Avanserte alternativer

Obs!:  Vi ønsker å gi deg det nyeste hjelpeinnholdet så raskt som mulig, på ditt eget språk. Denne siden er oversatt gjennom automatisering og kan inneholde grammatiske feil eller unøyaktigheter. Formålet vårt er at innholdet skal være nyttig for deg. Kan du fortelle oss om informasjonen var nyttig for deg nederst på denne siden? Her er den engelske artikkelen for enkel referanse.

Redigeringsalternativer

Flytt merket område når Enter er trykket     Gjør en tilstøtende celle den neste aktive cellen når du trykker ENTER i den gjeldende aktive cellen. Angi hvilken tilstøtende celle blir aktiv i retning-boksen.

Retning     Gjør en tilstøtende celle den neste aktive cellen når du trykker ENTER i den gjeldende aktive cellen. Angi hvilken tilstøtende celle blir aktiv i retning-boksen.

Sett inn desimaltegn automatisk     Merk av for dette alternativet du vil vise et tall med desimaler som standard.

 • Steder     Angi antallet desimaler i Antall-boksen for å angi hvor Microsoft Office Excel automatisk plasserer desimaltegnet i tall som skrives som konstanter i et regneark. Et positivt tall flytter desimaltegnet mot venstre. et negativt tall flytter desimaltegnet til høyre. Hvis Antall-boksen er tom eller er satt til 0 (null), må du skrive inn desimaltegnet manuelt. Hvis du vil overstyre dette alternativet, skriver du inn et desimaltegn i cellen når du skriver inn tallet.

Aktiver fyllhåndtak og dra og slipp for celler     Merk denne avmerkingsboksen for å flytte og kopiere celler og data ved å dra. Når dette alternativet er valgt, kan du også dra fyllhåndtaket for å kopiere data og fyll tilstøtende celler med en serie med data.

 • Advarsel før celler overskrives     Viser en melding når du slipper celler over andre celler som inneholder data.

Tillat redigering direkte i celler     Merk denne avmerkingsboksen for å aktivere redigering i en celle ved å dobbeltklikke cellen i stedet for å redigere celleinnholdet på formellinjen.

Utvid dataområdet formater og formler     Velg for å formatere automatisk nye elementer som er lagt til slutten av en liste for å samsvare med formatet for resten av listen. Formler som gjentas i hver rad, kopieres også. Hvis du vil skal utvides, formater og formler må vises i minst tre av de fem siste radene foran den nye raden.

Aktivere automatisk prosent post     Velg til å multiplisere med 100 alle tallene som er mindre enn 1 som du skriver inn i celler som er formatert med prosentandelen prosentformatet. Fjern avmerkingen for å multiplisere alle tallene som du skriver inn i celler som er formatert i prosentandelen prosentformatet, inkludert tall som er lik eller større enn 1 100.

Aktiver Autofullfør for celleverdier     Fullfører tekstoppføringer du begynner å skrive i en kolonne med data. Hvis de første bokstavene du skriver inn samsvarer med en eksisterende oppføring i denne kolonnen, vil Excel fyller ut resten av teksten for deg.

Zoome ved rulling med IntelliMouse     Hvis du har pekeenheten Microsoft IntelliMouse, zoomer hjulknappen Zoom i stedet for rullefelt på regnearket eller diagrammet.

Varsle brukeren når det oppstår en potensielt tidkrevende operasjon     Velg hvis du vil bli varslet når en operasjon påvirker et stort antall celler og kan ta lang tid å behandle.

 • Når dette antallet celler (i tusener) påvirkes     Lar deg angi maksimalt antall celler som blir påvirket av en operasjon uten å bli varslet. Hvis flere celler enn maksimalt antall celler påvirkes, blir du varslet.

 • Bruk systemskilletegn     Velg for å bruke standard desimaltegn og tusenskilletegn skilletegn. Fjern merket for å skrive inn alternative skilletegn.

  • Desimalskilletegn     Hvis du vil endre standardinnstillingen for desimalskilletegn, Fjern bruker systemskilletegn, velger standardskilletegnet i boksen desimalskilletegn, og skriv deretter inn skilletegnet du vil bruke.

  • Tusenskilletegn skilletegn     Hvis du vil endre standardinnstillingen for tusenskilletegn, fjerner du bruker systemskilletegn, velger du standardskilletegnet i den tusenskilletegn skilletegn boksen, og skriv deretter inn skilletegnet du vil bruke.

Klippe ut, kopiere og lime inn

Vis knapper for innlimingsalternativer     Velg for å få Excel til å vise en dialogboks med spesialalternativer automatisk når du limer inn, for eksempel Bare formatering og Koble celler.

Vis knappen Sett innsettingsalternativer     Velg for å få Excel til å vise en dialogboks med spesialalternativer automatisk når du setter inn celler, rader eller kolonner, for eksempel Formater som ovenfor, og Fjern formatering.

Klippe ut, kopiere, og Sorter satt inn objekter med de overordnede cellene     Holder grafikkobjekter, knapper, tekstbokser, tegnede objekter og bilder med sine tilknyttede celler når du klipper ut, Kopier, Filtrer og Sorter i et regneark.

Skjerm

Vis dette antallet nylig brukte dokumenter     Viser en liste over nylig brukte arbeidsbøker under Nylig brukte dokumenter når du klikker Microsoft Office-knappen Office-knappen , slik at du raskt kan åpne disse arbeidsbøkene. Angi hvor mange arbeidsbøker som du vil skal vises i boksen Vis dette antallet nylig brukte dokumenter. Angi eller velg et positivt tall mellom 0 og 50.

Målenheter     Lar deg velge enhetene du vil vise på linjalen i oppsettvisning.

Vis alle vinduer på oppgavelinjen      Velg for å vise flere arbeidsbøker på oppgavelinjen i Windows.

Vis formellinjen     Viser formellinjen. Formellinjen vises øverst i regnearket.

Vis skjermtips for funksjoner     Viser korte beskrivelser av funksjonene som du velger i listen over funksjoner som vises når Autofullfør formel er aktivert.

Vis diagram elementnavn ved peking     Viser navnet på et diagramelement når du holder pekeren over den.

Vis dataverdier punkt ved peking     Viser verdien av et datapunkt når du holder pekeren over den.

For celler med kommentarer, Vis     Velg ett av følgende alternativer for å bestemme hvordan merknader vises i regnearket.

 • Ingen merknader eller indikatorer     Skjuler merknader og merknadsindikatorer i celler som inneholder merknader som er knyttet.

 • Bare indikatorer og kommentarer ved peking     Viser en liten trekant i hjørnet øverst til høyre i en celle når det finnes en merknad som er knyttet til cellen. Kommentarer, vises bare når du hviler pekeren over en celle som har en kommentar.

 • Merknader og indikatorer     Viser merknaden og kommentarindikator, en liten trekant i hjørnet øverst til høyre i en celle, når en merknad som er knyttet til cellen.

Visningsalternativer for denne arbeidsboken

Visningsalternativer for denne arbeidsboken     Velg arbeidsboken i denne listeboksen som påvirkes av alternativene nedenfor.

Vis vannrett rullefelt     Viser det vannrette rullefeltet nederst i regnearket.

Vis loddrett rullefelt     Viser det loddrette rullefeltet til høyre i regnearket (når du bruker venstre mot høyre språk-modus) eller på venstre side (når du bruker høyre-mot-venstre-språk-modus).

Vis arkfaner     Viser regnearkfaner slik at du kan flytte mellom og velge individuelle regneark. Regnearkfaner vises nederst i regnearkvinduet.

Gruppedatoer på AutoFilter-menyen     Endres den hierarkiske grupperingen av datoer til en ikke-hierarkisk liste over datoer i listen over datoer nederst på AutoFilter-menyen i et datofilter. Du kan for eksempel filtrere etter bare tosifret årstall ved å velge tosifret årstall manuelt fra en ikke-hierarkisk liste.

For objekter, Vis     Velg ett av følgende alternativer for å vise eller skjule grafikkobjekter i arbeidsboken.

 • Alle     Viser alle grafiske objekter, knapper, tekstbokser, tegnede objekter og bilder.

 • Ingenting (skjul objekter)     Skjuler alle grafiske objekter, knapper, tekstbokser, tegnede objekter og bilder. Skjulte objekter skrives ikke ut.

Visningsalternativer for dette regnearket

Visningsalternativer for dette regnearket    Merk regnearket i denne listeboksen som påvirkes av alternativene nedenfor.

Vise rad- og kolonneoverskrifter     Viser radnumrene på venstre side (når du bruker venstre mot høyre språk-modus) eller på høyre side (når du bruker høyre-mot-venstre-språk-modus) i regnearket og kolonnen bokstaver øverst i regnearket.

Vis formler i celler i stedet for de beregnede resultatene     Viser formlene i celler i stedet for verdiene som formlene gir.

Vise sideskift     Viser sideskift som er angitt automatisk av Excel.

Vis en null i celler som har nullverdi     Viser 0 (null) i cellene som inneholder nullverdier.

Vis disposisjonssymboler Hvis en disposisjon blir brukt     Viser disposisjonssymboler. Disposisjonssymbolene vises ikke hvis regnearket inneholder en disposisjon.

Vis rutenett     Viser cellerutenett. Hvis du vil skrive ut rutenett, kontroller at avmerkingsboksen Skriv ut er valgt under rutenett i Arkalternativer-gruppen i kategorien Sideoppsett.

 • Fargen rutenettet     Angir farge for rutenett. Hvis du klikker automatisk, er fargen på rutenettet basert på tekstfargen definert i kontrollpanelet i Windows.

Formler

Aktiver flertrådet beregning     Dette alternativet er valgt som standard, aktiverer rask beregning ved hjelp av flere prosessorer. Vær oppmerksom på at Excel støtter bare ved hjelp av opptil 64 prosessorkjerner.

Antall beregningstråder     Lar deg angi hvor mange prosessorer som brukes i beregninger.

 • Bruke alle prosessorer på denne datamaskinen     Merket som standard, bruker dette alternativet alle prosessorer som er tilgjengelige på datamaskinen.

 • Manuell     Lar deg angi hvor mange prosessorer som du vil bruke. Skriv inn et positivt tall mellom 1 og 1024 i boksen manuelt.

Når du beregner denne arbeidsboken

Når du beregner denne arbeidsboken    Velg arbeidsboken i denne listeboksen som påvirkes av alternativene nedenfor.

Oppdater koblinger til andre dokumenter     Beregner og oppdaterer formler som inneholder referanser til andre programmer.

Angi presisjon som vist     Endrer lagrede verdier i celler fra full presisjon (15 sifre) til hvilket som helst format som vises, inkludert desimaler.

Bruk 1904-datosystemet     Endrer startdatoen som alle datoer beregnes fra 1 januar 1900 til 2 januar 1904.

Lagre ekstern koblingsverdier     Lagrer kopier av verdiene i et eksternt dokument koblet til et Excel-regneark. Hvis et regneark med koblinger til store områder på et eksternt dokument trenger uvanlig mye diskplass eller tar svært lang tid å åpne, kan fjerner merket for Lagre ekstern koblingsverdier, redusere diskplassen og tiden som trengs for å åpne arbeidet ark.

Generelt

Gi tilbakemelding med lyd     Spiller tilgjengelige lyder som er knyttet til programhendelser i Microsoft Office, for eksempel åpne, lagre, og skrive ut filer og vise feilmeldinger. Lyder som er tilordnet til forskjellige hendelser kan endres i Kontrollpanel. Klikk Start-knappen i Microsoft Windows, og klikk deretter Kontrollpanel. Klikk maskinvare og lyd i Windows Vista, og deretter lyd. Klikk kategorien Lyder. Hvis du vil endre lyden som er knyttet til en hendelse, klikk hendelsen programmet i listen, og velg en lyd som skal brukes. Klikk Lyder, tale og lydenheter i Windows XP. Klikk Endre lydoppsettet, og klikk deretter kategorien Lyder. Hvis du velger, eller fjern merket for Gi tilbakemelding med lyd i ett Office-program, er det også slått på eller av for alle andre Office-programmer. Datamaskinen må ha et lydkort for å spille av de fleste lyder.

Gi tilbakemelding med animasjon     Viser bevegelsen for regneark og endres når du setter inn eller slette celler, rader eller kolonner. Animasjon kan redusere video ytelse på noen systemer.

Ignorer andre programmer som bruker dynamisk datautveksling (DDE)     Hindrer utveksling av data med andre programmer som bruker dynamisk datautveksling (DDE).

Spør om å oppdatere automatiske koblinger     Viser en melding som lar deg bekrefte før koblede elementer blir oppdatert.

Vis tillegget feil brukergrensesnitt     Viser feil i brukergrensesnitt i tillegg som du installerer og bruker.

Skaler innhold for A4 eller 8,5 x 11 "papirstørrelser     I noen land eller regioner er standard papirstørrelse a4. for andre er standardstørrelse A4. Merk dette alternativet hvis du vil at Excel skal justeres automatisk dokumenter som er formatert i standard papirstørrelse for et annet land eller område (for eksempel A4) slik at de skrives ut riktig i standard papirstørrelse for ditt land eller område (for eksempel brev). Dette alternativet påvirker bare utskriften. Den påvirker ikke formateringen i dokumentet.

Ved oppstart, åpne alle filene i     Ved oppstart åpner Excel automatisk filer fra mappen som du skriver inn i denne tekstboksen. Skriv inn den fullstendige banen til mappen i tekstboksen for å angi plasseringen av filene.

Web-alternativer      Angir alternativer for hvordan Excel-data ser ut og svarer når dataene vises i en nettleser.

Tjenestealternativer     Lar deg angi alternativer for tilbakemelding og dokumentbehandling.

Lotus-kompatibilitet

Microsoft Office Excel menytasten     Angir nøkkelen som du kan bruke til å få tilgang til kommandoer på båndet, som er en komponent av Brukergrensesnittet Microsoft Office Fluent.

Alternative navigasjonstaster     Aktiverer et alternativt sett med taster for regnearknavigasjon, formel posten, etikett oppføringen og andre handlinger.

Lotus kompatibilitetsinnstillingene for

Lotus kompatibilitetsinnstillingene for     Merk regnearket i denne listeboksen som påvirkes av alternativene nedenfor.

Overgang formel evaluering     Åpnes, og evaluerer Lotus 1-2-3-filer uten å miste eller endre informasjon. Når dette alternativet er valgt, evalueres tekststrenger i Excel som 0 (null), boolske uttrykk som 0 eller 1 og databasevilkår i henhold til reglene som brukes i Lotus 1-2-3.

Overgang formel posten     Konverterer formler som er angitt i Lotus 1-2-3 versjon 2.2-syntaks til Excel-syntaks, og gjør at navn som er definert i Excel oppfører seg som navn som er definert i Lotus 1-2-3.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×