funksjonaliteten for brukerlivssyklus for å blokkere tilgang for brukere med kontoer som blokkeres i Office 365.

 • Flere Yammer-nettverk som er knyttet til ett Office 365-abonnement    Støtte for å koble ett Office 365-abonnement til flere Yammer-nettverk for pålogging og administrasjon av brukerlivssyklus.

Sp.: Hva bør jeg bruke i stedet for Yammer SSO og DSync?

Sv.: Kundene kan i stedet bruke kjente Office 365-verktøy for å konfigurere enkel pålogging (Office 365-pålogging med organisasjonsbasert identitet) og katalogsynkronisering (Azure Active Directory Connect) i stedet for Yammer SSO og DSync. Følg fremgangsmåten i Overgang til Office 365-pålogging for Yammer og Azure Active Directory-synkronisering for å gå over til å bruke disse verktøyene.

Sp.: Hva er erstatningene for de ulike scenariene eller virkemåtene som Yammer SSO og DSync brukes til?

Sv.: Hvis du bruker Yammer SSO eller DSync for bestemte scenarier eller virkemåter, kan du se følgende: Yammer SSO-scenarier og deres erstatning og Yammer DSync- scenarier og deres erstatning.

Sp.: Hva må jeg gjøre for å gå over til Office 365-pålogging for Yammer og Azure Active Directory-synkronisering?

Sv.: Følg fremgangsmåten i Overgang til Office 365-pålogging for Yammer og Azure Active Directory-synkronisering. Vær oppmerksom på at Office 365-verktøyet for pålogging kan konfigureres av kunden (selvbetjening), mens Yammer SSO krever at kunden kontakter Yammer-kundestøtteteamet. Yammer-nettverk som for øyeblikket bruker Yammer SSO, må gå over til å bruke Office 365-pålogging for Yammer. Før du begynner, må du kontrollere at alle gjeldende Yammer-brukerne har en tilsvarende Office 365-identitet (ellers kan du forstyrre brukernes tilgang til Yammer).

Sp.: Hvordan aktiverer jeg Office 365-identitet i Yammer?

Sv.: Før du begynner, må du kontrollere at alle gjeldende Yammer-brukerne har en tilsvarende Office 365-identitet (ellers kan du forstyrre brukernes tilgang til Yammer). Vi anbefaler å kommunisere denne endringen til brukerne ved hjelp av kommunikasjonsmalen i Start aktivering av Office 365-identitet i Yammer. Deretter trenger brukerne bare følge noen få trinn for å begynne å bruke Office 365-identiteten i Yammer. Disse trinnene finnes i artikkelen: Aktivere Office 365-identitet for Yammer-brukere.

Sp.: Trenger jeg å kontakte Yammer for overgang til Office 365-pålogging eller Azure Active Directory Connect?

Sv.: Nei, administratorer kan konfigurere Office 365-verktøyet for pålogging selv, og trenger ikke kontakte Yammer-kundestøtteteamet.

Sp.: Er det et alternativ for å velge å ikke gå over til Office 365-pålogging eller Azure Active Directory Connect?

Sv.: Nei, etter hvert som Yammer integreres tettere med Office 365, fjerner vi overflødige verktøy som er unike for Yammer.

Sp.: Hva skjer hvis jeg ikke foretar meg noe innen 1. desember 2016?

Sv.: Hvis du ikke foretar deg noe innen 1. desember 1 2016, vil følgende ikke lenger fungere:

 • Yammer SSO: enkel pålogging for    Yammer slutter å fungere. Nettverket begynner å bruke Office 365-identitet (hvis nettverket er knyttet til en Office 365-leier) eller eldre Yammer-identitet (pålogging med Yammer-spesifikt brukernavn og passord).

 • YammerDSync:   Yammer-katalogsynkronisering slutter å fungere. Endringer gjort i lokal Active Directory gjenspeiles ikke i Yammer.

Sp.: Hvis det oppstår problemer, hvem bør jeg kontakte?

Sv.: Du bør følge den normale prosessen for leieren din for å åpne en Office 365-forespørsel om kundestøtte. Se Kontakt kundestøtte for Office 365 for bedrifter.

Sp.: Hvordan vet jeg om jeg er påvirket av denne endringen?

Sv.: Yammer-bekreftede administratorer mottar en e-postmelding om at vedkommende er identifisert som gjeldende bruker av Yammer SSO- eller DSync-funksjonene. I tillegg er det sendt ut kommunikasjon fra Office 365-meldingssenteret.

Sp.: Er det noen spesielle scenarier som jeg må være klar over?

Sv.: Ja, enkelte kunder må utføre flere trinn, avhengig av hvordan deres gjeldende Yammer-nettverk er konfigurert. Yammer-administratorer kan identifisere hvilket scenario som gjelder for nettverket sitt. Disse scenariene er:

 1. Ingen Office 365-leier er tilordnet Yammer-nettverket ditt.

 2. Én Office 365-leier er tilknyttet flere Yammer-nettverk.

 3. Flere Office 365-leiere er knyttet til ett Yammer-nettverk.

Vær oppmerksom på at et Yammer-nettverk er knyttet til en Office 365-leier hvis domenet på nettverket er verifisert på Office 365-leieren. Det neste spørsmålet veileder deg gjennom fremgangsmåten du må følge hvis ett av scenarioene ovenfor gjelder for ditt miljø.

Sp.: Hvis jeg omfattes av et bestemt scenario, hvilke ytterligere trinn må jeg følge?

Sv.: Basert på scenarioet som gjelder, må du utføre følgende trinn:

 1. Ingen Office 365-leier er tilordnet Yammer-nettverket ditt.

  Opprett en leier og knytt den til Yammer ved å følge fremgangsmåten i Yammer-aktiveringsveiledning.

 2. Én Office 365-leier er tilknyttet flere Yammer-nettverk.

  Hvis du har én leier som er knyttet til flere Yammer-nettverk, anbefaler vi at du konsoliderer nettverkene. Du kan se alle tilknyttede nettverk ved å gå til siden Nettverksoverføring. Hvis du ikke kan konsolidere nettverk av bedriftsmessige årsaker, kan du fortsatt overføre ett av dine Yammer-nettverk til det som tilsvarer enkel pålogging og DSync i Office 365. Dette gjør du ved å aktivere Yammer i domenet som er knyttet til nettverket, mens du venter på at Office 365 skal støtte flere Yammer-nettverk knyttet til ett Office 365-abonnement.

 3. Flere Office 365-leiere er knyttet til ett Yammer-nettverk.

  • Domener på ditt Yammer-nettverk har blitt knyttet til mer enn én Office 365-leier. n Office 365-leier er tilknyttet et Yammer-nettverk hvis domenet på nettverket er lagt til som et verifisert domene på Office 365-leieren.

  • Hvis du vil bytte fra Yammer SSO og DSync til Office 365-pålogging for Yammer, må du først gjøre ett spesielt trinn for å komme til den tilstanden der alle domener i hvert Yammer-nettverk er tilordnet bare én Office 365-leier. Det trinnet består av å velge mellom disse to alternativene for hvert Yammer-nettverk de har:

   • Flytte alle domener i Yammer-nettverket til én enkelt Office 365-leier.

   • Fjerne domener fra Yammer-nettverket, slik at det deler domener med bare én enkelt Office 365 leier. Dette gjør at alle brukere med e-postadresser tilhørende domenene som er fjernet, får sitt eget separate Yammer-nettverk.

Sp.: Kan jeg gå over til å bruke «Aktiver Office 365-identitet» på nettverket mitt og fremdeles beholde det eldre Yammer DSync-verktøyet for brukerprofilsynkronisering?

Sv.: Microsoft anbefaler at du flytter fra den avviklede Yammer DSync-teknologien som slutter å virke den 1. desember 2016. Hvis du planlegger å flytte fra Yammer DSync, men ikke har et umiddelbart forretningsbehov, kan du fortsette å bruke eldre Yammer DSync-verktøy (frem til 1. desember 2016) for brukerprofilsynkronisering sammen med Office 365-pålogging og Aktivere Office 365-identitet-byttet.

Sp.: Når vi aktiverer Office 365-identiteten for Yammer, blir alle våre Office 365-leieradministratorer også Yammer-administratorer?

Sv.: Ja, alle globale Office 365-administratorer blir Yammer-administratorer når Yammer-nettverket er tilordnet Office 365-leieren. Yammer-administratorer blir imidlertid ikke automatisk globale Office 365-administratorer.

Sp.: Hvordan vil aktivering av «Aktiver Office 365-identitet»-byttet for Yammer påvirke gjestebrukere på nettverket?

Sv.: Gjester og eksterne brukere følger godkjenningsmetoden for hjemmenettverket, ikke det gjestenettverket de også er en del av. Dette er samme virkemåte som Yammer SSO fulgte, dermed skal ingen forstyrrelse oppstå her. Bare brukere i ditt eget nettverk blir påvirket av innstillingen Aktivere Office 365-identiteten i nettverket ditt.

Sp.: Vi bruker Yammer SSO og Active Directory Federation Services (AD FS) for å godkjenne brukere, og vi har en regel om å blokkere bestemte brukere basert på Active Directory-attributter. Hvis vi aktiverer Office 365-identiteter, kan vi fortsette å hindre at bestemte brukere får tilgang til Yammer?

Sv.: Se gjennom Office 365-veikartet for å bekrefte når vi skal levere lisensiering for per bruker for Yammer. Kombinert med aktivering av Office 365-identitet, vil lisensiering per bruker la deg blokkere brukere fra Yammer på den samme måten andre Office 365-tjenester kan. Mer informasjon om lisensiering per bruker kommer nærmere utgivelsen.

Sp.: Hvor raskt trår endringen i innstillinger for bytte til Office 365-påloggingen med i forbundsidentitet i kraft?

Sv.: Overføringen skjer umiddelbart, og det er ingen forsinkelser eller nedetid. Hvis alternativet for å logge ut alle gjeldende brukere velges, tas det i bruk umiddelbart, og brukerne må logge på igjen med Office 365-identiteter når de går tilbake til Yammer.

Sp.: Når den fullstendig synkroniseringen iverksettes, endres datasynkroniseringen mellom Yammer og Active Directory?

Sv.: Nei. Når du legger til nye brukere, overfører denne prosessen egenskapene fra Azure Active Directory og Office 365 til Yammer.

Sp.: Er det enkelte brukere som ikke vil kunne bruke Yammer?

Sv.: Brukere i Office 365 kan få tilgang til Yammer direkte, eller ved hjelp av Office 365 hvis de har fått tilordnet en lisens. I første kvartal 2016 tilbyr Yammer en administratormulighet for å blokkere ulisensierte brukeres tilgang til Yammer. Når denne modusen er aktivert, kan brukere som ikke har tilordnet en Yammer Enterprise-lisens i sin Office 365-leier, ikke kunne bruke Yammer. Lisenser er tilgjengelige med mange abonnementer, som for eksempel: Office 365 Enterprise E3, Yammer Enterprise frittstående, og så videre.

Sp.: Kan administratorer kontrollere e-postinvitasjoner for nettverk når Office 365-pålogging er aktivert?

Sv.: Nei. Administratorer kan ikke kontrollere e-postinvitasjoner som sendes til brukere. Med Yammer DSync var det mulig å tilpasse innholdet i e-postinvitasjoner som er sendt av dette verktøyet, men alle andre invitasjoner bruker systemformatet. Med Office 365-pålogging og Azure Active Directory-klargjøring sendes alle e-postinvitasjoner i systemformatet, og eventuelle Yammer DSync-tilpasninger gjelder ikke lenger, med mindre brukeren ble invitert av DSync.

Yammer DSync støttet en tilpasset velkomstmelding som ble vist for brukerne på Yammer-nettstedet da de godtok en invitasjon fra DSync. Office 365-pålogging har en forbedret innledende opplevelse for brukerne, og denne egendefinerte velkomstmeldingen vises bare hvis brukeren klikker på en kobling i en invitasjon fra DSync.

Sp.: Hvor kan jeg få mer informasjon?

Følgende ressurser er tilgjengelige med mer informasjon:

Utvid ferdighetene dine
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×