Avsnitt (kategorien Innrykk og avstand)

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Bruk alternativene i kategorien Innrykk og avstand til å styre tekstjustering, innrykk og linjeavstand for merkede avsnitt.

Generelt

Justering     Hvis du bruker standardinnstillingene for innrykk, justeres de merkede avsnittene i forhold til tekstboksmargene når du velger et justeringsalternativ. Hvis du har valgt et annet forhåndsdefinert innrykk eller angitt egendefinerte innrykk, justeres de merkede avsnittene i forhold til innrykkene. Hvis du vil justere tekst i forhold til venstre og høyre marg, fjerner du eventuell innrykksformatering før du velger et justeringsalternativ.

Innrykk

Forhåndsinnstilling     Du kan velge et alternativ for å bruke et av de forhåndsdefinerte innrykkene for vanlige elementer som hengende innrykk og sitater.

Første linje     Hvis du vil angi et egendefinert innrykk i stedet for å bruke et forhåndsdefinert innrykk, skriver du inn eller velger hvor stort innrykket av første linje i det merkede avsnittet skal være.

Venstre     Hvis du vil angi et egendefinert innrykk i stedet for å bruke et forhåndsdefinert innrykk, skriver du inn eller velger hvor stort innrykket av venstre kant i det merkede avsnittet skal være.

Høyre     Hvis du vil angi et egendefinert innrykk i stedet for å bruke et forhåndsdefinert innrykk, skriver du inn eller velger hvor stort innrykket av høyre kant i det merkede avsnittet skal være.

Tips!

Standardmålene for innrykk vises i tommer. Du kan angi andre måleenheter ved å skrive inn forkortelsene for dem etter den numeriske verdien: Tommer (t), centimeter (cm), pica (pi), punkt (pt), eller piksler (px). Når du angir en annen enhet enn tommer, konverterer Publisher målene til den tilsvarende verdien i tommer.

linjeavstand

Før avsnitt     Skriv inn eller velg avstanden du vil ha over hvert merkede avsnittet.

Etter avsnitt     Skriv inn eller velg avstanden du vil ha under hvert merkede avsnittet.

Tips!

Standardmålene for avstand før eller etter avsnitt vises i punkt. Du kan angi andre måleenheter ved å skrive inn forkortelsene for dem etter den numeriske verdien: Tommer (t), centimeter (cm), pica (pi), punkt (pt), eller piksler (px). Når du angir en annen enhet enn punkt, konverterer Microsoft Publisher målene til den tilsvarende verdien i punkt.

Mellom linjene     Skriv inn eller velg hvor stor avstand du vil ha mellom tekstlinjer i det merkede avsnittet. Publisher legger automatisk til ett mellomrom (sp) mellom tekstlinjer. Størrelsen på et mellomrom avhenger av størrelsen på skriften.

Tips!

Standardverdien for linjeavstand vises i mellomrom (mr). Hvis du skriver inn et helt tall, tolker Microsoft Publisher det som antall mellomrom. Du kan angi andre måleenheter ved å skrive inn forkortelsene for dem etter den numeriske verdien: Tommer (t), centimeter (cm), pica (pi), punkt (pt) eller piksler (px). Når du angir en annen enhet enn mellomrom, konverterer Publisher målene til det tilsvarende i punkt.

Juster tekst til støttelinjer for grunnlinje     Hvis du har flere kolonner eller tekstbokser på en side og har angitt støttelinjer for grunnlinje (ved å klikke Støttelinjer for publikasjonOrdne-menyen), kan du merke av for Juster tekst til støttelinjer for grunnlinje for å justere teksten nøyaktig på tvers av flere kolonner eller tekstbokser.

Obs!: Hvis linjeavstanden for teksten er større enn avstanden mellom støttelinjer for grunnlinje, vil teksten som justeres etter støttelinjene for grunnlinje, hoppe over en linje mellom tekstlinjer. Du kan unngå dette ved å angi linjeavstanden for brødteksten i punkt med en nøyaktig verdi som er den samme som eller mindre enn avstanden mellom støttelinjer for grunnlinje.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×