Begynne å bruke Excel

Avanserte formler og referanser

Nettleseren din støtter ikke video. Nettleseren støtter ikke video. Installer Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player eller Internet Explorer 9.

Følg den trinnvise opprettelsen av et formeleksempel, inkludert referanser og funksjoner.

Vil du vite mer?

Nyheter i Excel 2013

Grunnleggende oppgaver i Excel 2013

Jeg skal vise deg hvordan du skriver inn en grunnleggende formel,

for å demonstrere et par viktige konsepter.

For å være på den sikre siden

klikker vi først dette plusstegnet for å legge til et nytt regneark.

Dobbeltklikk deretter regnearkfanene og skriv inn navn på dem.

Nå kan vi legge til data.

Vi skal skrive inn formelen i denne kolonnen

og bruke beløpene i disse to kolonnene

og en prosentandel.

Vi kunne ha formatert dataene som en tabell,

men la oss bruke dem som de er i denne demonstrasjonen.

Det første vi trenger er en celle som inneholder prosentandelen.

Velg en celle utenfor dataene, og skriv 0,1.

Deretter går vi opp hit til Tall-gruppen

og klikker prosentknappen for å formatere cellen som en prosent.

Når dette er gjort,

kan vi endre denne verdien når vi ønsker det,

for å beregne et annen kostnadsbufferbeløp med formelen vår.

Nå kan vi skrive inn formelen.

Formelen legger sammen cellene for materialer og arbeid

og multipliserer dette beløpet med bufferprosentcellen.

(Stjernetegnet brukes til å multiplisere.)

Trykk ENTER for å se hva som skjer.

Det er ganske åpenbart at dette beløpet ikke er 10 % av de første to kolonnene.

Og årsaken til dette er at jeg ikke tok hensyn til beregningsrekkefølgen.

Dette er rekkefølgen som Excel beregner delene av en formel i.

Du trenger ikke å huske alle detaljene.

Husk bare at multiplikasjon og divisjon

beregnes før addisjon og subtraksjon.

Og i formelen vår ville vi få Excel til å legge sammen de første cellene og deretter multiplisere.

For å få Excel til å legge sammen først, setter vi parentes rundt.

I stedet for å multiplisere og deretter legge sammen

vil Excel nå legge sammen de første to tallene og deretter multiplisere.

Vi kan nå bruke Autofyll til å legge inn formelen i de andre cellene.

Men oppstod det et annet problem.

I den første cellen henter formelen bufferprosenten fra D20.

Men i den neste cellen referer formelen til D21.

Og i og med at D21 er tom,

multipliserer formelen med null og returnerer verdien null.

Men hvorfor endret Excel denne cellereferansen til D21?

Fordi at når du bruker Autofyll eller kopierer en formel,

Bruker Excel som standard relative referanser.

Slik fungerer det.

I den første cellen referer formelen til rad 6 og celle D20.

Når du bruker Autofyll,

endrer Excel cellereferansen basert på plasseringen til rad 7 og celle D21.

I de fleste tilfeller er det dette du ønsker.

Men i dette tilfellet

vil vi at formlene alltid skal bruke verdien i denne bestemte cellen.

For å få det til å skje

må vi endre cellereferansen til en absolutt referanse.

Klikk D20 i formelen,

og skriv deretter inn et dollartegn foran D og 20.

Dollartegnet forteller Excel

at formelen alltid skal referere til cellen i kolonne D og rad 20.

Trykk ENTER.

Når du nå bruker Autofyll, peker alle formlene til D20.

Og vi kan nå endre prosentandelen for å beregne et annet bufferbeløp.

Det siste vi skal gjøre er å legge til en kolonne med beregnet kostnad som bruker en funksjon.

Merk G6, og klikk Autosummer.

Excel antar automatisk at vi vil legge sammen de tre kolonnene til venstre.

Trykk så ENTER.

Bruk deretter Autofyll på de andre cellene.

I dette kurset har du lært det grunnleggende for å opprette din første Excel-arbeidsbok.

Hva vil du gjøre videre?

Prøv å utforske Excel 2013 på egen hånd.

Du kan for eksempel raskt lage diagrammer og bruke disse knappene til å legge til formatering.

Hvis du vil gå enda dypere inn i funksjoner, verktøy og formler i Excel,

kan du følge koblingene i kurssammendraget.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×