AutoTab-egenskap

Gjelder for

TextBox-objektet

Du kan bruke Autotabulator til å angi om en automatisk tabulator skal legges til når det siste tegnet som er tillatt i en tekstbokskontrolls inndatamaske skrives inn. En automatisk tabulator flytter fokus til neste kontroll i skjemaets fanerekkefølge. Lese/skrive Boolsk.

-uttrykket.AutoTab

uttrykk Påkrevd. Et uttrykk som returnerer ett av objektene i Gjelder for-listen.

Innstilling

Egenskapen AutoTab bruker følgende innstillinger.

Innstilling

Visual Basic

Beskrivelse

Ja

True

Genererer en tabulator når det siste tillatte tegnet i en tekstboks skrives inn.

Nei

False

(Standard) Genererer ikke en tabulator når det siste tillatte tegnet i en tekstboks skrives inn.


Du kan angi denne egenskapen ved hjelp av et skjemas egenskapsark, en makro, eller Visual Basic for Applications (VBA)-kode.

Du kan angi standard for denne egenskapen ved hjelp av kontrollens standard kontrollstil eller egenskapen DefaultControl i VBA-koden.

Egenskapen AutoTab påvirker virkemåten til tabulatorer i både skjemavisning og dataarkvisning.

Merknader

Du oppretter en inndatamaske for en kontroll ved hjelp av egenskapen InputMask.

Du kan også opprette en inndatamaske for en tekstbokskontroll som er bundet til et felt ved å angi egenskapen InputMask for feltet i skjemaets underliggende tabell eller spørring. Hvis du drar feltet til et skjema fra feltlisten, arves feltets inndatamaske av tekstbokskontrollen.

Du kan bruke egenskapen AutoTab hvis du har en tekstboks i et skjema der du vanligvis skriver inn maksimalt antall tegn for hver post. Når du har skrevet inn maksimalt antall tegn, flyttes fokuset automatisk til neste kontroll i tabulatorrekkefølgen. Du kan for eksempel bruke denne egenskapen for et CategoryType-felt som alltid må være på fem tegn.

Bli bedre på Office
Utforsk opplæring
Vær først ute med de nye funksjonene
Bli med i Office Insiders

Var denne informasjonen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen!

Takk for tilbakemeldingen! Det høres ut som det kan være lurt å sette deg i kontakt med én av våre Office-kundestøtteagenter.

×