Avbryte arbeid på en aktivitet (dele en aktivitet)

Hvis du må avbryte arbeid på en oppgave, kan du delt aktivitet aktiviteten slik at en del av den starter senere i tidsplanen.

Når du flytter en delt aktivitet, kan du velge å flytte bare en del av den, eller du kan velge å flytte hele den delte aktiviteten, inkludert tomrommene.

Hva vil du gjøre?

Dele en aktivitet

Flytte en del av en delt aktivitet

Flytte alle deler av en delt aktivitet

Justere varigheten av en delt aktivitet

Endre Gantt-stolpestilen for delte aktiviteter

Dele en aktivitet

 1. Klikk Gantt-diagram i Aktivitetsvisninger-gruppen i kategorien Visning.

 2. Klikk Del aktivitet i Tidsplan-gruppen i kategorien Aktivitet.

 3. Klikk datoen du vil dele aktiviteten på, på Gantt-stolpen for aktiviteten, og dra den andre delen av stolpen til datoen du vil at arbeidet skal starte igjen.

Merknad: 

 • Du kan dele en aktivitet flere ganger.

 • Hvis du vil fjerne en deling i en aktivitet, drar du en del av Gantt-stolpen slik at den berører en annen del.

 • Hvis du angir fritid på en kalender for å angi en deling, vises ikke fritiden som en delt aktivitet i Gantt-diagramvisningen.

 • Hvis prosjektet inneholder aktiviteter som allerede er delt, og du ikke vet hvorfor, kan det hende prosjektet er utjevnet og tillater delinger. Klikk Utjevningsalternativer i Nivå-gruppen på Verktøy-menyen i kategorien Ressurs. I dialogboksen Ressursutjevning merker du av for Utjevning kan lage delinger i gjenstående arbeid for å tillate delinger som et resultat av utjevning, eller du fjerner merket for å hindre delinger under ressursutjevning.

Til toppen av siden

Flytte en del av en delt aktivitet

 1. Klikk Gantt-diagram i Aktivitetsvisninger-gruppen i kategorien Visning.

 2. Plasser pekeren over en del av den delte aktiviteten, bortsett fra den første delen. Markøren endres til et pilkryss Delt markør .

 3. Dra aktivitetsfeltet til venstre hvis du vil starte aktivitetsdelen tidligere, eller til høyre hvis du vil starte den senere.

Merknad: 

 • Hvis du drar den første delen av en delt aktivitet, flytter du hele aktiviteten.

 • Hvis du drar en del av en delt aktivitet og slipper den rett ved siden av en annen del, slås den sammen med den andre delen.

 • Hvis prosjektet inneholder aktiviteter som allerede er delt, og du ikke vet hvorfor, kan det hende prosjektet er utjevnet og tillater delinger. Klikk Utjevningsalternativer i Nivå-gruppen på Verktøy-menyen i kategorien Ressurs. I dialogboksen Ressursutjevning merker du av for Utjevning kan lage delinger i gjenstående arbeid for å tillate delinger som et resultat av utjevning, eller du fjerner merket for å hindre delinger under ressursutjevning.

Til toppen av siden

Flytte alle deler av en delt aktivitet

 1. Klikk Gantt-diagram i Aktivitetsvisninger-gruppen i kategorien Visning.

 2. Plasser pekeren over den første delen av den delte aktiviteten. Markøren endres til et pilkryss Delt markør .

 3. Dra aktivitetsfeltet til venstre hvis du vil starte aktiviteten tidligere, eller til høyre hvis du vil starte den senere.

Merknad: 

 • Hvis du drar i en annen del av en delt aktivitet enn den første delen, flyttes bare denne delen, og ikke hele aktiviteten.

 • Du kan også endre startdatoen eller sluttdatoen hvis du vil flytte hele aktiviteten og de relaterte delene.

 • Hvis prosjektet inneholder aktiviteter som allerede er delt, og du ikke vet hvorfor, kan det hende prosjektet er utjevnet og tillater delinger. Klikk Utjevningsalternativer i Nivå-gruppen på Verktøy-menyen i kategorien Ressurs. I dialogboksen Ressursutjevning merker du av for Utjevning kan lage delinger i gjenstående arbeid for å tillate delinger som et resultat av utjevning, eller du fjerner merket for å hindre delinger under ressursutjevning.

Til toppen av siden

Justere varigheten av en delt aktivitet

Hvis du vil endre varighet for hele den delte aktiviteten (inkludert alle delene), skriver du inn en ny varighet i Varighet-feltet for aktiviteten i Gantt-diagramvisningen. Du vil kanskje flytte deler av den delte aktiviteten etter å ha endret varigheten.

Du kan også justere varigheten av hver del i en delt aktivitet.

 1. Klikk Gantt-diagram i Aktivitetsvisninger-gruppen i kategorien Visning.

 2. Plasser pekeren over høyre ende av en hvilken som helst del av den delte aktiviteten, til pekeren endres til en utvidelsespil Utvidelsespil .

 3. Dra mot venstre hvis du vil redusere varigheten til delen, dra mot høyre hvis du vil øke varigheten til delen.

  Tips!: Hvis du vil fjerne en deling i en aktivitet, drar du en del av Gantt-stolpen mot den andre delen slik at sidene berører hverandre og slås sammen.

Til toppen av siden

Endre Gantt-stolpestilen for delte aktiviteter

Som standard vises delte aktiviteter i Gantt-diagramvisningen med stiplede linjer som kobler delene. Du kan endre utseende på delingen ved å endre stil for delelinjen.

 1. Klikk Gantt-diagram i Aktivitetsvisninger-gruppen i kategorien Visning.

 2. Klikk boksen nederst i høyre hjørne i Stil for Gantt-diagram-gruppen i kategorien Format.

 3. Klikk Del i Navn-kolonnen i tabellen i dialogboksen Stolpestiler.

 4. Klikk alternativer for delelinjen i Figur-, Mønster- og Farge-listen under Midten i kategorien Stolper.

Til toppen av siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter E-post E-post

Var denne informasjonen nyttig?

Flott! Har du andre tilbakemeldinger?

Hvordan kan vi forbedre det?

Takk for tilbakemeldingen!

×