Avanserte alternativer for bilderedigering for Outlook

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Outlook inneholder en rekke alternativer som du kan kontrollere for å påvirke innholdet i e-postmeldinger du sender og mottar. Du kan for eksempel kontrollere hvordan du kopierer og limer inn innhold i en e-postmelding om Outlook bruker Autofullfør mens du skriver, tabellformatering og skyggelegging i felt. Du kan finne mange av disse alternativene ved å velge fil > Alternativer.

Å vise disse alternativene i Microsoft Outlook, i en e-postmelding, klikker du fil > Alternativer > e-post > Alternativer for redigeringsprogram > Avansert.

Innskriving erstatter merket tekst     Velg dette alternativet for å slette den merkede teksten når du begynner å skrive. Hvis du fjerner avmerkingen, Microsoft Office Outlook setter inn ny tekst foran den merkede teksten, og slette ikke den merkede teksten.

Automatisk merking av hele ord     Velg dette alternativet for å merke hele ord når du velger en del av ett ord, og deretter en del av det neste ordet. Aktivere dette alternativet, fører også til Outlook å merke et ord og hvor mye plass som kommer etter når du dobbeltklikker en word.

Tillat at tekst dras og slippes     Velg dette alternativet hvis du vil flytte eller kopiere merket tekst ved å dra den. Hvis du vil flytte tekst, merker du teksten, og deretter drar du den til et nytt sted. Hvis du vil kopiere tekst, merker du teksten, og deretter holder du nede CTRL mens du drar det merkede området til det nye stedet.

CTRL + klikk for å følge hyperkobling     Velg dette alternativet for å gjøre det enklere å redigere teksten i hyperkoblinger. Når dette alternativet er aktivert, kan du må trykke CTRL mens du klikker koblingen for å følge koblingen. Når dette alternativet er deaktivert, klikker koblingen fører til at Outlook skal gå til målet for koblingen, noe som gjør det vanskelig å redigere teksten for koblingen.

Opprett lerret når du setter inn autofigurer automatisk     Velg dette alternativet for å plassere et lerret rundt tegnede objekter eller frihåndstegninger og håndskrift når du setter dem inn i e-post. Et lerret hjelper deg med å ordne tegnede objekter og bilder, og flytte dem som én enhet.

Bruk smart avsnittsmerking     Velg dette alternativet hvis du vil merke avsnittsmerket når du merker et helt avsnitt. Hvis du tar med avsnittsmerket når du klipper ut og limer inn et avsnitt, etterlater du ikke et tomt avsnitt, og du beholder formateringen i avsnittet automatisk.

Bruk smart peking     Velg dette alternativet hvis du vil angi at markøren skal flyttes når du ruller opp eller ned. Når du trykker på PIL VENSTRE, PIL HØYRE, PIL OPP eller PIL NED etter at du har rullet, reagerer markøren på siden i gjeldende visning, ikke i forrige posisjon.

Bruk INS til å styre overskrivingsmodus     Velg dette alternativet for å aktivere eller deaktivere overskrivingsmodus ved å trykke på INS.

 • Bruk overskrivingsmodus     Velg dette alternativet hvis du vil erstatte ett tegn om gangen i eksisterende tekst mens du skriver. Hvis du har valgt Bruk INS til å styre overskrivingsmodus, kan du slå av eller på dette alternativet ved å trykke på INS.

Legg til dobbelt anførselstegn for hebraisk alfabetisk nummerering     Velg dette alternativet for å legge til doble anførselstegn (") i nummerering.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig når hebraisk er aktivert for tekstredigering.

Spør om å oppdatere stil     Velg dette alternativet hvis du vil bli spurt når du direkte endrer tekst som en stil er brukt på, og deretter bruker du stilen på nytt på den endrede teksten. Når du blir spurt, kan du enten oppdatere stilen på grunnlag av de siste endringene eller bruke stilformateringen på nytt.

Bruk normal stil for punktmerkede eller nummererte lister     Velg dette alternativet hvis du vil basere listestiler på den normale avsnittsstilen i stedet for listestilen for avsnitt.

Hold rede på formatering     Velg dette alternativet hvis du vil holde rede på formatering mens du skriver. På denne måten blir det enkelt å bruke samme formatering et annet sted. Dette alternativet må være aktivert før du kan bruke kommandoen Merk all tekst med lik formatering på hurtigmenyen som vises hvis du høyreklikker på merket tekst. Hvis du vil vise en liste over formateringen du har brukt, bruker du Alternativer-kommandoen i Stil-ruten, og deretter merker du av for Formatering på avsnittsnivå, Skriftformatering og Formatering av punktmerking og nummerering.

 • Marker inkonsekvenser i formatering     Velg dette alternativet for å markere formatering med en bølgete blå understreking når den er lik, men ikke er nøyaktig det samme som, annen formatering i e-postmeldinger. Hvis du vil bruke dette alternativet, må du også velge avmerkingsboksen Hold rede på formatering.

Oppdatere stil for å samsvare med merket område     Hvis du endrer en stil, velger du dette alternativet for å oppdatere stilen for å samsvare med endringene.

Aktiver Klikk og Skriv     Velg dette alternativet for å sette inn tekst, grafikk, tabeller eller andre elementer i et tomt område på en e-postmelding ved å dobbeltklikke i det tomme området. Klikk og Skriv inn funksjonen automatisk setter inn avsnitt og bruker justeringen som er nødvendig for å plassere elementet der du dobbeltklikket. Denne funksjonen er bare tilgjengelig i utskriftsoppsettvisning og nettoppsettvisning.

 • Standard avsnittsstil Velg stilen som skal brukes på tekst når du bruker klikk og skriv.

Vis Autofullfør-forslag     Velg dette alternativet for å få Outlook til å foreslå mest brukte word mens du skriver. Deretter kan du trykke Enter, og Outlook vil automatisk bli ferdig å skrive inn ordet.

Gjør ikke automatisk hyperkobling skjermbilde     Dette alternativet hindrer at det å sette inn en hyperkobling når du limer inn et skjermbilde i e-postmeldingen.

Bruk sekvenskontroll     Velg dette alternativet for å kontrollere om en nylig skrevet tegn er i riktig rekkefølge som skal brukes som tonemarkering, diakritiske eller vokal som skal plasseres over, under, foran eller bak konsonanten den hører til.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et omfattende skriptspråk er aktivert for tekstredigering. Velg dette alternativet for å erstatte tidligere skrevet tegnet med det nylig skrevet tegnet hvis de to tegnene ikke kan være i samme tekst klyngen.

Asiatiske skrifter gjelder også latinsk tekst     Velg dette alternativet for å endre latinske tegn til den aktuelle asiatiske skriften når du bruker asiatisk skrift på den merkede teksten. Fjern merket for alternativet hvis du vil at latinske tegn skal stå med latinsk skrift mens du bruker den asiatiske skriften til resten av e-postmeldingen.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig når et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering.

Endre tastaturet for å samsvare med språket for omkringliggende tekst automatisk     Velg dette alternativet for å endre tastaturspråk og skrift basert på språket i teksten der markøren er plassert. Hvis du fjerner merket for dette alternativet, endres bare skriften.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering og en Input Method Editor for østasiatiske tegn er installert.

Bruk eldre IME-modus til å aktivere overskrivingsmodus     Velg dette alternativet for å tillate tegnene du skriver inn hvis du vil erstatte eksisterende tegn (overskriving) mens du bruker en Input Method Editor (IME) på en datamaskin som kjører Microsoft Windows XP-operativsystemet. Hvis Outlook er installert på en datamaskin som kjører Windows Vista, vises ikke dette alternativet fordi overskrivingsmodus støttes automatisk.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering, og en Input Method Editor for østasiatiske tegn er installert.

IME kontrollere aktive     Velg dette alternativet for å starte en Input Method Editor (IME). Fjern merket for alternativet hvis du vil stoppe en IME.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering og en Input Method Editor for østasiatiske tegn er installert.

IME-radjustering     Velg dette alternativet for å bruke et naturlig språkgrensesnitt på IME-aktiverte datamaskiner.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering og en Input Method Editor for østasiatiske tegn er installert.

IME-innstillinger     Klikk for å åpne egenskapene for dialogboksen IME-navn. Bruk denne dialogboksen til å angi eller endre teksten, tastatur, konvertering av tegnsett og andre alternativer for aktiv IME.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering og en Input Method Editor for østasiatiske tegn er installert.

I den samme e-posten     Dette alternativet gir standardvirkemåte som oppstår når du limer inn innholdet i de samme e-postmeldingene som du kopierte innholdet. I rullegardinlisten, velger du ett av følgende:

 • Behold kildeformatering (standard)     Dette alternativet bruker du til å beholde tegnstiler og direkte formatering som ble brukt på den kopierte teksten. Direkte formatering inkluderer egenskaper som skriftstørrelse, kursiv eller annen formatering som ikke er inkludert i avsnittsstilen.

 • Flett formatering     Dette alternativet fjerner det meste av formateringen som ble brukt direkte på den kopierte teksten, men beholder formatering som blir sett på som betoning, for eksempel fet og kursiv når denne brukes bare på en del av det merkede området. Teksten får stilen til avsnittet som du limer den inn i, og den får eventuelle egenskaper for direkte formatering eller tegnstil til tekst som er like forut for markøren, når du limer den inn.

 • Behold bare tekst     Dette alternativet bruker du til å forkaste all formatering og alle elementer som ikke er tekst, for eksempel bilder eller tabeller. Teksten får stilen til avsnittet som du limer den inn i, og den får eventuelle egenskaper for direkte formatering eller tegnstil til tekst som er like forut for markøren, når du limer den inn. Grafikkelementer forkastes, og tabeller konverteres til en rekke avsnitt.

Lime inn mellom e-postmeldinger     Dette alternativet gir standardvirkemåte som oppstår når du limer inn innhold som ble kopiert fra en annen e-post i Outlook. I rullegardinlisten, velger du ett av følgende:

 • Behold kildeformatering (standard)     Dette alternativet beholder formateringen som ble brukt på den kopierte teksten. Alle stildefinisjoner som er knyttet til den kopierte teksten kopieres til målet e-postmeldingen.

 • Flett formatering     Dette alternativet fjerner det meste av formateringen som ble brukt direkte på den kopierte teksten, men beholder formatering som blir sett på som betoning, som for eksempel fet og kursiv når den brukes bare på en del av det merkede området. Teksten får stilen til avsnittet som du limer den inn i, og den får eventuelle egenskaper for direkte formatering eller tegnstil til tekst som er like forut for markøren, når du limer den inn.

 • Behold bare tekst     Dette alternativet bruker du til å forkaste all formatering og alle elementer som ikke er tekst, for eksempel bilder eller tabeller. Teksten får stilen til avsnittet som du limer den inn i, og den får eventuelle egenskaper for direkte formatering eller tegnstil til tekst som er like forut for markøren, når du limer den inn. Grafikkelementer forkastes, og tabeller konverteres til en rekke avsnitt.

Lime inn mellom e-posten når stildefinisjoner     Dette alternativet gir standardvirkemåte som oppstår når du limer inn innhold som ble kopiert fra en annen e-post i Outlook, og stilen som er tilordnet til den kopierte teksten er definert på en annen måte i e-postmeldingen der teksten limes. I rullegardinlisten, velger du ett av følgende:

 • Behold kildeformatering     Dette alternativet bruker du til å beholde utseendet på den kopierte teksten ved å tilordne stilen Normal til den innlimte teksten og bruke direkte formatering. Direkte formatering inkluderer egenskaper som skriftstørrelse, kursiv eller annen formatering som brukes til å etterligne stildefinisjonen til den kopierte teksten.

 • Bruk målstiler (standard)     Dette alternativet beholder stilnavnet som er knyttet til den kopierte teksten, men den bruker stildefinisjon av e-postmeldingen der teksten limes. Du kopierer for eksempel Overskrift 1 tekst fra én e-post til en annen. Overskrift 1 er definert som Arial fet, 14 punkt i én e-post, og e-postmeldingen der du vil lime inn teksten, overskrift 1 er definert som Cambria fet, 16 punkt. Når du bruker alternativet Bruk målstiler, brukes den innlimte teksten Overskrift 1-stilen, Cambria fet, 16 punkt.

 • Flett formatering     Dette alternativet hvis du forkaster stildefinisjonen og mest formateringen som ble brukt direkte til den kopierte teksten, men beholde formatering som anses for å være utheving, for eksempel fet og kursiv, når den brukes bare en del av det merkede området. Teksten får stildefinisjon i e-postmeldingen der teksten limes.

 • Behold bare tekst     Dette alternativet bruker du til å forkaste all formatering og alle elementer som ikke er tekst, for eksempel bilder eller tabeller. Teksten får stilen til avsnittet som du limer den inn i, og den får eventuelle egenskaper for direkte formatering eller tegnstil til tekst som er like forut for markøren, når du limer den inn. Grafikkelementer forkastes, og tabeller konverteres til en rekke avsnitt.

Innliming fra andre programmer     Dette alternativet viser standardatferd som skjer når du limer inn innhold som ble kopiert fra et annet program. Velg ett av følgende i rullegardinlisten:

 • Behold kildeformatering (standard)     Dette alternativet beholder formateringen til den kopierte teksten.

 • Flett formatering     Dette alternativet fjerner det meste av formateringen som ble brukt direkte på den kopierte teksten, men beholder formatering som blir sett på som betoning, som for eksempel fet og kursiv når den kun brukes på en del av det merkede området. Teksten får stilen til avsnittet som du limer den inn i, og den får eventuelle egenskaper for direkte formatering eller tegnstil til tekst som er like forut for markøren, når du limer den inn.

 • Behold bare tekst     Dette alternativet bruker du til å forkaste all formatering og alle elementer som ikke er tekst, for eksempel bilder eller tabeller. Teksten får stilen til avsnittet som du limer den inn i, og den får eventuelle egenskaper for direkte formatering eller tegnstil til tekst som er like forut for markøren, når du limer den inn. Grafikkelementer forkastes, og tabeller konverteres til en rekke avsnitt.

Sett inn/Lim inn bilder som     Dette alternativet viser hvordan Outlook setter inn bilder i forhold til teksten i e-post. Du kan sette inn bilder på linje med tekst, la bilder flyttes med tekst, eller du kan bryte tekst rundt, foran eller bak et bilde. I rullegardinlisten, velger du ett av følgende:

 • På linje med teksten     Dette alternativet bruker du til å sette inn grafikk i et avsnitt som om den var tekst. Dette alternativet brukes som standard. Grafikken flyttes når du legger til eller sletter tekst. Du kan dra grafikken for å endre plasseringen til den på samme måte som du drar tekst.

 • Firkant     Dette alternativet bruker du til å bryte teksten rundt alle sidene av en firkant rundt grafikken. Grafikken flyttes ikke når du legger til eller sletter tekst, men du kan dra grafikken hvis du vil endre plasseringen til den.

 • Tett     Dette alternativet bruker du til å bryte teksten rundt grafikken i en ujevn form rundt det faktiske bildet. Grafikken flyttes ikke når du legger til eller sletter tekst, men du kan dra grafikken hvis du vil endre plasseringen til den.

 • Bak teksten     Dette alternativet bruker du til å sette inn grafikken slik at den flyter på et eget lag bak teksten. Det er ikke noen kantlinje rundt grafikken. Grafikken flyttes ikke når du legger til eller sletter tekst, men du kan dra grafikken hvis du vil endre plasseringen til den.

 • Foran teksten     Dette alternativet bruker du til å sette inn grafikken slik at den flyter på et eget lag foran teksten. Det er ikke noen kantlinje rundt grafikken. Grafikken flyttes ikke når du legger til eller sletter tekst, men du kan dra grafikken hvis du vil endre plasseringen til den.

 • Gjennom     Dette alternativet bruker du til å bryte tekst rundt grafikken, inkludert å fylle ut mellomrommet som skapes av en konkav figur, for eksempel en halvmåne. Grafikken flyttes ikke når du legger til eller sletter tekst, men du kan dra grafikken hvis du vil endre plasseringen til den.

 • Øverst og nederst     Dette alternativet bruker du til å forhindre at tekst brytes på sidene av grafikken. Grafikken flyttes ikke når du legger til eller sletter tekst, men du kan dra grafikken hvis du vil endre plasseringen til den.

Behold punktmerking og nummerering ved innliming av tekst med alternativet Behold bare tekst     Velg dette alternativet hvis du vil konvertere nummerering og punktmerking til tekstsymboler.

Bruk INS-tasten for Lim inn     Velg dette alternativet for å bruke INS-tasten til å sette inn innholdet på utklippstavlen i en e-postmelding.

Knappen for Vis innlimingsalternativer når innhold limes     Velg dette alternativet til å vise alternativer for Innliming når du limer inn innhold. Du kan bruke knappen Alternativer for innliming å overstyre eller endre innstillingene du gjør i denne delen av dialogboksen Alternativer for redigeringsprogram.

Bruk smart klippe- og limefunksjon     Velg dette alternativet hvis du vil justere formatering automatisk mens du limer inn tekst. Når du har merket av for dette alternativet, kan du klikke på Innstillinger hvis du vil angi flere alternativer for innliming.

 • Innstillinger     Klikk her for å åpne dialogboksen Innstillinger. Bruk denne dialogboksen til å angi standard virkemåte når du fletter, klippe ut og lime inn tekst. Du kan overstyre standard virkemåte ved hjelp av knappen Alternativer for innliming, som vises når du limer inn innholdet fra utklippstavlen i e-post. Denne knappen er bare tilgjengelig når alternativet Bruk smart klippe ut og Lim inn er slått på.

  • Juster setnings- og ordavstand automatisk     Velg dette alternativet hvis du vil fjerne ekstra mellomrom når du sletter tekst, eller legge til nødvendige mellomrom når du limer inn tekst fra utklippstavlen.

  • Juster avstand mellom avsnitt ved innliming     Velg dette alternativet hvis du vil hindre tomme avsnitt og inkonsekvent avsnittsavstand.

  • Endre tabellformatering og -justering ved innliming     Velg dette alternativet hvis du vil kontrollere formatering og justering av tabeller. Når dette alternativet er aktivert, limes enkeltceller inn som tekst og tabelldeler limes inn som rader i en eksisterende tabell (i stedet for en nestet tabell). Når du legger til en tabell i en eksisterende tabell, limes tabellen inn justert, slik at den samsvarer med den eksisterende tabellen.

  • Virkemåte for smartstil     Det skjer ingen ting om du merker av for dette alternativet. Hvis du vil finjustere virkemåten til stiler når du limer inn innhold, bruker du Lime inn-alternativet i Klipp ut, kopier og lim inn-delen av Avansert-alternativene.

  • Flett formatering ved innliming fra Microsoft Office PowerPoint     Velg dette alternativet hvis du vil kontrollere resultatene når du limer inn innholdet fra en PowerPoint-presentasjon. Hvis dette alternativet er aktivert tildeles den innlimte teksten den omkringliggende teksten eller tabellens formatering. Den siste brukte formateringen for punktlister og nummerlister brukes på den innlimte listen og utseendet til elementer som tabeller, hyperkoblinger, bilder, OLE-objekter og figurer beholdes fra kilden i PowerPoint.

  • Juster formatering ved innliming fra Microsoft Office Excel     Velg dette alternativet for å kontrollere resultatene når du limer inn data fra Excel. Når dette alternativet er aktivert, plasseres dataene som limes inn i en tabell, og diagrammer limes inn som bilder i stedet for OLE-objekter.

  • Flett innlimede lister med omkringliggende lister     Velg dette alternativet hvis du vil at listeelementenes formatering skal tilpasses den omkringliggende listen når du limer inn elementene i en liste.

Vise tekst brutt i dokumentvinduet     Velg dette alternativet for å bryte tekst i vinduet som inneholder e-post, slik at det er enklere å lese på skjermen.

Vise plassholdere for bilde     Velg dette alternativet for å vise en tom boks i stedet for hvert bilde i e-postmeldinger. Dette alternativet, går prosessen med å bla gjennom en e-postmelding som inneholder et stort antall bilder.

Vise tegninger og tekstbokser på skjermen     Velg dette alternativet for å vise objekter som er opprettet med Outlook tegneverktøy i utskriftsoppsettvisning eller weboppsettvisning. Fjern merket for alternativet for å skjule tegninger og kanskje øke visning av e-postmeldinger som inneholder mange tegninger. Tegninger skrives selv om du fjerner avmerkingen for alternativet.

Vis kontrolltegn     Velge dette alternativet hvis du vil vise kontrolltegn for tekst som skrives fra høyre til venstre.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig når et høyre-mot-venstre-språk er aktivert for tekstredigering.

Vis bokmerker     Velg dette alternativet for å vise bokmerker på skjermen. Hvis du tilordner et bokmerke til et element, vises elementet knyttet til bokmerket i hakeparenteser ([…]). Hvis du tilordner et bokmerke til en plassering, vises bokmerket som en tekstmarkør. Hakeparentesene og strek vises ikke i utskrevne e-postmeldinger.

Vis feltkoder i stedet for feltverdier     Velg dette alternativet for å vise feltkoder i stedet for feltresultatene i e-postmeldinger. Du kan for eksempel se {tid @\"MMMM, d, YYYY"} i stedet for 4 februar 2008. Fjern merket for alternativet for å vise feltresultatene.

Du kan alltid bytte mellom å vise feltkoder og feltkoderesultater ved å trykke på ALT+F9, uavhengig av denne innstillingen.

Skyggelegging av felt     Dette alternativet viser om og når felt er skyggelagt. Velg alltid eller Når merket vil skyggelegge feltene i listen. Velge aldri slår av skyggelegging i felt. Skyggelegging av felt, gjør dem enklere å identifisere. Skyggeleggingen vises på skjermen, men ikke i utskrevne e-postmeldingen.

Tall     Dette alternativet bestemmer hvordan tall vises i e-postmeldinger. Velg et element fra listen.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig når et arabisk språk er aktivert for tekstredigering.

 • Arabisk Velg dette alternativet hvis du vil vise tall i et format som er kjent for personer som snakker engelsk og europeiske språk.

 • Hindi Velg dette alternativet hvis du vil vise tall i et format som er kjent for personer som snakker arabisk og hindi.

 • Kontekst Velg dette alternativet hvis du vil vise tall i henhold til språket til omkringliggende tekst.

 • System Velg dette alternativet hvis du vil vise tall i henhold til de regionale innstillingene i Kontrollpanel.

Månedsnavn     Dette alternativet bestemmer hvordan vestlige (gregorianske) månedsnavn vises i arabisk tekst. Velg et element fra listen.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig når et arabisk språk er aktivert for tekstredigering.

 • Arabisk Velg dette alternativet hvis du vil bruke opprinnelig, arabiske månedsnavn.

 • Engelsk omskrivning Velg dette alternativet hvis du vil vise vestlige (gregorianske) månedsnavn med engelsk uttale ved hjelp av arabisk tekst.

 • Fransk omskrivning Velg dette alternativet hvis du vil vise vestlige (gregorianske) månedsnavn med fransk uttale ved hjelp av arabisk tekst.

Diakritiske tegn     Dette alternativet viser diakritiske tegn i e-postmeldingen.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig når et språk som bruker diakritiske tegn, er aktivert for tekstredigering.

 • Bruk denne fargen for diakritiske tegn Velg dette alternativet for å angi en farge til å vise alle diakritiske tegn, uavhengig av fargen på diakritiske tegn i den opprinnelige e-postmeldingen. Velg en farge i listen.

Dokumentvisning     Dette alternativet angir tekstretning for nye e-postmeldinger.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig når et høyre-mot-venstre-språk er aktivert for tekstredigering.

 • Høyre mot venstre Velg dette alternativet til å sette opp e-postmeldinger høyre mot venstre. Avsnittene starter for eksempel på høyre side av en e-postmelding med tekst som flyter til venstre.

 • Venstre mot høyre Velg dette alternativet til å sette opp e-postmeldinger fra venstre mot høyre. Avsnittene starter for eksempel på venstre side av en e-postmelding med tekst som flyter mot høyre.

Skrifterstatning     Klikk her for å åpne dialogboksen Skrifterstatning. Bruk dette alternativet til å finne ut om aktive e-postmeldingen bruker skrifter som ikke er tilgjengelig på datamaskinen. Hvis e-postmeldingen bruker skrifter som ikke finnes på datamaskinen, kan du bruke dialogboksen for å angi en skrifterstatning.

Vise alle overskrifter når du åpner et dokument     Velg dette alternativet for å vise alle skjulte overskrifter automatisk når du åpner et dokument.

Vis mål i     Velg målenheten du vil bruke på den vannrette linjalen, og for mål du skriver inn i dialogbokser.

Vis mål i tegnbredde     Velg dette alternativet hvis du vil bruke tegnbredde som grunnlag for justering av tekst, for eksempel i vertikale og horisontale linjaler.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig når et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering.

Vis piksler for HTML-funksjoner     Velg dette alternativet hvis du vil bruke piksler som standard målenhet i dialogbokser som er relatert til HTML-funksjoner.

Vis hurtigtaster i skjermtips     Velg dette alternativet hvis du vil vise hurtigtaster i skjermtips.

Vis loddrett linjal i utskriftsoppsettsvisning     Velg dette alternativet for å vise den loddrette linjalen ved siden av e-postvinduet. Kontroller at du også velge avmerkingsboksen Linjal i Vis/Skjul-gruppen i kategorien visning på båndet, som er en del av Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent.

 • Vis høyre linjal i utskriftsoppsettsvisning Velg dette alternativet for å vise den loddrette linjalen på høyre side av e-postvinduet.

  Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig når et høyre-mot-venstre-språk er aktivert for tekstredigering.

Optimaliser tegnplassering for oppsett heller enn lesbarhet      Velg dette alternativet for å vise tegnplassering nøyaktig slik den vises i den utskrevne e-posten med hensyn til tekstblokker. Avstanden mellom tegn kan bli forvrengt når dette alternativet er aktivert. For best å lese på skjermen, deaktivere dette alternativet.

Deaktiver maskinvareakselerasjon for grafikk      Velg dette alternativet for å forhindre at systemet bruker maskinvareakselerasjon for grafikk.

Oppdatere dokumentinnholdet mens du drar      Velg dette alternativet for å hindre at systemet endrer dokumentinnholdet når du drar et objekt som har tekstbryting.

Obs!: Dette alternativet er ikke tilgjengelig i Outlook 2010.

Bruk subpiksler plassering til problemfri skrifter på skjermen      Subpiksler plassering, kan du forbedre tydelig oppløsningen for skriftene som vises i Outlook. Velg dette alternativet for å aktivere subpiksler plassering.

Obs!: Dette alternativet er ikke tilgjengelig i Outlook 2010.

Vise popup-knappene for å legge til rader og kolonner i tabeller      Velg dette alternativet for å aktivere funksjonen Popup-knappen, der du kan raskt velge antall rader og kolonner i tabellen.

Obs!: Dette alternativet er ikke tilgjengelig i Outlook 2010 og Outlook 2013.

Klikk Office-knappen for å vise disse alternativene i Outlook i en e-postmelding, og klikk deretter Alternativer for redigeringsprogram > Avansert.

Innskriving erstatter merket tekst     Velg dette alternativet for å slette den merkede teksten når du begynner å skrive. Hvis du fjerner avmerkingen, Microsoft Office Outlook setter inn ny tekst foran den merkede teksten, og slette ikke den merkede teksten.

Automatisk merking av hele ord     Velg dette alternativet for å merke hele ord når du velger en del av ett ord, og deretter en del av det neste ordet. Aktivere dette alternativet, fører også til Outlook å merke et ord og hvor mye plass som kommer etter når du dobbeltklikker en word.

Tillat at tekst dras og slippes     Velg dette alternativet hvis du vil flytte eller kopiere merket tekst ved å dra den. Hvis du vil flytte tekst, merker du teksten, og deretter drar du den til et nytt sted. Hvis du vil kopiere tekst, merker du teksten, og deretter holder du nede CTRL mens du drar det merkede området til det nye stedet.

CTRL + klikk for å følge hyperkobling     Velg dette alternativet for å gjøre det enklere å redigere teksten i hyperkoblinger. Når dette alternativet er aktivert, kan du må trykke CTRL mens du klikker koblingen for å følge koblingen. Når dette alternativet er deaktivert, klikker koblingen fører til at Outlook skal gå til målet for koblingen, noe som gjør det vanskelig å redigere teksten for koblingen.

Opprett lerret når du setter inn autofigurer automatisk     Velg dette alternativet for å plassere et lerret rundt tegnede objekter eller frihåndstegninger og håndskrift når du setter dem inn i e-post. Et lerret hjelper deg med å ordne tegnede objekter og bilder, og flytte dem som én enhet.

Bruk smart avsnittsmerking     Velg dette alternativet hvis du vil merke avsnittsmerket når du merker et helt avsnitt. Hvis du tar med avsnittsmerket når du klipper ut og limer inn et avsnitt, etterlater du ikke et tomt avsnitt, og du beholder formateringen i avsnittet automatisk.

Bruk smart peking     Velg dette alternativet hvis du vil angi at markøren skal flyttes når du ruller opp eller ned. Når du trykker på PIL VENSTRE, PIL HØYRE, PIL OPP eller PIL NED etter at du har rullet, reagerer markøren på siden i gjeldende visning, ikke i forrige posisjon.

Bruk INS til å styre overskrivingsmodus     Velg dette alternativet for å aktivere eller deaktivere overskrivingsmodus ved å trykke på INS.

 • Bruk overskrivingsmodus     Velg dette alternativet hvis du vil erstatte ett tegn om gangen i eksisterende tekst mens du skriver. Hvis du har valgt Bruk INS til å styre overskrivingsmodus, kan du slå av eller på dette alternativet ved å trykke på INS.

Legg til dobbelt anførselstegn for hebraisk alfabetisk nummerering     Velg dette alternativet for å legge til doble anførselstegn (") i nummerering.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig når hebraisk er aktivert for tekstredigering.

Spør om å oppdatere stil     Velg dette alternativet hvis du vil bli spurt når du direkte endrer tekst som en stil er brukt på, og deretter bruker du stilen på nytt på den endrede teksten. Når du blir spurt, kan du enten oppdatere stilen på grunnlag av de siste endringene eller bruke stilformateringen på nytt.

Bruk normal stil for punktmerkede eller nummererte lister     Velg dette alternativet hvis du vil basere listestiler på den normale avsnittsstilen i stedet for listestilen for avsnitt.

Hold rede på formatering     Velg dette alternativet hvis du vil holde rede på formatering mens du skriver. På denne måten blir det enkelt å bruke samme formatering et annet sted. Dette alternativet må være aktivert før du kan bruke kommandoen Merk all tekst med lik formatering på hurtigmenyen som vises hvis du høyreklikker på merket tekst. Hvis du vil vise en liste over formateringen du har brukt, bruker du Alternativer-kommandoen i Stil-ruten, og deretter merker du av for Formatering på avsnittsnivå, Skriftformatering og Formatering av punktmerking og nummerering.

 • Marker inkonsekvenser i formatering     Velg dette alternativet for å markere formatering med en bølgete blå understreking når den er lik, men ikke er nøyaktig det samme som, annen formatering i e-postmeldinger. Hvis du vil bruke dette alternativet, må du også velge avmerkingsboksen Hold rede på formatering.

Aktiver Klikk og Skriv     Velg dette alternativet for å sette inn tekst, grafikk, tabeller eller andre elementer i et tomt område på en e-postmelding ved å dobbeltklikke i det tomme området. Klikk og Skriv inn funksjonen automatisk setter inn avsnitt og bruker justeringen som er nødvendig for å plassere elementet der du dobbeltklikket. Denne funksjonen er bare tilgjengelig i utskriftsoppsettvisning og nettoppsettvisning.

 • Standard avsnittsstil Velg stilen som skal brukes på tekst når du bruker klikk og skriv.

Bruk sekvenskontroll     Velg dette alternativet for å kontrollere om en nylig skrevet tegn er i riktig rekkefølge som skal brukes som tonemarkering, diakritiske eller vokal som skal plasseres over, under, foran eller bak konsonanten den hører til.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et omfattende skriptspråk er aktivert for tekstredigering. Skriv inn og erstatt Velg dette alternativet for å erstatte tidligere skrevet tegnet med det nylig skrevet tegnet hvis de to tegnene ikke kan være i samme tekst klyngen.

Asiatiske skrifter gjelder også latinsk tekst     Velg dette alternativet for å endre latinske tegn til den aktuelle asiatiske skriften når du bruker asiatisk skrift på den merkede teksten. Fjern merket for alternativet hvis du vil at latinske tegn skal stå med latinsk skrift mens du bruker den asiatiske skriften til resten av e-postmeldingen.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig når et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering.

Endre tastaturet for å samsvare med språket for omkringliggende tekst automatisk     Velg dette alternativet for å endre tastaturspråk og skrift basert på språket i teksten der markøren er plassert. Hvis du fjerner merket for dette alternativet, endres bare skriften.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering og en Input Method Editor for østasiatiske tegn er installert.

Bruk eldre IME-modus til å aktivere overskrivingsmodus     Velg dette alternativet for å tillate tegnene du skriver inn hvis du vil erstatte eksisterende tegn (overskriving) mens du bruker en Input Method Editor (IME) på en datamaskin som kjører Microsoft Windows XP-operativsystemet. Hvis Outlook er installert på en datamaskin som kjører Windows Vista, vises ikke dette alternativet fordi overskrivingsmodus støttes automatisk.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering, og en Input Method Editor for østasiatiske tegn er installert.

IME kontrollere aktive     Velg dette alternativet for å starte en Input Method Editor (IME). Fjern merket for alternativet hvis du vil stoppe en IME.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering og en Input Method Editor for østasiatiske tegn er installert.

IME-radjustering     Velg dette alternativet for å bruke et naturlig språkgrensesnitt på IME-aktiverte datamaskiner.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering og en Input Method Editor for østasiatiske tegn er installert.

IME-innstillinger     Klikk for å åpne egenskapene for dialogboksen IME-navn. Bruk denne dialogboksen til å angi eller endre teksten, tastatur, konvertering av tegnsett og andre alternativer for aktiv IME.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig hvis et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering og en Input Method Editor for østasiatiske tegn er installert.

I den samme e-posten     Dette alternativet gir standardvirkemåte som oppstår når du limer inn innholdet i de samme e-postmeldingene som du kopierte innholdet. I rullegardinlisten, velger du ett av følgende:

 • Behold kildeformatering (standard)     Dette alternativet bruker du til å beholde tegnstiler og direkte formatering som ble brukt på den kopierte teksten. Direkte formatering inkluderer egenskaper som skriftstørrelse, kursiv eller annen formatering som ikke er inkludert i avsnittsstilen.

 • Bruk målformatering     Dette alternativet bruker du til å forkaste det meste av formateringen som ble brukt direkte på den kopierte teksten, men beholde formatering som anses for å være betoning, for eksempel fet og kursiv, når du bruker den på bare en del av det merkede området. Teksten får stilen til avsnittet som du limer den inn i, og den får eventuelle egenskaper for direkte formatering eller tegnstil til tekst som er like forut for markøren, når du limer den inn.

 • Behold bare tekst     Dette alternativet bruker du til å forkaste all formatering og alle elementer som ikke er tekst, for eksempel bilder eller tabeller. Teksten får stilen til avsnittet som du limer den inn i, og den får eventuelle egenskaper for direkte formatering eller tegnstil til tekst som er like forut for markøren, når du limer den inn. Grafikkelementer forkastes, og tabeller konverteres til en rekke avsnitt.

Lime inn mellom e-postmeldinger     Dette alternativet gir standardvirkemåte som oppstår når du limer inn innhold som ble kopiert fra en annen e-post i Outlook. I rullegardinlisten, velger du ett av følgende:

 • Behold kildeformatering (standard)     Dette alternativet beholder formateringen som ble brukt på den kopierte teksten. Alle stildefinisjoner som er knyttet til den kopierte teksten kopieres til målet e-postmeldingen.

 • Bruk målformatering     Dette alternativet fjerner de fleste andre formatering som ble brukt til den kopierte teksten, men beholder den formateringen som regnes som utheving, for eksempel fet og kursiv, når den bare brukes på en del av den valgte teksten. Teksten får stilen til avsnittet som du limer den inn i, og den får eventuelle egenskaper for direkte formatering eller tegnstil til tekst som er like forut for markøren, når du limer den inn.

 • Behold bare tekst     Dette alternativet bruker du til å forkaste all formatering og alle elementer som ikke er tekst, for eksempel bilder eller tabeller. Teksten får stilen til avsnittet som du limer den inn i, og den får eventuelle egenskaper for direkte formatering eller tegnstil til tekst som er like forut for markøren, når du limer den inn. Grafikkelementer forkastes, og tabeller konverteres til en rekke avsnitt.

Lime inn mellom e-posten når stildefinisjoner     Dette alternativet gir standardvirkemåte som oppstår når du limer inn innhold som ble kopiert fra en annen e-post i Outlook, og stilen som er tilordnet til den kopierte teksten er definert på en annen måte i e-postmeldingen der teksten limes. I rullegardinlisten, velger du ett av følgende:

 • Behold kildeformatering     Dette alternativet bruker du til å beholde utseendet på den kopierte teksten ved å tilordne stilen Normal til den innlimte teksten og bruke direkte formatering. Direkte formatering inkluderer egenskaper som skriftstørrelse, kursiv eller annen formatering som brukes til å etterligne stildefinisjonen til den kopierte teksten.

 • Bruk målstiler (standard)     Dette alternativet beholder stilnavnet som er knyttet til den kopierte teksten, men den bruker stildefinisjon av e-postmeldingen der teksten limes. Du kopierer for eksempel Overskrift 1 tekst fra én e-post til en annen. Overskrift 1 er definert som Arial fet, 14 punkt i én e-post, og e-postmeldingen der du vil lime inn teksten, overskrift 1 er definert som Cambria fet, 16 punkt. Når du bruker alternativet Bruk målstiler, brukes den innlimte teksten Overskrift 1-stilen, Cambria fet, 16 punkt.

 • Bruk målformatering     Dette alternativet hvis du forkaster stildefinisjonen og mest formateringen som ble brukt direkte til den kopierte teksten, men beholde formatering som anses for å være utheving, for eksempel fet og kursiv, når den brukes bare en del av det merkede området. Teksten får stildefinisjon i e-postmeldingen der teksten limes.

 • Behold bare tekst     Dette alternativet bruker du til å forkaste all formatering og alle elementer som ikke er tekst, for eksempel bilder eller tabeller. Teksten får stilen til avsnittet som du limer den inn i, og den får eventuelle egenskaper for direkte formatering eller tegnstil til tekst som er like forut for markøren, når du limer den inn. Grafikkelementer forkastes, og tabeller konverteres til en rekke avsnitt.

Innliming fra andre programmer     Dette alternativet viser standardatferd som skjer når du limer inn innhold som ble kopiert fra et annet program. Velg ett av følgende i rullegardinlisten:

 • Behold kildeformatering (standard)     Dette alternativet beholder formateringen til den kopierte teksten.

 • Bruk målformatering     Dette alternativet bruker du til å forkaste det meste av formateringen som ble brukt direkte på den kopierte teksten, men beholde formatering som anses for å være betoning, for eksempel fet og kursiv, når du bruker den på bare en del av det merkede området. Teksten får stilen til avsnittet som du limer den inn i, og den får eventuelle egenskaper for direkte formatering eller tegnstil til tekst som er like forut for markøren, når du limer den inn.

 • Behold bare tekst     Dette alternativet bruker du til å forkaste all formatering og alle elementer som ikke er tekst, for eksempel bilder eller tabeller. Teksten får stilen til avsnittet som du limer den inn i, og den får eventuelle egenskaper for direkte formatering eller tegnstil til tekst som er like forut for markøren, når du limer den inn. Grafikkelementer forkastes, og tabeller konverteres til en rekke avsnitt.

Sett inn/Lim inn bilder som     Dette alternativet viser hvordan Outlook setter inn bilder i forhold til teksten i e-post. Du kan sette inn bilder på linje med tekst, la bilder flyttes med tekst, eller du kan bryte tekst rundt, foran eller bak et bilde. I rullegardinlisten, velger du ett av følgende:

 • På linje med teksten     Dette alternativet bruker du til å sette inn grafikk i et avsnitt som om den var tekst. Dette alternativet brukes som standard. Grafikken flyttes når du legger til eller sletter tekst. Du kan dra grafikken for å endre plasseringen til den på samme måte som du drar tekst.

 • Firkant     Dette alternativet bruker du til å bryte teksten rundt alle sidene av en firkant rundt grafikken. Grafikken flyttes ikke når du legger til eller sletter tekst, men du kan dra grafikken hvis du vil endre plasseringen til den.

 • Tett     Dette alternativet bruker du til å bryte teksten rundt grafikken i en ujevn form rundt det faktiske bildet. Grafikken flyttes ikke når du legger til eller sletter tekst, men du kan dra grafikken hvis du vil endre plasseringen til den.

 • Bak teksten     Dette alternativet bruker du til å sette inn grafikken slik at den flyter på et eget lag bak teksten. Det er ikke noen kantlinje rundt grafikken. Grafikken flyttes ikke når du legger til eller sletter tekst, men du kan dra grafikken hvis du vil endre plasseringen til den.

 • Foran teksten     Dette alternativet bruker du til å sette inn grafikken slik at den flyter på et eget lag foran teksten. Det er ikke noen kantlinje rundt grafikken. Grafikken flyttes ikke når du legger til eller sletter tekst, men du kan dra grafikken hvis du vil endre plasseringen til den.

 • Gjennom     Dette alternativet bruker du til å bryte tekst rundt grafikken, inkludert å fylle ut mellomrommet som skapes av en konkav figur, for eksempel en halvmåne. Grafikken flyttes ikke når du legger til eller sletter tekst, men du kan dra grafikken hvis du vil endre plasseringen til den.

 • Øverst og nederst     Dette alternativet bruker du til å forhindre at tekst brytes på sidene av grafikken. Grafikken flyttes ikke når du legger til eller sletter tekst, men du kan dra grafikken hvis du vil endre plasseringen til den.

Behold punktmerking og nummerering ved innliming av tekst med alternativet Behold bare tekst     Velg dette alternativet hvis du vil konvertere nummerering og punktmerking til tekstsymboler.

Bruk INS-tasten for Lim inn     Velg dette alternativet for å bruke INS-tasten til å sette inn innholdet på utklippstavlen i en e-postmelding.

Vis knapper for innlimingsalternativer     Velg dette alternativet til å vise alternativer for Innliming når du limer inn innhold. Du kan bruke knappen Alternativer for innliming å overstyre eller endre innstillingene du gjør i denne delen av dialogboksen Alternativer for redigeringsprogram.

Bruk smart klippe- og limefunksjon     Velg dette alternativet hvis du vil justere formatering automatisk mens du limer inn tekst. Når du har merket av for dette alternativet, kan du klikke på Innstillinger hvis du vil angi flere alternativer for innliming.

 • Innstillinger     Klikk her for å åpne dialogboksen Innstillinger. Bruk denne dialogboksen til å angi standard virkemåte når du fletter, klippe ut og lime inn tekst. Du kan overstyre standard virkemåte ved hjelp av knappen Alternativer for innliming, som vises når du limer inn innholdet fra utklippstavlen i e-post. Denne knappen er bare tilgjengelig når alternativet Bruk smart klippe ut og Lim inn er slått på.

  • Juster setnings- og ordavstand automatisk     Velg dette alternativet hvis du vil fjerne ekstra mellomrom når du sletter tekst, eller legge til nødvendige mellomrom når du limer inn tekst fra utklippstavlen.

  • Juster avstand mellom avsnitt ved innliming     Velg dette alternativet hvis du vil hindre tomme avsnitt og inkonsekvent avsnittsavstand.

  • Endre tabellformatering og -justering ved innliming     Velg dette alternativet hvis du vil kontrollere formatering og justering av tabeller. Når dette alternativet er aktivert, limes enkeltceller inn som tekst og tabelldeler limes inn som rader i en eksisterende tabell (i stedet for en nestet tabell). Når du legger til en tabell i en eksisterende tabell, limes tabellen inn justert, slik at den samsvarer med den eksisterende tabellen.

  • Virkemåte for smartstil     Det skjer ingen ting om du merker av for dette alternativet. Hvis du vil finjustere virkemåten til stiler når du limer inn innhold, bruker du Lime inn-alternativet i Klipp ut, kopier og lim inn-delen av Avansert-alternativene.

  • Flett formatering ved innliming fra Microsoft Office PowerPoint     Velg dette alternativet hvis du vil kontrollere resultatene når du limer inn innholdet fra en PowerPoint-presentasjon. Hvis dette alternativet er aktivert tildeles den innlimte teksten den omkringliggende teksten eller tabellens formatering. Den siste brukte formateringen for punktlister og nummerlister brukes på den innlimte listen og utseendet til elementer som tabeller, hyperkoblinger, bilder, OLE-objekter og figurer beholdes fra kilden i PowerPoint.

  • Juster formatering ved innliming fra Microsoft Office Excel     Velg dette alternativet for å kontrollere resultatene når du limer inn data fra Excel. Når dette alternativet er aktivert, plasseres dataene som limes inn i en tabell, og diagrammer limes inn som bilder i stedet for OLE-objekter.

  • Flett innlimede lister med omkringliggende lister     Velg dette alternativet hvis du vil at listeelementenes formatering skal tilpasses den omkringliggende listen når du limer inn elementene i en liste.

Vise tekst brutt i dokumentvinduet     Velg dette alternativet for å bryte tekst i vinduet som inneholder e-post, slik at det er enklere å lese på skjermen.

Vise plassholdere for bilde     Velg dette alternativet for å vise en tom boks i stedet for hvert bilde i e-postmeldinger. Dette alternativet, går prosessen med å bla gjennom en e-postmelding som inneholder et stort antall bilder.

Vise tegninger og tekstbokser på skjermen     Velg dette alternativet for å vise objekter som er opprettet med Outlook tegneverktøy i utskriftsoppsettvisning eller weboppsettvisning. Fjern merket for alternativet for å skjule tegninger og kanskje øke visning av e-postmeldinger som inneholder mange tegninger. Tegninger skrives selv om du fjerner avmerkingen for alternativet.

Vis tekstanimasjon     Velg dette alternativet hvis du vil vise tekstanimasjoner på skjermen. Fjern merket for dette alternativet hvis du vil se hvordan utskriften kommer til å se ut.

Obs!: Bruk dette alternativet når du viser animert tekst i e-postmeldinger som ble opprettet i en tidligere versjon av Outlook enn Outlook 2007. Den gjeldende versjonen av Outlook gir ikke lenger muligheten til å opprette animert tekst.

Vis kontrolltegn     Velge dette alternativet hvis du vil vise kontrolltegn for tekst som skrives fra høyre til venstre.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig når et høyre-mot-venstre-språk er aktivert for tekstredigering.

Vis bokmerker     Velg dette alternativet for å vise bokmerker på skjermen. Hvis du tilordner et bokmerke til et element, vises elementet knyttet til bokmerket i hakeparenteser ([…]). Hvis du tilordner et bokmerke til en plassering, vises bokmerket som en tekstmarkør. Hakeparentesene og strek vises ikke i utskrevne e-postmeldinger.

Vis smartflagg     Velg dette alternativet hvis du vil vise en purpurfarget prikket understreking under tekst, som gjenkjennes som et smartflagg.

Vis feltkoder i stedet for feltverdier     Velg dette alternativet for å vise feltkoder i stedet for feltresultatene i e-postmeldinger. Du kan for eksempel se {tid @\"MMMM, d, YYYY"} i stedet for 4 februar 2008. Fjern merket for alternativet for å vise feltresultatene.

Du kan alltid bytte mellom å vise feltkoder og feltkoderesultater ved å trykke på ALT+F9, uavhengig av denne innstillingen.

Skyggelegging av felt     Dette alternativet viser om og når felt er skyggelagt. Velg alltid eller Når merket vil skyggelegge feltene i listen. Velge aldri slår av skyggelegging i felt. Skyggelegging av felt, gjør dem enklere å identifisere. Skyggeleggingen vises på skjermen, men ikke i utskrevne e-postmeldingen.

Tall     Dette alternativet bestemmer hvordan tall vises i e-postmeldinger. Velg et element fra listen.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig når et arabisk språk er aktivert for tekstredigering.

 • Arabisk Velg dette alternativet hvis du vil vise tall i et format som er kjent for personer som snakker engelsk og europeiske språk.

 • Hindi Velg dette alternativet hvis du vil vise tall i et format som er kjent for personer som snakker arabisk og hindi.

 • Kontekst Velg dette alternativet hvis du vil vise tall i henhold til språket til omkringliggende tekst.

 • System Velg dette alternativet hvis du vil vise tall i henhold til de regionale innstillingene i Kontrollpanel.

Månedsnavn     Dette alternativet bestemmer hvordan vestlige (gregorianske) månedsnavn vises i arabisk tekst. Velg et element fra listen.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig når et arabisk språk er aktivert for tekstredigering.

 • Arabisk Velg dette alternativet hvis du vil bruke opprinnelig, arabiske månedsnavn.

 • Engelsk omskrivning Velg dette alternativet hvis du vil vise vestlige (gregorianske) månedsnavn med engelsk uttale ved hjelp av arabisk tekst.

 • Fransk omskrivning Velg dette alternativet hvis du vil vise vestlige (gregorianske) månedsnavn med fransk uttale ved hjelp av arabisk tekst.

Diakritiske tegn     Dette alternativet viser diakritiske tegn i e-postmeldingen.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig når et språk som bruker diakritiske tegn, er aktivert for tekstredigering.

 • Bruk denne fargen for diakritiske tegn Velg dette alternativet for å angi en farge til å vise alle diakritiske tegn, uavhengig av fargen på diakritiske tegn i den opprinnelige e-postmeldingen. Velg en farge i listen.

Dokumentvisning     Dette alternativet angir tekstretning for nye e-postmeldinger.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig når et høyre-mot-venstre-språk er aktivert for tekstredigering.

 • Høyre mot venstre Velg dette alternativet til å sette opp e-postmeldinger høyre mot venstre. Avsnittene starter for eksempel på høyre side av en e-postmelding med tekst som flyter til venstre.

 • Venstre mot høyre Velg dette alternativet til å sette opp e-postmeldinger fra venstre mot høyre. Avsnittene starter for eksempel på venstre side av en e-postmelding med tekst som flyter mot høyre.

Skrifterstatning     Klikk her for å åpne dialogboksen Skrifterstatning. Bruk dette alternativet til å finne ut om aktive e-postmeldingen bruker skrifter som ikke er tilgjengelig på datamaskinen. Hvis e-postmeldingen bruker skrifter som ikke finnes på datamaskinen, kan du bruke dialogboksen for å angi en skrifterstatning.

Vis mål i     Velg målenheten du vil bruke på den vannrette linjalen, og for mål du skriver inn i dialogbokser.

Vis mål i tegnbredde     Velg dette alternativet hvis du vil bruke tegnbredde som grunnlag for justering av tekst, for eksempel i vertikale og horisontale linjaler.

Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig når et østasiatisk språk er aktivert for tekstredigering.

Vis piksler for HTML-funksjoner     Velg dette alternativet hvis du vil bruke piksler som standard målenhet i dialogbokser som er relatert til HTML-funksjoner.

Vis hurtigtaster i skjermtips     Velg dette alternativet hvis du vil vise hurtigtaster i skjermtips.

Vis loddrett linjal i utskriftsoppsettsvisning     Velg dette alternativet for å vise den loddrette linjalen ved siden av e-postvinduet. Kontroller at du også velge avmerkingsboksen Linjal i Vis/Skjul-gruppen i kategorien visning på båndet, som er en del av Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent.

 • Vis høyre linjal i utskriftsoppsettsvisning Velg dette alternativet for å vise den loddrette linjalen på høyre side av e-postvinduet.

  Obs!: Dette alternativet er bare tilgjengelig når et høyre-mot-venstre-språk er aktivert for tekstredigering.

Optimaliser tegnplassering for oppsett heller enn lesbarhet      Velg dette alternativet for å vise tegnplassering nøyaktig slik den vises i den utskrevne e-posten med hensyn til tekstblokker. Avstanden mellom tegn kan bli forvrengt når dette alternativet er aktivert. For best å lese på skjermen, deaktivere dette alternativet.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×